Nasza grupa, to grupa dzieci najstarszych w przedszkolu. Czujemy się już prawie dorośli i tak się zachowujemy. Wszyscy znają nas, jako koleżeńskie, pracowite, zaradne i kulturalne Krokodylki. Bardzo lubimy przychodzić do naszego przedszkola. Wspólnie bawimy się, uczymy i odkrywamy otaczający nas świat.  Najbardziej podobają nam się zabawy, zajęcia ruchowe, plastyczne, rytmiczne. Bardzo lubimy budować różne konstrukcje i grać w gry dydaktyczne – układać, segregować, przewlekać różnorodne elementy. Chętnie śpiewamy i tańczymy.  Uwielbiamy wycieczki i spacery, zabawy na terenie – jak na Krokodylki przystało, wszędzie nas pełno. Chętnie wykonujemy trudne zadania i rozwiązujemy zagadki – jesteśmy pracowite  Krokodylki. Niedługo powitamy „szkolny próg”, więc musimy być coraz dzielniejsi i mądrzejsi i dlatego zaczynamy interesować się książkami, literkami, cyferkami. My, Krokodylki najlepiej wiemy, co jest zdrowe. Jemy dużo owoców i warzyw, pijemy soki, jemy surówki, sałatki. Jesteśmy zdolni, pracowici trudno nam będzie kiedyś rozstać się i odfrunąć w różne strony.

wychowawca :Maria Kisiel

nauczyciel : mgr Ada Andziak

pomoc nauczyciela : mgr Małgorzata Cieniuch

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 11.02.-22.02.2019 R.  GR IV
L.P. TEMAT KOPLEKSOWY : Dziecko małym artystą. Obszar podstawy programowej
1. Doskonalenie czynności nakrywania do stołu, zwracanie uwagi na prawidłowe posługiwanie się sztućcami. I-3
2. Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci  takich jak : ubieranie i rozbieranie, zapinanie zamków, zapinanie guzików oraz czynności higienicznych. I-1,2

II-8

3. Utrwalenie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej. Dziecko używa zwrotów grzecznościowych oraz kulturalnego zachowania wobec innych osób. II- 3,4,7,8

III- 4,5,6,7

4. Rozpoznaje i nazywa emocje. Pomaga kolegom i koleżankom , pociesza w potrzebie. II- 1,2,6,9
5. Dziecko bawi się z rówieśnikami, nawiązuje przyjaźnie, respektuje i tworzy zasady zabawy, inicjuje zabawy manipulacyjno- konstrukcyjne. III- 1,2,3,5

I-6

IV- 11

6. Rozwijanie umiejętności liczenia. Rozwijanie umiejętności określania położenia przedmiotu względem siebie, posługiwanie się pojęciami : nad , pod, przed, za, obok. Mierzenie różnych przedmiotów. Porównywanie ciężaru( lekkie, ciężkie). IV- 7,1

III- 6,8,9

7. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania., wypowiadania się pełnym zdaniem. Poznanie pojęć związanych z teatrem, filharmonią, pracownią malarską, pracownią rzeźbiarską. Przypomnienie zasad zachowania w teatrze, galerii sztuki, itp. Nauka wiersza na pamięć „ Po co jest teatr?”. J. Kulmowej . Zabawy pantomimiczne i dramowe. Obserwacja pogody.  Wyjście do Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu. IV- 2,3,5,6,18

III- 1,3,8,9

II- 11

8. Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała. I-4,5,8

 

9. Nauka piosenki „Magiczne miejsce” metoda ze słuchu. Instrumentacja refrenu. Wdrażanie do słuchania muzyki poważnej. Wykonuje inscenizacje ruchową do piosenki.  Rozwiązywanie zagadek słuchowych o instrumentach. IV- 7,1

III- 6,8,9

10. Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji. Doskonalenie zdolności manualnych  takich jak: kolorowanie, malowanie. Rozwijanie umiejętności grafomotorycznych- rysowanie po śladzie. Doskonalenie umiejętności wycinania. Zapoznanie z malarstwem IV- 8,9

III- 8,9

I- 7,9

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 25.02-08.03.2019R.
L.P. TEMAT KOMPLEKSOWY: W Przestrzeni kosmicznej. Obszar podstawy programowej
1. Doskonalenie umiejętności inicjowania zabaw konstrukcyjnych oraz zabaw tematycznych w małych zespołach, utrwalanie zasad i obowiązków w grupie. I-6

