Artykuły grup
Archiwum

14 wizyt PostHeaderIcon Urodzinki Hani

W grupie Kangurków bardzo lubimy celebrować nasze małe święta. Tym razem śpiewaliśmy „sto lat” naszej Hani.

33 wizyt PostHeaderIcon Biedroneczki w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Dnia 14.05.2019 Biedroneczki wybrały się na wycieczkę do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Od dłuższego czasu dzieci z niecierpliwością czekały na ten dzień. Dla większości z nich była to pierwsza przygoda z muzeum.

Pogoda sprzyjała lekcji muzealnej, która została przeprowadzona przez Pana przewodnika na zewnętrznej części obiektu. Dzieci z zachwytem oglądały ekspozycję oraz uważnie słuchały opowieści Pana prowadzącego. Ogromne czołgi i samoloty zrobiły na Biedroneczkach wielkie wrażenie.

Wycieczka była bardzo ciekawa. Dzieci miały możliwość wzbogacić wiedzę na temat historii oraz z bliska zobaczyć imponujące eksponaty.

23 wizyt PostHeaderIcon Eksperymenty Biedroneczek – Ciecz nienewtonowska.

„Ciecz nienewtonowska to płyn, który pozornie przeczy prawom fizyki. W spoczynku, bez działającej na niego żadnej siły zachowuje się jak zwykła ciecz, ale gdy tylko dostarczymy mu jakąś energię, np. poprzez nacisk, ciecz ta zachowuje się jak ciało stałe”.

Biedroneczki uwielbiające wszelkiego rodzaju doświadczenia, osobiście musiały sprawdzić, czy to stwierdzenie jest prawdziwe. Przy użyciu niewielu składników – mąki ziemniaczanej i wody, dzieci starannie je mieszając stworzyły ciecz nienewtonowską, która zebrana w rękę zamieniała się w ciało stałe, by po chwili rozpłynąć się między palcami.

Takie proste doświadczenie to nie tylko świetna zabawa, ale także doskonałe ćwiczenie sensoryczne.

33 wizyt PostHeaderIcon ” Nasza Polska w grupie Krasnoludków”

Nasze kochane dzieci w ubiegły piątek wykonały pracę plastyczną o tematyce patriotycznej. Dzieci zapoznały się wcześniej z symbolami narodowymi a następnie w grupie zaczęły działać. Praca polegała na wypełnieniu konturów Polski narysowanej na papierze, uzupełnieniu o Warszawę, Kołobrzeg, Morze Bałtyckie, Wisłę i Góry a także pokolorowanie mapy w zależności od miejsca położenia. Następnie dzieci kolorowały flagę Polski, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kolory występujące w niej. Pracę wyszły piękne a dzieci były bardzo zadowolone.

13 wizyt PostHeaderIcon

34 wizyt PostHeaderIcon Ekspert w grupie V!

            W ubiegłym tygodniu w rolę eksperta wcielił się Kornel, który zaprezentował ciekawostki na temat charakterystyki leśnych zwierząt. Kornelek przygotował plakat ilustrujący różnorodne zwierzęta żyjące w środowisku leśnym, a także zaprezentował tropy, po których możemy rozpoznać, czy dane zwierzę zamieszkuje wybrany teren leśny. Ponadto przygotował dla nas wiele różnorodnych ciekawostek, a także pokazał szyszki i wskazał, jakie zwierzę konsumowało nasionka szyszek. Na zakończenie zaprosił nas do udziału w świetnej zabawie- każde dziecko losowało zagadkę i próbowało znaleźć odpowiedź i wykazać się wiedzą na temat środowiska leśnego. To była świetna zabawa! Dziękujemy Kornelowi i jego Rodzicom za przygotowanie bardzo ciekawych zajęć!!!

100 wizyt PostHeaderIcon Alkohol – wróg dziecka

Alkohol – wróg dziecka.

Alkohol – substancja nierzadko towarzysząca spotkaniom osób dorosłych. Jaki ma wpływ na dzieci?

Nikogo nie trzeba przekonywać, że wychowywanie się w rodzinie, w której alkohol jest na porządku dziennym to jedna z najgorszych rzeczy, które może doświadczyć dziecko. Takie dzieci cierpią na zaburzenia emocjonalne, mają zaburzone poczucie bezpieczeństwa i skłonności do agresji. I same sięgają po alkohol.

