„ Muchomor ” Halina Szayerowa
 
 Dziś muchomor nie w humorze:
 
– Czym się martwisz muchomorze?
– Wiatr mi zerwał plamkę białą,
nie wiem ile mi zostało?
 
Dziś muchomor jest w humorze:
– Czym się cieszysz muchomorze?
– Wiatr mi oddał plamkę białą,
policz czy ich nie za mało!
 
Muchomorki to grupa wesołych i zawsze uśmiechniętych  4- latków. 
 
Wychowawcą grupy jest: Daniel Miszke 
 
Nauczycielem grupy jest: Joanna Maląg
 
Pomocą nauczyciela grupy jest  :Kamila Roza Pudlińska
 

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

na miesiąc czerwiec dla grupy III

 

Tydzień 11.06.-15.06.2018.

Temat kompleksowy: Wiosna na łące

CELE OGÓLNE:

           

 • Poznaje rośliny i zwierzęta występujące na łące
 • Formułuje wypowiedzi o łące na podstawie wiersza.
 • Klasyfikuje i przelicza elementy.
 • Doskonali sprawność manualną.
 • Ćwiczy pamięć wzrokową, łączy identyczne obrazki w pary.

 

Tydzień 18.06.-22.06.2018.

Temat kompleksowy: Morskie opowieści

 

CELE OGÓLNE:

 

 • Rozwijanie mowy i myślenia dziecka poprzez swobodne wypowiedzi na temat sposobu podróżowania
 • Uzupełnianie słownictwa dziecka o nowe wyrazy
 • Kształtowanie percepcji wzrokowej
 • Rozwijanie percepcji manualnej
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem

 

Tydzień 25.06.-29.06.2018.

Temat kompleksowy: Nadchodzą wakacje

 

CELE OGÓLNE:

 

 • planowanie letnich wycieczek w różne miejsca;
 • kształcenie umiejętności konstruowania opowiadań na podstawie historyjek obrazkowych;
 • kształtowanie rozumienia stałości objętości płynu;
 • eksperymentowanie ze stałością ilości płynu;
 • rozwijanie sprawności psychoruchowej;
 • rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych;
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych;
 • wzbogacanie wiadomości na temat różnych środków lokomocji i ich prezentacja;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej;

 

 

WIERSZ:

 

„Motylek”

Latam tu i tam,

 dwa skrzydełka mam,

 ciągle latam, zbieram pyłek,

 nazywają mnie motylek.

 Latam tu i tam,

 dwa skrzydełka mam.

 Latam tu i tam,

 czułki piękne mam,

 latam sobie aż do nieba

 I piosenkę słońcu śpiewam.

 Latam tu i tam,

 Czułki piękne mam.

 

PIOSENKI: 

 

„Świeci słoneczko”

Świeci słoneczko złote, wieje wiosenny wiatr

i każdy ma ochotę  wędrować sobie w świat.

I każdy ma ochotę  wędrować sobie w świat.

 

Grzeje słoneczko jasne,

pada wiosenny deszcz,

urosną śliczne kwiaty,

my urośniemy też.

Urosną śliczne kwiaty,

my urośniemy też.

 

Podajmy sobie ręce

 

Chociaż świat dokoła  dziwny jest i wielki,

a my tacy mali, mali jak kropelki

 

Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence,

w ogródku przed domem, na łące znajomej.

Podajmy sobie ręce przez burze i przez tęcze,

pod gwiazdą daleką, nad rzeczką i rzeką.

 

Kiedy nagle z bajki zniknie dobra wróżka,

kiedy szary smutek wpadnie do fartuszka

Podajmy sobie ręce …

 

Choć nas czasem dzielą nieprzebyte góry,

nieskończone drogi, zachmurzone chmury

 

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

na miesiąc kwiecień dla grupy III

Tydzień 07.05.-11.05.2018.