III- 1,7,9

2. Dostrzega piękno przyrody. Wyraża swoje emocje i uczucia. II- 3,4, 11
3. Doskonalenie czynności samoobsługowych  oraz czynności higienicznych. I- 1,2

II-8

4. Doskonalenie czynności nakrywania do stołu, utrwalenie norm kulturalnego zachowywania się podczas spożywania posiłku. I-3

III-4

5. Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem przyborów i bez nich, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci i kształtowanie prawidłowej postawy ciała. I-4,5,8
6. Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej w grupach oraz wg instrukcji. Doskonalenie sprawności manualnej dzieci  poprzez : lepienie z plasteliny, lepienie z masy solnej. Wspólne tworzenie rakiety kosmicznej. IV- 8,9

I-7,9

7. Układanie rytmów wg kształtu. Utrwalenie figur geometrycznych. Segregowanie przedmiotów wg  jednej cechy. Rozwijanie umiejętności dostrzegania powtarzalności następstw czasu. IV- 11, 12, 15, 16

 

8. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania. Poznanie pojęć związanych z kosmosem oraz pojęć związanych z ziemią i jej dawnymi mieszkańcami- dinozaurami na podstawi ilustracji i opowiadań. Rozwijanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej. IV- 2,3,5,6,18

III- 8,9

9. Wspólne śpiewanie znanych dzieciom piosenek. Rytmiczne poruszanie się w rytm muzyki. Określanie dźwięków wysokich i niskich. IV- 7,1

III-6

 

Magiczne miejsce”

1. Teatr to jest widownia i scena.
Niby nic magicznego w tym nie ma,
aż do chwili, gdy nagle na scenie
dziwne zacznie się przedstawienie.

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze,
czarodziejskie jest to, na co patrzę.
Gdy się tylko podnosi kurtyna,
to od razu czar działać zaczyna.

2. Każda bajka się staje prawdziwa
Gaśnie światło i scena ożywa.
Wszystko może się zdarzyć na scenie.
Działa czar, póki trwa przedstawienie.

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze…

3. Teatr gra. Każdy ma czego szuka.
A to wszystko nazywa się sztuka.
Gdy dorosnę, to może tu wrócę,
żeby zagrać na scenie w tej sztuce.

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze…

 

,, Po co jest teatr?”

Joanna Kulmowa

Po co jest teatr?

Ta drabina to schody do nieba,
A ta miska nad schodami to księżyc.
Tamten miecz to zwykły pogrzebacz,
A z garnków są hełmy rycerzy,
Ale kto w te czary nie wierzy?
To jest teatr.
A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd.

 


 

 

ZAMIWRZENIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE 02.01-11.01. 2019

 
LP. Temat kompleksowy: Zimowe zabawy
1 Doskonalenie czynności samoobsługowych jak ubieranie i rozbieranie, zapinanie guzików, zamków w kurtce oraz czynności higienicznych w łazience.
2 Doskonalenie czynności nakrywania do stołu, prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Utrwalenie norm kulturalnego spożywania posiłku.
3 Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, wypowiadania się pełnym zdaniem, posługiwania się pojęciami na temat bezpiecznych zabaw zimowych, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi zjawisk atmosferycznych występujących zimą. Słuchanie opowiadań i wierszy. Nauka wiersza na pamięć metodą ze słuchu. Ćwiczenia pamięci odtwórczej dzieci.
4 Doskonalenie umiejętności segregowanie przedmiotów wg koloru oraz kształtu w zbiory ( zadania w parach), układanie rytmów, rozwijanie orientacji przestrzennej, ( zadania w parach) mierzenie przedmiotów przy pomocy patyczków, stóp, ważenie przedmiotów porównywanie co jest lżejsze a co cięższe
5 Słuchanie piosenki- nauka piosenki metoda ze słuchu, instrumentacja refrenu piosenki, wdrażanie do słuchania muzyki poważnej. Inscenizowanie piosenki ruchem. Nauka zabawy muzyczno- ruchowej „Magiczna liczba siedem”
6 Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej w zespołach oraz wg instrukcji, doskonalenie sprawności manualnej. Wykonanie pracy plastycznej „ Zabawy na śniegu”- malowanie białą farbą na niebieskiej kartce.
7 Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem przyborów i bez nich. Zestaw ćwiczeń ruchowych ogólnorozwojowych „Zimowe zabawy” – kształtowanie siły,szybkości, skoczności, zwinności, rzutu do celu, koordynacji ruchowej.
8 Utrwalanie norm i zasad wspólnego i zgodnego współdziałania w grupie rówieśniczej. Opracowanie z dziećmi Kodeksu postępowania podczas zabaw na śniegu.
9 Pomaga kolegom i koleżankom, pociesza w potrzebie, rozpoznaje i nazywa emocje.
10 Zgodnie bawi się z rówieśnikami, nawiązuje przyjaźnie, respektuje i zasady zabawy

