Nasza grupa, to grupa dzieci najstarszych w przedszkolu. Czujemy się już prawie dorośli i tak się zachowujemy. Wszyscy znają nas, jako koleżeńskie, pracowite, zaradne i kulturalne Krokodylki. Bardzo lubimy przychodzić do naszego przedszkola. Wspólnie bawimy się, uczymy i odkrywamy otaczający nas świat.  Najbardziej podobają nam się zabawy, zajęcia ruchowe, plastyczne, rytmiczne. Bardzo lubimy budować różne konstrukcje i grać w gry dydaktyczne – układać, segregować, przewlekać różnorodne elementy. Chętnie śpiewamy i tańczymy.  Uwielbiamy wycieczki i spacery, zabawy na terenie – jak na Krokodylki przystało, wszędzie nas pełno. Chętnie wykonujemy trudne zadania i rozwiązujemy zagadki – jesteśmy pracowite  Krokodylki. Niedługo powitamy „szkolny próg”, więc musimy być coraz dzielniejsi i mądrzejsi i dlatego zaczynamy interesować się książkami, literkami, cyferkami. My, Krokodylki najlepiej wiemy, co jest zdrowe. Jemy dużo owoców i warzyw, pijemy soki, jemy surówki, sałatki. Jesteśmy zdolni, pracowici trudno nam będzie kiedyś rozstać się i odfrunąć w różne strony.

wychowawca :Maria Kisiel

nauczyciel : mgr Ada Andziak

pomoc nauczyciela : mgr Małgorzata Cieniuch

 


Cel: Kształtowanie poczucia przynależności do regionu, w którym mieszkamy.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 11.03.-15.03.2019 R.

L.P. TEMAT KOPLEKSOWY : Kołobrzeg moje miasto.  
1. Doskonalenie czynności nakrywania do stołu, zwracanie uwagi na prawidłowe posługiwanie się nożem. Przestrzeganie nawyków kulturalnego zachowania przy stole.
2. Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci takich jak : ubieranie i rozbieranie, zapinanie zamków, zapinanie guzików, zwracanie uwagi na zawieszanie okrycia wyznaczone miejsce.
3. Utrwalenie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej. Jesteśmy koleżeńscy wobec siebie. Z szacunkiem zwraca się do kolegów i koleżanek.
4. Rozpoznaje i nazywa różne emocje, zna poczucie własnej wartości. Poznały przynależność do narodu, rodziny, grupy rówieśniczej.
5. Dziecko zgodnie współpracuje z innymi w zabawie i realizacji zadań. Inicjuje zabawy w małych zespołach. Uczy się zasad zgodnego współżycia społecznego.
6. Rozwijanie umiejętności liczenia, klasyfikowania, utrwalanie figur geometrycznych. Układanie rytmów.
7. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania., wypowiadania się pełnym zdaniem. Poznanie zabytków naszego miasta. Oglądanie ilustracji i zdjęć przedstawiających Kołobrzeg. Burza mózgów – „ Kołobrzeg” .Rozwijanie percepcji wzrokowej. Rozwijanie percepcji słuchowej. Rozwiązywanie zagadek związanych z naszym miejscem zamieszkania ( latarnia, statek, molo, morze, plaża). Opowiada historyjkę obrazkową. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. Obserwacja pogody.
8. Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Opowieść ruchowa „Wyprawa w nieznane”.
9. Słuchanie piosenek. Prawidłowo reaguje na zmiany tempa w muzyce. Wdrażanie do słuchania muzyki poważnej. Gra na instrumentach perkusyjnych.
10. Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji. Doskonalenie zdolności manualnych takich jak: lepienie, wydzieranie , rysowanie kredkami. Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych- rysowanie po śladzie. Doskonalenie umiejętności wycinania. Zapoznanie z architekturą

Cel: wzbogacanie i utrwalanie wiadomości na temat nadchodzącej pory roku- wiosny.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 18.03.-29.03.2019 R.

