W tym przedszkolu zero smutków
Za to mnóstwo krasnoludków
Bawią się w nim doskonale
Bo to miejsce pełne zalet
Wszystkie buzie uśmiech mają
To się uczą, to brykają
Jeśli słonko jasno świeci
Na podwórku bawią dzieci
Jeśli niebo deszczem siąpi
Zabaw w środku się nie skąpi
Jest opieka odlotowa
Taka wprost….krasnoludkowa
I zapełnią wasz czas krocie
Kochaneńkie dobre ciocie:)
Takie właśnie jest przedszkole
Do którego chodzić wolę:)

Jesteśmy najmłodsi i wszystko jest dla nas nowe. Mamy po 3 latka, wiele rzeczy robimy po raz pierwszy. Może nie wszystko nam wychodzi, ale bardzo się staramy. Najważniejsze, by każdy dzień sprawiał nam radość.

 

wychowawca mgr Anna Krysztofiak

nauczyciel wchodzący mgr Halina Ramult

pomoc nauczyciela Maryla Sznajder

niania Teresa Stolica

 

 

Krasnale

Krasnalowe mają sprawy, 
mają nosy krasnalowe, 
domki w krasnalkowe wzory 
i kłopoty krasnalowe. 

Wiodą całkiem ludzkie życie 
– praca, dom, obiadek, pranie..; 
krasnalowy odpoczynek; 
krasnalowe zabieganie… 

Kto wyrasta z krasnalowych 
opowieści, legend, bajek… 
Mówi, że już zbyt poważny 
na krasnoludkowe kraje; 
niechże zajrzy w dawne wnętrza 
książek kurzem posypanych. 
Może znajdzie w sobie dziecko 
wśród rozdziałów zapomnianych.


 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUPA I

Anna Krysztofiak, Halina Ramult

Temat kompleksowy: Jestem Polką, Jestem Polakiem

Termin: 29 X-16 listopad

Obszar podstawy

programowej

1 Uważnie słuchanie utworu literackiego, próby omawiania treści utworu ( Katechizm Polskiego Dziecka) IV-2,5,6, 10

III-8,9

2 Ćwiczenie pamięci słuchowej poprzez naukę wiersza „Nasza Flaga Narodowa”. Rozpoznawanie barw Narodowych, omawianie wyglądu flagi Polski. Zapoznanie z wyglądem słowa Polska IV-2,4,5,9,10,

 III-2,6

3 Rozpoznawanie instrumentów perkusyjnych zapoznanie z wyglądem i sposobem gry na tamburynie. IV-7
4 Słuchanie Hymnu Polski- nauka przyjmowania odpowiedniej postawy podczas słuchania hymnu III-2,6, IV-7, 10
5 Ćwiczenie percepcji wzrokowej- omawianie wyglądu na podstawie swojego odbicia w lustrze, wyjaśnienie zasady działania lusterka IV- 9, 13
6 Zabawy z wykorzystaniem metody Ruchu rozwijającego Sherborne ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z drugą osobą. I-5,8

III- 2,5,9

7 Rozwijanie umiejętności współpracy w parach- zabawy ruchowe z toczeniem piłki, budowanie z klocków wieży ze zmianą osoby dominującej. I-5, 6

IV- 11, III-1,5,9

8 Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, porównywanie zgromadzonych przedmiotów, wyszukiwanie przedmiotów identycznych, podobnych, wskazywanie różnic, przeliczanie elementów. IV-11,12,15
9 „Z której strony wieje wiatr”- wskazywanie kierunków względem siebie, wdrażanie do ich nazywania IV- 13,14
10 „Portret Jesieni” – zestaw ćwiczeń w formie opowieści ruchowej- wdrażanie do uważnego słuchania treści i wykonywania poleceń. I-5
11 „Nasza Polska”- wspólne wykonanie pracy, wypełnianie konturów Polski- uzupełnianie o góry, morze, Wisłę, Warszawę. Zaznaczenie naszego miejsca zamieszkania. III-2,5

IV-1,8,9,10

12 Wykonanie pracy wg instrukcji „Kotylion”- omówienie kolejnych etapów wykonanie pracy. Dbanie o estetyczne wykonanie zadania. IV-1,8,9
13 Zabawy z kostką emocji- nazywanie podstawowych emocji, dostrzeganie emocji pozytywnych i negatywnych, wyszukiwanie rozwiązań na radzenie sobie z emocjami negatywnymi. II-1,4,6
14. Mój Dom, Moja Rodzina- utrwalanie swojego imienia i nazwiska, imion rodziców, miejsca zamieszkania, miejsca pracy rodziców. III-3.

