„ Muchomor ” Halina Szayerowa
 
 Dziś muchomor nie w humorze:
 
– Czym się martwisz muchomorze?
– Wiatr mi zerwał plamkę białą,
nie wiem ile mi zostało?
 
Dziś muchomor jest w humorze:
– Czym się cieszysz muchomorze?
– Wiatr mi oddał plamkę białą,
policz czy ich nie za mało!
 
Muchomorki to grupa wesołych i zawsze uśmiechniętych  4- latków. 
 
Wychowawcą grupy jest: Daniel Miszke 
 
Nauczycielem grupy jest: Joanna Maląg
 
Pomocą nauczyciela grupy jest  :Kamila Roza Pudlińska

 

Blok tematyczny: Nasza grupa

Termin realizacji: 4 –8.09.2017

Cele ogólne:

 • stwarzanie atmosfery przyjaznego i bezpiecznego środowiska,
 • zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu,
 • poznawanie zasad regulujących zachowania w sali przedszkolnej,
 • udział w zabawach manipulacyjnych i konstrukcyjnych;
 • doskonalenie umiejętności w zakresie niektórych czynności samoobsługowych,
 • zintegrowanie grupy,
 • zapoznanie z salą zajęć,
 • utrwalenie wyglądu znaczków rozpoznawczych
 • rozwijanie orientacji przestrzenne,
 • rozwijanie mowy,

Blok tematyczny: Jestem przedszkolakiem

Termin realizacji: 11 –15.09.2017

Cele ogólne:

 • integracja grupy
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie umiejętności malowania
 • zwracanie uwagi na bezpieczeństwo
 • zachęcanie do wspólnych zabaw
 • utrwalenie zasad obowiązujących w przedszkolu

Blok tematyczny: Uliczne sygnały

Termin realizacji: 18 –22.09.2017

Cele ogólne:

 • zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego
 • rozwijanie mowy
 • porównywanie liczebności zbiorów
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • ćwiczenie w samodzielności;

Blok tematyczny: Nadeszła jesień

Termin realizacji: 25 –29.09.2017

Cele ogólne:

 • Uczy się dostrzegać piękno przyrody i właściwie się do niej odnosić.
 • Uczy się wiersza na pamięć.
 • Odróżnia drzewa iglaste od liściastych.
 • Rozpoznaje po owocach i liściach kasztanowca jarzębinę.
 • Starannie wykonuje prace plastyczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie mowy
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni

 

Wiersz do nauki

Gdy zamierzasz przejść ulicę (Wanda Chotomska)

Na chodniku przystań bokiem.

Popatrz w lewo bystrym okiem.

Skieruj w prawo wzrok sokoli.

Znów na lewo spójrz powoli.

Jezdnia wolna – więc swobodnie,

mogą przez nią przejść przechodnie.

 

Piosenki do nauki

Jarzębina

Już lato odeszło

I kwiaty przekwitły,

a jeszcze coś w słońcu się mieni

To w polu i w lesie

czerwienią się spójrzcie,

korale, korale jesieni.

Refren:

Idzie lasem Pani jesień

jarzębinę w koszu niesie.

Daj korali nam troszeczkę,

nawleczemy na niteczkę.

II

Włożymy korale, korale czerwone

i biegać będziemy po lesie.

Będziemy śpiewali piosenkę jesienną,

niech echo daleko ją niesie.

Refren:

Idzie lasem…

Jestem sobie przedszkolaczek

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.