Temat kompleksowy: Zabawa w teatr

           

 • zapoznanie z wyglądem teatru i osobami w nim pracującymi (scenograf, reżyser ,aktor)
 • tworzenie kącika teatralnego
 • poznanie różnych rodzajów teatru- kukiełkowy, muzyczny, pantomima
 • doskonalenie liczenia oraz tworzenie zbiorów według określonej cechy
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie sprawności fizycznej

 

Tydzień 14.05.-18.05.2018.

Temat kompleksowy: Wszystko może być muzyką

CELE OGÓLNE:

 • Zapoznanie z różnymi rodzajami instrumentów
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia akompaniamentu z wykorzystaniem instrumentów
 • Rozwijanie mowy i myślenia
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Odczuwanie radości ze wspólnych zabaw
 • Ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości
 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa

 

 

Piosenka do nauki

 

ŚPIEWAJ TAK JAK ON

Szumią w lesie stare drzewa 
Kos piosenkę z nami śpiewa 

Śpiewaj, śpiewaj tak jak on 
Ding-dong, ding-dong, ding-dong 
Ding-dong, ding-dong, ding-dong 

Siedzi czyżyk na gałązce 
Szpak zaprosił go na koncert 

Śpiewaj, śpiewaj tak jak on 
Ding-dong, ding-dong, ding-dong 
Ding-dong, ding-dong, ding-dong 

Dzięcioł stuka w korę drzewa 
Cały las już z nami śpiewa 

Śpiewaj, śpiewaj tak jak on 
Ding-dong, ding-dong, ding-dong 
Ding-dong, ding-dong, ding-dong

 

 

 


Tydzień 16.04.-20.04.2018.

Temat kompleksowy: Dbamy o Ziemię

CELE OGÓLNE:

 • kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • propagowanie postawy proekologicznej – szacunku i ochrony przyrody
 • rozumienie konieczności dbania o środowisko
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę 
 • wzbogacanie wiedzy matematycznej na temat zbiorów
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Tydzień 23.04.-27.04.2018.

Temat kompleksowy: W prehistorycznych czasach

CELE OGÓLNE:

 • zdobywanie wiadomości o dinozaurach,
 • stosuje określenia opisujące miejsce położenia przedmiotów w przestrzeni,
 • doskonali koncentracje i sprawność manualną.
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia.

 

 

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

Tydzień 19.03.-23.03.2018.

Temat kompleksowy: Nadeszła wiosna

           

 • Rozwijanie mowy,
 • Rozwijanie sprawności manualnej,
 • Zapoznanie z wybranymi elementami pogody,
 • Rozwijanie umiejętności liczenia,
 • Poznawanie oznak nowej pory roku,

 

 

Tydzień 26.03.-30.03.2018.

Temat kompleksowy: Wielkanoc

 

CELE OGÓLNE:

 • Porządkuje przygotowuje salę do świąt.
 • Poznaje zwyczaje i tradycje wielkanocne.
 • Dostrzega piękno w wytworach sztuki ludowej swojego regionu.
 • Klasyfikuje przelicza elementy.
 • Zakłada uprawę i potrafi ja pielęgnować
 • Uczestniczy w zabawach badawczych i próbuje samodzielnie wyciągać wnioski.
 • Poznaje tradycje wielkanocne i uczestniczy w przygotowaniu świąt.

 

Piosenka do nauki

„ Święta Wielkanocne”

 

I

Skacze drogą zając, skacze pomalutku.

Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku.

Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu.

Każdemu zostawia prezent po kryjomu.

 

REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem,

Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne.

 

II

Idą chłopcy drogą, idą pomalutku.

Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku.

Naraz śmiech i wrzawa, śmigus – dyngus krzyczą

i dziewczynki łapią i wodą je chlapią.

 

REF.: …

 

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

na miesiąc luty dla grupy III

 

Tydzień 29.01- 02.02

Temat kompleksowy: Zimo, baw się z nami!

