Dyrekcja:

Dyrektor – mgr Danuta Adamczyk

Wicedyrektor – mgr Joanna Maląg

 

Nauczyciele:

1. mgr Krystyna Simińska

2. mgr Patrycja Żogała

3. mgr Anna Sobocińska

4. mgr Halina Ramult

5. mgr Żaneta Tomczak – Piekiełko

6. mgr Ada Andziak

7. mgr Anna Pajdak

8. mgr Daniel Miszke

10. mgr Jadwiga Stępniewska

11. mgr Irena Sempruch

 

Logopeda:

Mgr Żaneta Tomczak – Piekiełko

 

Religia:

mgr Teresa Jóźwik

 

Gimnastyka korekcyjna:

mgr Joanna Maląg

 

Pracownicy administracji i obsługi:

1. Małgorzata Cieniuch

2. Anna Delegacz

3. Irena Frączkiewicz

4. Maria Gościniak

5. Halina Eliasz

6. Ewa Kornatowska

7. Alicja Kowalczyk

8. Urszula Malikowska

9. Krystyna Piersiala

10. Joanna Rutecka

11. Teresa Stolica

12. Maryla Sznajder

13. Janusz Jabłoński

14. Elżbieta Wielgołaska