Wychowawca: mgr Anna Kaszubowska

Nauczyciel: mgr Anna Miszewska

Pomoc nauczyciela: Anna Bednarczyk

 

 

 

 

 

 


Temat kompleksowy: ,,Dary jesieni”

Termin: 1.10.2018-12.10.2018

Cele:

 • Rozpoznawanie i nazywanie gatunków fauny leśnej oraz drzew rosnących w Polsce. Rozumienie znaczenia ochrony przyrody
 • Dostrzeganie i opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie, związanych z porą roku
 • Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk pogodowych
 • Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego, konstruowanie gier
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania sekwencji
 • Słuchanie utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu
 • Postrzeganie książki, jako cennego źródła informacji
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka
 • Uczestniczenie w zabawach darmowych
 • Wdrażanie do nauki czytania i pisania poprzez zabawę: rozpoznawanie liter, globalne czytanie wyrazów. Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny. Rozpoznawanie głosek w nagłosie i wygłosie
 • Wprowadzenie liter „e” oraz „i”
 • Przybliżenie aspektu porządkowego liczby naturalniej. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie zbiorów
 • Monografia liczby 3
 • Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę
 • Dokonywanie pomiarów i porównywania długości
 • Stwarzanie sytuacji budujących wrażliwość estetyczną dziecka w odniesieniu do sfer aktywności plastycznej człowieka
 • Dostrzeganie kształtów wśród nachodzących na siebie konturów. Układanie obrazków z części

 

Temat kompleksowy: ,,Dbamy o zdrowie-owoce i warzywa”

Termin: 15.10.2018-26.10.2018

Cele:

 • Wyodrębnianie spośród roślin zbiorów warzyw i owoców oraz nazywanie ich
 • Dostrzeganie i opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie, związanych z porą roku
 • Porządkowanie obrazków zgodnie z następstwem czasowym, dostrzegając związki przyczynowo- skutkowe
 • Uczestnictwo z zabawach muzycznych, doskonalenie poczucia rytmu. Nauka piosenek
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego w kącikach przyrody. Tworzenie prac przestrzennych
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania sekwencji
 • Słuchanie utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu
 • Poszerzanie wiedzy na temat świata roślin poprzez korzystanie z książek i albumów przyrodniczych
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka
 • Uczestniczenie w zabawach darmowych
 • Wdrażanie do nauki czytania i pisania poprzez zabawę: rozpoznawanie liter, globalne czytanie wyrazów. Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny’, analiza i synteza słuchowa
 • Wdrażanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne, pisanie litery po śladzie
 • Wprowadzenie liter „m” oraz „t”
 • Przybliżenie aspektu porządkowego liczby naturalniej. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. Doskonalenie umiejętności liczenia, porównywanie zbiorów, segregowanie ich wg danej cechy. Tworzenie zbiorów
 • Monografia liczby 4
 • Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę
 • Dokonywanie pomiarów i porównywania ciężaru przedmiotów, dokonywanie pomiarów i stosowanie określenia dotyczącego ciężkości
 • Stwarzanie sytuacji budujących wrażliwość estetyczną dziecka w odniesieniu do wytworów plastycznych kolegów z grupy

 

 

Piosenki:

„Malowała jesień”

 1. Malowała jesień w parku wszystkie liście,

na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

 1. Przyleciała sroczka i usiadła z boku,

przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół.

 1. Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie,

kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie

 

 

 

„Owocowy blues”

 

 

 1. Na zmartwienia i na żale

dżem ci zrobi doskonale,

bowiem w dżemie

siła drzemie.

Owocowy blues!

 

Ref.: Blues, blues, blues owocowy,

taniec pyszny to i zdrowy,

słodki jak jabłkowy mus!

Owocowy blues!

 

 1. Na zgryzoty i kłopoty

bardzo dobre są kompoty,

czy śliwkowe, czy gruszkowe

każdy o tym wie!

 

Ref.: Blues, blues, blues owocowy…

 

 1. Chcesz być silny tak jak smok,

owocowy tankuj sok!

Malinowy, porzeczkowy,

każdy dobry jest!

 

Ref.: Blues, blues, blues owocowy,

taniec pyszny to i zdrowy,

słodki jak jabłkowy mus!

Owocowy blues!