L.P. TEMAT KOPLEKSOWY : Wiosna  
1. Doskonalenie czynności nakrywania do stołu, zwracanie uwagi na prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Używanie zwrotów grzecznościowych podczas posiłku.
2. Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci takich jak : ubieranie i rozbieranie, zapinanie zamków, zapinanie guzików oraz czynności higienicznych.
3. Utrwalenie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej. Rozpoznaje uczucia u innych.
4. Rozpoznaje i nazywa emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem. Wdrażanie do respektowania wartości uniwersalnych.
5. Dziecko bawi się z rówieśnikami, nawiązuje przyjaźnie, respektuje i tworzy zasady zabawy. Bierze udział w zabawie konstrukcyjnej.
6. Rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotu względem siebie, posługiwanie się pojęciami : nad , pod, przed, za, obok. Mierzenie różnych przedmiotów. Rozwijanie umiejętności szacowania porównywanie ciężaru( lekkie, ciężkie), porównywania ilości ( więcej, mniej). Dostrzeganie powtarzalności układów i następstw czasu – 4 pory roku.
7. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania., wypowiadania się pełnym zdaniem. Poznanie pojęć związanych z wiosną, zjawisk atmosferycznych charakterystycznych o tej porze roku. Nauka wiersza na pamięć. Obserwacja pogody. Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną. Rozwijanie mowy i myślenia dzieci, kształtowanie umiejętności językowych , bogacenie słownictwa. Rozpoznaje 4 pory roku na ilustracjach. Poznaje i rozumie przysłowie „ W marcu jak w garncu”. Przeprowadza doświadczenie z lodem „Dlaczego topnieje?”.

8. Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem obręczy. Ćwiczenia wyprostne, ćwiczenia mięśni grzbietu, brzucha,stóp, ćwiczenia z elementem czworakowania.
9. Nauka piosenki „Śpiący miś” metoda ze słuchu. Wdrażanie do słuchania muzyki poważnej. Wykonuje inscenizacje ruchową do piosenki. Zabawy muzyczno -ruchowe „ Rozkwitają pączki kwiatów”, „Witaj wiosno”.Gra na instrumentach perkusyjnych. Melodyjnie śpiewa piosenkę. Odpowiednio reaguje na sygnały muzyczne. Nauka tańca.
10. Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji. Doskonalenie zdolności manualnych takich jak: kolorowanie, malowanie. Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych- „Kałuża”. „Marcowy pejzaż – malowanie farbami – twórcza interpretacja przysłowia „ W marcu jak w garncu”.

Zabawa badawcza „Taniec kolorów” . Doskonalenie umiejętności wycinania. Zapoznanie z malarstwem i rzeźbą. Tworzenie bukietów z gałązek.

 

Śpiący miś”

 1. Przyszła wiosna do niedźwiedzia:
  zbudź się, misiu, zbudź.
  Pogłaskała słonkiem,
  dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem,
  zbudź się, misiu, zbudź się, misiu-
  a on śpi i już!


  2. Przyszła wiosna do niedźwiedzia:
  zbudź się, misiu, zbudź.
  Burzą grała, grzmiała,
  gromem zahuczała,
  zbudź się, misiu zbudź, zbudź się, misiu-
  a on śpi i już!


  3. Nadleciała pszczółka mała:
  zbudź się, misiu, zbudź.
  Bzyku bzyk do ucha,
  widział kto leniucha?!
  Ledwie pszczółka bzy, bzyknęła,
  niedźwiedź krzyknął: miód!

Co się dzieje wiosną?”

B. Forma

Kiedy zima odchodzi,
słońce mocniej przygrzewa.
Rośnie trawa zielona,
widać pąki na drzewach.

Powiewa ciepły wietrzyk,
opowiada o wiośnie.
Tańczą chmurki na niebie,
ptaki śpiewają radośnie.

