„ Muchomor ” Halina Szayerowa
 
 Dziś muchomor nie w humorze:
 
– Czym się martwisz muchomorze?
– Wiatr mi zerwał plamkę białą,
nie wiem ile mi zostało?
 
Dziś muchomor jest w humorze:
– Czym się cieszysz muchomorze?
– Wiatr mi oddał plamkę białą,
policz czy ich nie za mało!
 
Muchomorki to grupa wesołych i zawsze uśmiechniętych  4- latków. 
 

Wychowawca grupy: Katarzyna Tryfon – Pawlak

Nauczyciel grupy: Ada Andziak

Pomoc nauczyciela: Alicja Kowalczyk

 


Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc luty

Temat kompleksowy: Dziecko małym artystą

Termin realizacji: 11.02-22.02.2019

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się  pełnym zdaniem;
 • poznanie pojęć związanych z wystrojem teatru: aktor, scena, kurtyna, sufler, kukiełka, pacynka, scenariusz, utrwalanie zasad zachowania w teatrze, podczas koncertu umuzykalniającego;
 • nauka wiersza na pamięć, inicjowanie zabaw w teatr pacynkami;
 • rozwijanie umiejętności liczenia, utrwalanie poznanych figur geometrycznych;
 • rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotu względem siebie, posługiwanie się pojęciami:na,pod,za,przed,obok, pomiędzy;
 • mierzenie przedmiotów, porównywanie ciężaru za pomocą określeń ciężkie, lekkie;
 • obserwowanie i nazywanie zmian w pogodzie oraz w  przyrodzie, nazywanie zjawisk atmosferycznych;
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych;
 • instrumentacja refrenu piosenki na instrumentach perkusyjnych, wdrażanie do słuchania muzyki poważnej, wystukiwanie rytmów. „Jaki to instrument?” – rozwiązywanie zagadek słuchowych o instrumentach;
 • rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji, doskonalenie sprawności manualnej : wycinanie, wydzieranie z papieru, kolorowanie, malowanie farbami. Rozwijanie umiejętności rysowania oraz wycinania po śladzie. Zapoznanie z malarstwem-wyjście do Galerii;
 • doskonalenie sprawności fizycznych, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
 • doskonalenie czynności samoobsługowych jak ubieranie i rozbieranie, zapinanie guzików, zamków w kurtce;
 • utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej, używania zwrotów grzecznościowych oraz kulturalnego zachowania wobec innych osób;
 • zachęcanie dzieci do pomagania kolegom i koleżankom, pocieszania w potrzebie;

 

 

 

 

 

 

Temat kompleksowy: W przestrzeni kosmicznej

Termin realizacji: 25.02-08.03.2019

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania;
 • poznanie pojęć związanych z kosmosem: gwiazda, planeta oraz pojęć na temat ziemi i jej dawnych mieszkańców: dinozaurów na podstawie opowiadań, ilustracji obrazkowej;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej;
 • rozwijanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej;
 • ćwiczenia usprawniające poprawną wymowę;
 • obserwowanie i nazywanie zmian w pogodzie oraz w  przyrodzie, nazywanie zjawisk atmosferycznych;
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • rozwijanie umiejętności liczenia, segregowanie przedmiotów wg jednej cechy;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzalności i następstw czasu;
 • układanie rytmów wg kształtu;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych;
 • poruszanie się w rytm muzyki, określanie dźwięków wysokich i niskich;
 • rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej w zespołach oraz wg instrukcji, doskonalenie sprawności manualnej poprzez lepienie z plasteliny, masy solnej;
 • doskonalenie sprawności fizycznych, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
 • doskonalenie czynności samoobsługowych jak ubieranie i rozbieranie, zapinanie guzików, zamków w kurtce;
 • utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej;
 • doskonalenie umiejętności inicjowania zabaw konstrukcyjnych oraz zabaw tematycznych w zespole, utrwalanie zasad i obowiązków w grupie;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiersz do nauki

 

„Teatr”

W teatrze spotkasz wszystkie baśnie,

Królewnę, Smoka, Kota w butach.

Nadchodzi czar, gdy światło gaśnie

I drży muzyka w srebrnych nutach.

W teatrze jest możliwe wszystko.

Jak we śnie – w innym jesteś świecie.

Tu lalka może być solistką.

Tu księżyc może grać na flecie.

W teatrze czas inaczej płynie.

I do przygody drzwi otwiera.

Gdy raz się znajdziesz w tej krainie,

Będziesz chciał tam powrócić nieraz.

 

Piosenka do nauki

 

„Magiczne miejsce”

 1. Teatr to jest widownia i scena.
  Niby nic magicznego w tym nie ma,
  aż do chwili, gdy nagle na scenie
  dziwne zacznie się przedstawienie.

  Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze,
  czarodziejskie jest to, na co patrzę.
  Gdy się tylko podnosi kurtyna,
  to od razu czar działać zaczyna.

  2. Każda bajka się staje prawdziwa
  Gaśnie światło i scena ożywa.
  Wszystko może się zdarzyć na scenie.
  Działa czar, póki trwa przedstawienie.

  Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze…

  3. Teatr gra. Każdy ma czego szuka.
  A to wszystko nazywa się sztuka.
  Gdy dorosnę, to może tu wrócę,
  żeby zagrać na scenie w tej sztuce.

  Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze…

 

 


ZAMIWRZENIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE 02.01-11.01. 2019

 
LP. Temat kompleksowy: Zimowe zabawy
1 Doskonalenie czynności samoobsługowych jak ubieranie i rozbieranie, zapinanie guzików, zamków w kurtce oraz czynności higienicznych w łazience.
2 Doskonalenie czynności nakrywania do stołu, prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Utrwalenie norm kulturalnego spożywania posiłku.
3 Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się pełnym zdaniem, posługiwania się pojęciami na temat bezpiecznych zabaw zimowych, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk atmosferycznych występujących zimą. Słuchanie opowiadań i wierszy. Nauka wiersza na pamięć metodą ze słuchu. Ćwiczenia pamięci odtwórczej dzieci.
4 Doskonalenie umiejętności segregowanie przedmiotów wg koloru oraz kształtu w zbiory ( zadania w parach), układanie rytmów, rozwijanie orientacji przestrzennej, ( zadania w parach) mierzenie przedmiotów przy pomocy patyczków, stóp, ważenie przedmiotów porównywanie co jest lżejsze a co cięższe
5 Słuchanie piosenki- nauka piosenki metoda ze słuchu, instrumentacja refrenu piosenki, wdrażanie do słuchania muzyki poważnej. Inscenizowanie piosenki ruchem. Nauka zabawy muzyczno- ruchowej „Magiczna liczba siedem”
6 Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej w zespołach oraz wg instrukcji, doskonalenie sprawności manualnej. Wykonanie pracy plastycznej „ Zabawy na śniegu”- malowanie białą farbą na niebieskiej kartce.
7 Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem przyborów i bez nich. Zestaw ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych „Zimowe zabawy” – kształtowanie siły,szybkości, skoczności, zwinności, rzutu do celu, koordynacji ruchowej.
8 Utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej. Opracowanie z dziećmi Kodeksu postępowania podczas zabaw na śniegu.
9 Pomaga kolegom i koleżankom, pociesza w potrzebie, rozpoznaje i nazywa emocje.
10 Zgodnie bawi się z rówieśnikami, nawiązuje przyjaźnie, respektuje i zasady zabawy

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE 14 .01-25.01. 2019

 
LP. Temat: W Karnawale same bale.
1 Utrwalenie kodeksu grupowego. Utrwalenie i przestrzeganie norm kulturalnego spożywania posiłków.
2 Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci w szatni, łazience i na stołówce.
3 Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia- burza mózgów „Co to jest karnawał?”. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza i wypowiadania się na temat utworu literackiego ( „ Bal baloników”),posługiwania się pojęciami na temat karnawału. Doskonalenie percepcji słuchowej poprzez dzielenie wyrazów na sylaby. Oglądanie ilustracji strojów karnawałowych- nazywanie ich, określanie za kogo przebiorą się dzieci. Posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla obecnej pory roku ( opady śniegu, zawieje śnieżne, szron).
4 Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5 karnawałowe baloniki,posługiwania się pojeciami: wiecej i mniej, noc i dzień dostrzeganie rytmu w stałych następstwach dni i nocy.
5 Słuchanie piosenki, poruszanie się w rytm muzyki, nauka piosenki „Baju baj księżniczko” metodą ze słuchu. Rozróżnianie melodii wolnej i szybkiej.
6 Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji, doskonalenie sprawności manualnej. Wykonanie masek karnawałowych. Ozdobienie sukni balowej – praca plastyczna w grupach. Dzieci zamieniają się w projektantów, przy pomocy ścinek z kolorowego papieru oraz różnych wzorków zrobionych za pomocą dziurkaczy wyklejają wymarzoną suknie na bal
7 Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem przyborów i bez nich, rozwijanie ogólnej sprawności i prawidłowej postawy ciała. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych „Nasz karnawał”.
8 Wyraża swoje emocje i uczucia.
9 Dostrzega piękno przyrody w zimowej szacie.
10 Doskonalenie umiejętności inicjowania zabaw konstrukcyjnych oraz zabaw tematycznych w zespole, utrwalanie zasad i obowiązków w grupie.

