Wychowawca: mgr Anna Kaszubowska

Nauczyciel: mgr Anna Miszewska

Pomoc nauczyciela: Anna Bednarczyk

 

 

 

 

 


 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUPA VIII

Grudzień 2018

Nauczyciele: Anna Kaszubowska, Anna Miszewska

Lp. Temat kompleksowy: ,,Zima lubi dzieci i Mikołaj lubi dzieci”

Termin: 3.12.2018-14.12.2018

Obszar podstawy

programowej

  Opisywanie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla danej pory roku IV.18, IV.16
  Dobieranie odpowiedniego ubioru do pogody I.2, IV.18
3.       Poszerzanie wiedzy dotyczącej osoby i tradycji związanej z Św. Mikołajem IV.3, III.2
4.       Poszerzanie sposobów rozwiązywania konfliktów II.7, II.8, II.3
5.       Wyrażanie i opisywanie własnych emocji, umiejętne kontrolowanie ich II.1, II.6, II.7, II.8
6.       Dokonywanie samooceny własnych osiągnięć i postępowania i wyciąganie wniosków na przyszłość III.5, III.7
  Wdrażanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne, pisanie litery po śladzie IV.8, I.7
8.       Wdrażanie do nauki czytania i pisania poprzez zabawę: rozpoznawanie liter, globalne czytanie wyrazów. Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny.  Rozpoznawanie głosek w nagłosie i wygłosie IV.2, IV.4, IV.6, IV.8
  Zapoznanie z zapisem graficznym liter: „D” „Y”, pisanie liter po śladzie IV.4, IV.8, I.7
10.    Słuchanie utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu IV.3, IV.5, IV.6, IV.2
11.    Ustalanie kolejności zdarzeń w historyjce obrazkowej IV.5
  Wykonywanie prac plastycznych, łączenie różnych technik i materiałów IV.8, IV.11
13.    Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę IV.8, IV.11, IV.12
  Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu IV.7
  Zapoznanie z zapisem graficznym liczb 7, 8, utrwalenie ich kształtu, rozpoznawanie cyfr wśród innych IV.15
  Dokonywanie pomiarów i porównywania długości (mierzenie stopą, dłonią, itp.) IV.12, IV.13
  Dalsze wdrażanie elementów kodowania IV.9, IV.14
18.    Rozpoznawanie i nazywanie banknotów i monet IV.17
  Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka. I.5, I.8, I.9
Lp. Temat kompleksowy: ,,Święta tuż tuż”

Termin: 17.12.2018-28.09.2018

Obszar podstawy

programowej

1.       Poszerzanie wiadomości na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia III. 2, z. 9
2.       Przygotowywanie i uczestniczenie w jasełkach III.2, IV.7,
3.       Śpiewanie kolęd IV.7
4.       Wdrażanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne, pisanie litery po śladzie IV.8, I.7
5.       Wdrażanie do nauki czytania i pisania poprzez zabawę: rozpoznawanie liter, globalne czytanie wyrazów. Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny.  Rozpoznawanie głosek w nagłosie i wygłosie IV.2, IV.4, IV.6, IV.8
6.       Zapoznanie z zapisem graficznym litery: „B”, pisanie litery po śladzie IV.4, IV.8, I.7
7.       Słuchanie utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu IV.3, IV.5, IV.6, IV.2
8.       Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu IV.7
9.       Zapoznanie z zapisem graficznym liczb 9, 0 utrwalenie ich kształtu, rozpoznawanie cyfr wśród innych IV.15
10.    Klasyfikowanie elementów ze względu na dwie cechy IV.12
11.    Porównywanie długości elementów i szeregowanie ich od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie IV.13
12.    Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę IV.8, IV.11, IV.12
13.    Wykorzystywanie umiejętności orientacji na kartce do tworzenia kompozycji IV.8, IV.11
14.    Dbanie o czystość i porządek w swoim otoczeniu I.7, III.5
15.    Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu IV.7

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ
Rodzaj aktywności: Planowane działania:
Koło plastyczne Świąteczne życzenia– tworzenie kartek świątecznych z kolorowego papieru

Świąteczne witraże– tworzenie witraży z wykorzystaniem papieru i bibuły

Choinkowe ozdoby– tworzenie ozdób z masy solnej, malowanie ich farbami

Śnieżynki– wycinanie z białego, złożonego na części papieru

Koło ekologiczne Historia powstania węgla kamiennego.