Cele ogólne:    

 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozwijanie mowy
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • Uświadomienie dzieciom zagrożeń płynącego z niewłaściwych zabaw zima na śniegu
 • Dostrzeganie potrzeby przebywania na świeżym powietrzu
 • Rozwijanie umiejętności muzycznych

 

Tydzień 05 –09.02.2018

Temat kompleksowy: Tak mija czas

Cele ogólne:

 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych
 • poznawanie rodzajów zegarów od najdawniejszych po nowoczesne oraz mechanizmu działania niektórych z nich
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim
 • doskonalenie umiejętności wokalnych i gry na instrumentach perkusyjnych
 • rozumienie pojęcia czasu poprzez dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni i nocy oraz pór roku
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- ruchowej

 

Tydzień 12-16.02 2018

Temat kompleksowy: Jestem małym Eskimosem

Cele ogólne:

 • Poznanie zwierząt i ludzi żyjących na dalekiej północy
 • Dostrzeganie zmian zachodzących zimą w przyrodzie
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • Rozwijanie mowy i myślenia
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Rozwijanie sprawności fizycznej

 

 

Tydzień 19-23.02 2018

Temat kompleksowy: Czy jesteśmy sami w kosmosie?

Cele ogólne

 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych,
 • uwrażliwianie na barwę dźwięku; rozwijanie umiejętności ruchowych i wyobraźni.
 • ćwiczenie skupiania się na tekście opowiadania, wypowiadanie się na jego temat,
 • wymyślanie innego zakończenia opowiadania,
 • dokonywanie oceny zachowań bohaterów,
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych.
 • rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania wybranych kształtów i kolorów,
 • układanie szlaczków, a także innych kompozycji z kartoników,

 

Tydzień 26.02 – 02.03 2018

Temat kompleksowy: Dzień babci i dziadka

Cele ogólne:

 • zachęcanie do używania chusteczek podczas kataru,
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności wycinania,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • uświadomienie, jakie znaczenie dla każdego człowieka ma zdrowie,
 • zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności,
 • zwrócenie uwagi na znaczenie higieny osobistej oraz czystości otoczenia dla zdrowia

 

 

Wiersz do nauki

 

Sroka

 

Siedzi sroka na żerdzi

I twierdzi,

Że cukier jest słony,

Że mrówka jest większa od wrony,

Że woda w morzu jest sucha,

Że wół jest lżejszy niż mucha,

Że mleko jest czerwone,

Że żmija gryzie ogonem,

Że raki rosną na dębie,

Że kowal ogień ma w gębie,

Że najlepiej fruwają krowy,

Że najładniej śpiewają sowy,

Że bocian ma dziób zamiast głowy,

Że lód jest gorący,

Że ryby się pasą na łące,

Że trawa jest blaszana,

Że noc zaczyna się z rana,

Ale nikt tego wszystkiego nie słucha,

Bo wiadomo, że sroka jest kłamczucha.

 

 

Piosenki do nauki

 

Babcia ma święto

 

Babcia ma święto, to babci dzień,
a ja pamiętam o tym.
Kwiatki jej dam, buzi jej dam,
słonko zaświeci złote.

Babcia moja la la la la la
Babcia moja święto ma. 2x

Babcia ma święto, to babci dzień,
obrazek jej namaluj.
Weź w rączkę swą jej starą dłoń.
Serdecznie ją ucałuj.

Babcia moja la la la la la
Babcia moja święto ma. 2x

Babcia ma święto, to babci dzień,
śmiejmy się więc wesoło.
A babcia choć ma lat ze sto,
to tańczy z nami w koło.

Babcia moja la la la la la
Babcia moja święto ma. 2x

 

Kaczka Dziwaczka

 

Nad rzeczką opodal krzaczka
Mieszkała kaczka-dziwaczka
Lecz zamiast trzymać się rzeczki
Robiła piesze wycieczki
Raz poszła więc do fryzjera:
„Poproszę o kilo sera!”
Tuż obok była apteka:
„Poproszę mleka pięć deka.”
Z apteki poszła do praczki
Kupować pocztowe znaczki
Gryzły się kaczki okropnie:
„A niech tę kaczkę gęś kopnie!”
Znosiła jaja na twardo
I miała czubek z kokardą,
A przy tym, na przekór kaczkom,
Czesała się wykałaczką
Kupiła raz maczku paczkę
By pisać list drobnym maczkiem
Zjadając tasiemkę starą
Mówiła, że to makaron
A gdy połknęła dwa złote
Mówiła, że odda potem
Martwiły się inne kaczki:
„Co będzie z takiej dziwaczki?”
Aż wreszcie znalazł się kupiec:
„Na obiad można ją upiec!”
Pan kucharz kaczkę starannie
Piekł, jak należy, w brytfannie
Lecz zdębiał obiad podając
Bo z kaczki zrobił się zając
W dodatku cały w buraczkach
Taka to była dziwaczka!