Problem spożywania alkoholu przez młodzież i coraz młodsze dzieci jest obecny w wielu krajach na całym świecie. Sięganie po alkohol jest silnie związane z procesem dojrzewania, kiedy dziecko przechodzi intensywne przemiany fizyczne, psychiczne i społeczne. To okres w życiu młodego człowieka sprzyjający eksperymentowaniu, testowaniu i poszukiwaniu nowych doświadczeń.

Alkohol jest dla młodych ludzi przede wszystkim środkiem ułatwiającym nawiązywanie znajomości i rozwijanie kontaktów społecznych. Poprawia też samopoczucie i atmosferę wspólnej zabawy. Jest także czynnikiem, dzięki któremu młodzież może pozyskać akceptację rówieśników, daje też poczucie niezależności i dorosłości.

Młodzież jest szczególnie podatna na szkodliwe spożywanie alkoholu przede wszystkim z powodu braku doświadczenia w jego spożywaniu. Większość młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy z negatywnych konsekwencji picia, takich jak: utrata zdrowia, wypadki, utonięcia, ryzyko popadnięcia w nałóg, zachowania agresywne, przemoc czy trudności w nauce. Brak wiedzy i pozytywne oczekiwania względem alkoholu sprzyjają obniżeniu wieku inicjacji alkoholowej.

Psychologowie i lekarze apelują, że nawet niewielkie ilości alkoholu, niegroźne dla dorosłych osób, mogą uszkadzać procesy rozwojowe wśród dzieci i młodzieży. Dotyczy to nie tylko rozwoju biologicznego, ale również procesów związanych z uczeniem się, myśleniem i zapamiętywaniem. Zatruwanie młodego organizmu alkoholem przynosi również ogromne skutki psychologiczne.

Im człowiek jest młodszy, tym mniej dawki potrzebuje, by osiągnąć stan zrelaksowania i upojenia się. Oznacza to, że dzieci i młodzież są w grupie ryzyka szybkiego uzależnienia się! Brak stabilnej osobowości, niska samoocena, brak umiejętności społecznych oraz niewykształcony system wartości utrudni proces terapeutyczny wśród najmłodszych uzależnionych!!!

Skutki sięgania po alkohol przez dzieci i młodzież:

 1. hamuje on i uszkadza procesy rozwojowe.
 2. może zablokować normalny wzrost, rozwój psychiczny i fizyczny
 3. może zaburzać zdrowe kontakty z rówieśnikami i dorosłymi
 4. młodzi ludzie mają znacznie niższą tolerancję na alkohol i znacznie szybciej się uzależniają
 5. niszczy wątrobę, trzustkę i inne narządy układu pokarmowego
 6. niekorzystnie wpływa na serce i może powodować nadciśnienie
 7. zmniejsza odporność organizmu i sprawia, że częściej chorujemy
 8. zaburza funkcjonowanie mózgu i układu nerwowego

Co w przypadku, kiedy dziecko nie spożywa alkoholu, ale obserwuje nadmiernie pijących członków rodziny?

Różne formy zachowań rodziców, zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych i potrzeb dziecka, wywierają destruktywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci oraz na proces rozwoju. Dziecko w rodzinie alkoholowej uczy się trzech zasad: „nie odczuwaj”, „nie ufaj”, „nie mów”.

 • Nie odczuwaj – bo to, co czujesz za bardzo boli lub jest zbyt przerażające.
 • Nie ufaj – bo wielokrotnie składane obietnice były łamane i niedotrzymywane. Nie ma więc nic pewnego, nic na czym mógłbyś się oprzeć.
 • Nie mów o piciu swojego rodzica, o tym co czujesz i co myślisz na ten temat. Nie mów o tym, co dzieje się w domu i o konsekwencjach wynikających z picia. Tworzy się swoistego rodzaju rodzinna tajemnica, której dzieci usilnie strzegą w poczuciu wstydu, lęku i nadziei, że może w końcu będzie lepiej.