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 11.02.-22.02.2019 R.  GR IV
L.P. TEMAT KOPLEKSOWY : Dziecko małym artystą. Obszar podstawy programowej
1. Doskonalenie czynności nakrywania do stołu, zwracanie uwagi na prawidłowe posługiwanie się sztućcami. I-3
2. Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci  takich jak : ubieranie i rozbieranie, zapinanie zamków, zapinanie guzików oraz czynności higienicznych. I-1,2 

II-8

3. Utrwalenie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej. Dziecko używa zwrotów grzecznościowych oraz kulturalnego zachowania wobec innych osób. II- 3,4,7,8 

III- 4,5,6,7

4. Rozpoznaje i nazywa emocje. Pomaga kolegom i koleżankom , pociesza w potrzebie. II- 1,2,6,9
5. Dziecko bawi się z rówieśnikami, nawiązuje przyjaźnie, respektuje i tworzy zasady zabawy, inicjuje zabawy manipulacyjno- konstrukcyjne. III- 1,2,3,5 

I-6

IV- 11

6. Rozwijanie umiejętności liczenia. Rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotu względem siebie, posługiwanie się pojęciami : nad , pod, przed, za, obok. Mierzenie różnych przedmiotów. Porównywanie ciężaru( lekkie, ciężkie). IV- 7,1 

III- 6,8,9

7. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania., wypowiadania się pełnym zdaniem. Poznanie pojęć związanych z teatrem, filharmonią, pracownią malarską, pracownią rzeźbiarską. Przypomnienie zasad zachowania w teatrze, galerii sztuki, itp. Nauka wiersza na pamięć „ Po co jest teatr?”. J. Kulmowej . Zabawy pantomimiczne i dramowe. Obserwacja pogody.  Wyjście do Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu. IV- 2,3,5,6,18 

III- 1,3,8,9

II- 11

8. Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała. I-4,5,8 

 

9. Nauka piosenki „Magiczne miejsce” metoda ze słuchu. Instrumentacja refrenu. Wdrażanie do słuchania muzyki poważnej. Wykonuje inscenizacje ruchową do piosenki.  Rozwiązywanie zagadek słuchowych o instrumentach. IV- 7,1 

III- 6,8,9

10. Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji. Doskonalenie zdolności manualnych  takich jak: kolorowanie, malowanie. Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych- rysowanie po śladzie. Doskonalenie umiejętności wycinania. Zapoznanie z malarstwem IV- 8,9 

III- 8,9

I- 7,9

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 25.02-08.03.2019R.
L.P. TEMAT KOMPLEKSOWY: W Przestrzeni kosmicznej. Obszar podstawy programowej
1. Doskonalenie umiejętności inicjowania zabaw konstrukcyjnych oraz zabaw tematycznych w małych zespołach, utrwalanie zasad i obowiązków w grupie. I-6 

III- 1,7,9

2. Dostrzega piękno przyrody. Wyraża swoje emocje i uczucia. II- 3,4, 11
3. Doskonalenie czynności samoobsługowych  oraz czynności higienicznych. I- 1,2 

II-8

4. Doskonalenie czynności nakrywania do stołu, utrwalenie norm kulturalnego zachowywania się podczas spożywania posiłku. I-3 

III-4

5. Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem przyborów i bez nich, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci i kształtowanie prawidłowej postawy ciała. I-4,5,8
6. Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej w grupach oraz wg instrukcji. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci  poprzez : lepienie z plasteliny, lepienie z masy solnej. Wspólne tworzenie rakiety kosmicznej. IV- 8,9 

I-7,9

7. Układanie rytmów wg kształtu. Utrwalenie figur geometrycznych. Segregowanie przedmiotów wg  jednej cechy. Rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzalności następstw czasu. IV- 11, 12, 15, 16 

 

8. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania. Poznanie pojęć związanych z kosmosem oraz pojęć związanych z ziemią i jej dawnymi mieszkańcami- dinozaurami na podstawi ilustracji i opowiadań. Rozwijanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej. IV- 2,3,5,6,18 

III- 8,9

9. Wspólne śpiewanie znanych dzieciom piosenek. Rytmiczne poruszanie się w rytm muzyki. Określanie dźwięków wysokich i niskich. IV- 7,1 

III-6

 

Magiczne miejsce”

1. Teatr to jest widownia i scena.
Niby nic magicznego w tym nie ma,
aż do chwili, gdy nagle na scenie
dziwne zacznie się przedstawienie.