W krainie prądu elektrycznego.

Co i dlaczego dymi?.

Koło matematyczne Bałwankowe zabawy-uczestniczenie w grach i zabawach ułatwiających poznanie aspektu kardynalnego liczby, porównywanie liczb.

Gdzie jest więcej bałwanków– Porównywanie liczb, stosowanie znaków „<”, „>”, „=”

Pierwsza choinka, druga choinka– określanie miejsca przedmiotu w rzędzie, uczestniczenie w grach i zabawach ułatwiających poznanie aspektu porządkowego liczby

Mikołaj pędzi

 

 1. Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta

    Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach

    Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami

   Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami

 

    Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna

            Od domu do domu ciężką pracę ma

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

 

 1. Święty Mikołaju my ci pomożemy

    I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy

    Potem pod choinką siądziesz razem z nami

   Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami

 

     Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna

Od domu do domu ciężką pracę ma

Jego piękną brodę pokrył srebrny lód

Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA VIII

LISTOPAD 2018

NAUCZYCIELE: Anna Kaszubowska, Anna Miszewska

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Jestem Polką, jestem Polakiem”

TERMIN: 29.10-16.11.2018r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Zapoznanie z mapą Polski, wskazywanie najważniejszych miast, stolicy, Wisły, granic kraju oraz własnego regionu. III.2, IV.9, IV.10

2.

Nauka i śpiewanie hymnu Polski. IV.7, IV.10

3.

Zapoznanie z polskimi legendami. III.2, IV.10

4.

Rozpoznawanie i nazywanie polskich symboli narodowych. IV.9, IV.10,

5.

Budzenie szacunku i poczucia przynależności do do własnej ojczyzny. III.2

6.

Nauka wiersza: „Polak mały”. III.2, IV.2, IV.5

7.

Uczestniczenie w obchodach Święta Niepodległości, upamiętniającego ważne wydarzenie w historii Polski – zapalenie zniczy w miejscu Pamięci Narodowej.

II.4, III.2, IV.10,

8.

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami w zakresie Unii Europejskiej i Europy. IV.10

9.

Zapoznanie z charakterystyką własnego regionu: tworzenie albumu miasta, wypowiadanie się na temat miejsca zamieszkania, podawanie adresu zamieszkania, utrwalenie nazw zawodów wykonywanych przez rodziców, wypowiadanie się na temat swojej rodziny – budowanie poczucia przynależności do rodziny i regionu, w którym mieszkamy. III.2, III.3, IV.1, IV.20,

10.

Zapoznanie z zapisem graficznym liter: „L” i „U”, rozpoznawanie litery wśród innych liter, pisanie liter po śladzie. IV.4,

11.

Zapoznanie z zapisem graficznym liczby 5, doliczanie i odliczanie w zakresie 5, tworzenie zbiorów pięcioelementowych. IV.15

12.

Słuchanie utworów literackich; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu oraz budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym. IV.2, IV.3, IV.5, IV.6

13.

Słuchanie i śpiewanie piosenek, uczestniczenie w zabawach przy muzyce, rozwijanie poczucia rytmu. I.5, IV.7

14.

Uczestniczenie zabawach z elementem dramy oraz w improwizacjach ruchowych na podstawie wysłuchanego utworu, wczuwanie się w odgrywane postacie II.2, II.9, III.8, IV.1

15.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci podczas wykonywania ćwiczeń bieżnych, rzutnych, równoważnych oraz skocznych. I.5, I.8, I.9

16.

Dokonywanie klasyfikacji przedmiotów ze względu na rodzaj i przeznaczenie, tworzenie zbiorów, przeliczanie elementów w zbiorach, porównywanie liczebności tych zbiorów, doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

IV.11, IV.12, IV.15

17.

Uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach w określaniu położenia przedmiotów w przestrzeni, wskazywanie prawej i lewej strony ciała.

IV.14

18.

Doskonalenie umiejętności w zakresie „małej” motoryki, pisanie po śladzie liter i cyfr, szlaczków, ćwiczenie sprawności ręki poprzez zabawy manipulacyjne.

I.7, IV.8

19.

Aktywność na świeżym powietrzu: obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.

II.11, IV.18, IV.16

20.