 

 

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

na miesiąc grudzień dla grupy III

Tydzień 04.12- 08.12

Temat kompleksowy: Nachodzi zima

 • zapoznanie z charakterystyką i wyglądem nowej pory roku -zima
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w nowej porze roku
 • poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich(opady śnieg szron zawieje śnieżne)
 • pielęgnowanie zwyczajów mikołajowych
 • uczestniczenie w spacerach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • stwarzanie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka
 • udział w zabawach manipulacyjnych i konstrukcyjnych
 • doskonalenie klasyfikowania przedmiotów ze względu na ich rodzaj

 

Tydzień 11 –15.12.2017

Temat kompleksowy: Święta tuż tuż

 • zaznajamianie ze zwyczajami i tradycjami świątecznymi;
 • wykonywanie ozdób świątecznych i dekorowanie sali;
 • ustalanie kolejności zdarzeń w historyjce obrazkowej;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się;
 • poprawne budowanie wypowiedzi na podany temat;
 • rozpoznawanie i nazywanie części garderoby;
 • doskonalenie umiejętność klasyfikowania przedmiotów oraz porównywania ich długości
 • usprawnianie percepcji wzrokowej i uwagi,

 

Tydzień 18-22.12 2017

Temat kompleksowy: Święta, święta

Cele ogólne:

 • przybliżanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • kształtowanie umiejętności wokalnych i ruchowych przy świątecznej muzyce
 • wzbudzanie zainteresowań obrazem i tekstem literackim
 • stwarzanie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej i zdolności twórczej
 • rozwijanie wiedzy o samym sobie
 • nabywanie odwagi i umiejętności wyrażania własnych myśli i uczuć oraz do występu przed publicznością
 • rozwijanie umiejętności liczenia oraz tworzenia powtarzających się sekwencji

 

Wiersz do nauki 

 1. Lewandowskiej „Zanim przyjdzie gwiazdka”, 

Jeszcze w lesie szumią świerki

kołysanki swoje,

a ja już mam kłopot wielki,

czym drzewko ustroję.

Otoczone było w lesie,

świergotliwym gwarem…

Więc ja na nim też zawieszę,

śmiesznych ptaszków parę.

Z waty będzie biały zając

i ruda wiewiórka.

Wśród gałązek się schowają,

ślimaki ze sznurka.

Pod wesołym muchomorem,

posadzę krasnale.

Mogą wybrać się wieczorem

z wizytą do lalek.

 

Piosenki do nauki 

Świeć gwiazdeczko, świeć

 1. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem

zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się

zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się

Nie mogę spóźnić się!

 

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świec

do Jezusa prowadź mnie x2

 

2.Narodził się, Bóg zstąpił na Ziemie

Narodził się, by uratować mnie

Narodził się i nie zostawił mnie

I nie zostawił mnie!

 

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świec

do Jezusa prowadź mnie x2

 

 1. Czekaja tam, Józef i Maryja

Śpiewają nam, śpiewają gloria

To gloria, święta historia

Święta historia!

 

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świec

do Jezusa prowadź mnie x2

 

Kolęda „Przybieżeli do Betlejem pasterze”.

 

 1. Przybieżeli do Betlejem pasterze,

Grając skocznie dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości, chwała na wysokości.

A pokój na ziemi.

 

 1. Oddawali swe ukłony w pokorze,

Tobie serca ochotnego, o Boże.

Chwała na wysokości, chwała na wysokości.

A pokój na ziemi.