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze,
czarodziejskie jest to, na co patrzę.
Gdy się tylko podnosi kurtyna,
to od razu czar działać zaczyna.

2. Każda bajka się staje prawdziwa
Gaśnie światło i scena ożywa.
Wszystko może się zdarzyć na scenie.
Działa czar, póki trwa przedstawienie.

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze…

3. Teatr gra. Każdy ma czego szuka.
A to wszystko nazywa się sztuka.
Gdy dorosnę, to może tu wrócę,
żeby zagrać na scenie w tej sztuce.

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze…

 

,, Po co jest teatr?”

Joanna Kulmowa

 

Po co jest teatr?

Ta drabina to schody do nieba,
A ta miska nad schodami to księżyc.
Tamten miecz to zwykły pogrzebacz,
A z garnków są hełmy rycerzy,
Ale kto w te czary nie wierzy?
To jest teatr.
A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd.

 


 

 

ZAMIWRZENIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE 02.01-11.01. 2019

 
LP. Temat kompleksowy: Zimowe zabawy
1 Doskonalenie czynności samoobsługowych jak ubieranie i rozbieranie, zapinanie guzików, zamków w kurtce oraz czynności higienicznych w łazience.
2 Doskonalenie czynności nakrywania do stołu, prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Utrwalenie norm kulturalnego spożywania posiłku.
3 Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się pełnym zdaniem, posługiwania się pojęciami na temat bezpiecznych zabaw zimowych, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk atmosferycznych występujących zimą. Słuchanie opowiadań i wierszy. Nauka wiersza na pamięć metodą ze słuchu. Ćwiczenia pamięci odtwórczej dzieci.
4 Doskonalenie umiejętności segregowanie przedmiotów wg koloru oraz kształtu w zbiory ( zadania w parach), układanie rytmów, rozwijanie orientacji przestrzennej, ( zadania w parach) mierzenie przedmiotów przy pomocy patyczków, stóp, ważenie przedmiotów porównywanie co jest lżejsze a co cięższe
5 Słuchanie piosenki- nauka piosenki metoda ze słuchu, instrumentacja refrenu piosenki, wdrażanie do słuchania muzyki poważnej. Inscenizowanie piosenki ruchem. Nauka zabawy muzyczno- ruchowej „Magiczna liczba siedem”
6 Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej w zespołach oraz wg instrukcji, doskonalenie sprawności manualnej. Wykonanie pracy plastycznej „ Zabawy na śniegu”- malowanie białą farbą na niebieskiej kartce.
7 Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem przyborów i bez nich. Zestaw ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych „Zimowe zabawy” – kształtowanie siły,szybkości, skoczności, zwinności, rzutu do celu, koordynacji ruchowej.
8 Utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej. Opracowanie z dziećmi Kodeksu postępowania podczas zabaw na śniegu.
9 Pomaga kolegom i koleżankom, pociesza w potrzebie, rozpoznaje i nazywa emocje.
10 Zgodnie bawi się z rówieśnikami, nawiązuje przyjaźnie, respektuje i zasady zabawy

 

REALIZACJA PROGRAMÓW

 
LP PROGRAM/TEMAT
1 Wiem, czuję, rozumiem, mam prawo…”  

 • Zadania dla rodziców –
 • Prawa dziecka-
2 Marchewkę zjadamy, zdrowe zęby mamy”
3 Profilaktyczno-wychowawczy”
4 Mali odkrywcy”
5 Plan Daltoński”  

