Kontakt z Radą Rodziców radarodzicow@pm8kg.pl

Regulamin Rady Rodziców (dokument w formacie PDF)

 

NOWE KONTO RADY RODZICÓW:

BOŚ BANK 20 1540 10432017 92285107 0001

LISTA CZŁONKÓW ZARZĄDU  RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO  NR 8 W KOŁOBRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Lp.

Imię i nazwisko

grupa

Stanowisko

1

Magdalena Dąbrówka

I

Przewodnicząca

2

Paulina Czapla

VI

Sekretarz

3

Andrzej Gosek

I

Skarbnik

4

Karolina Kaczmarek – Podrzycka

I

Komisja Rewizyjna

5

Monika Ludkowska

V

Komisja Rewizyjna

 

 

 PLAN PRACY RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
OSOBA ODPOWIEDZIALNA
TERMIN REALIZACJI
UWAGI
 Organizacja Rady Rodziców
1.      Wybór przedstawicieli Rady Rodziców Oddziałowych do pracy w radzie Rodziców
 2.      Wybory Prezydium rady Rodziców
  3.      Zatwierdzenie Regulaminu Rady Rodziców
Nauczyciele
Dyrektor
IX – I zebranie grupowe
IX
IX
 Organizacja  finansowej działalności
Rady Rodziców
1.      Ustalenie wysokości składki na fundusz  Rady Rodziców
2.      Ustalenie preliminarza wydatków na rok szkolny 20015/2016
3.      Sprawozdania z wydatkowania funduszy Rady Rodziców
4.      Sprawozdanie roczne z działalności finansowej rady Rodziców
Dyrektor w porozumieniu z rodzicami (ogółu uczesz. Zebrania)
Skarbnik /RR
Dyrektor
Komisja Rewizyjna
IXI zebranie ogólne z rodzicami
IX
Na każdym zebraniu RR
2 x w roku
Udział Rady Rodziców
1.      Opiniowanie dokumentów wewnętrznych przedszkola:
– programu wychowawczego, profilaktyki, koncepcji pracy  przedszkola
– opiniowanie listy produktów do spożycia
– opiniowanie pracy nauczycieli stażystów
-zestawu programów  na rok szkolny 2015/2016
2. Współdziałanie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
3. Zgłaszanie oczekiwań i propozycji rodziców dot. działalności przedszkola
4. Współdziałanie w organizacji szkoleń dla rodziców
5. Praca w Radzie Oświatowej
 Dyrektor
Przewodniczący Rady Rodziców
Przedstawiciel RR
IX
Wg potrzeb
Wg/ potrzeb
Udział Rady Rodziców w pracach organizacyjnych przedszkola
  1. 1.      Współdziałanie w organizacji imprez i uroczystości wynikających z realizacji Harmonogramu Uroczystości Przedszkolnych
  2. 2.      Przedstawienie pozostałym rodzicom ( podczas zebrań grupowych) zamierzeń, działań, decyzji ustalonych na posiedzeniach Rady Rodziców
Przewodniczący Rady Rodziców
Prezydium I Członkowie  Rady Rodziców
Wg terminów harmonogramu
Wg terminów zebrań w grupach
  
 PRELIMINARZ WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Składka – 200 zł/ od rodziny na rok szkolny  

Ilość dzieci – 170    Ilość rodzin – 160

160  x 200 zł = 32.000 zł.

 

lp

 

Nazwa wydatku

Wys. wyd. śr/zł

Termin wyd.

Uwagi

1.

Piknik integracyjny

1.000,00

IX

Dla rodzin przedszkolaków

2

Upominki z okazji pasowania na przedszkolaka dla dzieci nowoprzyjętych

1.000,00

X

10 zł/ dziecko

nowoprzyjęte

3

Organizacja jasełek

350,00

XI

50 zł/ grupę

4

Upominki z okazji Mikołajek

5.100,00

XII

30 zł/ dziecko

5

Upominki z okazji Wielkanocy

1.700,00

III

10 zł/ dziecko

6

Organizacja Dnia Dziecka Ferie zimowe

7.000,00

VI

6.000 zł

1.000 zł.

Wszystkie grupy

7

Upominki z okazji zakończenia edukacji przedszkolnej ( birety, książka, dyplom)

2.500,00

VI

35 zł./dziecko

Dla 5,6-latków

8

Organizacja imprez o charakterze rodzinnym- Dzień Babci, dzień Mamy i Taty

350,00

350,00

I/V

50 zł/ grupę

na każdą imprezę

9

Zabawa karnawałowa

250,00

I

Wodzirej

Wszystkie grupy

10

Audycje umuzykalniające

2.300,00

IX-VI

Co m-c

Wszystkie grupy

11

Spektakle teatralne

1.500,00

Cały rok

Wszystkie grupy

12

Organizacja festynów

1.000,00

XII

VI

Wszystkie grupy

13

Nagrody dla uczestników konkursów przedszkolnych

1.500,00

Cały rok

Dla wszystkich uczestników

14

Inne – Bilety, podziękowania dla prelegentów, wydatki niezaplanowane

1.000,00

 

Wszystkie grupy

15

Materiały papiernicze

5.100,00

Cały rok

30 zł/dziecko Wszystkie grupy

16

Planowane zyski 

32.00,00

 

 

Preliminarz wydatków został opracowany i zaopiniowany

przez Radę Rodziców na zebraniu plenarnym w dniu 14.09.2015 r.