W sali grupy V  Tygryski „brykają”
I wesoło razem czas spędzają.
Znają się już kilka lat
I bardzo chcą poznawać świat.
Lubią rozmawiać, liczyć, malować,
A także się gimnastykować.
Wszystkie Tygryski pięknie śpiewają,
A za „złe” zachowanie zawsze przepraszają.
Na zajęciach uważają
I wiele do powiedzenia, na każdy temat, mają.
Zasad w grach i zabawach przestrzegają
I posiłki ładnie zjadają.
Przykładem „świecić się” starają,
Bo przecież „starszakami” się nazywają.

 

Wychowawcą grupy jest: Ewa Majewska-Gocek

Nauczycielem współpracującym jest: Agnieszka Pezała

Pomocą nauczyciela jest : Halina Eliasz

 

TYGRYS – Jan Brzechwa

Co słychać, panie tygrysie?
A nic. Nudzi mi się.
Czy chciałby pan wyjść zza tych krat?
Pewnie. Przynajmniej bym pana zjadł.


 

Tydzień III (13.11.2017-17.11.2017)

Temat kompleksowy: Zdrowie naszym największym skarbem.

Cele:

 • rozwijanie prawidłowości mowy;
 • doskonalenie umiejętności opisywania fotografii;
 • rozwijanie umiejętności liczenia zdań w wypowiedziach oraz słów w zdaniach;
 • zapoznanie z zawodem lekarza i wybranych specjalistów lekarzy;
 • uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby;
 • poznanie zasad zdrowego żywienia oraz dbania o higienę jamy ustnej;
 • zapoznanie z piramidą żywienia;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania;
 • rozwijanie umiejętności wykonywania zadań w formie opowieści matematycznej;
 • rozwijanie umiejętności tworzenia kompletów, zbiorów równolicznych i odejmowania na konkretach;
 • zapoznanie z emocją- smutek;
 • uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • doskonalenie umiejętności rytmicznej gry na instrumentach muzycznych.

 

Tydzień IV (20.11.2017-24.11.2017)

Temat kompleksowy: Urządzenia elektryczne.           

Cele:

 • zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi;
 • poznanie zasad bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych;
 • zapoznanie ze sposobami oświetlenia pomieszczeń dawniej i dziś;
 • zapoznanie z możliwością wykorzystywania urządzeń elektrycznych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • doskonalenie sprawności manualnej i funkcji grafomotorycznych;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie prawidłowości mowy;
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania;
 • doskonalenie umiejętności poprawnego stosowania przyimków;
 • rozwijanie umiejętności poprawnego określania kierunków;
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg wskazanej cechy oraz układania rytmów.

 

 

Tydzień II (06.11.2017-10.11.2017)

Temat kompleksowy: ,,A deszcz pada i pada…”. 

Cele:

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • zachęcanie do degustacji dań z dyni;
 • integracja grupy;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi;
 • rozbudzanie zainteresowań zabawami badawczymi;
 • zapoznanie z figurą geometryczną- prostokątem;
 • zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji;
 • doskonalenie umiejętności współpracy podczas wykonywania zadań zespołowych;
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem muzyki;
 • rozwijanie logicznego myślenia.

 

Termin realizacji (30.10.2017-03.11.2017)

Temat kompleksowy: Domy i domki.

 

Cele:

 • poznanie figury geometrycznej- trójkąta;
 • rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów;
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10 i klasyfikowania;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie prawidłowości mowy i słuchu;
 • zapoznanie z elementami budowy domów;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • doskonalenie umiejętności rysowania;
 • doskonalenie umiejętności rytmicznego poruszania się i śpiewania;
 • zainteresowanie planowaniem mieszkania;
 • poznanie nazw domów wybranych zwierząt;
 • zapoznanie z zasadami przygotowania się wybranych zwierząt do zimy.

 

Blok tematyczny: Domowi ulubieńcy-zwierzęta hodowane w domu.