 • Utrwalanie zdobytych umiejętności
 • Wdrażanie do samodzielnego odkładania naczyń oraz przygotowywania sztućców i naczyń do posiłku przez dyżurnych, samodzielne komponowanie posiłku.
 • Hałasomierz – wizualizacja określająca sposób zachowania się dzieci w Sali.
 • Moje emocje-zaznaczanie swoich emocji w ciągu dnia
 • Jestem w …” –zaznaczanie miejsca zabawy dziecka
 • Refleksyjny przedszkolak
6. Realizacja planu rocznego  

 • Obserwacja przyrody-wyjscie do parku, pobliskich ogrodków
 • poszukiwanie oznak zimy

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE 14 .01-25.01. 2019

 
LP. Temat: W Karnawale same bale.
1 Utrwalenie kodeksu grupowego. Utrwalenie i przestrzeganie norm kulturalnego spożywania posiłków.
2 Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci w szatni, łazience i na stołówce.
3 Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia- burza mózgów „Co to jest karnawał?”. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza i wypowiadania się na temat utworu literackiego ( „ Bal baloników”),posługiwania się pojęciami na temat karnawału. Doskonalenie percepcji słuchowej poprzez dzielenie wyrazów na sylaby. Oglądanie ilustracji strojów karnawałowych- nazywanie ich, określanie za kogo przebiorą się dzieci. Posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla obecnej pory roku ( opady śniegu, zawieje śnieżne, szron).
4 Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5 karnawałowe baloniki,posługiwania się pojeciami: wiecej i mniej, noc i dzień dostrzeganie rytmu w stałych następstwach dni i nocy.
5 Słuchanie piosenki, poruszanie się w rytm muzyki, nauka piosenki „Baju baj księżniczko” metodą ze słuchu. Rozróżnianie melodii wolnej i szybkiej.
6 Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji, doskonalenie sprawności manualnej. Wykonanie masek karnawałowych. Ozdobienie sukni balowej – praca plastyczna w grupach. Dzieci zamieniają się w projektantów, przy pomocy ścinek z kolorowego papieru oraz różnych wzorków zrobionych za pomocą dziurkaczy wyklejają wymarzoną suknie na bal
7 Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem przyborów i bez nich, rozwijanie ogólnej sprawności i prawidłowej postawy ciała. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych „Nasz karnawał”.
8 Wyraża swoje emocje i uczucia.
9 Dostrzega piękno przyrody w zimowej szacie.
10 Doskonalenie umiejętności inicjowania zabaw konstrukcyjnych oraz zabaw tematycznych w zespole, utrwalanie zasad i obowiązków w grupie.

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE  03.12.2018- 14.12.2018r.
L.P. TEMAT KOMPLEKSOWY : „Zima lubi dzieci” OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Utrwalenie  norm kulturalnego spożywania posiłków, kodeksu grupowego. I,-1,2,3,  

III- 5,

2. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych w łazience, szatni i na stołówce. I-3III-4
3. Doskonalenie umiejętności językowych: odpowiadanie na pytania dotyczące opowiadania Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk atmosferycznych,. rozwijanie mowy- słuchanie opowiadań i wiersza; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego  

układanie obrazki historyjki według kolejności zdarzeń. Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody −  poznanie oznak nowej pory roku, – Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie. Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne

Poznanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie

IV-2,5,6,9,18,19  

II-1,4,10,11

4. Umuzykalnienie dzieci, rozwijanie umiejętności wokalnych−śpiew piosenki  

−rozróżnianie melodii – wolnej i szybkiej

I-5  

IV-1, 7,18

5. Rozwijanie sprawności manualnej- wycinanie elementów postaci Mikołaja, układanie według wzoru i przyklejanie na kartce Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji.  