IV-10,20

  Temat kompleksowy: Przygotowanie zwierząt do zimy

Termin: 19-30 listopad

Podstawa programowa
1. Rozwijanie percepcji wzrokowej- układanie ilustracji z 3 elementów IV-8
2 Rozwiązywanie zagadek tekstowych dotyczących jesieni, wyszukiwanie ilustracji będących rozwiązaniem zagadki. IV-3,5
3 Nauka piosenki Jeżyk i liście- zapoznanie ze słowami piosenki, powtarzanie słów za nauczycielem, omawianie treści piosenki, zapoznanie z melodią określenie jej tempa i charakteru. Wspólne wymyślanie układu ruchowego do piosenki IV-7
4 Rozwijanie percepcji słuchowej – dzielenie na sylaby podanych wyrazów, rytmiczne wyklaskiwanie sylab. IV-4
5 Obserwowanie jesiennej przyrody, nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku. II-11

IV-16,18

6 Jesienne rytmy- układanie rytmów z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, dostrzeganie rytmu i próba jego kontynuacji I-6

IV-12

7 Rozmowy przy ilustracji- omawianie poszczególnych elementów, wskazywanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy, szykowanie zapasów. Wdrażanie do konieczności pomagania zwierzętom w okresie zimy. Przejawianie troski i życzliwości do zwierząt domowych, leśnych. II-8,10

IV-2, 5,

8 Wykonanie pracy plastycznej w parach „wiewiórka” – wyklejanie za pomocą wełny obrazka wiewiórki. ( Rozwijanie sprawności manualnych, pobudzanie do twórczego działania) IV-8
9 Opowieść ruchowa „Zabawy Oli” (kształtowanie prawidłowej postawy ciała, doskonalenie płynności ruchów) I-5,8
10 Jesienne drzewo- kolorowanie kredkami oraz odbijanie paluszków umoczonych w farbie w celu stworzenia jesiennych liści- dbanie o estetykę wykonanej pracy IV-8
11 Kiedy jesteś smutny- nazywanie emocji, zauważanie emocji innych osób, omawianie sposobów panowania nad złymi emocjami, wdrażanie do szukania wsparcia w trudnych sytuacjach. II-2,7,8,9
 
 
Program Wychowawczy i profilaktyczny  
1 Samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych i samoobsługowych I-1,2
2 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów- zakładanie kamizelek odblaskowych  
3 Ostrożne i bezpieczne poruszanie się po budynku przedszkola  
4 Zwracanie uwagi na posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi podczas powitania, pożegnania i w określonych sytuacjach dnia codziennego III-4
5 Przestrzeganie zakazu oddalania się od swojej grupy podczas pobytu na placu zabaw. III-2
6 Bezpieczne korzystanie z zabawek, zgodnie z ich przeznaczeniem, szanowanie zabawek, informowanie nauczyciela o zabawkach zniszczonych i niebezpiecznych III-5
7. Zapoznanie z kolejności ubierania i rozbierania się w szatni I-2
Plan Daltoński  
1. Urodziny- celebrowanie urodzin

2. Wykorzystanie pracy wg instrukcji na zajęciach

3. Sprawowanie dyżurów

4. Wspólna organizacja dnia pluszowego misia i miodu z inną grupą- współpraca

5. Współpraca z rodzicami- zebranie, wspólne andrzejki, cała polska czyta dzieciom

6. Zadania dla rodziców- bukiet jesiennych liści

7. Wprowadzenie planu dnia

8. Instrukcja ubierania się w szatni

Program ,,Wiem, czuję, rozumiem, mam prawo…”.  
1. Cała Polska czyta dzieciom- mama Kajetana

2. Koncert umuzykalniający-

3. Zadania dla rodziców- bukiet jesiennych liści

4. Realizacja prawa dziecka- Wychowania bez krzyku i przemocy

5. Realizacja scenariusza „Nie rywalizuję- współpracuję!”

 

 

 

III-7

 

„Marchewkę zjadamy, zdrowe zęby mamy”  
1. Realizacja bloku tematycznego- zdrowe ząbki- piękny uśmiech I-1
Praca wyrównawcza
  Orientacja przestrzenna, określanie położenia przedmiotów względem siebie, stosowanie przyimków:

1. „Do przodu, do tyłu”- zabawa ruchowa poruszanie się w wyznaczonym kierunku.