 

Tydzień 30.10- 03.11

Temat kompleksowy: Domy i domki           

 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozwijanie mowy
 • kształtowanie poczucia rytmu

 

Tydzień 06 –10.11.2017

Temat kompleksowy: POLSKA TO MÓJ KRAJ.

CELE OGÓLNE:

 • zapoznanie z wybraną legendą,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • zapoznanie z symbolami narodowymi,
 • rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej,
 • rozwijanie pamięci,
 • wymienia nazwę stolicy polski,
 • przybliżanie różnych regionów naszego kraju, zapoznanie z mapą Polski,

 

Tydzień 13-17.11 2017

Temat kompleksowy: Urządzenia elektryczne

Cele ogólne:

 • zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi
 • nazywanie i wskazywanie części ciała występujących podwójnie
 • umuzykalnienie dzieci
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie mowy

 

Tydzień 20-24.11 2017

Temat kompleksowy: A deszcz pada i pada

Cele ogólne

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • umuzykalnienie dzieci
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • poznanie zmian zachodzących w przyrodzie pożną jesienią
 • rozwijanie czynności samoobsługowych

 

Tydzień 27.11 – 01.12 2017

Temat kompleksowy: Dbamy o zdrowie

Cele ogólne:

 • zachęcanie do używania chusteczek podczas kataru,
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności wycinania,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • uświadomienie, jakie znaczenie dla każdego człowieka ma zdrowie,
 • zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności,
 • zwrócenie uwagi na znaczenie higieny osobistej oraz czystości otoczenia dla zdrowia,

Wiersz do nauki

„Słota”

Pada gęsty kapuśniaczek,

Szare niebo ciągle płacze,

Siąpi nudno, mży…

Kapu kapu, kapią z nieba,

Kapią z rynny, kąpią z drzewa

Kropelki jak łzy.

Mokną dróżki, mokną krzaki,

Mokną pieski, mokną ptaki,

Szary kot i my…

Chlapu chlapu, błoto chlapie

Po kałużach jesień człapie,

Otulona w mgły…

 

Piosenki do nauki

SPACER PO DYWANIE

 1. Kiedy niebo płacze idziemy na spacer

dookoła stołu z piosenką wesołą.

Ref:. Idą parami lalki z misiami

Depczą dywan, depczą dywan z frędzelkami.

Idą parami lalki z misiami a gumowe piłki dwie

po podłodze toczą się.

 1. Gdy za oknem dmucha nikt wiatru nie słucha,

chodzi dookoła wycieczka wesoła.

 

Hymn polski

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Ref.

Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski,

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem. x2

 

 

Blok tematyczny: Jesień w sadzie

Termin realizacji: 2 –6.10.2017

 

Cele ogólne:

 • Nazywa zjawiska charakterystyczne dla por roku.
 • Zgodnie współpracuje z dziećmi.
 • Uważnie słucha i wypowiada się na temat utworu literackich.
 • Posługuje się liczebnikami porządkowymi.
 • Odgrywa role w zabawach parateatralnych.
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną.
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • sylabizuje nazwy owoców

Blok tematyczny: Dary ogrodu

Termin realizacji: 09 –13.10.2017

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie sprawności posługiwania się liczebnikami porządkowymi,
 • rozwijanie mowy,
 • wykonuje prace plastyczne, wykorzystując materiał przyrodniczy,
 • uważnie słucha i wypowiada się na temat utworu literackich,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozpoznawanie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu

Blok tematyczny: Nasze rodziny

Termin realizacji: 16 –20.10.2017

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie umiejętności wycinania
 • rozwijanie mowy
 • opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycz­nych cech (wygląd, charakter).
 • podawanie informa­cji, jak mają na imię mama, tata
 • nazywanie członków bliższej i dalszej ro­dziny

 

Blok tematyczny: Domowi ulubieńcy

Termin realizacji: 23 –27.09.2017

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • kształtowanie reakcji ruchowej na różny charakter muzyki
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie mowy
 • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt  u weterynarza, zapew­nianie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer
 • nazywanie dorosłych i młodych zwierząt

 

Wiersz do nauki

Smaczne śliwki i jabłuszka

Smaczne śliwki i jabłuszka

wędrują z buzi do brzuszka.