Rozwijanie umiejetności plastyvcznych- malowanie farbami krajobrazu zimowego; ćwiczenia grafomotoryczne:  rysowanie po śladzie, labirynty, zabawy piaskiem kinetycznym

I-7,9  

IV-4,8,9,11

6. Doskonalenie umiejętności matematycznych  

−rozwijanie umiejętności dodawania na konkretach w zakresie czterech

−rozwijanie orientacji przestrzennej- wskazywanie i nazywanie części ciała

IV.8,12,13,14,15
7. Integracja dzieci- podczas spotkania z Mikołajem−zabawa  z rówieśnikami i starszymi kolegami  
8. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci. Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych Zestawy zabaw ruchowych , ćwiczeń porannych,  

-Zabawa muzyczno-ruchowa „Szukamy partnerów do tańca”. ;Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki –  „Mówiące klocki.

 Zabawa ruchowo-naśladowcza Zabawy na śniegu.

• Zabawa ruchowa” Bliźniaki.”

I- 4,5,8
9. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć u innych. II.1,2,3,4,6

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE  17.12.2018- 21.12.2018r.
L.P. TEMAT KOMPLEKSOWY : „Zima lubi dzieci” OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Utrwalenie  norm kulturalnego spożywania posiłków, kodeksu grupowego. I,-1,2,3,III- 5,
2. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych w łazience, szatni i na stołówce. I-3III-4
3. Doskonalenie umiejętności językowych: -Rozwijanie mowy−nauka wiersza Cz. Janczarskiego „ Choinka w przedszkolu”; opowiadanie historyjki przedstawionej na obrazkach  

-Wypowiadanie się na temat udekorowanych choinek stojących w różnych pomieszczeniach przedszkola.                                    

-Poznawanie tradycji związane ze świętami – ubieranie choinki, słuchanie  kolęd i pastorałek  

-Składanie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia zbliżającego się Nowego Roku

– Zabawy logopedyczne, ćwiczenia w wydłużaniu fazy wydechowej – na podstawie wiersza E. M. Skorek „Jak ziewamy”.

-Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej: składanie w całość pociętego obrazka. – „Układamy choinkę.”

IV-2,5,6,9,18,19  

II-1,4,10,11

4. Umuzykalnianie dzieci:  nauka piosenki „Choinka”. Rozwijanie umiejętności wokalnych. rozwijanie wrażliwości słuchowej przez tworzenie własnego akompaniamentu na grzechotkach  do piosenki; Zabawy przy piosence „ Choinka”  

– Słuchanie i śpiew piosenek o tematyce świątecznej.

I-5  

IV-1, 7,18

5. Rozwijanie sprawności manualnej- -Rozwijanie sprawności manualnej – „Nasza choinka”  

-Rozwijanie ekspresji plastycznej -przygotowanie ozdób na choinkę z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych,       

I-7,9  

IV-4,8,9,11

6. Doskonalenie umiejętności matematycznych  

−-Rozwijanie umiejętności klasyfikowania-segregowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę – kolor lub kształt-zabawa matematyczna:  „Kolorowe bombki”

 

IV.8,12,13,14,15
7. -Zachęcanie do wykonywania prostych wypieków, uczestniczenie w pieczeniu ciasteczek  
8. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci. Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych Zestawy zabaw ruchowych , ćwiczeń porannych,  

-Zabawa ruchowo-naśladowcza Ubieramy choinkę.

-Zabawa orientacyjno-porządkowa Niezwykłe bombki.

-Zabawy taneczne przy piosenkach świątecznych

I- 4,5,8
9. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć u innych. II.1,2,3,4,6

 

WIERSZ DO NAUKI:

 

„Choinka w przedszkolu” Cz. Janczarski

 

Kolorowe świeczki,
kolorowy łańcuch.
Wkoło choineczki
przedszkolacy tańczą.

Serduszko z piernika,
pozłacany orzech.
Ciepło jest w przedszkolu,
chociaż mróz na dworze.

Za oknami – wieczór,
Złota gwiazdka błyska.
Bawi się w przedszkolu,
dziś rodzinka bliska.