Uczestniczenie w zabawach rozwijających słuch fonematyczny w zakresie analizy i syntezy słuchowej: doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby oraz określania głosek w nagłosie i wygłosie, zachęcanie do dokonywania analizy i syntezy głoskowej krótkich wyrazów, czytania krótkich wyrazów i prostych zdań. IV.2, IV.4, IV.6

21.

Uczestniczenie w zajęciach plastycznych rozwijających sprawność manualną dzieci oraz ich myślenie twórcze: malowanie farbami, wycinanie, wyklejanie, lepienie z plasteliny, wydzieranka. IV.1, IV.8, IV.11

22.

Uczestniczenie w eksperymentach i obserwacjach na temat właściwości wody i zjawisk atmosferycznych. IV.18, IV.19

Lp.

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Przygotowania zwierząt do zimy”

TERMIN: 19.11-30.11.2018r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1.

Utrwalenie wiadomości o ptakach występujących w Polsce (podział na te pozostające na zimę i odlatujące do ciepłych krajów). II.10, IV.18

2.

Przyporządkowywanie napisów do globalnego czytania do odpowiednich sylwet zwierząt. IV.4

3.

Porównywanie wielkości przedmiotów; szeregowanie od najmniejszego do największego i odwrotnie, doskonaleniu umiejętności liczenia. IV.15, IV.11

4.

Doskonalenie sprawności manualnej poprzez zabawy plastyczne: malowanie, lepienie z masy solnej, wykonywanie pracy techniką origami płaskie z koła. IV.1, IV.8

5.

Rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni dźwiękowej poprzez śpiewanie piosenek, zabawę do muzyki oraz granie na instrumentach perkusyjnych. IV.1, IV.7

6.

Utrwalanie i systematyzowanie wiedzy na temat sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt leśnych do zimy, ich pokarmów oraz domów. II.10, IV.18

7.

Rozwiązywanie zagadek słuchowych – identyfikowanie i naśladowanie odgłosów lasu. IV.1, IV.7

8.

Zapoznanie z zapisem graficznym litery: „K”, rozpoznawanie litery wśród innych, pisanie liter po śladzie. IV.4,

9.

Zapoznanie z zapisem graficznym liczby 6, utrwalenie jej kształtu, rozpoznawanie cyfry wśród innych cyfr. IV.15

10.

Wskazywanie różnic między obrazkami, analiza i synteza obrazkowa – rozwijanie percepcji wzrokowej. IV.5

11.

Uczestniczenie w zabawach rozwijających słuch fonematyczny w zakresie analizy i syntezy słuchowej: doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby oraz określania głosek w nagłosie i wygłosie, zachęcanie do dokonywania analizy i syntezy głoskowej krótkich wyrazów, IV.2, IV.4, IV.6

12.

Czytanie krótkich wyrazów i prostych zdań. Wyodrębnianie i przeliczanie wyrazów w zdaniu. IV.4

13.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych – rozwijanie sprawności fizycznej dzieci podczas wykonywania ćwiczeń bieżnych, rzutnych, równoważnych oraz skocznych. I.5, I.8, I.9

14.

Słuchanie bajek i opowiadań dla dzieci, zachęcanie do wypowiadania się na temat słuchanych utworów; wdrożenie do budowania wypowiedzi poprawnej stylistycznie. IV.3, IV.5, II.1

15.

Aktywność na świeżym powietrzu: obserwacja ptaków.

II.11, IV.18

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wyjść dzieci poza teren przedszkola. nabywanie umiejętności poruszania się po drogach publicznych; II.3, III.5,
Kształtowanie nawyku bezpiecznego zachowywania się podczas wykonywania niektórych eksperymentów np. tych z użyciem gorącej wody. III.5

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Uczestniczenie dzieci w zabawach integrujących grupę; scenkach dramowych, ocenianie zachowania dzieci w różnych sytuacjach. II.1, II.4, II.6, II.9
Zabawy z kostką emocji – wdrożenie do rozpoznawania uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, naśladowanie stanów emocjonalnych, II.1, II.2, II.6, II.9
Odwiedzanie Miejsca Pamięci Narodowej. III.2
Ustalanie zakresu obowiązków podczas pełnienia dyżurów – wywiązywanie się z powierzonych obowiązków. III.5
Poznawanie legend związanych z historią regionu i kraju. III.2, IV.3, IV.10

