Po sali grupy II Biedronki „fruwają”,
Codziennie śmieją się, bawią i rozrabiają.
Gniewać się na nie jest bardzo trudno
I nigdy z nimi nie jest nudno.
Każdego ranka każda Biedronka
Wchodzi do sali jak „promyk słonka”,
Przynosi uśmiech, smutki, radości,
Bo razem raźniej i świat jakby prostszy.
Wszystkie Biedronki uczyć się lubią,
Skaczą, figlują, mało kropek nie pogubią.
Lecz kiedy trzeba uważnie słuchają
I nowe rzeczy chętnie poznają.
Lubią liczenie i malowanie,
Wiersze, piosenki – każde wyzwanie.
Czasem się kłócą, lecz zawsze godzą,
Parami chłopiec z dziewczynką chodzą.
A kiedy w  28 się uśmiechają,
To wtedy panie „skrzydeł” dostają.

 

Wychowawcą grupy jest – Karolina Daśko

Nauczycielem grupy jest – Karolina Stasińska- Golon

Pomocą nauczyciela jest – Joanna Rutecka

Rolę pocieszycielki pełni – Halina Eliasz


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Grupa II                             Nauczyciele : Anna Miszewska, Aleksandra Bryks

Lp. Temat kompleksowy : Sporty letnie

Cel: Poznanie letnich dyscyplin sportowych

27.05-31.05 2019

Obszar podstawy programowej:
1. Kształtowanie pozytywnego stosunku do zajęć sportowych, rozwijanie umiejętności współpracy poprzez gry i zabawy. Kształtowanie prawidłowej postawy sportowej u dziecka (zdrowa rywalizacja, sportowy duch olimpijski) I.4, I.5, I.8, I.9

III.1, III.7

2. Utrwalanie umiejętności bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu I.6
3. Kształtowanie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej – zabawy z piłkami, poznanie rodzajów zabaw z piłkami I.5, I.9
4. Zapoznanie z letnimi dyscyplinami sportowymi, poznanie olimpijskich konkurencji sportowych i znaczenia kół olimpijskich, naśladowanie ruchu podczas ich wykonywania I.V

IV.2, IV.9

5. Kolorowe zabawy z chustą animacyjną – rozwijanie świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej, kształtowanie współpracy z innymi i umiejętności integrowania się I.4, I.5,

III.1, III.2

6. Zajęcia taneczne „Zumba” – rozwijanie poczucia rytmu, koncentracji uwagi, ćwiczenie uważnego słuchania i prawidłowej reakcji na polecenia, wykształcenie prawidłowych reakcji na zmianę tempa, dynamiki IV.2,
7. Liczenie w możliwie szerokim zakresie, dzielenie rzeczy na grupy według określonej cechy, rozumienie określeń: „, „na górze”, „na dole” itd. IV.14, IV.15
8. Rozwijanie umiejętności plastycznych – malowania farbami i przyrządami plastycznymi IV.1, IV.8
9. Obserwowanie charakterystycznych cech później wiosny, zmian zachodzących w świecie roślin i zwierząt, zmiany w pogodzie, zmiany w krajobrazie. IV.16, IV.18
10. Tor przeszkód- rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej, zwinności, skoczności, wytrzymałości i siły. I.4, I.5, I.8, I.9
Lp. Temat kompleksowy : Tydzień dziecka

Cel: Zintegrowanie społeczności przedszkolnej

03.06-07.06. 2019

Obszar podstawy programowej:
1. Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie o równości wszystkich ludzi w tym zakresie. Kształtowanie poczucia tolerancji wobec innych, dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi. III.1, III.2, III.6, III.7
2. Dokonywanie oceny postępowania na podstawie zachowań bohaterów literackich oraz wzbogacenie słownictwa opisującego cechy charakteru. Budowanie pozytywnej samooceny oraz dostarczanie właściwych wzorców zachowań. Nabywanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej. III.5, III.6, III.8

IV.2

3. Rozwijanie zdolności wokalnych poprzez śpiew indywidualny i grupowy poznanej piosenki. Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem zabaw. I.5, IV.1, IV.7
4. Dzień Dziecka na świecie – jak świętują dzieci w różnych częściach świata IV.2
5. Wycieczka do Parku Dinozaurów –rozwijanie ciekawości świata, integracja z grupą, odczuwanie radości z zabawy. I.5, III.2, III.5
6. Wyjście do kina – formowanie zachowań społecznych dzieci, np. kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, używania zwrotów grzecznościowych; III.4, III.6, III.7
7. Liczenie dinozaurów w Parku Dinozaurów, porównywanie ich wielkości, budowanie z piasku. IV.1, IV.15
8. „Dzień twórczości artystycznej” – poznawanie różnych technik plastycznych, doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi, rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości. IV.1, IV.8,
9. Nauka piosenki „Po łące biega lato” – powtarzanie słów za nauczycielem przedstawienie kolejnych wersów piosenki, za pomocą  gestów. IV.1, IV.7
10. Nauka wiersza I. Salach „Wakacje” – metodą ze słuchu, ćwiczenie pamięci słuchowej, recytacja wiersza w grupach. IV.2, IV.5

 

Lp. Temat kompleksowy: Wkrótce wakacje

Cel: zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wakacji

10-28.06.2019

Obszar podstawy programowej
1. „Bezpieczne wakacje”- uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku, oraz poznanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach II.3, II.8, III.5, III.6
2. Poznanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego, poszerzanie wiedzy o środkach lokomocji IV.2, IV.9
3. Poznanie różnych sposobów wyrażania przedmiotów, rozróżnianie ciężarów przedmiotu o wyraźnej różnicy wagi, posługiwanie się określeniami: ciężki- lekki IV. 11
4. Poznanie znaczenia słońca dla życia człowieka, słuchanie ze zrozumieniem. Rozpoznawanie prostych symboli oznaczających  zjawiska pogody, nazywanie zjawisk atmosferycznych IV.2, 9, 18
5. Rozwijanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo –skutkowych, doskonalenie umiejętności opisywania obrazków, rozpoznawanie sytuacji świadczących o zgodnej i niezgodnej zabawie IV.5
6. Kształtowanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach, aktywne uczestnictwo dzieci w zabawach mających charakter opowieści ruchowej I.5,8,9
7. Pocztówka z wakacji-oglądanie kartek pocztowych, rozmowa kierowana na temat pocztówek. Wykonanie własnej pocztówki z wykorzystaniem materiału naturalnego; muszelki, liście, piasek. IV.8
8 Rozwijanie spostrzegawczości poprzez porównywania dwóch obrazków – rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez zaznaczanie różnic na obrazkach. IV.9
9. „Podróże małe i duże”- oglądanie książek i ilustracji przedstawiających ciekawe zakątki  Polski i świata, dzielenie się swoimi przeżyciami na temat odwiedzanych miejsc oraz planami wakacyjnymi. IV.2, IV.5, IV.6, IV.10, IV.19
10. Rozmowa na temat wakacji – swobodne wypowiedzi dzieci na temat możliwości spędzania wakacji oraz miejsc, które można odwiedzić. IV.2, IV.5, IV.6, IV.10, IV.18
11. „Pakujemy się” – sporządzanie listy artykułów najpotrzebniejszych w podróży. Burza mózgów – ustalanie listy rzeczy potrzebnych w górach, na wsi, nad morzem, w lesie. IV.9, IV.13, IV.16
12. „Kupuję bilet”- zabawa matematyczna; wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch; oglądanie banknotów i bilonu polskiej waluty. III-5