 

REALIZACJA PROGRAMÓW

 
LP PROGRAM/TEMAT
1 Wiem, czuję, rozumiem, mam prawo…” 

 • Zadania dla rodziców –
 • Prawa dziecka-
2 Marchewkę zjadamy, zdrowe zęby mamy”
3 Profilaktyczno-wychowawczy”
4 Mali odkrywcy”
5 Plan Daltoński” 

 • Utrwalanie zdobytych umiejętności
 • Wdrażanie do samodzielnego odkładania naczyń oraz przygotowywania sztućców i naczyń do posiłku przez dyżurnych, samodzielne komponowanie posiłku.
 • Hałasomierz – wizualizacja określająca sposób zachowania się dzieci w Sali.
 • Moje emocje-zaznaczanie swoich emocji w ciągu dnia
 • Jestem w …” –zaznaczanie miejsca zabawy dziecka
 • Refleksyjny przedszkolak
6. Realizacja planu rocznego 

 • Obserwacja przyrody-wyjscie do parku, pobliskich ogrodków
 • poszukiwanie oznak zimy

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE 14 .01-25.01. 2019

 
LP. Temat: W Karnawale same bale.
1 Utrwalenie kodeksu grupowego. Utrwalenie i przestrzeganie norm kulturalnego spożywania posiłków.
2 Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci w szatni, łazience i na stołówce.
3 Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia- burza mózgów „Co to jest karnawał?”. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza i wypowiadania się na temat utworu literackiego ( „ Bal baloników”),posługiwania się pojęciami na temat karnawału. Doskonalenie percepcji słuchowej poprzez dzielenie wyrazów na sylaby. Oglądanie ilustracji strojów karnawałowych- nazywanie ich, określanie za kogo przebiorą się dzieci. Posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla obecnej pory roku ( opady śniegu, zawieje śnieżne, szron).
4 Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5 karnawałowe baloniki,posługiwania się pojeciami: wiecej i mniej, noc i dzień dostrzeganie rytmu w stałych następstwach dni i nocy.
5 Słuchanie piosenki, poruszanie się w rytm muzyki, nauka piosenki „Baju baj księżniczko” metodą ze słuchu. Rozróżnianie melodii wolnej i szybkiej.
6 Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji, doskonalenie sprawności manualnej. Wykonanie masek karnawałowych. Ozdobienie sukni balowej – praca plastyczna w grupach. Dzieci zamieniają się w projektantów, przy pomocy ścinek z kolorowego papieru oraz różnych wzorków zrobionych za pomocą dziurkaczy wyklejają wymarzoną suknie na bal
7 Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem przyborów i bez nich, rozwijanie ogólnej sprawności i prawidłowej postawy ciała. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych „Nasz karnawał”.
8 Wyraża swoje emocje i uczucia.
9 Dostrzega piękno przyrody w zimowej szacie.
10 Doskonalenie umiejętności inicjowania zabaw konstrukcyjnych oraz zabaw tematycznych w zespole, utrwalanie zasad i obowiązków w grupie.