Dziadzio siwobrody
wędruje po dworze.
Niesie do przedszkola
podarunki w worze.

 

PIOSENKA DO NAUKI:

„Choinka”

 1. Stała pod śniegiem panna zielona
  Nikt prócz zająca nie kochał jej
  Nadeszły święta i przyszła do nas
  Pachnący gościu, prosimy wejdź!

 

REF: Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!
Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!

 

 1. Jak długo zechcesz, z nami pozostań,
  niech pachnie tobą domowy kąt.
  Wieszając jabłka na twych gałązkach
  życzymy wszystkim Wesołych Świąt.

 

 

 


GRUPA IV

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY : DARY JESIENI

 

TERMIN REALIZACJI : 01.10.-12.10.2018

 

CELE OGÓLNE:

 

– rozwijanie mowy

-dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian , zawiązanych z aktualną porą roku

-zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego- sad, park

-zapoznanie  z nazwami wybranych drzew owocowych i parkowych, wyglądem ich liści i owoców

-wielozmysłowe poznawanie owoców

-zapoznanie ze sposobem wykonania sałatki owocowej

-rozwijanie poczucia rytmu muzycznego

– rozwijanie umiejętności malowania farbami

-rozwijanie wrażliwości na koloryt jesieni

-dostrzeganie rytmicznej organizacji w przestrzeni

-doskonalenie sprawności ruchowej

-utrwalanie zasad bezpieczeństwa

 -doskonalenie umiejętności samoobsługowych w szatni

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: DBAM O ZDROWIE

 

TERMIN REALIZACJI: 15.10- 26.10.2018

 

CELE OGÓLNE:

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

-poznanie zasad zdrowego trybu życia i żywienia

-kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych

-zapoznanie z wyglądem sklepu warzywnego

-poznanie wybranych warzyw

-poznanie techniki plastycznej- stemplowanie z warzyw

-rozwijanie umiejętności liczenia

– rozwijanie umiejętności wokalnych

-rozwijanie sprawności manualnej

-zapoznanie z pracą stomatologa

-utrwalanie zasad kulturalnego zachowania w miejscach publicznych

-doskonalenie umiejętności samoobsługowych i higienicznych w łazience

 

WIERSZ DO NAUKI:

Jesienią

 1. Konopnicka

Jesienią, jesienią
Sady się rumienią:
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.
Czerwone jabłuszka,
Złociste gruszeczki
Świecą się jak gwiazdy
Pomiędzy listeczki.
– Pójdę ja się, pójdę
Pokłonić jabłoni,
Może mi jabłuszko
W czapeczkę uroni!
– Pójdę ja do gruszy,
Nastawię fartuszka,
Może w niego spadnie
Jaka śliczna gruszka!
Jesienią, jesienią
Sady się rumienią;
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.

PIOSENKA DO NAUKI:

„Rumiane jabłuszko”

słowa: Jacek Hilchen
muzyka: tradycyjna melodia słowacka

Hej, pełno jest jabłek w naszym sadzie (x2)
Jabłuszko rumiane, słońcem malowane podaruję (x2)

Hej, pełno jest jabłek w naszym sadzie (x2)
Komu podaruję, ten mi podziękuje za jabłuszko (x2)

Hej, pełno jest jabłek w naszym sadzie (x2)
Pod drzewami w sadzie jesień jabłka kładzie kolorowe (x2)

 

Zagubiony krokodyl

Gdzie się podział ten krokodyl?
Może poszedł znów na lody?
Może w wannie paszczą kłapie,
Może siedzi na kanapie?
Albo zęby w zlewie czyści,
Bo zjadł wcześniej kilo wiśni.

Gdzie się podział ten krokodyl?
Może uciekł gdzieś na schody
Lub w ogrodzie wącha kwiatki,
Może wyszedł do sąsiadki?