IV-17

13.  „Zabawy w piaskownicy” –zabawy konstrukcyjne w piaskownicy, formowanie z sypkiego materiału I.6, IV.11
14. „Muszelkowy rytm”- kontynuowanie rytmu według wskazówek nauczyciela V.16, IV.12
15. „Z której strony wieje wiatr?” – zabawa badawcza w ogrodzie, badanie kierunku wiatru za pomocą chorągiewki – określanie siły i kierunku wiatru IV.18, IV.13
16. Słuchanie bajek i opowiadań dla dzieci, zachęcanie do wypowiadania się pełnym zdaniem na temat słuchanych utworów. IV.3, IV.5, II.1

 

 

 

Realizacja Programów, Planów Obszar Podstawy Programowej
Profilaktyczno- wychowawczy – Kulturalne zachowanie się przy stole podczas spożywania posiłków, prawidłowe posługiwanie się sztućcami

– Szanujemy zabawki i informujemy nauczyciela o zabawkach zniszczonych i zagrażających bezpieczeństwu

– Do pracy i zabaw wybieramy miejsce dobrze oświetlone, pamiętamy o prawidłowej postawie ciała

– W szatni dbamy o porządek na swoich półeczkach, pamiętamy o kolejności ubierania się

–  Podczas pobytu na placu zabaw zwracanie uwagi na dostosowanie ruchu i odpoczynku do potrzeb dzieci

– I.3

 

– II.6,7

 

– I.8

 

– I.2

 

– I.4

     

 

Projekt edukacyjny „Odpowiedzialnie w przyszłość” – Koncert umuzykalniający

– „Umiem mówić nie”- bajka o Laleczce w przedszkolu

– Zajęcia z wykorzystaniem dywanu interaktywnego

Koło ekologiczne „Mali odkrywcy” – „Dmuchany balon za pomocą sody i octu”

– „Smak wody”

 

Realizacja koncepcji Planu Daltońskiego
1.      Poniedziałek dniem nowych dyżurów.

2.      Urodziny- celebrowanie urodzin

3.      Pracuję z instrukcją!”- wykorzystanie pracy na zajęciach oraz w ramach koła plastycznego

4.      Zadania dla rodziców

5.      Muzyka na sprzątanie

6.      Samodzielne komponowanie posiłków.

7.      Pary daltońskie

8.      Emocje- przypomnienie zasad korzystania z kącika emocji, zachęcanie do korzystania z niego.

9.      Plan dnia-wspólne ustalanie zadań na dany dzień.

10. „Nasza refleksja”-czego chcemy się dowiedzieć, co nam udało się osiągnąć.

 

Piosenka

„Po łące biega lato”

 

Po łące biega lato

Uwija się jak bąk.

„Dzień dobry” mówi kwiatom

i pieści każdy pąk.

 

Refren:

Kto chce się z latem spotkać,

Niech idzie z nami tam.

Rumianek i stokrotka

Pokażą drogę nam.

 

Pomaga lato pszczołom,

Na kwiatach też się zna.

Uśmiecha się wesoło

I w berka z wiatrem gra!

 

Refren:

Kto chce się z latem spotkać,

Niech idzie z nami tam…

 

Gdy lato jest zmęczone,

W szałasie sobie śpi

I we śnie gra w zielone,

Bo łąka mu się śni.

 

Refren:

Kto chce się z latem spotkać,

Niech idzie z nami tam…

Wiersz

I.Salach

„Wakacje”

 

Pojedziemy na wakacje

razem z mamą, razem z tatą,

Zabierzemy piłkę, namiot

i skakankę. Co ty na to ?

 

Słońce, woda, las już czeka,

wszystkie dzieci woła.

Zabawimy się wesoło

przed powrotem do przedszkola.

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUPA II 

Maj 2019

Nauczyciele: Anna Miszewska, Aleksandra Bryks

Lp. Temat kompleksowy: ,,Narodowe święta majowe” 

Cel: rozwijanie poczucia przynależności narodowej i regionalnej; wprowadzenie dzieci w świat wartości patriotycznych

Termin: 29.04.2019-10.05.2019

Obszar podstawy 

programowej

  Uważnie słuchanie utworu literackiego, próby omawiania treści utworu ( Katechizm Polskiego Dziecka) III.8, III.9, IV.2, IV.5, IV.6, IV.10,
  Posługiwanie się swoim imieniem i nazwiskiem. III.3
3.        Rozpoznawanie barw narodowych, omawianie wyglądu flagi Polski. Zapoznanie z wyglądem słowa Polska     III.2, III.6, IV.2, IV.4, IV.9,10,  
4.        Słuchanie Hymnu Polski- nauka przyjmowania odpowiedniej postawy podczas słuchania hymnu III.2, III.6, IV.7, IV.10
5.        Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu. IV.7
6.        Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka.                                                                  I.5, I.8, I.9     
7.        Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę. IV.8, IV.11, IV.12
  Stwarzanie sytuacji budujących wrażliwość estetyczną dziecka w odniesieniu do sfer aktywności plastycznej człowieka.       z.9
9.        „Z której strony stoi kolega”- wskazywanie kierunków względem siebie, wdrażanie do ich nazywania IV.13, IV.14
10.    Zabawy z kostką emocji- nazywanie podstawowych emocji, dostrzeganie emocji pozytywnych i negatywnych, wyszukiwanie rozwiązań na radzenie sobie z emocjami negatywnymi. II.1, III.4, III.6
11.    Nauka wiersza „Dla mamy i taty”- ćwiczenie pamięci słuchowej, zwracanie uwagi na prawidłową wymowę.    IV.2,
12.    Nauka piosenki „Kocham Was” powtarzanie słów za nauczycielem, próby śpiewu z jednoczesną ilustracja gestem. I.5, IV.1, IV.7
13.    Zgodne uczestniczenie w zabawach III.5, I.5
Lp. Temat kompleksowy: ,,Technologie informacyjne” 

Cel: Uświadomienie znaczenia nowoczesnych technologii, zwrócenie uwagi na ich wartości i zagrożenia