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE  03.12.2018- 14.12.2018r.
L.P. TEMAT KOMPLEKSOWY : „Zima lubi dzieci” OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Utrwalenie  norm kulturalnego spożywania posiłków, kodeksu grupowego. I,-1,2,3, 

III- 5,

2. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych w łazience, szatni i na stołówce. I-3III-4
3. Doskonalenie umiejętności językowych: odpowiadanie na pytania dotyczące opowiadania Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk atmosferycznych,. rozwijanie mowy- słuchanie opowiadań i wiersza; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego 

układanie obrazki historyjki według kolejności zdarzeń. Wyrabianie umiejętności uważnego obserwowania przyrody −  poznanie oznak nowej pory roku, – Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie. Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne

Poznanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie

IV-2,5,6,9,18,19 

II-1,4,10,11

4. Umuzykalnienie dzieci, rozwijanie umiejętności wokalnych−śpiew piosenki 

−rozróżnianie melodii – wolnej i szybkiej

I-5 

IV-1, 7,18

5. Rozwijanie sprawności manualnej- wycinanie elementów postaci Mikołaja, układanie według wzoru i przyklejanie na kartce Rozwijanie umiejętności wykonania pracy plastycznej wg instrukcji. 

Rozwijanie umiejetności plastyvcznych- malowanie farbami krajobrazu zimowego; ćwiczenia grafomotoryczne:  rysowanie po śladzie, labirynty, zabawy piaskiem kinetycznym

I-7,9 

IV-4,8,9,11

6. Doskonalenie umiejętności matematycznych 

−rozwijanie umiejętności dodawania na konkretach w zakresie czterech

−rozwijanie orientacji przestrzennej- wskazywanie i nazywanie części ciała

IV.8,12,13,14,15
7. Integracja dzieci- podczas spotkania z Mikołajem−zabawa  z rówieśnikami i starszymi kolegami  
8. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci. Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych Zestawy zabaw ruchowych , ćwiczeń porannych, 

-Zabawa muzyczno-ruchowa „Szukamy partnerów do tańca”. ;Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki –  „Mówiące klocki.

 Zabawa ruchowo-naśladowcza Zabawy na śniegu.

• Zabawa ruchowa” Bliźniaki.”

I- 4,5,8
9. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć u innych. II.1,2,3,4,6

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE  17.12.2018- 21.12.2018r.
L.P. TEMAT KOMPLEKSOWY : „Zima lubi dzieci” OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Utrwalenie  norm kulturalnego spożywania posiłków, kodeksu grupowego. I,-1,2,3,III- 5,
2. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych w łazience, szatni i na stołówce. I-3III-4
3. Doskonalenie umiejętności językowych: -Rozwijanie mowy−nauka wiersza Cz. Janczarskiego „ Choinka w przedszkolu”; opowiadanie historyjki przedstawionej na obrazkach 

-Wypowiadanie się na temat udekorowanych choinek stojących w różnych pomieszczeniach przedszkola.                                    

-Poznawanie tradycji związane ze świętami – ubieranie choinki, słuchanie  kolęd i pastorałek  

-Składanie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia zbliżającego się Nowego Roku

– Zabawy logopedyczne, ćwiczenia w wydłużaniu fazy wydechowej – na podstawie wiersza E. M. Skorek „Jak ziewamy”.

-Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej: składanie w całość pociętego obrazka. – „Układamy choinkę.”

IV-2,5,6,9,18,19 

II-1,4,10,11

4. Umuzykalnianie dzieci:  nauka piosenki „Choinka”. Rozwijanie umiejętności wokalnych. rozwijanie wrażliwości słuchowej przez tworzenie własnego akompaniamentu na grzechotkach  do piosenki; Zabawy przy piosence „ Choinka” 

– Słuchanie i śpiew piosenek o tematyce świątecznej.

I-5 

IV-1, 7,18

5. Rozwijanie sprawności manualnej- -Rozwijanie sprawności manualnej – „Nasza choinka” 

-Rozwijanie ekspresji plastycznej -przygotowanie ozdób na choinkę z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych,       

I-7,9 

IV-4,8,9,11

6. Doskonalenie umiejętności matematycznych 

−-Rozwijanie umiejętności klasyfikowania-segregowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę – kolor lub kształt-zabawa matematyczna:  „Kolorowe bombki”

 

IV.8,12,13,14,15
7. -Zachęcanie do wykonywania prostych wypieków, uczestniczenie w pieczeniu ciasteczek  
8. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci. Wykonywanie ćwiczeń i zabaw ruchowych Zestawy zabaw ruchowych , ćwiczeń porannych, 

-Zabawa ruchowo-naśladowcza Ubieramy choinkę.

-Zabawa orientacyjno-porządkowa Niezwykłe bombki.