Szukam wszędzie – już nie mogę,
Mokrą całą mam podłogę,
Bo rozchlapał z wanny wszystko
Teraz w domu – mokro, ślisko.
Na fotelu, na kanapie, w łóżku,
W butach – wszystko chlapie,
W przedpokoju, na regale,
W starej szafie, w pralce starej
I na stole – gwałtu rety
Zjedzone wszystkie kotlety!

Gdzie się podział ten krokodyl?
Ot mi sprawa – wpadł do wody
Wszak to wszystko wydumałem,
Kiedy kąpiel w wannie brałem!

 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc WRZESIEŃ
GRUPA IV „KROKODYLKI”
Blok tematyczny: W naszym przedszkolu

Termin realizacji: 03 –07.09.2018

Cele ogólne:

·        Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

·        Poznanie topografii przedszkola.

·                                 Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.- „KODEKS PRZEDSZKOLAKA”

·        Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

·        Stwarzanie atmosfery przyjaznego i bezpiecznego środowiska,

·                                 Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, zapoznanie z salą zajęć,

·        Doskonalenie umiejętności w zakresie niektórych czynności samoobsługowych,

·        Zapoznanie z wyglądem znaczków rozpoznawczych

·        Rozwijanie mowy

·        Rozwijanie umiejętności rysowania

·        Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo w sali i budynku przedszkola

 

Blok tematyczny: Jesteśmy bezpieczni na drodze i w przedszkolu

Termin realizacji: 10 –21.09.2018

Cele ogólne:

 

·                     Zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego

·                        Ćwiczenie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym podczas spacerów w grupie.

·                                             Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie                                        ratunkowe.

·                                             Poznanie  znaczenia niektórych znaków drogowych numerów   alarmowych do tych    instytucji.

·        rozwijanie orientacji przestrzennej,

·        rozwijanie mowy,

·        udział w zabawach manipulacyjnych i konstrukcyjnych;

·        rozwijanie mowy rozwijanie umiejętności wokalnych

·        rozwijanie umiejętności rysowania

·        rozwijanie umiejętności wokalnych

·        doskonalenie sprawności manualnej;

·        zachęcanie do wspólnych zabaw

·        utrwalenie zasad obowiązujących w przedszkolu

 

Blok tematyczny: Nadeszła jesień

Termin realizacji: 25 –29.09.2017

Cele ogólne:

·                                 Obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zaszły w przyrodzie;

·                                 Poznanie charakterystycznych cech nowej  pory roku

·        Odszukiwanie zwiastunów jesieni w środowisku przyrodniczym

·        Zbieranie zwiastunów jesieni, wzbogacanie nimi kącika przyrody;

·        Dostrzeganie rytmu i jego kontynuowanie;

·        Dostrzeganie piękna przyrody,.

·         rozwijanie orientacji przestrzennej

·        Rozwijanie umiejętności wokalnych

·        Starannie wykonanie prace plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

·        Rozwijanie mowy

·        Rozwijanie sprawności manualnej

·        Kształtowanie poczucia rytmu

 

Wiersz do nauki

Gdy zamierzasz przejść ulicę (Wanda Chotomska)

Na chodniku przystań bokiem.

Popatrz w lewo bystrym okiem.

Skieruj w prawo wzrok sokoli.

Znów na lewo spójrz powoli.

Jezdnia wolna – więc swobodnie,

mogą przez nią przejść przechodnie.

 

Piosenka do nauki

 

Dzieci i światła
  

Po ulicach auta pędzą w różne strony.

Uważajcie dzieci na światło czerwone.

     Ref:  Razem z mamą musze stanąć,

              kiedy światło jest czerwone,

             a na drugą przejdę stronę

             przy świetle zielonym.

Już  hamują z piskiem auta rozpędzone,

bo na dzieci mruga światełko zielone.

     Ref:    Razem z mamą ….

Auta mkną po jezdni, 

chodnik jest dla dzieci,

patrzcie jakie światło

przed wami się świeci.

     Ref:    Razem z mamą ….