W sali grupy V  Tygryski „brykają”
I wesoło razem czas spędzają.
Znają się już kilka lat
I bardzo chcą poznawać świat.
Lubią rozmawiać, liczyć, malować,
A także się gimnastykować.
Wszystkie Tygryski pięknie śpiewają,
A za „złe” zachowanie zawsze przepraszają.
Na zajęciach uważają
I wiele do powiedzenia, na każdy temat, mają.
Zasad w grach i zabawach przestrzegają
I posiłki ładnie zjadają.
Przykładem „świecić się” starają,
Bo przecież „starszakami” się nazywają.

Wychowawca grupy: mgr Ewa Majewska-Gocek

Nauczyciel współpracujący: mgr Dorota Lipnicka-Fiuk

Pomoc nauczyciela: Beata Grodzka

 

 
 

TYGRYS – Jan Brzechwa

Co słychać, panie tygrysie?
A nic. Nudzi mi się.
Czy chciałby pan wyjść zza tych krat?
Pewnie. Przynajmniej bym pana zjadł.


Temat kompleksowy: W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja i zimę!

Termin: 03.12.2018-14.12.2018

 • Wprowadzenie litery ,,Y, y”;
 • Wprowadzenie cyfry 9;
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych- doskonalenie umiejętności klasyfikowania, szeregowania, porównywania liczebności zbiorów (działania na zbiorach);
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej;
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej i słuchowe- eksperymentowanie ruchem i głosem, wspólne muzykowanie;
 • Rozwijanie prawidłowości sfery społeczno-emocjonalnej- uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka;
 • Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi zachodzącymi w okresie zimowym;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się nt. wysłuchanego utworu literackiego (stymulowanie prawidłowości mowy);
 • Doskonalenie percepcji słuchowej- ćwiczenia słuchu fonematycznego (analiza i synteza sylabowa i głoskowa wyrazów);
 • Doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych;
 • Kształtowanie prawidłowej postawy ciała i precyzyjnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych;
 • Wprowadzenie litery ,,B, b”;
 • Wprowadzenie cyfry 0;
 • Wdrażanie do nauki czytania poprzez zabawę: rozpoznawanie liter, odczytywanie sylab, krótkich wyrazów, czytanie krótkich tekstów wyrazowo-obrazkowych.

Temat kompleksowy: Bożonarodzeniowe zwyczaje!

Termin: 17.12.2018-21.12.2018

 • Wprowadzenie litery ,,C, c”;
 • Rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania;
 • Samodzielne doświadczanie dzieci: wspólne pieczenie pierników wg przepisu/instrukcji, celebrowanie dnia herbaty: (poznanie rodzajów herbaty, właściwości herbaty, szukanie odp. na pyt. skąd wzięła się herbata, przyrządzanie różnorodnych herbat wg instrukcji;
 • Zapoznanie z zwyczajami, tradycjami i symbolami świąt Bożego Narodzenia;
 • Doskonalenie funkcji grafomotorycznych;
 • Rozwijanie kreatywności i poczucia estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych;
 • Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka;
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej- poznanie polskich kolęd, wspólne kolędowanie, tworzenie akompaniamentu przy użyciu instrumentów perkusyjnych;
 • Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych- poznanie wartości dobroci, miłości;
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab.

 

PIOSENKA NA GRUDZIEŃ ,,KOLĘDNICY, WĘDROWNICY”

 

 1. Kolędnicy wędrownicy z gwiazdą na patyku,

Pogubili wszystkie nuty ze starych śpiewników

Kolędują na gitarze, rock n’ rolla niosą w darze

Rock n’ rolla niosą w darze – hej!

 

    Ref.: Rok, rok, rok, dobry rok

             Rok, rok, dobry rok.                          

             Dzieciątko z Betlejem do świata się śmieje

             Światło, światło idzie w mrok!

 

 1. Święty Józef nic nie mówi, tylko myśli sobie:

Znacznie ciszej na fujarkach grali pastuszkowie.

Ale trudno, niech już będzie, niech nam grają po kolędzie

Niech nam grają po kolędzie – hej!