-Zabawy taneczne przy piosenkach świątecznych

I- 4,5,8
9. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania uczuć u innych. II.1,2,3,4,6

 

WIERSZ DO NAUKI:

 

„Choinka w przedszkolu” Cz. Janczarski

 

Kolorowe świeczki,
kolorowy łańcuch.
Wkoło choineczki
przedszkolacy tańczą.

Serduszko z piernika,
pozłacany orzech.
Ciepło jest w przedszkolu,
chociaż mróz na dworze.

Za oknami – wieczór,
Złota gwiazdka błyska.
Bawi się w przedszkolu,
dziś rodzinka bliska.

Dziadzio siwobrody
wędruje po dworze.
Niesie do przedszkola
podarunki w worze.

 

PIOSENKA DO NAUKI:

„Choinka”

 1. Stała pod śniegiem panna zielona
  Nikt prócz zająca nie kochał jej
  Nadeszły święta i przyszła do nas
  Pachnący gościu, prosimy wejdź!

 

REF: Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!
Choinko piękna jak las,
Choinko zostań wśród nas!

 

 1. Jak długo zechcesz, z nami pozostań,
  niech pachnie tobą domowy kąt.
  Wieszając jabłka na twych gałązkach
  życzymy wszystkim Wesołych Świąt.

 

 

 


GRUPA IV

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY : DARY JESIENI

 

TERMIN REALIZACJI : 01.10.-12.10.2018

 

CELE OGÓLNE:

 

– rozwijanie mowy

-dostrzeżenie zachodzących w przyrodzie zmian , zawiązanych z aktualną porą roku

-zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego- sad, park

-zapoznanie  z nazwami wybranych drzew owocowych i parkowych, wyglądem ich liści i owoców

-wielozmysłowe poznawanie owoców

-zapoznanie ze sposobem wykonania sałatki owocowej

-rozwijanie poczucia rytmu muzycznego

– rozwijanie umiejętności malowania farbami

-rozwijanie wrażliwości na koloryt jesieni

-dostrzeganie rytmicznej organizacji w przestrzeni

-doskonalenie sprawności ruchowej

-utrwalanie zasad bezpieczeństwa

 -doskonalenie umiejętności samoobsługowych w szatni

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: DBAM O ZDROWIE

 

TERMIN REALIZACJI: 15.10- 26.10.2018

 

CELE OGÓLNE:

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

-poznanie zasad zdrowego trybu życia i żywienia

-kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych

-zapoznanie z wyglądem sklepu warzywnego

-poznanie wybranych warzyw

-poznanie techniki plastycznej- stemplowanie z warzyw

-rozwijanie umiejętności liczenia

– rozwijanie umiejętności wokalnych

-rozwijanie sprawności manualnej

-zapoznanie z pracą stomatologa

-utrwalanie zasad kulturalnego zachowania w miejscach publicznych

-doskonalenie umiejętności samoobsługowych i higienicznych w łazience

 

WIERSZ DO NAUKI:

Jesienią

 1. Konopnicka

Jesienią, jesienią
Sady się rumienią:
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.
Czerwone jabłuszka,
Złociste gruszeczki
Świecą się jak gwiazdy
Pomiędzy listeczki.
– Pójdę ja się, pójdę
Pokłonić jabłoni,
Może mi jabłuszko
W czapeczkę uroni!
– Pójdę ja do gruszy,
Nastawię fartuszka,
Może w niego spadnie
Jaka śliczna gruszka!
Jesienią, jesienią
Sady się rumienią;
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.

PIOSENKA DO NAUKI:

„Rumiane jabłuszko”

słowa: Jacek Hilchen
muzyka: tradycyjna melodia słowacka

Hej, pełno jest jabłek w naszym sadzie (x2)
Jabłuszko rumiane, słońcem malowane podaruję (x2)

Hej, pełno jest jabłek w naszym sadzie (x2)
Komu podaruję, ten mi podziękuje za jabłuszko (x2)

Hej, pełno jest jabłek w naszym sadzie (x2)
Pod drzewami w sadzie jesień jabłka kładzie kolorowe (x2)

 

Zagubiony krokodyl

Gdzie się podział ten krokodyl?
Może poszedł znów na lody?
Może w wannie paszczą kłapie,
Może siedzi na kanapie?
Albo zęby w zlewie czyści,
Bo zjadł wcześniej kilo wiśni.