2. Zabawa dydaktyczna- Gdzie jest miś- układanie misia względem krzesła wg podanych instrukcji nauczyciela

3. Dorysuj brakujące elementy- uzupełnianie obrazka wg podanej instrukcji

IV-8,14
  Dostrzeganie kolejności zdarzeń, układanie historyjki obrazkowej:

1. Rozwijanie umiejętności nazywania elementów na poszczególnych ilustracjach, dostrzeganie szczegółów

2. Układanie kolejności zdarzeń wg historyjki obrazkowej dwuelementowej

 

IV-5

  Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej:

1. Doskonalenie zdolności spostrzegania szczegółów na ilustracji- odszukiwanie takich samych elementów

2. Rysowanie po wyznaczonej linii- zwracanie uwagi na poprawne trzymanie narzędzia pisarskiego

3. Kolorowanie ilustracji- zwracanie uwagi na stosowanie różnych kolorów i nie wyjeżdżanie za wyznaczone linie

4. Układanie w całość obrazka 4 elementowego

I-7,8,9

IV-8,11

  Ćwiczenia artykulacyjne usprawniające rozwój mowy:

1. Ćwiczenia oddechowe:

Wąchanie kwiatów” – powoli wciąganie powietrza noskami, czynność powtarzamy kilkakrotnie

2. Ćwiczenia języka:

Chomik – wypycha policzki jedzeniem, a ty pokaż jak można wypchnąć policzki językiem, raz z prawej raz z lewej strony.

Zawody –  kto dłużej utrzyma nieruchomo język za górnymi zębami przy szeroko otwartej buzi ?

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ  
Rodzaj aktywności: Planowane działania: Uczestnicy:
Koło plastyczne Flaga Polski- wykonanie pracy wg instrukcji

Jeżyk- Naklejanie gotowych elementów wg instrukcji

Parasol- Dokładne odwzorowanie kolorów

Deszcz- odbijanie paluszków namoczonych w farbie

Chętne dzieci
Koło ekologiczne    

 

 

 

 


NAUCZYMY SIĘ PIOSENKI

JEŻYK I LIŚCIE

 1. Szur, szur, szur, lisci góra!

Szur, szur, szur, cos tam szura…

Ref.: Tupu-tap! Tupu-tap!

Kolorowe liscie łap! } bis

 1. Czy Ty wiesz, co tam siedzi,

czarnym oczkiem dzieci sledzi?

Ref.: Tupu-tap! Tupu-tap!

Kolorowe liscie łap! } bis

 1. Szur, szur, szur, jezyk mały.

Szur, szur, szur, w lisciach cały.

Ref.: Tupu-tap! Tupu-tap!

Kolorowe liscie łap! } bis

 

NAUCZYMY SIĘ WIERSZA

Cz. Janczarskiego pt. „Barwy ojczyste”.

Powiewa flaga,

gdy wiatr sie zerwie.

A na tej fladze

biel jest i czerwień.

Czerwień – to miłość,

Biel – serce czyste…

Piękne są nasze

Barwy ojczyste.

 

 

POZNAMY RÓWNIEŻ

 

Katechizm polskiego dziecka

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.

— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swymi.

— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.

— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?
— Oddać życie.

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUPA I

Anna Krysztofiak, Halina Ramult

Temat kompleksowy: ,,Dary jesieni”

Termin: 01-12.10.2018

Obszar podstawy

Programowej

1 Dostrzeżenie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu naturalnym, dostrzeganie piękna środowiska przyrodniczego, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie II.11; IV.18
2 Zapoznanie z nazwą aktualnej pory roku- Jesień. Zwracanie uwagi na różnorodność kolorów i kształtów jesiennych liści- klasyfikowanie, segregowanie, przeliczanie. IV.12; IV.15; IV.16
3 Wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego, wyodrębnianie istotnych elementów treści, wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu IV. 3,5,6,18
4 Improwizowanie muzyki ruchem- tańczące listki ( do utworu „Walc”- F. Poulenca) IV.1, 7
5 Ćwiczenie percepcji wzrokowo- ruchowej- układanie obrazka z 3 części IV.9
6 Rozwijanie umiejętności współdziałania podczas wykonania wspólnej pracy plastycznej, kolorowanie kredkami, wyklejanie skrawkami papieru IV 8,11
7 Nauka piosenki metodą ze słuchu, rytmiczne powtarzanie testu. IV.7
8 Ćwiczenie motoryki ręki poprzez kreślenie kresek poi śladzie I.7
9 Wdrażanie do nawyku wykonywania czynności higienicznych o określonych porach i w określonych sytuacjach. I.1
10 Kształtowanie umiejętności ustawiania się parami I.5
11 Zachęcanie do określania swojego samopoczucia, nazywanie swoich emocji, zwracanie uwagi na uczucia innych, II.1; II.6
12 Wdrażanie do konieczności używania zwrotów grzecznościowych w sytuacjach codziennych II.2; III.4
Program Wychowawczy i profilaktyczny  
1 Kształtowanie umiejętności samodzielnego zakładania i zdejmowania poszczególnych części garderoby I.2;
2 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, na schodach, podczas pobytu na placu zabaw oraz poza terenem przedszkola, utrwalanie wprowadzonych zasad II.3, 4,5