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

listopad

Logopedia grupowa: korygowanie wad wymowy, praca w grupie.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – usprawnienie funkcji słuchowo – językowych i poznawczych; ćwiczenia wydłużające czas koncentracji uwagi.
Zajęcia grupowe z psychologiem – nabywanie umiejętności społecznych.
Zajęcia wyrównawcze:

 • ćwiczenia w zakresie analizy i syntezy słuchowej
 • ćwiczenia w przeliczaniu elementów, tworzeniu zbiorów, porównywaniu liczebności zbiorów, kształtowanie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • kształtowanie umiejętności społecznych poprzez ćwiczenia rozwijające umiejętność nazywania i wyrażania emocji, budowania pozytywnego obrazu własnej osoby

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

listopad

Koło matematyczne: liczenie przedmiotów przekraczając próg dziesiątkowy, kontynuowanie liczenia od dowolnego miejsca, liczenie piątkami i dziesiątkami pokazując na palcach, składanie liczb z odpowiednich cyfr.
Koło plastyczne: „Jesienne ludki” – wykonanie postaci i zwierząt z wykorzystaniem tworzywa przyrodniczego, „Symbole narodowe” – wyklejanka z bibuły, „Mój bohater Piłsudski” – rysowanie i kolorowanie kredkami portretu, „Grzybki”- tworzenie rzeźby w wykorzystaniem masy papierowej, malowanie jej farbą.
Koło ekologiczne: „Pożyteczna i szkodliwa działalność wiatru”; „zabawy z wiatrem – wykonanie wiatromierza”, „W krainie prądu elektrycznego”; „Elektrostatyka – zabawy solą i pieprzem”.

PLAN DALTOŃSKI

listopad

„Praca z instrukcją” – doskonalenie umiejętności pracy z instrukcją obrazkową, przygotowanie stanowiska pracy z instrukcją.
„Eksperci”- wprowadzenie systemu pomocy koleżeńskiej, wybór ekspertów w danej dziedzinie.
„Zegar Daltoński” – wykorzystanie zegara Daltońskiego do ustalania czasu pracy dzieci.
„Już potrafię” – przygotowanie tablicy z wizualizacją posiadanych przez dzieci umiejętności.
„Tablica zadań” – przygotowanie i wdrożenie wizualizacji planowania zadań dla dzieci na tablicy zadań.

HYMN POLSKI „Mazurek Dąbrowskiego”

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Sąsiadeczko – wiewióreczko”

Sąsiadeczko, wiewióreczko, 
co masz oczka czarne. 
Nie bójże się, pokaż w lesie, 
gdzie masz swą spiżarnię. 

Wszędzie mam, tu i tam, 
czego chcecie, to wam dam. 
Fik – myk! Hyc – hyc! 
Czego chcecie, to wam da. 

Sąsiadeczko wiewióreczko, 
co masz rude łapki, 
jeśli łaska, sypnij z góry 
orzeszków do czapki. 

Dałabym nawet sześć, 
lecz co w zimie będę jeść? 
Fik – myk! Hyc – hyc! 
Był orzeszek, nie ma nic! 

Sąsiadeczko, wiewióreczko, 
co masz rudy pyszczek, 
tu na ziemię rzuć uprzejmie 
kila ładnych szyszek. 

Szyszki masz tu i tam, 
wejdź na sosnę, urwij sam, 
Fik – myk! Hyc – hyc! 
Były szyszki, nie ma nic!

Wiersz: Katechizm polskiego dziecka”

Władysław Bełza

Kto ty jesteś?
Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
Czem ta ziemia?
Mą Ojczyzną.
— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.
Coś ty dla niej?
Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?
— Oddać życie.