 

REALIZACJA PROGRAMÓW

 
LP PROGRAM/TEMAT
1 Wiem, czuję, rozumiem, mam prawo…” 

 • Zadania dla rodziców –
 • Prawa dziecka-
2 Marchewkę zjadamy, zdrowe zęby mamy”
3 Profilaktyczno-wychowawczy”
4 Mali odkrywcy”
5 Plan Daltoński” 

 • Utrwalanie zdobytych umiejętności
 • Wdrażanie do samodzielnego odkładania naczyń oraz przygotowywania sztućców i naczyń do posiłku przez dyżurnych, samodzielne komponowanie posiłku.
 • Hałasomierz – wizualizacja określająca sposób zachowania się dzieci w Sali.
 • Moje emocje-zaznaczanie swoich emocji w ciągu dnia
 • Jestem w …” –zaznaczanie miejsca zabawy dziecka
 • Refleksyjny przedszkolak
6. Realizacja planu rocznego 

 • Obserwacja przyrody-wyjscie do parku, pobliskich ogrodków
 • poszukiwanie oznak zimy

 

Wiersz do nauki

Zabawa zimą”- W. Kostecka

Spójrz za okno- śnieg już pada!
Przykrył domy i uliczki.
Chodźmy szybko na plac zabaw!
Gdzie są twoje rękawiczki?

Porzucamy się śnieżkami
i bałwana ulepimy.
Popatrz, dzieci z saneczkami!
Może do nich dołączymy?

Bardzo fajny ten pagórek!
Trzeba się z sankami wdrapać,
tylko mocno trzymaj sznurek …
oj, zjechały, ale gapa!

Zobacz, tam jest lodowisko.
Dam ci łyżwy- dalej, śmiało!
Och, uważaj! Ale ślisko …
Uff, niewiele brakowało.

A śnieg ciągle sypie, prószy
Niknie pod nim chodnik, trawa…
Chociaż mróz nas szczypie w uszy-
zimą świetna jest zabawa!

 

Piosenka do nauki

Baju baj księżniczko”

Hen, na górze stoi zamek,
a na zamku wieże,
może Śnieżka w zamku mieszka?
A może rycerze?

Ref. Baju, baj, książeczko,
baju, baju, baj,
baju, baj, książeczko,
dzieciom bajkę daj!

2. Tańczy w zamku król z królową,
tańczą też rycerze,
tańczy Śnieżka i krasnale.
A kto mnie wybierze?

Ref. Baju, baj, książeczko…

3. Mam książeczkę pełną bajek,
bajek z obrazkami,
o rycerzach, którzy dzielnie
walczą ze smokami.

Ref. Baju, baj, książeczko…

 

 
 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień

Temat kompleksowy: Mikołaj lubi dzieci. Zima lubi dzieci.

Termin realizacji: 03.12 -14.12.2018

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, posługiwanie  się pojęciami związanymi ze zbliżającymi się Mikołajkami;
 • obserwowanie i nazywanie zmian w pogodzie oraz w  przyrodzie, nazywanie zjawisk atmosferycznych
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5;
 • utrwalanie umiejętności segregowania przedmiotów wg jednej cechy; utrwalanie poznanych figur geometrycznych;
 • utrwalanie umiejętności posługiwanie się pojęciami: na,pod,za,przed,obok, pomiędzy;
 • rozwijanie sprawności manualnej, wykonywanie pracy w parach;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych;
 • doskonalenie sprawności fizycznych, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
 • doskonalenie czynności samoobsługowych jak ubieranie i rozbieranie, zapinanie guzików, zamków w kurtce;
 • utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej;
 • zachęcanie dzieci do pomaga kolegom i koleżankom, pocieszania w potrzebie.

Temat kompleksowy: Święta tuż, tuż.

Termin realizacji: 17.12 -21.12.2018

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się pełnym zdaniem;
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • posługiwania się pojęciami na temat świąt Bożego Narodzenia, poznawanie tradycji bożenarodzeniowej;
 • rozwijanie umiejętności liczenia, segregowanie przedmiotów wg jednej cechy;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzalności i następstw czasu.
 • rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji, doskonalenie sprawności manualnej .Zapoznanie dzieci z rzeźbą i malarstwem;
 • utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • doskonalenie samodzielności w czynnościach samoobsługowych;
 • doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami;
 • wdrażanie do wyrażania uczuć;
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw z grupą.

 

Wiersz do nauki

 

„Witaj Mikołaju”

Usiądź z nami Mikołaju
Pewnie się zmęczyłeś,
Żeby nas odwiedzić dzisiaj,
szmat drogi przebyłeś.
Na Twój przyjazd przedszkolaki 
od dawna czekały
i dla Ciebie upominki
też przygotowały.
Teraz my Ci zaśpiewamy
i wierszyk powiemy,
Jesteś naszym przyjacielem
wszyscy o tym wiemy.
Na krzesełku w ciepłej sali
zakolęduj z nami
Bardzo wszyscy się cieszymy
nie jesteśmy sami. 