Gdzie się podział ten krokodyl?
Może uciekł gdzieś na schody
Lub w ogrodzie wącha kwiatki,
Może wyszedł do sąsiadki?

Szukam wszędzie – już nie mogę,
Mokrą całą mam podłogę,
Bo rozchlapał z wanny wszystko
Teraz w domu – mokro, ślisko.
Na fotelu, na kanapie, w łóżku,
W butach – wszystko chlapie,
W przedpokoju, na regale,
W starej szafie, w pralce starej
I na stole – gwałtu rety
Zjedzone wszystkie kotlety!

Gdzie się podział ten krokodyl?
Ot mi sprawa – wpadł do wody
Wszak to wszystko wydumałem,
Kiedy kąpiel w wannie brałem!

 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc WRZESIEŃ
GRUPA IV „KROKODYLKI”
Blok tematyczny: W naszym przedszkolu

Termin realizacji: 03 –07.09.2018

Cele ogólne:

·        Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

·        Poznanie topografii przedszkola.

·                                 Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.- „KODEKS PRZEDSZKOLAKA”

·        Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

·        Stwarzanie atmosfery przyjaznego i bezpiecznego środowiska,

·                                 Zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu, zapoznanie z salą zajęć,

·        Doskonalenie umiejętności w zakresie niektórych czynności samoobsługowych,

·        Zapoznanie z wyglądem znaczków rozpoznawczych

·        Rozwijanie mowy

·        Rozwijanie umiejętności rysowania

·        Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo w sali i budynku przedszkola

 

Blok tematyczny: Jesteśmy bezpieczni na drodze i w przedszkolu

Termin realizacji: 10 –21.09.2018

Cele ogólne:

 

·                     Zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego

·                        Ćwiczenie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym podczas spacerów w grupie.

·                                             Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie                                        ratunkowe.

·                                             Poznanie  znaczenia niektórych znaków drogowych numerów   alarmowych do tych    instytucji.

·        rozwijanie orientacji przestrzennej,

·        rozwijanie mowy,

·        udział w zabawach manipulacyjnych i konstrukcyjnych;

·        rozwijanie mowy rozwijanie umiejętności wokalnych

·        rozwijanie umiejętności rysowania

·        rozwijanie umiejętności wokalnych

·        doskonalenie sprawności manualnej;

·        zachęcanie do wspólnych zabaw

·        utrwalenie zasad obowiązujących w przedszkolu

 

Blok tematyczny: Nadeszła jesień

Termin realizacji: 25 –29.09.2017

Cele ogólne:

·                                 Obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zaszły w przyrodzie;

·                                 Poznanie charakterystycznych cech nowej  pory roku

·        Odszukiwanie zwiastunów jesieni w środowisku przyrodniczym

·        Zbieranie zwiastunów jesieni, wzbogacanie nimi kącika przyrody;

·        Dostrzeganie rytmu i jego kontynuowanie;

·        Dostrzeganie piękna przyrody,.

·         rozwijanie orientacji przestrzennej

·        Rozwijanie umiejętności wokalnych

·        Starannie wykonanie prace plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

·        Rozwijanie mowy

·        Rozwijanie sprawności manualnej

·        Kształtowanie poczucia rytmu

 

Wiersz do nauki

Gdy zamierzasz przejść ulicę (Wanda Chotomska)

Na chodniku przystań bokiem.

Popatrz w lewo bystrym okiem.

Skieruj w prawo wzrok sokoli.

Znów na lewo spójrz powoli.

Jezdnia wolna – więc swobodnie,

mogą przez nią przejść przechodnie.

 

Piosenka do nauki

 

Dzieci i światła
  

Po ulicach auta pędzą w różne strony.

Uważajcie dzieci na światło czerwone.

     Ref:  Razem z mamą musze stanąć,

              kiedy światło jest czerwone,

             a na drugą przejdę stronę

             przy świetle zielonym.

Już  hamują z piskiem auta rozpędzone,

bo na dzieci mruga światełko zielone.

     Ref:    Razem z mamą ….

Auta mkną po jezdni, 

chodnik jest dla dzieci,

patrzcie jakie światło

przed wami się świeci.

     Ref:    Razem z mamą ….