 

Ref.: Rok, rok, rok…

 

 1. Roztańczyły się anioły z wysokiego nieba,

Wszystkie tańczą rock n’ rolla – Panie Boże przebacz,

Ale dzisiaj tak wesoło wszystkim ludziom i aniołom,

Wszystkim ludziom i aniołom – hej!

 

Ref.: Rok, rok, rok…

 

WIERSZ NA GRUDZIEŃ

,,ŚWIĄTECZNA MUZYKA” BOŻENA FORMA

 

Na drzewku zielonym

między gałązkami

srebrne dzwoneczki

kolędują z nami.

 

W ten szczególny wieczór

tańczą świec promyki,

pokój wypełniają

skaczące ogniki.

 

Gwiazda Betlejemska

jasnym blaskiem świeci,

ogarnia miłością

serca wszystkich dzieci.

 

 


Temat kompleksowy: Jestem Polką, jestem Polakiem!

Termin: 29.10.2018-16.11.2018

 • Wprowadzenie litery ,,L, l.
 • Wprowadzenie cyfry ,,6”.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez odwiedzanie kołobrzeskich miejsc pamięci.
 • Zapoznanie z wybranymi polskimi legendami; kształtowanie umiejętności słuchania tekstu literackiego ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie sprawności motoryki małej.
 • Wprowadzenie litery ,,T, t”.
 • Poznanie wybranych regionów Polski, prezentowanie ciekawostek/wiadomości na ich temat.
 • Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski, łączenia sylab w wyrazy oraz wyrazów w zdania, a także rozpoznawania i nazywania głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; kształtowanie umiejętności wyodrębniania wyrazów w zdaniu.
 • Doskonalenie sprawności i zwinności ruchowej poprzez aktywne uczestniczenie w zabawach, grach ruchowych oraz poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.
 • Zapoznanie z polskimi symbolami narodowymi- kształtowanie prawidłowych postaw wobec polskich symboli narodowych.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych; stwarzanie okazji do słuchania utworów muzycznych o treści patriotycznej.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania- układanie działań matematycznych przy użyciu liczb i znaków matematycznych.
 • Wprowadzenie litery ,,U, u”.
 • Wprowadzenie cyfry ,,7”.
 • Doskonalenie sprawności manualnej, kreatywności i umiejętności współpracy poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania określeń przeszłość, współczesność/teraźniejszość, przyszłość- doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw.
 • Wprowadzenie cyfry ,,8”.

 

Temat kompleksowy: Zwierzęta zimą.

Termin: 19.11.2018-30.11.2018

 • Wprowadzenie litery ,,K, k”.
 • Wprowadzenie cyfry ,,9”.
 • Doskonalenie prawidłowości słuchu fonematycznego poprzez różnorodne zabawy słuchowe.
 • Doskonalenie funkcji grafomotorycznych; rozwijanie umiejętności pisania w liniaturze.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez zapoznanie ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy.
 • Rozwijanie umiejętności czytania sylab oraz prostych wyrazów z poznanymi literami.
 • Zapoznanie z ptakami odlatującymi na zimę, zimującymi, przylatującymi na zimę.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się nt. wysłuchanego tekstu literackiego- zwracanie uwagi na prawidłowe formułowanie wypowiedzi od względem fleksyjnym, gramatycznym i składniowym.
 • Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych oraz aktywne uczestniczenie w prowadzonych zabawach ruchowych
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt pozostających w Polsce na zimę.
 • Doskonalenie umiejętności rytmicznego poruszania się przy dźwiękach muzyki; doskonalenie umiejętności wokalnych.
 • Wprowadzenie litery ,,D, d”.
 • Wprowadzenie liczby ,,0”.
 • Doskonalenie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastyczno-technicznych.
 • Rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów poprzez stosowanie znaków matematycznych (<,>,=).

 

WIERSZ

,,Symbole narodowe”

Hymn naszej ojczyzny,

,,Mazurek Dąbrowskiego”,

śpiewamy, stojąc na baczność-

pamiętaj, mój kolego.

Biało-czerwona flaga

łączy wszystkich rodaków.

Tak było, jest i tak będzie,

Od Gdańska aż po Kraków.