III. 1, 7,

     
Temat kompleksowy: ,,O zdrowie dbamy, witaminy zjadamy”

Termin: 15-26.10.2018

Obszar podstawy

Programowej

1 Ćwiczenia motoryki dłoni- formowanie z masy solnej kształtów o różnych wielkościach. I.7, 9
2 Doskonalenie sprawności aparatu artykulacyjnego- ćwiczenia oddechowe IV.2
3 Nazywanie podstawowych warzyw i owoców, rozpoznawanie ich po wyglądzie, kształcie, smaku. Porównywanie ich wyglądu II.11

IV.9, 12, 13, 18

4 Wdrażanie do aktywnego brania udziału w zabawach ruchowych i gimnastycznych, odpowiednie reagowanie na określone sygnały, I.5;
5 Kształtowanie umiejętności kontynuowania prostego rytmu. IV.12
6 Zwracanie uwagi na reagowanie na polecenia i prośby nauczyciela, wdrażanie do korzystania z pomocy osób dorosłych w trudnych sytuacjach, kształtowanie umiejętności informowania o własnych potrzebach i problemach II. 7,8

III.9

7 Poznanie podstawowych potrzeb zwierząt przygotowujących się do zimy, przejawianie do nich troski i życzliwości. II.10
8 Rozwijanie pamięci poprzez naukę wiersza, uważne słuchanie IV.2,3
9 Rozpoznawanie i nazywanie piktogramów pogodowych IV.9
10 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na bliskie tematy- podawanie swojego imienia i nazwiska, imion rodziców oraz miejsca pracy rodziców IV-20
Program Wychowawczy i profilaktyczny  
1 Zwracanie uwagi na zmiany ubioru w zależności od pory roku I.2
2 Bezpieczne korzystanie z zabawek- informowanie nauczyciela o zabawkach zniszczonych, niebezpiecznych.  
 
Plan Daltoński  
1 Wprowadzenie wizualizacji – Pary, dyżury, urodziny.  
2 Zadanie dla rodziców z dziećmi- Przedszkolna Książka kucharska  
3 Wprowadzenie pasków umiejętności dzieci  
Program ,,Wiem, czuję, rozumiem, mam prawo…”.  
1 Prawa dziecka- Prawo do odpoczynku  
2 Udział w koncercie umuzykalniającym  
3 Zaproszenie rodziców do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom  
„Marchewkę zjadamy, zdrowe zęby mamy”  
1 Realizacja scenariusza, „Co lubią gryźć zdrowe ząbki?’  
Realizacja planu rocznego  
1 Pasowanie na przedszkolaka  
Realizacja planu nadzoru  
     

 

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ  
Rodzaj aktywności: Planowane działania: Uczestnicy:
Koło plastyczne „Jesienne drzewko” –wykonanie pracy wg ustalonego wzoru i instrukcji

Liściaki”- przyklejanie dowolnego listka na kartkę, doklejanie oczu buźki, dorysowanie rąk i nóg, rozwijanie kreatywności

 „Kotyliony”- uzupełnianie wzoru kotyliona poprzez wyklejanie z bibuły

 

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

GRUPA I

 

 • Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.
 • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, korytarz) i ich funkcji.
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia.
 • Wzbudzenie zaufania do nauczyciela i innych dzieci.
 • Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.
 • Nauka bezpiecznego poruszania się po schodach.
 • Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę i porządki po zabawie.
 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.
 • Poznanie ogrodu przedszkolnego i zasad tam obowiązujących.
 • Rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego.
 • Doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia.

 

NAUCZYMY SIĘ PIOSENKI

„DO PRZEDSZKOLA IDZIE MALUCH”

 1. Do przedszkola idzie maluch, tup, tup, tup, tup, wszyscy dziś malucha chwalą, tup, tup, tup, tup.
 2. Zna wierszyki i piosenki, la, la, la, la, zawsze chodzi uśmiechnięty, la, la, la, la.
 3. Podskakują razem dzieci, hop, hop, hop, hop, bo tu bawią sie najlepiej, hop, hop, hop, hop.

 

NAUCZYMY SIĘ WIERSZA

„MAM TRZY LATKA”

Mam trzy latka, trzy i pół, sięgam głową ponad stół,
mam fartuszek z muchomorkiem, do przedszkola chodzę z workiem.

Umiem pantofelki zmieniać, rączki myję do jedzenia,
ładnie żegnam się i witam, tańczę kiedy gra muzyka.

Umiem wierszyk o koteczku, o tchórzliwym koziołeczku
i o piesku, co był w polu nauczyłam się w przedszkolu.