Termin: 13.05.2019-24.05.2019

Obszar podstawy 

programowej

1.        „W świecie komputerów”- przybliżenie zalet i niebezpieczeństw wynikających z korzystania z urządzeń. IV.3,
2.        „Zabawy z dywanem interaktywnym”- wprowadzenie dzieci w świat technologii.  
3.        Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa. IV.2, I.5, z.6
4.        Komputer, telefon, tablet-omawianie urządzeń, zapoznanie z zapisem graficznym nazw omawianych urządzeń. IV.2, IV.4, IV.9,
5.        Analiza i synteza obrazkowa – rozwijanie percepcji wzrokowej. IV.5, IV.9
6.        Ćwiczenia artykulacyjne – Rozmowa z Roocikiem. Dzieci powtarzają za nauczycielem grupy sylab: czo, cza, cze, czu, czy; co, ca, ce, cu, cy; szo, sza, sze, szu, szy; so, sz, se, su, sy; dżo, dża, dże, dżu, dży; dzo, dza, dze, dzu, dzy. Analiza i synteza sylabowa wyrazów. IV 2,6
7.        Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu.            IV.7
8.        Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka. I.5, I.8, I.9     
9.        Doskonalenie umiejętności społeczno-emocjonalnych podczas zabaw. III.5, II.1, III.1
10.    „Większy- mniejszy, dłuższy- krótszy”- porównywanie przedmiotów, dokonywanie ich pomiaru IV.13, IV.14,
11.    Ćwiczenie spostrzegawczości słuchowej idź za dźwiękiem – lokalizowanie dźwięku instrumentu w sali.             V 7
12.    Ćwiczenia grafomotoryczne- rysowanie po śladzie I.7, I.9, IV 8
13.    Utrwalanie wiersza „Dla mamy i taty”- ćwiczenie pamięci słuchowej, zwracanie uwagi na prawidłową wymowę.                    IV.2,
14.    Utrwalanie piosenki „Kocham Was”.            I.5, IV.1, IV.7
15.    Postrzeganie książki, jako cennego źródła informacji-zachęcanie dzieci do przeglądania książeczek. Książka jako lek na nudę. IV.19
Program Wychowawczy i profilaktyczny
1.        Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na placu zabaw, informowanie nauczyciela o niebezpiecznych miejscach. III.5
2.        Przypomnienie zasad prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się sztućcami. Zwracanie uwagi na posługiwanie się sztućcami podczas spożywania posiłków. I.3
3.        Dbanie o porządek w sali, zwracanie uwagi na odkładanie zabawek na swoje miejsca, o nieniszczenie zabawek i informowanie nauczyciela o zabawkach zniszczonych i niebezpiecznych. I.7, III.5
4.        Samodzielne ubieranie się i rozbieranie w szatni, zachęcanie do pomocy sobie wzajemnie. I-.2, III.1, III.5
5.        Zwracanie uwagi na mycie rąk po każdym skorzystaniu z toalety. I.1
Projekt edukacyjny- Odpowiedzialnie w przyszłość.
1.        Koncert umuzykalniający
2.        „Każdy jest w czymś dobry”- bajka „O leniwcu Olku”.
3.        Zajęcia z wykorzystaniem dywanu interaktywnego.
Plan Daltoński
1.        Poniedziałek dniem nowych dyżurów.
2.        Urodziny- celebrowanie urodzin
3.        ,,Pracuję z instrukcją!”- wykorzystanie pracy na zajęciach oraz w ramach koła plastycznego
4.        Zadania dla rodziców
5.        Muzyka na sprzątanie
6.      . ,,Nasze rytmy dnia”- dalsze wdrażanie do przestrzegania wdrożonych elementów koncepcji Planu Daltońskiego.
7.      5. Samodzielne komponowanie posiłków.
8.        Pary daltońskie
9.        Emocje- przypomnienie zasad korzystania z kącika emocji, zachęcanie do korzystania z niego.
10.    Plan dnia-wspólne ustalanie zadań na dany dzień.
11.    „Nasza refleksja”-czego chcemy się dowiedzieć, co nam udało się osiągnąć.
         

 

 

„Dla mamy i taty”

 

Moja mama jest jak wiosna,

taka piękna i radosna.

Kocha mnie ja o tym wiem

i ja mamo kocham Cię.

 

A mój tata to jest gość

Czasem mi opowie coś

Kiedy wolną chwilę ma

Chętnie ze mną w piłkę gra.

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kocham Was”

 

Mamo tato dzięki Wam

wiele zrobić umiem.

Mnóstwo nowych rzeczy znam

wiele już rozumiem.

 

Ref. Chociaż mam nie wiele lat

z Wami śmiało ruszam w świat.

Chociaż mam nie wiele lat

śmiało ruszam w świat.

 

Mamo, tata kocham Was

i Wy mnie kochacie.

Świat poznawać przyszedł czas

pora iść na spacer!

 


Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

Grupa II

Nauczyciele: Anna Miszewska, Aleksandra Bryks

 

Temat: Wiosna w lesie i w zagrodzie  

Cel: Poznanie wiadomości na temat zwierząt leśnych i hodowlanych

01.04-12.04. 2019

1.        Zapoznanie z wyglądem i nazwami wybranych wiosennych roślin. II-11  

IV-18

2.        Zapoznanie z wybranymi gatunkami ptaków przylatujących do nas na wiosnę. II-11  

IV-18

3.        Przybliżenie wiadomości na temat życia ptaków wiosną ( zakładanie gniazd i wysiadywanie jaj). II-11  

IV-18

4.        „Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy trochę lata” – zapoznanie ze znaczeniem przysłowia. IV-2, 6  

IV-18

5.        Zapoznanie dzieci ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka. II-10  

IV-18

6.        Doskonalenie procesów analizy i syntezy słuchowej poprzez słuchanie odgłosów zwierząt leśnych i hodowlanych. IV-7
7.        Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt, nazywanie ich domów, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania, rozmowa przy ilustracji IV-2,5,6,9,18
8.        Przejawianie właściwej postawy wobec zwierząt. II-10
9.        Zapoznanie z charakterystycznymi narzędziami ogrodniczymi i pracami wykonywanymi w ogrodzie na wiosnę z wykorzystaniem ilustracji. IV-2,5,6,9,18
10.    Nauka wiersza Wandy Chotomskiej „Co słychać na wsi?” – ćwiczenie pamięci słuchowej, uważne słuchanie III-8  

IV-2,5

11.    „Jak kura pazurem” – ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie po śladzie I-7.9  

IV-8

12.    Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania rytmów według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli. IV-11,12
13.    Nauka piosenki „Pisanki, pisanki” – poznanie słów, osłuchanie się z muzyką I-5  

IV-1,7

14.    Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i panowania nad swoimi emocjami poprzez zabawy i opowiadania relaksacyjne II-1,2,4,6,7,8,9  

III-5, 6,7,

15.    Wycinanki – wydzieranki. Kształtowanie sprawności manualnej poprzez wydzieranki z papieru, ćwiczenie prawidłowego chwytu nożyczek. IV-1,8
16.    Wykonywanie różnorodnych, estetycznych prac plastycznych. IV-1,8

 

Temat: Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki  

Cel: Poznanie obrzędów i zwyczajów Wielkanocnych

15.04-19.04.2019

1.         