Smaczne są i bardzo zdrowe

gruszki i jabłka surowe.

Jedzą je Zosia i Witek,

ale tylko te umyte.

 

Piosenki do nauki

Kolorowe liście

 1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,

kolorowe listki na wietrze szumiały. Ref.: Szu, szu, szu, szumiały wesoło,

szu, szu, szu, wirowały wkoło.

 1. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,

kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Ref.: Hop, hop, hop, tak sobie skakały,

hop, hop, hop, wkoło wirowały.

III. Kolorowe listki spadły już na trawę,

kolorowe listki skończyły zabawę.

Ref.: Cicho, sza, listki zasypiają,

cicho, sza, oczka zamykają.

 

Kołysanka lalki

 

 1. Małe dzieci mrużą już oczka,

małym dzieciom już chce się spać.

Już do okien zbliża się nocka,

będzie nam cicho śpiewać i grać.

 1. Siwa chmurka po niebie płynie,

siwy ptaszek za oknem śpi,

siwy świerszczyk zasnął w kominie,

zaśnij, laleczko, zaśnij i ty.

 

 

Blok tematyczny: Nasza grupa

Termin realizacji: 4 –8.09.2017

Cele ogólne:

 • stwarzanie atmosfery przyjaznego i bezpiecznego środowiska,
 • zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu,
 • poznawanie zasad regulujących zachowania w sali przedszkolnej,
 • udział w zabawach manipulacyjnych i konstrukcyjnych;
 • doskonalenie umiejętności w zakresie niektórych czynności samoobsługowych,
 • zintegrowanie grupy,
 • zapoznanie z salą zajęć,
 • utrwalenie wyglądu znaczków rozpoznawczych
 • rozwijanie orientacji przestrzenne,
 • rozwijanie mowy,

Blok tematyczny: Jestem przedszkolakiem

Termin realizacji: 11 –15.09.2017

Cele ogólne:

 • integracja grupy
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie umiejętności malowania
 • zwracanie uwagi na bezpieczeństwo
 • zachęcanie do wspólnych zabaw
 • utrwalenie zasad obowiązujących w przedszkolu

Blok tematyczny: Uliczne sygnały

Termin realizacji: 18 –22.09.2017

Cele ogólne:

 • zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego
 • rozwijanie mowy
 • porównywanie liczebności zbiorów
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • ćwiczenie w samodzielności;

Blok tematyczny: Nadeszła jesień

Termin realizacji: 25 –29.09.2017

Cele ogólne:

 • Uczy się dostrzegać piękno przyrody i właściwie się do niej odnosić.
 • Uczy się wiersza na pamięć.
 • Odróżnia drzewa iglaste od liściastych.
 • Rozpoznaje po owocach i liściach kasztanowca jarzębinę.
 • Starannie wykonuje prace plastyczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie mowy
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni

 

Wiersz do nauki

Gdy zamierzasz przejść ulicę (Wanda Chotomska)

Na chodniku przystań bokiem.

Popatrz w lewo bystrym okiem.

Skieruj w prawo wzrok sokoli.

Znów na lewo spójrz powoli.

Jezdnia wolna – więc swobodnie,

mogą przez nią przejść przechodnie.

 

Piosenki do nauki

Jarzębina

Już lato odeszło

I kwiaty przekwitły,

a jeszcze coś w słońcu się mieni

To w polu i w lesie

czerwienią się spójrzcie,

korale, korale jesieni.

Refren:

Idzie lasem Pani jesień

jarzębinę w koszu niesie.

Daj korali nam troszeczkę,

nawleczemy na niteczkę.

II

Włożymy korale, korale czerwone

i biegać będziemy po lesie.

Będziemy śpiewali piosenkę jesienną,

niech echo daleko ją niesie.

Refren:

Idzie lasem…

Jestem sobie przedszkolaczek

Jestem sobie przedszkolaczek,
nie grymaszę i nie płaczę,
na bębenku marsza gram,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
razem bawić się weselej,
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.