Dziecko w rodzinie, której członkowie nadmiernie spożywają alkohol, doświadcza wielu traumatycznych sytuacji związanych z przemocą, destrukcją ról rodzicielskich, chaosem i awanturami. U dzieci wychowywanych w rodzinach alkoholowych występuje stałe poczucie niższej wartości oraz obniżone poczucie szacunku do samego siebie. Większość dzieci ma problemy związane z poczuciem tożsamości.

Życie w chronicznym stresie, któremu towarzyszy poczucie bezsilności, upośledza funkcjonowanie systemu immunologicznego i powoduje choroby somatyczne. Dzieci alkoholików w porównaniu z dziećmi ze zdrowych rodzin mają więcej problemów zdrowotnych z powodu obniżenia odporności biologicznej. Częściej cierpią z powodu bólu głowy, bezsenności, osłabienia, nudności, nerwobólów zębów czy problemów związanych z odżywianiem (bulimia lub anoreksja). W tej grupie często możemy zaobserwować nadużywanie alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość.

Na podstawie badań można stwierdzić, iż najczęściej sprawcą zdarzeń traumatycznych jest rodzic uzależniony. Jednak w co 5 przypadku sprawcą był drugi rodzic. Wskazuje to na niezwykle trudną sytuację dziecka, które nie może liczyć na zrozumienie i wsparcie żadnego rodzica. Pomoc musi więc przyjść z zewnątrz.

Problem alkoholowy u dziecka lub osoby dorosłej – gdzie szukać pomocy?

 • Al-Ateen – Grupy samopomocowe dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
 • Placówki leczenia uzależnienia odwykowego (adresy placówek dostępne są na stronie www.parpa.pl)
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Grupy samopomocowe (Anonimowi Alkoholicy, Al-Anon)
 • Telefony zaufania:

Pomarańczowa Linia, tel. 801-140-068

Linia informacyjno-konsultacyjna dla rodziców, których dzieci piją alkohol, zażywają narkotyki lub przejawiają inne zachowania o cechach uzależnienia.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, tel. 800-121-212.

Linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom.

Kryzysowy Telefon Zaufania, tel. 116-123

Pomaga osobom dorosłym w kryzysie emocjonalnym, potrzebującym wsparcia i porady psychologicznej, rodzicom poszukującym wsparcia w procesie wychowawczym oraz osobom niepełnoprawnym.

72 wizyt PostHeaderIcon INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zapraszamy rodziców nowoprzybyłych dzieci na spotkanie organizacyjno-informacyjne w dniu 15.05.2019 r. o godz. 1600 do jadalni na II piętro (bez udziału dzieci).

95 wizyt PostHeaderIcon Tygryski wykonują Lapbook’a!- grupa V!

            W ubiegłym tygodniu w ramach podsumowania zdobytych wiadomości nt. nowej pory roku- wiosny, dzieci z grupy V wykonały Lapbook’a.

            Lapbook jest formą samodzielnie wykonanej przez dzieci książki w której umieszcza się wiadomości/informacje na dany temat. Pozwala na rozwijanie u dzieci kreatywności oraz umożliwia usystematyzowanie wiedzy w ramach powtórzeń.

Tygryski w swoich książeczkach umieściły obrazki ilustrujące poszczególne etapy rozwoju motyla oraz rozwoju rośliny- tulipana. Własnoręcznie podpisały elementy składające się na budowę kwiata. Ponadto utworzyły dwie miniaturowe książeczki ilustrujące zwiastuny wiosny oraz zjawiska przyrodnicze charakterystyczne dla okresu wiosennego. Z prawej strony lapbook’a umieściły narzędzia ogrodnicze, które wykorzystywane są do wiosennych prac w ogrodzie. Wszystkie dzieci z wielkim zaangażowaniem tworzyły swoją książeczkę- wycinały litery do utworzenia strony tytułowej, wycinały ilustracje i napisy, kolorowały obrazki, pisały wyrazy, przyklejały wycięte elementy…miały bardzo dużo pracy! Tworzenie lapbook’a przyniosło dzieciom wiele radości oraz rozbudziło nowe pomysły na utworzenie kolejnych książeczek. Forma pracy pozwoliła nam na doskonalenie wielu umiejętności oraz umożliwiła nam przeprowadzenie pogłębionej refleksji nt. zdobytych wiadomości, umiejętności, określenia sukcesów i trudności, które napotkaliśmy. Wszystkie działania pozwalają nam na jeszcze efektywniejszą pracę!!!