 

„Wielkanocny stół” – zapoznanie z charakterystycznymi elementami Wielkanocnymi: palemki, pisanki, zajączek, kurczaczek, baranek itd. przy ilustracji IV-10  

 

2.        przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych;  zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta IV-2,5,9
3.        Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i  wypowiadania się na temat słuchanych utworów literackich. IV-2,5,6
4.        Tajemnica jajeczka” – zabawa badawcza, poznanie budowy jajka oraz historyjka obrazkowa o wykluwaniu się kurczaczka IV-5
5.        „Baran” – wysłuchanie wiersza J. Brzechwy,  dostrzeganie elementów humorystycznych w wierszach IV-6,7
6.        Poznanie tradycji wielkanocnych na świecie. IV-10
7.        „Coraz mniejszy, coraz większy” – układanie elementów od najmniejszego do największego i odwrotnie, porównywanie ich wielkości IV-11,12
8.        „Baranek wielkanocny” praca plastyczna z wykorzystaniem popcornu, estetyczne wykonanie pracy IV-1, 8
9.         

 

 

Doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej i wzrokowo- słuchowej, rozwijanie sprawności i różnorodnych form ekspresji ruchowej poprzez opowieści ruchowe. I-5,9

 

Temat: Przyjaciele Ziemi  

Cel: Kształtowanie postaw proekologicznych

22.04-27.04.2019

1.        Dbamy o Ziemię- zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o rośliny, które są źródłem tlenu;  zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku ze strony człowieka II-11
2.        Poznanie i wskazywanie elementów zanieczyszczających środowisko, rozwijanie właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego. II-11
3.        Wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków. II-10, 11
4.        Poznanie zasad działania recyklingu, uświadomienie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania; przestrzeganie przed niszczeniem roślin; II-11  

III-5

5.        Pobyt na świeżym powietrzu i aktywność fizyczna jako warunek zdrowia i odporności. I-4,5,8,9
6.        Rozwijanie umiejętności poruszania się zgodnie z muzyką i śpiewania piosenki podczas gry na instrumentach. IV-1,7
7.        „Bawimy się w sklep” – uświadomienie o szkodliwości plastikowych opakowań, zapoznanie z wyglądem i funkcją pieniędzy III-5  

IV-17

8.        „Kosz na śmieci” – uważne słuchanie wiersza W. Broniewskiego, rozmowa kierowana na temat potrzeby wrzucania śmieci bezpośrednio do kosza, burza mózgów – co by było, gdyby zabrakło koszy na śmieci III-8  

IV-2, 5, 6

 

PROJEKT EDUKACYJNY- ODPOWIEDZIALNIE W PRZYSZŁOŚĆ.
1.       „Wiem, że używki są złe” – bajka „Obłoczek i wiatr”
2.       Koncert umuzykalniający
   

 

Program wychowawczy i profilaktyczny
1.       Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na placu zabaw, informowanie nauczyciela o niebezpiecznych miejscach III-5
2.       Przestrzeganie zasad zachowania podczas posiłków, dbanie o estetykę swoich talerzy, używanie sztućców zgodnie z ich przeznaczeniem I-3  

III-5

3.       Dbanie o porządek w sali, zwracanie uwagi na odkładanie zabawek na swoje miejsca, o nie niszczenie zabawek i informowanie nauczyciela o zabawkach zniszczonych i niebezpiecznych. I-7  

III-5

4.       Samodzielne ubieranie się i rozbieranie w szatni, dbanie o swoje rzeczy i odkładanie ich na miejsce, zachęcanie do pomocy sobie wzajemnie. I-2  

III-1,5

5.       Samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z ubikacji. I-1

 

 

Plan Daltoński
1. Sprawowanie dyżurów- w każdy poniedziałek wybór nowych dyżurnych
2.  

 

Muzyka na sprzątanie
3.  

 

Praca w parach
4. Zadania dla rodziców
5. Wykorzystanie pracy wg instrukcji na zajęciach oraz w ramach koła plastycznego
6. Urodziny- celebrowanie urodzin
7. Pary daltońskie
8. Kącik emocji – zachęcanie do korzystania z kącika

 

 

Wiersz

Wanda Chotomska

„Co słychać we wsi?”

Co słychać? Zależy gdzie.

Na łące słychać: Kle, kle!

Na stawie: Kwa, kwa!

Na polu: kraaa!

Przed kurnikiem: – kukuryku!

– ko, ko, ko, ko, ko w kurniku

Koło budy słychać: – hau!

A na progu – miau.

A co słychać w domu

Nie powiem nikomu…

 

Piosenka

Pisanki, pisanki”

Pisanki, pisanki,

jajka malowane

nie ma Wielkanocy

bez barwnych pisanek.

 

Pisanki, pisanki

jajka kolorowe,

na nich malowane

bajki pisankowe.

 

Na jednej kogucik,

a na drugiej słońce,

śmieją się na trzeciej

laleczki tańczące.

 

Na czwartej kwiatuszki,

a na piątej gwiazdki.

na każdej pisance

piękne opowiastki.

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUPA II   

Marzec 2019

Nauczyciele: Anna Miszewska, Aleksandra Bryks

Lp. Temat kompleksowy: ,,Kołobrzeg-moje miasto”   

Cel: Kształtowanie poczucia przynależności do miejscowości

Termin: 11.03.2019-15.03.2019

Obszar podstawy   

programowej

  Rozbudzanie zainteresowania swoją miejscowością: przeglądanie zdjęć z zabytkami, wypowiadanie się na temat miejsca zamieszkania III.2, IV.1, IV.10
  Posługiwanie się swoim imieniem, nazwiskiem i adresem. III.3
3.        Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. Dokonywanie klasyfikacji przedmiotów wg wielkości, kształtu lub koloru                                                                                  IV.8, IV.12
4.        Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu. IV.7
5.        Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka.                                                                  I.5, I.8, I.9     
6.        Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę. IV.8, IV.11, IV.12
  Stwarzanie sytuacji budujących wrażliwość estetyczną dziecka w odniesieniu do sfer aktywności plastycznej człowieka.       z.9
8.        Utrwalenie pojęcia „para”. I.8, I.9
9.        Nauka wiersza „Bałwan i walizka” D. Gellner – ćwiczenie pamięci słuchowej, zwracanie uwagi na prawidłową wymowę.        IV.2,
10.    Nauka piosenki „Wiosenna piosenka” powtarzanie słów za nauczycielem, próby śpiewu z jednoczesną ilustracja gestem. I.5, IV.1, IV.7
11.    Zgodne uczestniczenie w zabawach III.5, I.5

