„ Muchomor ” Halina Szayerowa
 
 Dziś muchomor nie w humorze:
 
– Czym się martwisz muchomorze?
– Wiatr mi zerwał plamkę białą,
nie wiem ile mi zostało?
 
Dziś muchomor jest w humorze:
– Czym się cieszysz muchomorze?
– Wiatr mi oddał plamkę białą,
policz czy ich nie za mało!
 
Muchomorki to grupa wesołych i zawsze uśmiechniętych  4- latków. 
 

Wychowawca grupy: Katarzyna Tryfon – Pawlak

Nauczyciel grupy: Ada Andziak

Pomoc nauczyciela: Alicja Kowalczyk

 

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

Temat kompleksowy: Dary jesieni

Termin realizacji: 01.10 -12.10.2018

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie umiejętności budowania pełnych zdań w wypowiedziach;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania, wskazywania i nazywania drzew, liści i owoców w parku lub lesie;
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5;
 • utrwalanie umiejętności segregowania przedmiotów wg koloru, kształtu;
 • rozwijanie sprawności manualnej, wykonywanie pracy w zespole;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych;
 • doskonalenie sprawności fizycznych, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
 • doskonalenie czynności samoobsługowych jak ubieranie i rozbieranie, zapinanie guzików, zamków w kurtce;
 • utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej;
 • zachęcanie dzieci do pomaga kolegom i koleżankom, pocieszania w potrzebie.

Temat kompleksowy: Dbam o zdrowie

 Termin realizacji:15.10-26.10.2018

 Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się pełnym zdaniem;
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • doskonalenie wiadomości na temat zdrowego odżywiania;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5, posługiwania się pojęciami: więcej, mniej oraz duży, mały;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji;
 • utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • doskonalenie samodzielności w czynnościach samoobsługowych;
 • doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami;
 • wdrażanie do wyrażania uczuć;
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw z grupą.

 

Wiersz do nauki

 1. Formy „Jesień”

Szaruga na dworze-

jesień przybyła.

Przymrozki przywiozła,

mglą pola okryła.

Chmury na niebie

Wiatrem przygnała,

a wczesne ranki

chytrze zabrała.

Umilkły ptaki,

Wszędzie ponuro,

Liście spadają,

słońce za chmurą.

 

Piosenka do nauki

„Jeżyk i liście”

1.Szur, szur, szur, liści góra!
Szur, szur, szur, coś tam szura..

Ref: Tupu – tap! Tupu – tap!
Kolorowe liście łap!

 1. Czy Ty wiesz, co tam siedzi,
  Czarnym oczkiem dzieci śledzi?

Ref: Tupu – tap! Tupu – tap!
Kolorowe liście łap!

 1. Szur, szur, szur, jeżyk mały.
  Szur, szur, szur, w liściach cały.

 

 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

Temat kompleksowy: W przedszkolu jest wesoło

Termin realizacji: 03.09-14.09.2018

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie umiejętności budowania pełnych zdań w wypowiedzi;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5;
 • utrwalanie umiejętności segregowania przedmiotów wg koloru, szacowanie ilości elementów w zbiorach;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, dostrzegania zmian charakteru i dynamiki w muzyce;
 • doskonalenie sprawności fizycznych, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji;
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole.

 

Temat kompleksowy: Dbam o zdrowie i bezpieczeństwo

 Termin realizacji:17.09-28.09.2018

 Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się pełnym zdaniem;
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5, doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania figur geometrycznych, segregowanie przedmiotów wg kształtu.
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji;
 • utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej;
 • kształtowanie poczucia rytmu;
 • doskonalenie samodzielności w czynnościach samoobsługowych;
 • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się  podczas spacerów z grupą;
 • poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
 • poznanie  znaczenia niektórych znaków drogowych  oraz numerów   alarmowych do tych  instytucji.

Wiersz do nauki

„Moje książki” I. Salach

Moje książki kolorowe
stoją równo na półeczce.
Myją ręce i oglądam
kartką po karteczce.

 

Czasem książki czyta mama,
bo ja nie potrafią sama.
Z książek wiele się dowiecie
O szerokim, pięknym świecie.

O roślinach, o zwierzętach,
o dalekich krajach też.
Wszystko w książce jest zamknięte,
więc ją w ręce bierz.

Piosenka do nauki

„Dzieci i światła”

Po ulicach auta pędzą w różne strony.

Uważajcie dzieci na światło czerwone.

Ref:  Razem z mamą musze stanąć,

kiedy światło jest czerwone,

a na drugą przejdę stronę

przy świetle zielonym.

Już  hamują z piskiem auta rozpędzone,

bo na dzieci mruga światełko zielone.

Ref:    Razem z mamą ….

Auta mkną po jezdni,

chodnik jest dla dzieci,

patrzcie jakie światło

przed wami się świeci.

Ref:    Razem z mamą ….