104 wizyt PostHeaderIcon Wielkanocne warsztaty w grupie V!

            Święta Wielkanocne zbliżają się do nas wielkim krokami. W związku z tym naszą grupę odwiedziła babcia Piotrusia, która podzieliła się z nami swoją wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie tworzenia wielkanocnych pisanek. Podczas spotkania babcia Piotrusia opisała nam życie na wsi oraz zaprezentowała nam różnorodne jajka. Mieliśmy możliwość sensorycznego poznania jajek kurzych, perliczych, a nawet oglądaliśmy jajo strusie. Podczas zajęć poznaliśmy także dobroczynny wpływ spożywania jajek na rozwój człowieka oraz poznaliśmy wielkanocne zwyczaje (zarówno te teraźniejsze, jak i przeszłe). Po części teoretycznej babcia Piotrusia zaprezentowała nam narzędzia potrzebne do tworzenia wielkanocnych pisanek. Bardzo szybko spostrzegliśmy, że to ogromna sztuka. Nasza ekspertka wykonywała różnorodne obrazki na kurzych jajkach, a nasze pomysły nie miały końca. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem oglądały sposób wykonywania pisanek. W ramach warsztatów dzieci wykonywały własne styropianowe pisanki, które dekorowały poprzez tworzenie rysunków wg własnych pomysłów przy użyciu pisaków. To był niesamowicie spędzony czas! Dziękujemy Babci Piotrusia za poświęcony czas i bardzo ciekawe zajęcia!!!

93 wizyt PostHeaderIcon ,,Pogoda”- ekspert w grupie V!

            Dnia 04.04.2019r. w rolę eksperta wcielił się Patryk ,który wspólnie przygotował zajęcia nt. pogody. Swoją prezentacje oparł na wykonanym wspólnie z mamą plakacie. Na początku wystąpienia wyjaśnił dzieciom znaczenie terminu ,,pogoda”. Następnie przedstawił i wyjaśnił poszczególne składniki pogody. Później wyjaśnił, czym zajmuje się meteorolog oraz po co ludzie oglądają prognozę pogody. Podczas prezentacji przedstawił nam także zjawiska atmosferyczne a w ramach ciekawostek wyróżnił groźne zjawiska atmosferyczne, a także opisał skutki ich wystąpienia. Na zakończenie podkreślił, że pogodę można zaobserwować, ale nie można jej zmienić. To były bardzo interesujące zajęcia, ich atrakcyjność podkreślał bardzo przejrzysty plakat oraz przygotowane zagadki! Gratulujemy Patrykowi wiedzy i odwagi, dziękujemy Rodzicom za poświęcony czas! Patryk to prawdziwy ekspert od pogody!

89 wizyt PostHeaderIcon Współpraca w grupie V!

            Wiosna zawitała nie tylko w naszym przedszkolnym ogrodzie, ale także w naszej sali. W ostatnim czasie wszystkie nasze prace są o tematyce wiosennej. W ubiegłym tygodniu współpracowaliśmy w parach. W ramach zajęć mieliśmy do wykonania różnorodne aktywności. W ramach edukacji plastyczno-technicznej wykonywaliśmy bibułowe kuleczki, którymi wyklejaliśmy sylwetę przebiśniegu. Następnym naszym zadaniem było odszyfrowanie zakodowanych słów i zapisanie ich w liniaturze. Kolejnym zadaniem rozwijającym percepcję wzrokową było wyszukiwanie określonych słów i zamalowywanie odpowiednich pół liter tworzących wyrazy- wykreślanka. Zadanie, które okazało się dla nas najłatwiejsze polegało na policzeniu elementów- zwiastunów wiosny znajdujących się w zbiorach i przyklejenie odpowiedniej cyfry ilustrującej ilość elementów w zbiorach. Ostatnią naszą aktywnością było kodowanie- kolorowanie pól planszy w odpowiednim kolorze wg podanego kodu, a następnie narysowanie symetrycznej połowy motyla. Zadania nie należały do najłatwiejszych, ale odpowiedni podział pracy oraz wymiana posiadanych umiejętności, a także wyznaczony na zegarze czas pozwolił nam na sprawne wykonanie zadań. Przygotowane instrukcje ułatwiły nam wykonanie zadań! Tygryski rewelacyjnie poradziły sobie z tym wyzwaniem!