 

 

Lp. Temat kompleksowy: ,,Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo wszędzie będzie”   

Cel: Wzbogacanie i utrwalanie wiedzy o nadchodzącej porze roku- wiośnie

Termin: 18.03.2019-29.03.2019

Obszar podstawy   

programowej

1.        Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku. IV.18, II.11, IV.13, IV.16
2.        Słuchanie utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.           IV.2, IV.3; IV.5; IV.6, IV.18,  III.9
3.        Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa. IV.2, I.5, z.6
4.        Przeliczanie na liczmanach w zakresie 1-5. IV.15
5.        Analiza i synteza obrazkowa – rozwijanie percepcji wzrokowej. IV.5, IV.9
6.        „W marcu jak w garncu” – wyjaśnienie znaczenia przysłowia z wykorzystaniem piktogramów oznaczających zjawiska atmosferyczne. IV.18, IV.9
7.        „Żegnaj, zimo biała” – praca plastyczno-techniczna, zgodne współdziałanie z zespołem wg wskazówek. III.5, I.6, IV.11
8.        Utrwalanie w zabawie nazw kolorów. IV.8, IV.12,
9.        Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu.            IV.7
10.    Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka. I.5, I.8, I.9     
11.    Doskonalenie umiejętności społeczno-emocjonalnych podczas zabaw. III.5, II.1, III.1
12.    „Ziarnko” – uważne wysłuchanie wierszyka S. Jachowicza jako inspiracja do założenia hodowli, oglądanie przygotowanych nasion i cebul, przygotowywanie doniczek i ziemi. IV.18, II.11, IV.13
13.    Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin – założenie hodowli zboża, fasoli, rzeżuchy, cebuli, pietruszki.. IV.13, IV.18
14.    Ćwiczenia grafomotoryczne- rysowanie po śladzie kwiatka I.7, I.9, IV 8
15.    Utrwalanie wiersza „Bałwan i walizka” D. Gellner – ćwiczenie pamięci słuchowej, zwracanie uwagi na prawidłową wymowę.                       IV.2,
16.    Utrwalanie piosenki „Wiosenna piosenka”.  I.5, IV.1, IV.7
17.    Postrzeganie książki, jako cennego źródła informacji-zachęcanie dzieci do przeglądania książeczek IV.19
Program Wychowawczy i profilaktyczny
1.        Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na placu zabaw, informowanie nauczyciela o niebezpiecznych miejscach. III.5
2.        Przypomnienie zasad prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się sztućcami. Zwracanie uwagi na posługiwanie się sztućcami podczas spożywania posiłków. I.3
3.        Dbanie o porządek w sali, zwracanie uwagi na odkładanie zabawek na swoje miejsca, o nieniszczenie zabawek i informowanie nauczyciela o zabawkach zniszczonych i niebezpiecznych. I.7, III.5
4.        Samodzielne ubieranie się i rozbieranie w szatni, dbanie o swoje rzeczy i odkładanie ich na miejsce, zachęcanie do pomocy sobie wzajemnie. I-.2, III.1, III.5
5.        Zwracanie uwagi na mycie rąk po każdym skorzystaniu z toalety. I.1
6.        Powitanie wiosny- „Marzanna marcowa panna” IV.5, IV.7, IV.18
7.        Celebrowanie Światowego Dnia Wody „Każdy przedszkolak wie, że wodę oszczędza się” II.11, IV.18,
Projekt edukacyjny- Odpowiedzialnie w przyszłość.
1.        Koncert umuzykalniający
2.        „Jestem asertywny”- bajka „Miś i żółte auto”.
3.        Wyjście do Biblioteki Dziecięcej- udział w lekcjach bibliotecznych
Plan Daltoński
1.        Poniedziałek dniem nowych dyżurów.
2.        Urodziny- celebrowanie urodzin
3.        ,,Pracuję z instrukcją!”- wykorzystanie pracy na zajęciach oraz w ramach koła plastycznego
4.        Zadania dla rodziców
5.        Muzyka na sprzątanie
6.      . ,,Nasze rytmy dnia”- dalsze wdrażanie do przestrzegania wdrożonych elementów koncepcji Planu Daltońskiego.
7.      5. Samodzielne komponowanie posiłków.
8.        Pary daltońskie
9.        Emocje- przypomnienie zasad korzystania z kącika emocji, zachęcanie do korzystania z niego.
         

 

Bałwan i walizka

Dorota Gellner

 

Patrzcie!

Bałwan wziął walizkę

i pakuje rzeczy wszystkie.

Biały śnieg i srebrny lód

do walizki dał na spód.

 

Potem wrzucił sopli furę

i lodową śliską górę.

 

Rondel z głowy zdjął i schował,

wreszcie sam się zapakował

i śniegowe strojąc miny rzekł:

− Ogłaszam koniec Zimy!

 

 

Wiosenna piosenka

 

Zima się skończyła, wiosny nadszedł czas.

Łąka się zbudziła, zbudził się i las.

 

Ref. Kukułeczka głośno kuka, ku- ku, ku- ku,

bociek żabki sobie szuka,

mniam, mniam, mniam.

Łąka się zbudziła, zbudził się i las.

 

 Hopsasa do lasu, każdy bieganie sam.

 Kwiatów cała masa rośnie tu i tam.

 Ref. Kukułeczka głośno kuka…”

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Grupa II                              Nauczyciele: Anna Miszewska, Aleksandra Bryks

Lp. Temat kompleksowy : Dziecko małym artystą.    

11.02.2019-22.02.2019

Obszar podstawy programowej:
1. Rozwijanie zdolności aktorskich i swobodnej ekspresji słownej podczas zabaw teatralnych i dramowych IV-1,21
2. „Bałwanek”- utrwalenie wyglądu figury geometrycznej „koło”; wykonanie pracy w zespołach; ustalenie ilości potrzebnych kół do wykonania bałwanka, dzielenie się pracą. III-1    

IV-8,11,12,15

3. Artysta – zapoznanie z postacią artysty – malarza, muzyka, rzeźbiarza, poety i narzędziami, jakich potrzebuje do pracy IV-2,5
4. Prace plastyczne „Moje rękawiczki”, „Zimowe drzewo”, dbanie o estetyczne wykonanie pracy IV-1,8
5. „Idziemy do teatru” – zapoznanie z zasadami obowiązującymi w teatrze, zwrócenie uwagi na odpowiedni ubiór i zachowanie, wskazywanie odpowiednich ilustracji IV-1,2,5,    