Termin realizacji: 23.10.2017-27.10.2017 

Cele ogólne:

-poznanie zwierząt hodowanych w domu;

-zapoznanie z prawami i potrzebami zwierząt;

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

-rozwijanie sprawności manualnej;

-rozwijanie sprawności fizycznej;

-umuzykalnianie dzieci;

-rozwijanie umiejętności tworzenia rymów;

-rozwijanie umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych;

-rozwijanie umiejętności liczenia;

-doskonalenie umiejętności klasyfikowania;

-rozwijanie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi;

-poznani zasad zachowania się w przypadku ataku zwierzęcia;

-poznanie wybranych ras psów.

 

PIOSENKA ,,POPATRZCIE NA JAMNICZKA”

 

Popatrzcie na jamniczka
wyturlał się z koszyczka
zaczaił się na babcię
i porwał babci kapcie

 

ref; A jak spał, a jak spał
taką grzeczną minę miał 2x

 

Poszarpał chustkę w róże
i zrobił dwie kałuże
i moją nową lalkę
zaciągnął pod wersalkę

 

ref; A jak spał, a jak spał
taką grzeczną minę miał 2x

 

A teraz gdzieś ucieka
I szczeka, szczeka, szczeka
Łapiemy więc jamniczka
Niech wraca do koszyczka

 

ref; Bo jak spał, bo jak spał
taką grzeczną minę miał 2x

 

Pod stołem jest koszyczek
W koszyczku śpi jamniczek
Jamniczek sobie śpi, PSS…
Jak się zbudzi będzie zły!!!

 

Blok tematyczny: Ja i moja rodzina.

Termin realizacji: 16.10.2017-20.10.2017

 

Cele ogólne:

-rozwijanie prawidłowości mowy i myślenia;

-określanie relacji między członkami rodziny;

-zapoznanie z figurą geometryczną- kwadratem;

-określanie czynności domowych;

-zapoznanie z nazwami zawodów oraz a ich charakterystycznymi atrybutami;

-poznanie, czym jest drzewo genealogiczne;

-zapoznanie z wpływem wiatru na środowisko przyrodnicze;

-umuzykalnianie dzieci;

-rozwijanie sprawności ruchowej;

-określanie rodzinnych uroczystości;

-zapoznanie z prawidłowym nakrywaniem do stołu;

-rozwijanie umiejętności rysowania;

-rozwijanie umiejętności wycinania;

-doskonalenie funkcji grafomotorycznych;

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania; przeliczania elementów w zbiorach, tworzenia rytmów oraz tworzenia kompletów z części ubrań.

 

Blok tematyczny: Jesień na działce.

Termin realizacji: 09.10.2017-13.10.2017

 

Cele ogólne:

-rozpoznawanie i nazywanie warzyw;

-rozwijanie sprawności fizycznej;

-umuzykalnianie dzieci;

-rozwijanie sprawności manualnej;

-rozwijanie poczucia estetyki;

-rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego;

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu;

-rozwijanie umiejętności tworzenia rymów;

-doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na podstawie opowieści matematycznej;

-doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmu;

-poznanie charakterystyki pracy- ogrodnika;

-doskonalenie umiejętności szeregowania wg wielkości;

doskonalenie umiejętności klasyfikowania.

 

Blok tematyczny: Jesienią w sadzie.

Termin realizacji: 02.10.2017-06.10.2017 

Cele ogólne:

-rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych oraz owoców;

-rozwijanie sprawności fizycznej;

-rozwijanie umiejętności liczenia;

-doskonalenie umiejętności klasyfikowania;

-rozwijanie umiejętności odpowiedniego stosowania pojęć najwięcej, najmniej, o ile więcej, o ile mniej;

-doskonalenie sprawności fizycznej;

-rozwijanie prawidłowości mowy;

-doskonalenie umiejętności wyk. zadań wg  instrukcji;

-umuzykalnianie dzieci;

-doskonalenie umiejętności współpracy ;

-kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków.