 


Temat kompleksowy: ,,Dary jesieni”

Termin: 1.10.2018-12.10.2018

Cele:

 • Rozpoznawanie i nazywanie gatunków fauny leśnej oraz drzew rosnących w Polsce. Rozumienie znaczenia ochrony przyrody
 • Dostrzeganie i opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie, związanych z porą roku
 • Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk pogodowych
 • Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego, konstruowanie gier
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania sekwencji
 • Słuchanie utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu
 • Postrzeganie książki, jako cennego źródła informacji
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka
 • Uczestniczenie w zabawach darmowych
 • Wdrażanie do nauki czytania i pisania poprzez zabawę: rozpoznawanie liter, globalne czytanie wyrazów. Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny. Rozpoznawanie głosek w nagłosie i wygłosie
 • Wprowadzenie liter „e” oraz „i”
 • Przybliżenie aspektu porządkowego liczby naturalniej. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie zbiorów
 • Monografia liczby 3
 • Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę
 • Dokonywanie pomiarów i porównywania długości
 • Stwarzanie sytuacji budujących wrażliwość estetyczną dziecka w odniesieniu do sfer aktywności plastycznej człowieka
 • Dostrzeganie kształtów wśród nachodzących na siebie konturów. Układanie obrazków z części

 

Temat kompleksowy: ,,Dbamy o zdrowie-owoce i warzywa”

Termin: 15.10.2018-26.10.2018

Cele:

 • Wyodrębnianie spośród roślin zbiorów warzyw i owoców oraz nazywanie ich
 • Dostrzeganie i opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie, związanych z porą roku
 • Porządkowanie obrazków zgodnie z następstwem czasowym, dostrzegając związki przyczynowo- skutkowe
 • Uczestnictwo z zabawach muzycznych, doskonalenie poczucia rytmu. Nauka piosenek
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego w kącikach przyrody. Tworzenie prac przestrzennych
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania sekwencji
 • Słuchanie utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu
 • Poszerzanie wiedzy na temat świata roślin poprzez korzystanie z książek i albumów przyrodniczych
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka
 • Uczestniczenie w zabawach darmowych
 • Wdrażanie do nauki czytania i pisania poprzez zabawę: rozpoznawanie liter, globalne czytanie wyrazów. Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny’, analiza i synteza słuchowa
 • Wdrażanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne, pisanie litery po śladzie
 • Wprowadzenie liter „m” oraz „t”
 • Przybliżenie aspektu porządkowego liczby naturalniej. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie zbiorów, segregowanie ich wg danej cechy. Tworzenie zbiorów
 • Monografia liczby 4
 • Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę
 • Dokonywanie pomiarów i porównywania ciężaru przedmiotów, dokonywanie pomiarów i stosowanie określenia dotyczącego ciężkości
 • Stwarzanie sytuacji budujących wrażliwość estetyczną dziecka w odniesieniu do wytworów plastycznych kolegów z grupy

 

 

Piosenki:

„Malowała jesień”

 1. Malowała jesień w parku wszystkie liście,

na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

 1. Przyleciała sroczka i usiadła z boku,

przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół.

 1. Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie,

kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie

 

 

 

„Owocowy blues”

 

 

 1. Na zmartwienia i na żale

dżem ci zrobi doskonale,

bowiem w dżemie

siła drzemie.

Owocowy blues!

 

Ref.: Blues, blues, blues owocowy,

taniec pyszny to i zdrowy,

słodki jak jabłkowy mus!

Owocowy blues!

 

 1. Na zgryzoty i kłopoty

bardzo dobre są kompoty,

czy śliwkowe, czy gruszkowe

każdy o tym wie!

 

Ref.: Blues, blues, blues owocowy…

 

 1. Chcesz być silny tak jak smok,

owocowy tankuj sok!

Malinowy, porzeczkowy,

każdy dobry jest!

 

Ref.: Blues, blues, blues owocowy,

taniec pyszny to i zdrowy,

słodki jak jabłkowy mus!

Owocowy blues!

Owocowy blues! Oh ye…

 


Temat kompleksowy: ,, Przyjacielem być – przyjaciela mieć”

Termin: 24.09.2018-28.09.2018

Cele:

 • słuchanie utworów literackich
 • wykonywanie prac plastycznych
 • układanie kompozycji z materiału przyrodniczego
 • odtwarzanie kompozycji na podstawie wzoru
 • wprowadzenie liter „a” i „o”
 • rozpoznawanie kolorów podstawowych i pochodnych
 • uczestnictwo w obserwacjach i zabawach badawczych
 • tworzenie zbiorów i podawanie ich liczebność, przeliczanie elementów
 • określanie kierunków na kartce
 • uczestniczenie w zabawach dramowych
 • doskonalenie sprawności fizycznej
 • wyszukiwanie różnic na obrazkach
 • nakrywanie do stołu
 • przestrzeganie reguł w czasie zabaw i gier
 • wyrażanie uczuć i przeżyć za pomocą niewerbalnych środków wyrazu
 • dokonywanie oceny postepowania bohaterów literackich
 • odczytywanie stanów emocjonalnych innych osób
 • rozumienie znaczenia przyjaźni
 • dokonywanie analizy głoskowej

 


PLAN PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

na miesiąc wrzesień dla grupy VIII

 

Temat kompleksowy: „Razem w pracy i w zabawie”

Tydzień 03.09.-07.09.2018.