III-4,5

6. Ćwiczenia matematyczne, liczenie przedmiotów, porównywanie wielkości stosowanie pojęć duży – mały, segregowanie przedmiotów wg wielkości. IV-12, 15
7. „Miś w lesie”, „Zima” – zestawy ćwiczeń w formie opowieści ruchowej, uważne słuchanie poleceń I-5 III-8
8. Oglądanie wybranych dzieł sztuki: malarstwa, rzeźby, architektury i fotografii artystycznej, rozmowy przy ilustracji, swobodne wypowiedzi dzieci IV-2, 5, 6, 9
9. Obserwowanie zimowej przyrody i pogody, dostrzeganie piękna krajobrazu i otaczającej nas przyrody. II-11 IV-18
10. Wdrażanie do uważnego słuchania utworów poetyckich. Nauka wiersza „Zima”  H. Ożogowskiej, ćwiczenie percepcji słuchowej                  III-8, IV-2,5
11. W świecie muzyki – nauka piosenki „Ptaszki w zimie”- osłuchanie z melodią, powtarzanie słów za nauczycielem. IV-7
     
Lp.    

 

Temat kompleksowy: W przestrzeni kosmicznej.    

25.02.2019-08.03.2019

Obszar podstawy programowej:
1. „Jestem astronautą” – praca plastyczna, kolorowanie sylwety astronauty, doklejanie swojego zdjęcia IV-1,8
2. „Miś w lesie”, „Zima” – zestawy ćwiczeń w formie opowieści ruchowej, uważne słuchanie poleceń I-5 III-8
3. Dzień – noc – kształtowanie umiejętności ustalania rytmu i stałego następstwa  dnia i nocy. Zabawa ruchowa „Dzień i noc” – ustawianie się zgodnie z następstwem czasu. Rozpoznawanie różnic pomiędzy dniem i nocą. IV 9,12,16
4. Praca plastyczna w dużej grupie „Nasz układ Słoneczny”. Estetyczne wykonanie pracy, nadanie nazw naszym planetom. IV-1,8
5. „Co to jest kosmos?” – burza mózgów.  Oglądanie mapy Układu Słonecznego, objaśnienie co ona przedstawia, krótkie omówienie każdej z planet. IV-2
6. „Stacja kosmiczna, nasze rakiety” – zabawy konstrukcyjne w grupach. Określanie wielkości przedmiotów w stosunku do siebie. Stosowanie określeń: wysoki, niski, taki sam. I-6    

III-2, IV-8,11,13

7. Utrwalenie piosenki „Ptaszki w zimie”- rozwijanie poczucia rytmu ,słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem. IV-7
8. Utrwalenie wiersza „Zima”  H. Ożogowskiej – recytowanie wiersz z całą grupą, recytowanie  wiersza ze zmianą natężenia głosu. III-8, IV-2,5
9. „Dzień kobiet” – praca plastyczna, ćwiczenie sprawności manualnej. IV-1,8
10. Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek na temat kosmosu, planet. IV-2,3,5
11. „Kuliste przedmioty” – dlaczego nasza planeta  to „Niebieska Planeta” oraz „Kula Ziemska”? – uświadomienie dzieci, że Ziemia nie jest płaska, zapoznanie z wyglądem oraz rolą globusa. Odnajdywanie jak największej liczby przedmiotów przypominających kulę. IV-2, 5,9

 

 

Realizacja Programów, Planów Obszar Podstawy Programowej
„Odpowiedzialnie w przyszłość” „Wiem, komu ufam”  
Realizacja koncepcji Planu Daltońskiego    

 

1. Urodziny- celebrowanie urodzin    

2. Wykorzystanie pracy wg instrukcji na zajęciach

3. Sprawowanie dyżurów

4. Zadania dla rodziców

5. Praca w parach

6. System motywacyjny

7. Emocje

 
„Mali odkrywcy”    

Koło ekologiczne

 

„Tańczący olej”    

„Wędrująca woda”

 
Program Wychowawczy i profilaktyczny 1.     Samodzielne korzystanie z toalety, pamiętamy o myciu rąk po skorzystaniu z toalety    

2.     Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów- zakładanie kamizelek odblaskowych

3.     Samodzielne ubieranie się i rozbieranie w szatni, dbanie o swoje rzeczy, odkładanie je na swoje miejsce, pomoc kolegom i koleżankom

4.     Przestrzeganie zasad zachowania się podczas posiłków, dbanie o estetykę, używanie sztućców zgodnie z ich przeznaczeniem

5.     Dbanie o porządek w Sali, zwracanie uwagi na odkładanie zabawek na swoje miejsce, dbanie o zabawki- nie niszczenie ich, informowanie nauczyciela o zabawkach zniszczonych i niebezpiecznych.

I-1    

 

 

 

I-2, III-1,5

 

III-5

 

 

I-7

III-5

     

 

 

Praca wyrównawcza

  Dostrzeganie kolejności zdarzeń, układanie historyjki obrazkowej: Układanie historyjki obrazkowej: Lepię bałwanka IV-5
  Orientacja przestrzenna, określanie położenia przedmiotów względem siebie, stosowanie przyimków:    

Powiedz gdzie jest balon -nazywanie położenia balona na obrazku           

IV-8,14
  Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej:    

Znajdź taki sam obrazek i pokoloruj go- ćwiczenia spostrzegawczości

Narysuj taki sam obrazek: słońce, choinka

I-7,8,9    

IV-8,11

  Ćwiczenia artykulacyjne usprawniające rozwój mowy:    

Ćwiczenia języka, dotykanie czubkiem języka nosa i brody

Ćwiczenia warg: cmokanie, wymawianie na przemian „a,o” lub „e,o” „yyy” „uuu” „eee” „aaa”

 

 

Wiersz:

„Zima”  Hanna Ożogowska                  

 

 Jedzie pani Zima

na koniku białym,

spotkały ją dzieci,

pięknie powitały.

– Droga pani Zimo,

sypnij dużo śniegu,

żeby nam saneczki

nie ustały w biegu.

 

 

Piosenka:

 

„Ptaszki w zimie”

 

 1. Biegały ptaszki, biegały

po śniegu zimnym, po białym.

Stukały dzióbkiem w okienko:

– Rzućże nam prosa ziarenko!

Ćwir, ćwir

– Rzućże nam prosa ziarenko!

           

 1. Biegały ptaszki, biegały

po śniegu zimnym, po białym.

Ziemia na kamień zmarznięta.

Czy o nas nikt nie pamięta?

Ćwir, ćwir

Czy o nas nikt nie pamięta?

 

 1. Wybiegły dzieci z przedszkola,

sypią ziarenka na pola.

Ptaszki ziarenka zebrały

i dalej – furrr – poleciały.

Furr, furr

i dalej – furr – poleciały.