 

Piosenka do nauki
1.Przyszła zima biała
Śniegiem posypała
Zamroziła wodę
Staw przykryła lodem
Tupu tup po śniegu  (2x)
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
2.Kraczą głośno wrony kra, kra
Marzną nam ogony kra, kra
Mamy pusto w brzuszku
Dajcie nam okruszków!
Tupu tup po śniegu (2x)
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka
3.Ciepłe rękawiczki
I wełniany szalik
Białej, mroźnej zimy
Nie boję się wcale
Tupu tup po śniegu (2x)
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

Temat kompleksowy: Dary jesieni

Termin realizacji: 01.10 -12.10.2018

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie umiejętności budowania pełnych zdań w wypowiedziach;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania, wskazywania i nazywania drzew, liści i owoców w parku lub lesie;
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5;
 • utrwalanie umiejętności segregowania przedmiotów wg koloru, kształtu;
 • rozwijanie sprawności manualnej, wykonywanie pracy w zespole;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych;
 • doskonalenie sprawności fizycznych, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
 • doskonalenie czynności samoobsługowych jak ubieranie i rozbieranie, zapinanie guzików, zamków w kurtce;
 • utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej;
 • zachęcanie dzieci do pomaga kolegom i koleżankom, pocieszania w potrzebie.

Temat kompleksowy: Dbam o zdrowie

 Termin realizacji:15.10-26.10.2018

 Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się pełnym zdaniem;
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • doskonalenie wiadomości na temat zdrowego odżywiania;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5, posługiwania się pojęciami: więcej, mniej oraz duży, mały;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji;
 • utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • doskonalenie samodzielności w czynnościach samoobsługowych;
 • doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami;
 • wdrażanie do wyrażania uczuć;
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw z grupą.

 

Wiersz do nauki

 1. Formy „Jesień”

Szaruga na dworze-

jesień przybyła.

Przymrozki przywiozła,

mglą pola okryła.

Chmury na niebie

Wiatrem przygnała,

a wczesne ranki

chytrze zabrała.

Umilkły ptaki,

Wszędzie ponuro,

Liście spadają,

słońce za chmurą.

 

Piosenka do nauki

„Jeżyk i liście”

1.Szur, szur, szur, liści góra!
Szur, szur, szur, coś tam szura..

Ref: Tupu – tap! Tupu – tap!
Kolorowe liście łap!

 1. Czy Ty wiesz, co tam siedzi,
  Czarnym oczkiem dzieci śledzi?

Ref: Tupu – tap! Tupu – tap!
Kolorowe liście łap!

 1. Szur, szur, szur, jeżyk mały.
  Szur, szur, szur, w liściach cały.

 

 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

Temat kompleksowy: W przedszkolu jest wesoło

Termin realizacji: 03.09-14.09.2018

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie umiejętności budowania pełnych zdań w wypowiedzi;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5;
 • utrwalanie umiejętności segregowania przedmiotów wg koloru, szacowanie ilości elementów w zbiorach;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, dostrzegania zmian charakteru i dynamiki w muzyce;
 • doskonalenie sprawności fizycznych, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji;
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole.

 

Temat kompleksowy: Dbam o zdrowie i bezpieczeństwo

 Termin realizacji:17.09-28.09.2018

 Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się pełnym zdaniem;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5, doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania figur geometrycznych, segregowanie przedmiotów wg kształtu.
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji;
 • utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • doskonalenie samodzielności w czynnościach samoobsługowych;
 • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się  podczas spacerów z grupą;
 • poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
 • poznanie  znaczenia niektórych znaków drogowych  oraz numerów   alarmowych do tych  instytucji.

Wiersz do nauki

„Moje książki” I. Salach

Moje książki kolorowe
stoją równo na półeczce.
Myją ręce i oglądam
kartką po karteczce.

 

Czasem książki czyta mama,
bo ja nie potrafią sama.
Z książek wiele się dowiecie
O szerokim, pięknym świecie.

O roślinach, o zwierzętach,
o dalekich krajach też.
Wszystko w książce jest zamknięte,
więc ją w ręce bierz.

Piosenka do nauki

„Dzieci i światła”

Po ulicach auta pędzą w różne strony.

Uważajcie dzieci na światło czerwone.

Ref:  Razem z mamą musze stanąć,

kiedy światło jest czerwone,

a na drugą przejdę stronę

przy świetle zielonym.

Już  hamują z piskiem auta rozpędzone,

bo na dzieci mruga światełko zielone.

Ref:    Razem z mamą ….

Auta mkną po jezdni,

chodnik jest dla dzieci,

patrzcie jakie światło

przed wami się świeci.

Ref:    Razem z mamą ….