Plan daltonski – PM-8 – ZAŁOŻENIA

PLAN DALTONSKI W GRUPIE I

PLAN DALTOŃSKI W GRUPIE II 

PLAN DALTOŃSKI W GRUPIE III

PLAN DALTOŃSKI W GRUPIE IV

PLAN DALTOŃSKI W GRUPIE V

PLAN DALTOŃSKI W GRUPIE VI

PLAN DALTOŃSKI W GRUPI VII

GRUPA VIII