 

 


 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUPA II

Karolina Stasińska-Golon, Aleksandra Bryks

Temat kompleksowy: Zimowe zabawy     

Termin: 05-14.01.2019

Obszar podstawy     

programowej

1 Jedyna taka noc w roku” – zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Nowym Rokiem IV-2
2 Doskonalenie umiejętności zapamiętywania poprzez naukę wiersza „Święto Dziadka i Babci” IV-2
3 Nauka piosenki „Babcia i dziadek” – zapoznanie ze słowami i melodią piosenki, rozwijanie percepcji słuchowej IV-7
4 „ Zimowe sporty” – opowieść ruchowa z elementami profilaktyki P. Dennisona I-5,8,9
5 Utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie. III-5,7
6 Prace plastyczne „Bałwanek”, „Śnieżne pieczątki” – dbanie o estetyczne wykonanie pracy IV-1,8,9
7 Poznanie zimowych dyscyplin sportowych, wzbogacenie słownictwa o nazwy sprzętów i osób uprawiających określone sporty zimowe. IV-2,5,6,9
8 Rozwijanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych poprzez historyjkę obrazkową „Lepienie bałwana”. IV-5
9 Tworzenie zbiorów liczbowych, porównywanie liczebności zbiorów IV-12
10 Utrwalanie umiejętności nazywania pór roku, wyodrębnienie ich, nadawanie im symboli charakterystycznych IV-9,18
  Temat kompleksowy: W karnawale same bale     

Termin: 17-28.01.2019

Podstawa programowa
1. „ Zimowe sporty” – opowieść ruchowa z elementami profilaktyki P. Dennisona I-5,8,9
2 Słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego „W karnawale”- wprowadzenie w stan oczekiwania. Słucha w skupieniu opowiadania wypowie się prostymi zdaniami na temat jego treści.     

„W świecie baśni” słuchanie opowiadania, odróżnianie świata realnego od fikcji, zwracanie uwagi na zjawiska magiczne, opowiadanie treści przez dzieci.

IV-2,3,5,9
3 „Pomożemy Kopciuszkowi” oddzielanie ziaren fasoli od grochu, dzielenie na dwa zbiory, przeliczanie elementów- praca w parach. III-1     

IV- 11,12,15

4 „Ramka dla Babci i Dziadka” wykonanie ramki na zdjęcie z talerzyków papierowych, ozdabianie ich, rozwijanie zdolności manualnych IV-1,8
5 Karnawałowe maski oglądanie masek przyniesionych przez nauczyciela; praca plastyczna „Moja maska na bal” – ozdabianie przygotowanych szablonów masek z wykorzystaniem cekinów, kolorowej bibuły oraz innych materiałów.       

IV-1,8

6 Balony-baloniki porównywanie wielkości baloników na ilustracjach, łączenie w pary takich samych baloników. Ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej. IV-11,12
7 „Bal karnawałowy czas zacząć” przygotowanie do balu karnawałowego, rozmowa na temat emocji
towarzyszących zbliżającemu się balowi karnawałowemu oraz zasad właściwego zachowania się podczas balu, przypomnienie zasad zgodnej zabawy z innymi grupami.
II- 1,3,6     

IV- 7

8 Nauka piosenki „Już się cieszą dzieci”. Zapoznanie ze słowami piosenki, zapoznanie z melodią, rozwijanie percepcji słuchowej. IV-7
9 Portrety naszych babć i dziadków- dorysowanie brakujących elementów do konturów twarzy: oczy, usta, nos, włosy.  
10    
11    
 
 
Program Wychowawczy i profilaktyczny  
1 Samodzielne korzystanie z toalety, pamiętamy o myciu rąk po skorzystaniu z toalety I-1
2 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów- zakładanie kamizelek odblaskowych  
3 Samodzielne ubieranie się i rozbieranie w szatni, dbanie o swoje rzeczy, odkładanie je na swoje miejsce, pomoc kolegom i koleżankom I-2     

III-1,5

4 Przestrzeganie zasad zachowania się podczas posiłków, dbanie o estetykę, używanie sztućców zgodnie z ich przeznaczeniem III-5
5 Dbanie o porządek w Sali, zwracanie uwagi na odkładanie zabawek na swoje miejsce, dbanie o zabawki- nie niszczenie ich, informowanie nauczyciela o zabawkach zniszczonych i niebezpiecznych. I-7     

III-5

     

 

 

Nauczymy się wiersza:

„Święto dziadka i babci”

Jest taki jeden

Jedyny dzień w roku

To Święto Dziadka i Babci

Łza się kręci w oku

O tym ważnym święcie

Dobrze pamiętamy

Bo naszych gości bardzo kochamy.

 

Nauczymy się piosenki:

„Już się cieszą dzieci”

Zimą zimny mróz
sople lodu wiózł,
i tak było mu wesoło,
że przewrócił wóz przed szkołą,
pełen lodu wóz !

Już się cieszą dzieci, tyle śniegu leci,
bawią się śnieżkami chłopcy z dziewczynkami.
Tap tap tap tap ta rap, tap tap tap tap ta rap.
Bawią się śnieżkami chłopcy z dziewczynkami!

Mróz się bawić chce,
szczypie ciebie, mnie,
właśnie biegną przedszkolaki,
będzie zaraz bałwan taki
że zdziwicie się!

Już się cieszą dzieci, tyle śniegu leci,
bawią się śnieżkami chłopcy z dziewczynkami.

Tap tap tap tap ta rap, tap tap tap tap ta rap.
Bawią się śnieżkami chłopcy z dziewczynkami!

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUPA II

Karolina Stasińska-Golon, Aleksandra Bryks

Temat kompleksowy „Zima lubi dzieci,  Mikołaj lubi dzieci” 3 XII-14 XII

  Temat Obszar podstawy programowej
1 „Dzień górnika” – zapoznanie z zawodem i wyglądem górnika IV-20.
2 Poznanie legendy o św. Mikołaju z Miry III-6, IV-21.
3 Kształtowanie  postawy  życzliwości i bezinteresowności na podstawie mikołajkowych tradycji II-1,2,9. III-6.
4 Rozwijanie pamięci poprzez naukę wiersza „Święty Mikołaju”                III-6, IV-2,4,5.
5 Kształtowanie umiejętności określania przedmiotów w przestrzeni IV-14.
6 Zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy oraz nazywanie ich IV-18.
7 Kształtowanie empatii poprzez kontakt z przyrodą, uświadamianie o potrzebie pomocy zwierzętom szczególnie w okresie zimowym III-6,7, IV-18.
8 „Tropem zwierząt” – Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej poprzez rozpoznawanie tropów zwierząt IV-2,5 ,9.
9 Praca plastyczna „Moje ślady” – odbijanie  śladów dłoni zamoczonych w farbie, porównywanie kształtów IV-8,11.
10 „Popcornowy śnieg” – praca plastyczna, dbanie o estetyczne wykonanie pracy IV-1,8,9.
11 Wzbogacanie słownictwa poprzez ćwiczenia językowe, zabawy słowne, rozwiązywanie zagadek IV-4,5,6.
12 „Zimowa wizyta w lesie” – zabawa ruchowa w formie opowieści z elementami metody R. Labana I-5.
13 Wspomaganie rozwoju mowy, zabawy artykulacyjne Zwierzęce gadanie”, „Przygody Języczka Wędrowniczka” IV-2,4,7.
14 Rozwijanie percepcji wzrokowej – „Taki sam obrazek” IV-9.
15 Nauka piosenek „Świeci gwiazdka” – zapoznanie ze słowami piosenki, zapoznanie z melodią, rozwijanie percepcji słuchowej IV-7.
16 „Bałwanek z waty” – wykonanie pracy z instrukcją. Omawianie etapów pracy. VI-1,8,9.
17 Współdziałanie w ubieraniu choinki i dekorowaniu sali świątecznymi ozdobami     

