W sali grupy V  Tygryski „brykają”
I wesoło razem czas spędzają.
Znają się już kilka lat
I bardzo chcą poznawać świat.
Lubią rozmawiać, liczyć, malować,
A także się gimnastykować.
Wszystkie Tygryski pięknie śpiewają,
A za „złe” zachowanie zawsze przepraszają.
Na zajęciach uważają
I wiele do powiedzenia, na każdy temat, mają.
Zasad w grach i zabawach przestrzegają
I posiłki ładnie zjadają.
Przykładem „świecić się” starają,
Bo przecież „starszakami” się nazywają.

Wychowawca grupy: mgr Ewa Majewska-Gocek

Nauczyciel współpracujący: mgr Dorota Lipnicka-Fiuk

Pomoc nauczyciela: Beata Grodzka

 

 
 

TYGRYS – Jan Brzechwa

Co słychać, panie tygrysie?
A nic. Nudzi mi się.
Czy chciałby pan wyjść zza tych krat?
Pewnie. Przynajmniej bym pana zjadł.

 


Temat kompleksowy: ,,Co lubi każdy z nas?”

Termin: 24.09.2018-28.09.2018     

Cele:

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się nt. wysłuchanego utworu literackiego- prawidłowe budowanie wypowiedzi;
 • wprowadzenie litery ,,O, o”;
 • rozwijanie umiejętności pisania wzorów literopodobnych w liniaturze;
 • wprowadzenie cyfry 1;
 • zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka;
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych i improwizacji muzyczno-tanecznych. Doskonalenie poczucia rytmu w czasie zabaw muzycznych;
 • wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego. Zabawy rozwijające słuch fonematyczny- doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, wyodrębnianie głosek w wygłosie, nagłosie i śródgłosie;
 • rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych (jak radzić sobie z porażką, jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe, zapoznanie z emocją- ,,nuda”);
 • rozwijanie orientacji przestrzennej- ćwiczenia w prawidłowym określaniu kierunków na kartce papieru, ćw. w prawidłowym stosowaniu przyimków.

 

Wiersz- wrzesień

Gdy ktoś zapyta powiedz tak:

litera to jest pisma znak.

Literę widzę oraz piszę,

głoskę wymawiam oraz słyszę,

czyli innymi słowy głoski to dźwięki mowy.

 

Osiem samogłosek mamy i wszystkie pięknie wymawiamy:

a, ą, e, ę, i, o , u, y.

 

Piosenka- wrzesień

,,Przedszkolaki to my!”

 1. Kiedy wchodzimy do przedszkola

pani z uśmiechem wita nas:

,,Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, pani!”

Razem spędzimy miło czas!

 

Ref.: Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale,

tu uczymy się i poznajemy świat,

tu szukamy drogi do krainy marzeń

i z książkami jesteśmy za pan brat!

Tu zabawek bardzo dużo fajnych mamy,

i bawimy się wesoło: ja i ty,

więc z radością wszyscy razem zaśpiewajmy:

-Przedszkolaki to my!

 

 1. Czeka nas tutaj przygód wiele,

miło spędzimy cały dzień.

W przedszkolu nigdy nie bywa nudno,

w domu niech siedzi sobie leń!

 

Ref.: Bo w przedszkolu…

 

 1. Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi,

lubimy razem w piłkę grać.

Chętnie dzielimy się zabawkami,

i potrafimy o nie dbać.

 

Ref.: Bo w przedszkolu….

 

 


Termin: 03.09.2018-07.09.2018

Temat kompleksowy: ,,Przedszkolaki to MY!”

Cele:

 • rozwijanie umiejętności prawidłowego budowania wypowiedzi;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się nt. wysłuchanego utworu literackiego;
 • ustalenie kodeksu przedszkolaka, wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie umiejętności wyodrębniania głosek w wygłosie i nagłosie;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmu;
 • rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi.

 

Temat kompleksowy: ,,Jesteśmy bezpieczni na drodze!”

Termin: 10.09.2018-14.09.2018

Cele:

 • poznanie wybranych znaków drogowych z grupy ostrzegawczych, nakazu, zakazu, informacyjnych; rozwijanie umiejętności wyjaśniania ich znaczenia;
 • poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa na drodze;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu literackiego;
 • rozwijanie umiejętności odczytywania kodu i odtwarzania kierunków na kartce;
 • rozwijanie sprawności manualnych;
 • rozwijanie funkcji grafomotorycznych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej w oparciu o zestawy zabaw ruchowych;
 • utrwalenie numerów alarmowych oraz pożądanych zachowań podczas niebezpiecznych zdarzeń;
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej i słuchowej- eksperymentowanie ruchem i głosem, wspólne muzykowanie.

 

Temat kompleksowy: ,,Razem ciekawie spędzamy czas!”

Termin: 17.09.2018-21.09.2018

Cele:

 • zabawy dydaktyczne rozwijające słuch fonematyczny, wprowadzenie głoskowego schematu wyrazu;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji;
 • doskonalenie umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych;
 • doskonalenie funkcji małej motoryki;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania sekwencji;
 • rozwijanie sprawności manualnych podczas wykonywania prac plastycznych;
 • zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka;
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworów, rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
 • zabawy matematyczne rozwijające umiejętność rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych, wyznaczanie części wspólnej zbioru, ćwiczenia na zbiorach;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu literackiego.