Cele:

 • ustalenie kodeksu przedszkolaka, wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie sprawności fizyczne;
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmu;
 • dokonywanie klasyfikacji przedmiotów, tworzenie kolekcji;
 • dokonywanie pomiarów długości;
 • wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych;
 • nazywanie części ciała, rozróżnianie lewej i prawej strony ciała ;
 • współpracowanie z innymi podczas wspólnej zabawy;
 • rozpoznawanie i nazywanie stanów emocjonalnych;

 

 

Temat kompleksowy: ,, Letnie wspomnienia”

Termin: 10.09.2018-14.09.2018

Cele:

 • umuzykalnienie dzieci
 • doskonalenie sprawności fizycznej
 • rozumienie konieczności chronienia przyrody
 • uczestniczenie w obserwacjach i zabawach badawczych
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej
 • słuchanie utworów literackich
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu literackiego
 • słuchanie muzyki klasycznej
 • wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • usprawnianie narządów mowy
 • tworzenie zbiorów
 • monografia liczby 1
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • określanie kierunków na płaszczyźnie (np. na kartce)
 • odczytuje informacje przedstawione na mapie
 • rozpoznaje przedmioty za pomocą zmysłu dotyku

 

 

 

Temat kompleksowy: ,, Bezpieczeństwo najważniejsze”

Termin: 17.09.2018-21.09.2018

Cele:

 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa
 • zapoznanie z zadaniami służb ratowniczych i numerami alarmowymi
 • zapoznanie z zasadami poruszania się po drogach
 • odgrywanie scenek dramowych
 • wprowadzenie litery „o”
 • pisanie litery po śladzie
 • poprawne budowanie dłuższych wypowiedzi
 • wykonywanie prac plastycznych
 • doskonalenie sprawności fizycznej
 • łączenie przyczyny ze skutkiem i ustalanie kolejności zdarzeń historyjki obrazkowej
 • przedstawianie się i podawanie podstawowych informacji o sobie
 • klasyfikowanie elementów ze względu na różne kryteria
 • rozróżnianie prawej i lewej strony, określanie położenie przedmiotów w przestrzeni
 • porównywanie liczebności zbiorów
 • monografia liczby 2
 • usprawnianie narządów mowy
 • porównuje wysokość obiektów

 

Piosenki:

„Przedszkole, drugi dom”

słowa i muzyka: Krystyna Bożek-Gowik

 1. Gdy dzień wstaje i wita świat,

         ranną porą wstaję i ja.

         Mama pomaga ubierać się,

         do przedszkola prowadzi mnie.

 

         Ref. Ja chodzę tam co dzień,

         obiadek dobry jem,

         a po spacerze w sali

         wesoło bawię się,

         kolegów dobrych mam,

         nie jestem nigdy sam,

         przedszkole domem drugim jest. 

 

 1. Czasem rano trudno mi wstać.

         Chciałoby się leżeć i spać,

         lecz na mnie auto czeka i miś.

        W co będziemy bawić się dziś?

 

        Ref. Ja chodzę tam co dzień…

 

 1. Zamiast mamy Panią tu mam,

         bardzo dużo wierszyków znam.

         Śpiewam i tańczę, wesoło mi

         i tak płyną przedszkolne dni.

 

         Ref. Ja chodzę tam co dzień… 

 

„W drodze do szkoły”

muzyka Adam Skorupka, słowa Grażyna Orlińska

W drodze do szkoły nie spotka mnie nic złego,

bo znam już przepisy ruchu drogowego.

Przecież ulica to nie plac zabaw,

nawet na pasach trzeba uważać.

 

Czerwone światło – dla pieszych alarm!

Tylko zielone przejść nam pozwala.

W drodze do szkoły nie spotka mnie nic złego,

bo znam już przepisy ruchu drogowego.