 

Piosenka na październik ,,Pomidorek”

 1. Wyrósł pomidorek mały i zielony,

Pięknie się rozejrzał na obie strony.

Tam czerwony goździk, tutaj różę widzi,

Więc się zieloności swojej zawstydził.

Ref.: Pomi, pomi, pomidorek

krasnym okrył się kolorem,

płaszczyk włożył gładki, nowy-

pomi, pomi, pomidorowy.

 

 1. A ten pomidorek

dobrze jest nam znany,

dobrze jest nam znany, bardzo lubiany.

Bo i kolor ładny, i potrawa zdrowa-

zupa lub sałatka pomidorowa.

 

Ref.: Pomi, pomi, pomidorek…

 

Wiesz na październik ,,Jesienią” M. Konopnickiej

 

Jesienią, jesienią

sady się rumienią,

czerwone jabłuszka

pomiędzy zielenią.

Czerwone jabłuszka,

złociste gruszeczki,

świecą się jak gwiazdy

pomiędzy listeczki.

Pójdę ja się, pójdę

pokłonić jabłoni,

może mi jabłuszko

w czapeczkę uroni.

Pójdę ja do gruszy,

nadstawię fartuszka,

może w niego wpadnie

jakaś śliczna gruszka.

Jesienią, jesienią

sady się rumienią,

czerwone jabłuszka

pomiędzy zielenią.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Blok tematyczny: W naszym przedszkolu.

Termin realizacji: 01.09.2017-08.09.2017

 

Cele ogólne:

-integrowanie grupy;

doskonalenie umiejętności naśladowczych i dźwiękonaśladowczych;

-wprowadzenie pojęcia sylaba;

-doskonalenie umiejętności analizy słuchowej wybranych wyrazów;

-rozwijanie prawidłowości mowy i słuchu;

-rozwijanie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw na obrazkach;

-umuzykalnianie dzieci;

-doskonalenie sprawności ruchowej;

-kształtowanie orientacji w schemacie ciała;

-rozwijanie umiejętności rozróżniania lewej i prawej strony;

rozwijanie umiejętności nazywania, opisywania i wyrażania  emocji;

-rozwijanie sprawności manualnej;

-doskonalenie umiejętności klasyfikowania;

-doskonalenie umiejętności liczenia oraz odróżniania liczenia błędnego od poprawnego.

 

Blok tematyczny: Wspomnienia z wakacji.

Termin realizacji: 11.09.2017-15.09.2017

 

Cele ogólne:

-doskonalenie umiejętności opisywania miejsc oraz swoich przeżyć;

-doskonalenie umiejętności klasyfikowania;

-rozwijanie umiejętności syntetyzowania słów podzielnych na sylaby;

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami;

-umuzykalnianie dzieci;

-wspieranie rozwoju zmysłów;

-wspieranie rozwoju poznawczego;

-rozwijanie kreatywności oraz samoświadomości;

-zachęcanie do dbania o zmysły;

-rozwijanie sprawności manualnej;

-doskonalenie funkcji grafomotorycznych;

-rozwijanie sprawności fizycznej;

-doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10;

-doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania podanego rytmu;

-doskonalenie umiejętności poprawnego stosowania przyimków;

-doskonalenie umiejętności estetycznego malowania farbami;

-rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.

 

Blok tematyczny: Uliczne sygnały.