 

III-5,IV-1,2
         

Temat kompleksowy „Święta tuż, tuż…” 17 XII-21 XII

1 Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu III-5,
2 Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia VI-1,2.
3 Usprawnianie umiejętności wokalnych i ruchowych przy świątecznej muzyce VI-7
4 Uświadomienie potrzeby współuczestniczenia w życiu rodziny i grupy, dzielenia się obowiązkami. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec innych III-2,5,6,7,8,9.
5 „Zabawy zimowe” – ćwiczenia w formie opowieści ruchowej, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania I-5.
6 Kształtowanie umiejętności stosowania pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni: na, obok, pod, za. IV-14.
7 Praca plastyczna „Świąteczna kartka” – dbanie o estetykę wykonanej pracy. IV-8.
8 Zaznajomienie z dawnymi i współczesnymi sposobami dekorowania choinki i domu IV-2,6.
9 Poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych, zmian zachodzących pod wpływem mrozu, niepowtarzalności kształtów płatków śniegu IV-18.
10 „Życzę Ci…” – ćwiczenia językowe, nauka formułowania życzeń. IV-2,4,5,6
       

 

Program wychowawczy i profilaktyczny

1 Samodzielne wykonywanie czynności higienicznych i samoobsługowych I-1,2.
2 Ostrożne i bezpieczne poruszanie się po budynku przedszkola  
3 Używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji codziennych III-4.
4 Przestrzeganie zakazu oddalania się od grupy podczas wyjść III-2
5 Bezpieczne korzystanie z zabawek, używanie ich zgodnie z przeznaczeniem, informowanie nauczyciela o zabawkach zniszczonych III-5.

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

Temat kompleksowy : Dary Jesieni  1 – 12.10.2018

 • Dostrzeżenie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu naturalnym.
 • Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo owoców parkowych i leśnych.
 • Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.
 • Dostrzeżenie różnorodności kształtów i kolorów liści.
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych – mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka – operowanie Kalendarzem Pogody
 • Poznanie budowy drzewa oraz grzybów jadalnych i trujących
 • Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów.
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej – wykonanie pracy plastycznej paluszkami
 • Rozwijanie umiejętności manualnych po przez operowanie masą plastyczną
 • Nauka wiersza na pamięć – słuchanie i omawianie utworu H. Zdzitowieckiej „Jeż”
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów
 • Zorganizowanie wycieczki do lasu lub parku : zbieranie liści, nazywanie drzew oraz roślin

Temat kompleksowy : Dbamy o zdrowie – warzywa i owoce   15 – 26.10.2018

 • Zapoznanie z miejscem pochodzenia owoców – sadem
 • Kojarzenie owoców z drzewami, na których rosną
 • Poznanie różnych sposobów przechowywania i spożywania owoców
 • Nauka słów i melodii piosenki „Pasowanie”
 • Poszerzanie wiedzy z dziedziny przyrody – kosztowanie degustowanie warzyw oraz owoców – poznawanie ich budowy
 • Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonania prac plastycznych
 • Kształtowanie intuicji matematycznych – stosowanie pojęć dużo/ mało
 • Wyczulenie na regularności w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów
 • Uważne słuchanie wiersza Jana Brzechwy „Warzywa”
 • Organizacja grupowej uroczystości „Pasowanie na Przedszkolaka”

NAUCZYMY SIĘ PIOSENKI

„PASOWANIE”

Właśnie dziś w przedszkolu będzie pasowanie, będzie pasowanie

Hop, Hop Tra la la

Przedszkolakiem będę ja!

Właśnie dziś w przedszkolu będzie pasowanie, będzie pasowanie

Hop, Hop Tra la la

Przedszkolakiem będę ja!

 

NAUCZYMY SIĘ WIERSZA

„JEŻ” H. ZDZITOWIECKA

Krótkie nóżki, długi ryjek,
ostre kolce ciało kryją.
Ach, cóż to za groźny zwierz?
To jest jeż, malutki jeż.
Węszy noskiem w lewo, w prawo,
to pod listkiem, to pod trawą,
gdzie się kryje dobry łup.
Drepcze mały jeż – tup, tup.
Drepcze poprzez lasu gąszcze,
łapie myszy, węże, chrząszcze…
Gdy zimowe przyjdą dni,
zagrzebany w liściach śpi. 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

 • Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.

 

 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.

 

 • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.

 

 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.

 

 • Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.

 

 • Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

 

 • Nauka bezpiecznego poruszania się po schodach.

 

 • Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę i porządki po zabawie.

 

 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.

 

 • Poznanie ogrodu przedszkolnego i zasad tam obowiązujących.

 

 • Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.

 

 • Doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia.

NAUCZYMY SIĘ PIOSENKI

„ZNASZ ZWIERZĄTKO”

 1. Znasz zwierzątko ze skrzydłami i czarnymi kropeczkami? Ref. Tak, znam dobrze biedroneczki, są czerwone i w kropeczki
 2. Znasz zwierzątko jak okruszek, jeszcze mniejsze niż paluszek? Ref. Tak, znam dobrze biedroneczki, są czerwone i w kropeczki

 

 1. Znasz zwierzątko, co do nieba frunie po kawałek chleba? Ref. Tak, znam dobrze biedroneczki, są czerwone i w kropeczki

NAUCZYMY SIĘ WIERSZA

„MAM TRZY LATKA”

Mam trzy latka, trzy i pół, sięgam głową ponad stół,
mam fartuszek z muchomorkiem, do przedszkola chodzę z workiem.

Umiem pantofelki zmieniać, rączki myję do jedzenia,
ładnie żegnam się i witam, tańczę kiedy gra muzyka.

Umiem wierszyk o koteczku, o tchórzliwym koziołeczku
i o piesku, co był w polu nauczyłam się w przedszkolu.