Biały Orzeł w koronie

polskich granic pilnuje,

a wiara, nadzieja i miłość

silną Polskę buduje.

 

PIOSENKA

,,SYMBOLE POLSKI”

(sł. i muz. Monika Majewska)

 

 1. Błyszczy w słońcu flaga Polski – tak, to właśnie ona!

I na wietrze już powiewa wstęga biało-czerwona.

Ref. Hopsa, hopsa, hopsa sa sa – tańczymy wesoło dziś ty i ja. / 2x

 1. Jak wygląda godło Polski, wie duży i mały.

Dumnie strzeże swego kraju ten nasz Orzeł Biały.

Ref. Hopsa, hopsa, hopsa sa sa – tańczymy wesoło dziś ty i ja. / 2x

 


Temat kompleksowy: Dary jesieni.

Termin: 01.10.2018-12.10.2018

 

·       Wprowadzenie litery ,,A, a”.

·       Wprowadzenie cyfry ,,2”.

·       Wyjazd do ,,Zielonej Farmy”- poznanie charakterystyki pracy na wsi (w ogrodzie, w polu) w okresie jesiennym.

Zajęcie edukacyjne ,,Pieczony ziemniak”- samodzielne doświadczanie dzieci.

·       Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami przyrodniczymi zachodzącymi w okresie jesiennym.

·       Rozwijanie sprawności motoryki małej.

·       Rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania.

·       Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski, łączenia sylab w wyrazy oraz wyrazów w zdania, a także rozpoznawania i nazywania głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.

·       Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka.

·       Rozwijanie kreatywności i sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastycznych.

·       Rozwijanie poczucia rytmu, estetyczne i rytmiczne poruszanie się przy muzyce; doskonalenie umiejętności śpiewu.

·        
·       Wyjście na spacer do pobliskiego parku- prowadzenie obserwacji przyrodniczych, zbieranie i nazywanie

darów jesieni

·       Wprowadzenie litery ,,E, e”.

·       Wprowadzenie cyfry ,,3”.

·       Zapoznanie z ekosystemem leśnym- poznanie roślin i zwierząt żyjących w lesie, przygotowanie zwierząt

do zimy; budowanie emocjonalnego stosunku do przyrody, aktywizowanie do podejmowania samodzielnej

aktywności poznawczej.

·       Doskonalenie umiejętności wypowiadania się nt. wysłuchanych utworów literackich- zwracanie uwagi

na poprawność gramatyczną formułowanych wypowiedzi.

 

          Temat kompleksowy: Dbamy o nasze zdrowie.

          Termin: 15.10.2018-26.10.2018

 

·       Wprowadzenie litery ,,I, i”

·       Wprowadzenie cyfry ,,4”.

·       Rozwijanie kompetencji matematycznych- doskonalenie umiejętności klasyfikowania, liczenia w zakresie 10,

ćwiczenia w orientacji w przestrzeni.

·       Rozwijanie sprawności motoryki małej.

·       Samodzielne doświadczanie/działanie dzieci- przygotowywanie soku, wykonywanie sałatki owocowej,

surówki- zapoznanie  z znaczeniem i funkcją tworzenia przepisów, poznanie urządzeń elektrycznych

wykorzystywanych w gospodarstwie domowym (bezpieczeństwo podczas korzystani z urządzeń).

·       Rozwijanie umiejętności posługiwania się monetami o niskich nominałach.

·       Zapoznanie z zasadami zdrowego żywienia, zachowaniami pozwalającymi na utrzymanie zdrowia.

·       Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka.

·       Doskonalenie umiejętności wokalnych oraz umiejętności gry na instrumentach muzycznych.

·       Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności współpracowania podczas wykonywania prac plastycznych.

·       Utrwalenie nazw warzyw i owoców, zmysłowe poznawanie warzyw i owoców.

·       Wprowadzenie litery ,,M, m”.

·       Wprowadzenie cyfry ,,5”.

·       Rozwijanie umiejętności globalnego czytania wyrazów.

 


Temat kompleksowy: ,,Co lubi każdy z nas?”