Owocowy blues! Oh ye…

 


Temat kompleksowy: ,, Przyjacielem być – przyjaciela mieć”

Termin: 24.09.2018-28.09.2018

Cele:

 • słuchanie utworów literackich
 • wykonywanie prac plastycznych
 • układanie kompozycji z materiału przyrodniczego
 • odtwarzanie kompozycji na podstawie wzoru
 • wprowadzenie liter „a” i „o”
 • rozpoznawanie kolorów podstawowych i pochodnych
 • uczestnictwo w obserwacjach i zabawach badawczych
 • tworzenie zbiorów i podawanie ich liczebność, przeliczanie elementów
 • określanie kierunków na kartce
 • uczestniczenie w zabawach dramowych
 • doskonalenie sprawności fizycznej
 • wyszukiwanie różnic na obrazkach
 • nakrywanie do stołu
 • przestrzeganie reguł w czasie zabaw i gier
 • wyrażanie uczuć i przeżyć za pomocą niewerbalnych środków wyrazu
 • dokonywanie oceny postepowania bohaterów literackich
 • odczytywanie stanów emocjonalnych innych osób
 • rozumienie znaczenia przyjaźni
 • dokonywanie analizy głoskowej

 


PLAN PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

na miesiąc wrzesień dla grupy VIII

 

Temat kompleksowy: „Razem w pracy i w zabawie”

Tydzień 03.09.-07.09.2018.

Cele:

 • ustalenie kodeksu przedszkolaka, wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie sprawności fizyczne;
 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmu;
 • dokonywanie klasyfikacji przedmiotów, tworzenie kolekcji;
 • dokonywanie pomiarów długości;
 • wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych;
 • nazywanie części ciała, rozróżnianie lewej i prawej strony ciała ;
 • współpracowanie z innymi podczas wspólnej zabawy;
 • rozpoznawanie i nazywanie stanów emocjonalnych;

 

 

Temat kompleksowy: ,, Letnie wspomnienia”

Termin: 10.09.2018-14.09.2018

Cele:

 • umuzykalnienie dzieci
 • doskonalenie sprawności fizycznej
 • rozumienie konieczności chronienia przyrody
 • uczestniczenie w obserwacjach i zabawach badawczych
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej
 • słuchanie utworów literackich
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu literackiego
 • słuchanie muzyki klasycznej
 • wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • usprawnianie narządów mowy
 • tworzenie zbiorów
 • monografia liczby 1
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • określanie kierunków na płaszczyźnie (np. na kartce)
 • odczytuje informacje przedstawione na mapie
 • rozpoznaje przedmioty za pomocą zmysłu dotyku

 

 

 

Temat kompleksowy: ,, Bezpieczeństwo najważniejsze”

Termin: 17.09.2018-21.09.2018

Cele:

 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa
 • zapoznanie z zadaniami służb ratowniczych i numerami alarmowymi
 • zapoznanie z zasadami poruszania się po drogach
 • odgrywanie scenek dramowych
 • wprowadzenie litery „o”
 • pisanie litery po śladzie
 • poprawne budowanie dłuższych wypowiedzi
 • wykonywanie prac plastycznych
 • doskonalenie sprawności fizycznej
 • łączenie przyczyny ze skutkiem i ustalanie kolejności zdarzeń historyjki obrazkowej
 • przedstawianie się i podawanie podstawowych informacji o sobie
 • klasyfikowanie elementów ze względu na różne kryteria
 • rozróżnianie prawej i lewej strony, określanie położenie przedmiotów w przestrzeni
 • porównywanie liczebności zbiorów
 • monografia liczby 2
 • usprawnianie narządów mowy
 • porównuje wysokość obiektów

 

Piosenki:

„Przedszkole, drugi dom”

słowa i muzyka: Krystyna Bożek-Gowik

 1. Gdy dzień wstaje i wita świat,

         ranną porą wstaję i ja.

         Mama pomaga ubierać się,

         do przedszkola prowadzi mnie.

 

         Ref. Ja chodzę tam co dzień,

         obiadek dobry jem,

         a po spacerze w sali

         wesoło bawię się,

         kolegów dobrych mam,

         nie jestem nigdy sam,

         przedszkole domem drugim jest. 

 

 1. Czasem rano trudno mi wstać.

         Chciałoby się leżeć i spać,

         lecz na mnie auto czeka i miś.

        W co będziemy bawić się dziś?

 

        Ref. Ja chodzę tam co dzień…

 

 1. Zamiast mamy Panią tu mam,

         bardzo dużo wierszyków znam.

         Śpiewam i tańczę, wesoło mi

         i tak płyną przedszkolne dni.

 

         Ref. Ja chodzę tam co dzień… 

 

„W drodze do szkoły”

muzyka Adam Skorupka, słowa Grażyna Orlińska

W drodze do szkoły nie spotka mnie nic złego,

bo znam już przepisy ruchu drogowego.

Przecież ulica to nie plac zabaw,

nawet na pasach trzeba uważać.

 

Czerwone światło – dla pieszych alarm!

Tylko zielone przejść nam pozwala.

W drodze do szkoły nie spotka mnie nic złego,

bo znam już przepisy ruchu drogowego.