79 wizyt PostHeaderIcon Ekspert w grupie V!

            W ubiegłym tygodniu w rolę ekspertki wcieliła się Oliwia, która wspólnie z rodzicami przygotował plakat ilustrujący najbardziej znane zabytki Kołobrzegu. Oliwcia w trakcie zajęć zaprezentowała i opisała dzieciom, miejsca w których możemy zobaczyć poszczególne zabytki. W czasie prezentacji wskazała na funkcje latarni oraz wyjaśniła znaczenie utworzenia pomnika zaślubin z morzem, Ponadto wskazała na mapie poszczególne rejony Kołobrzegu oraz podzieliła się ciekawostkami, które odkryła podczas przygotowywania się do zajęć. To były niesamowite zajęcia! Jak miło, kiedy stajemy się ekspertami w danej dziedzinie, a nasi rówieśnicy czerpią od nas wiedzę!!!

59 wizyt PostHeaderIcon Szanowni Nauczyciele!

Szanowni Nauczyciele!

Zbliżające się egzaminy to ważny sprawdzian dla kilkuset uczniów kołobrzeskich szkół. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego to konieczny wymóg w dalszym procesie rekrutacji. To na jego podstawie wydawane jest m.in. świadectwo ukończenia szkoły. 

Zmiany w rozporządzeniach, Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania egzaminów ósmoklasistów, gimnazjalistów pozwalają aby                          w sytuacji, gdyby pojawiły się trudności z powołaniem zespołów egzaminacyjnych                   i nadzorujących spośród nauczycieli uczących w danej szkole, włączać w ich składy

każdą osobę posiadającą kwalifikacje pedagogiczne.

W każdym województwie przy kuratorium oświaty zostały uruchomione punkty informacyjne, do których osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi mogą przesyłać swoje zgłoszenia.

W jak sposób można się zgłosić?
Należy przesłać swoje zgłoszenie mailem na adres podany przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, zadzwonić na podany numer lub wypełnić formularz zgłoszeniowy.

egzamin2019@kuratorium.szczecin.pl

( 91) 442 75 38

Przesłana informacja powinna zawierać dane osobowe oraz kontaktowe (imię i nazwisko, powiat, gmina, miejscowość, posiadane kwalifikacje, nauczany przedmiot, numer telefonu kontaktowego, a także miejsce ostatniego zatrudnienia – chodzi tylko o szkoły lub placówki edukacyjne). Osoba zgłaszającą się powinna również poinformować o terminie egzaminu,     w którym będzie mogła wziąć udział.  Każda okręgowa komisja egzaminacyjna przygotowała materiały instruktażowe dla osób, które zgłoszą się do właściwego kuratorium. Materiały te zostaną przesłane osobom zainteresowanym drogą mailową. Będą również udostępnione na stronach internetowych każdej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Przypominamy, że egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzony 10-12 kwietnia 2019 r., egzamin ósmoklasisty 15-17 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy do zgłaszania się osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi, aby możliwe było przeprowadzenie w terminie  egzaminów ósmoklasistów i gimnazjalistów!

Prezydent Miasta Kołobrzeg

z up. Ilona Grędas – Wójtowicz

106 wizyt PostHeaderIcon Ekspert w Grupie III

W ubiegłym tygodniu gościliśmy w naszej grupie Marysię wraz mama, która przygotowała dla nas zajęcia pt „Zwiastuny wiosny”. Marysia opowiedziała nam o zmianach zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem z nowej pory roku- wiosny, wiosennej pogodzie,kwiatach oraz o ptakach wracających do nas wiosną. Marysia przygotowała dla nas dwa zadania: kartę pracy na której zaznaczaliśmy zwiastuny wiosny oraz wiosenny obrazek gdzie naszym zadaniem było pokolorowanie, wycięcie i naklejenie gotowych elementów( słońce, chmurki, kwiatki itp.), tak aby powstał wiosenny obrazek. Największą radość przyniosło dzieciom rozwiązywanie wiosennych zagadek.