Termin: 24.09.2018-28.09.2018     

Cele:

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się nt. wysłuchanego utworu literackiego- prawidłowe budowanie wypowiedzi;
 • wprowadzenie litery ,,O, o”;
 • rozwijanie umiejętności pisania wzorów literopodobnych w liniaturze;
 • wprowadzenie cyfry 1;
 • zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka;
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych i improwizacji muzyczno-tanecznych. Doskonalenie poczucia rytmu w czasie zabaw muzycznych;
 • wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego. Zabawy rozwijające słuch fonematyczny- doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej, wyodrębnianie głosek w wygłosie, nagłosie i śródgłosie;
 • rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych (jak radzić sobie z porażką, jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe, zapoznanie z emocją- ,,nuda”);
 • rozwijanie orientacji przestrzennej- ćwiczenia w prawidłowym określaniu kierunków na kartce papieru, ćw. w prawidłowym stosowaniu przyimków.

 

Wiersz- wrzesień

Gdy ktoś zapyta powiedz tak:

litera to jest pisma znak.

Literę widzę oraz piszę,

głoskę wymawiam oraz słyszę,

czyli innymi słowy głoski to dźwięki mowy.

 

Osiem samogłosek mamy i wszystkie pięknie wymawiamy:

a, ą, e, ę, i, o , u, y.

 

Piosenka- wrzesień

,,Przedszkolaki to my!”

 1. Kiedy wchodzimy do przedszkola

pani z uśmiechem wita nas:

,,Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, pani!”

Razem spędzimy miło czas!

 

Ref.: Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale,

tu uczymy się i poznajemy świat,

tu szukamy drogi do krainy marzeń

i z książkami jesteśmy za pan brat!

Tu zabawek bardzo dużo fajnych mamy,

i bawimy się wesoło: ja i ty,

więc z radością wszyscy razem zaśpiewajmy:

-Przedszkolaki to my!

 

 1. Czeka nas tutaj przygód wiele,

miło spędzimy cały dzień.

W przedszkolu nigdy nie bywa nudno,

w domu niech siedzi sobie leń!

 

Ref.: Bo w przedszkolu…

 

 1. Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi,

lubimy razem w piłkę grać.

Chętnie dzielimy się zabawkami,

i potrafimy o nie dbać.

 

Ref.: Bo w przedszkolu….

 

 


Termin: 03.09.2018-07.09.2018

Temat kompleksowy: ,,Przedszkolaki to MY!”

Cele:

 • rozwijanie umiejętności prawidłowego budowania wypowiedzi;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się nt. wysłuchanego utworu literackiego;
 • ustalenie kodeksu przedszkolaka, wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad;
 • umuzykalnianie dzieci;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie umiejętności wyodrębniania głosek w wygłosie i nagłosie;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmu;
 • rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi.

 

Temat kompleksowy: ,,Jesteśmy bezpieczni na drodze!”

Termin: 10.09.2018-14.09.2018

Cele:

 • poznanie wybranych znaków drogowych z grupy ostrzegawczych, nakazu, zakazu, informacyjnych; rozwijanie umiejętności wyjaśniania ich znaczenia;
 • poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa na drodze;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu literackiego;
 • rozwijanie umiejętności odczytywania kodu i odtwarzania kierunków na kartce;
 • rozwijanie sprawności manualnych;
 • rozwijanie funkcji grafomotorycznych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej w oparciu o zestawy zabaw ruchowych;
 • utrwalenie numerów alarmowych oraz pożądanych zachowań podczas niebezpiecznych zdarzeń;
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej i słuchowej- eksperymentowanie ruchem i głosem, wspólne muzykowanie.

 

Temat kompleksowy: ,,Razem ciekawie spędzamy czas!”

Termin: 17.09.2018-21.09.2018

Cele:

 • zabawy dydaktyczne rozwijające słuch fonematyczny, wprowadzenie głoskowego schematu wyrazu;
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji;
 • doskonalenie umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych;
 • doskonalenie funkcji małej motoryki;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania sekwencji;
 • rozwijanie sprawności manualnych podczas wykonywania prac plastycznych;
 • zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka;
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworów, rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
 • zabawy matematyczne rozwijające umiejętność rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych, wyznaczanie części wspólnej zbioru, ćwiczenia na zbiorach;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu literackiego.