Termin realizacji: 18.09.2017-22.09.2017

 

 

Cele ogólne:

-rozwijanie prawidłowości mowy i słuchu;

-rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się w pobliżu jezdni;

-poznanie znaczenia wybranych znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej;

-umuzykalnianie dzieci;

-doskonalenie umiejętności gry na instrumentach muzycznych wg określonego rytmu;

-zapoznanie z wybranymi samochodami specjalistycznymi;

-utrwalenie numerów alarmowych;

-poznanie pracy policjanta;

-doskonalenie umiejętności opisywania i porównywania obrazków;

-doskonalenie sprawności manualnej;

-rozwijanie sprawności fizycznej;

-rozwijanie umiejętności rozpoznawania prawej i lewej strony;

-rozwijanie umiejętności orientowania się na kartce papieru;

-rozwijanie inwencji twórczej;

-budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi;

-rozwijanie umiejętności określania o ile więcej, o ile mniej jest elementów w zbiorach.

 

Blok tematyczny: Jesień w parku i w lesie.

Termin realizacji: 25.09.2017-29.09.2017

 

Cele ogólne:

-przybliżenie środowiska przyrodniczego, jakim jest las, park;

-opisywanie charakterystycznych zjawisk zachodzących jesienią;

-rozwijanie prawidłowości mowy, słuchu i myślenia;

-rozwijanie umiejętności liczenia;

-doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg wskazanej cechy;

-umuzykalnianie dzieci;

-zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew i grzybów;

-rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi;

-rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole;

-doskonalenie analizy i syntezy słuchowe wyrazów;

-zapoznanie z zachowaniem wiewiórki jesienią;

-rozwijanie sprawności manualnej;

-doskonalenie funkcji grafomotorycznych;

rozwijanie sprawności ruchowej;

-ćwiczenie spostrzegawczości (wskazywanie różnic i podobieństw);

-rozwijanie orientacji przestrzennej;

-rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w formie opowieści matematycznej;

-rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów.

 

Piosenka ,,Uwaga- czerwone światło!”

1.Czy to duże miasto, wioska czy osada,
kto uważnie chodzi, ten pod nic nie wpada!
Kolorowe światła obok skrzyżowania:
jedno iść pozwala, drugie iść zabrania.

Refren:
Bądźmy uważni!
Bądźmy ostrożni!
2.Przejście przez ulicę nie jest trudną sprawą:
Najpierw spójrzmy w lewo, potem spójrzmy 
w prawo!
Jeśli nic nie jedzie, można iść bezpiecznie,
ten drogowy przepis trzeba znać koniecznie.

Refren:
Bądźmy uważni!
Bądźmy ostrożni!

3.Ten czerwony sygnał przejść nam nie pozwala,
Gdy czerwonym okiem patrzy na nas z dala!
A zielony sygnał oko ma zielone,
mówi: bardzo proszę przejść na drugą stronę!

Refren:
Bądźmy uważni!
Bądźmy ostrożni!

 

Piosenka pt. ,,Do przedszkola”

 1. Rano budzę się, jaki piękny to czas,

słońce wstało już, a więc pora wstać.

Szybko myję się, jem śniadanie i już

gotów jestem, bo chcę już iść, chcę już iść.

Ref.:      Do przedszkola, do przedszkola,

              jak cudownie tutaj co dzień mija czas.

              Do przedszkola, do przedszkola,

              O tym już od rana marzy każdy z nas.

 1. Pani czeka już i koledzy już są,

siadam w kole- to jest magiczny nasz krąg.

Obok siedzi Jaś. Weronika i Staś-

tu bawimy się, więc przychodzę co dzień.

Ref.:      Do przedszkola, do przedszkola…….

 

 

WIERSZ I. R. SALACH ,,ZAPASY”

Gdzie wiewiórka śmieszka

schowała orzeszka?

Miała trzy żołędzie…

Rozgląda się wszędzie.

 

Do dębu zaniosła szyszki.

Ciężkie! Dostała zadyszki.

Orzechy włoskie, laskowe

upchnęła w dziupli sosnowej.

 

W bukowej dziupli wysoko

pędy sosny cieszą oko.

Koszyk buczyny, grzybów stos-

ciężki jest wiewiórki los!

 

Zebrała wielkie zapasy

na zimowe, trudne czasy.

Oby do zimy nie zapomniała,

co w której dziupli schowała.