W sali grupy V  Tygryski „brykają”
I wesoło razem czas spędzają.
Znają się już kilka lat
I bardzo chcą poznawać świat.
Lubią rozmawiać, liczyć, malować,
A także się gimnastykować.
Wszystkie Tygryski pięknie śpiewają,
A za „złe” zachowanie zawsze przepraszają.
Na zajęciach uważają
I wiele do powiedzenia, na każdy temat, mają.
Zasad w grach i zabawach przestrzegają
I posiłki ładnie zjadają.
Przykładem „świecić się” starają,
Bo przecież „starszakami” się nazywają.

 

Wychowawcą grupy jest: Ewa Majewska-Gocek
Pomocą nauczyciela jest: Halina Eliasz
 

TYGRYS – Jan Brzechwa

Co słychać, panie tygrysie?
A nic. Nudzi mi się.
Czy chciałby pan wyjść zza tych krat?
Pewnie. Przynajmniej bym pana zjadł.


 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Blok tematyczny: W naszym przedszkolu.

Termin realizacji: 01.09.2017-08.09.2017

 

Cele ogólne:

-integrowanie grupy;

doskonalenie umiejętności naśladowczych i dźwiękonaśladowczych;

-wprowadzenie pojęcia sylaba;

-doskonalenie umiejętności analizy słuchowej wybranych wyrazów;

-rozwijanie prawidłowości mowy i słuchu;

-rozwijanie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw na obrazkach;

-umuzykalnianie dzieci;

-doskonalenie sprawności ruchowej;

-kształtowanie orientacji w schemacie ciała;

-rozwijanie umiejętności rozróżniania lewej i prawej strony;

rozwijanie umiejętności nazywania, opisywania i wyrażania  emocji;

-rozwijanie sprawności manualnej;

-doskonalenie umiejętności klasyfikowania;

-doskonalenie umiejętności liczenia oraz odróżniania liczenia błędnego od poprawnego.

 

Blok tematyczny: Wspomnienia z wakacji.

Termin realizacji: 11.09.2017-15.09.2017

 

Cele ogólne:

-doskonalenie umiejętności opisywania miejsc oraz swoich przeżyć;

-doskonalenie umiejętności klasyfikowania;

-rozwijanie umiejętności syntetyzowania słów podzielnych na sylaby;

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami;

-umuzykalnianie dzieci;

-wspieranie rozwoju zmysłów;

-wspieranie rozwoju poznawczego;

-rozwijanie kreatywności oraz samoświadomości;

-zachęcanie do dbania o zmysły;

-rozwijanie sprawności manualnej;

-doskonalenie funkcji grafomotorycznych;

-rozwijanie sprawności fizycznej;

-doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10;

-doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania podanego rytmu;

-doskonalenie umiejętności poprawnego stosowania przyimków;

-doskonalenie umiejętności estetycznego malowania farbami;

-rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.

 

Blok tematyczny: Uliczne sygnały.

Termin realizacji: 18.09.2017-22.09.2017

 

 

Cele ogólne:

-rozwijanie prawidłowości mowy i słuchu;

-rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się w pobliżu jezdni;

-poznanie znaczenia wybranych znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej;

-umuzykalnianie dzieci;

-doskonalenie umiejętności gry na instrumentach muzycznych wg określonego rytmu;

-zapoznanie z wybranymi samochodami specjalistycznymi;

-utrwalenie numerów alarmowych;

-poznanie pracy policjanta;

-doskonalenie umiejętności opisywania i porównywania obrazków;

-doskonalenie sprawności manualnej;

-rozwijanie sprawności fizycznej;

-rozwijanie umiejętności rozpoznawania prawej i lewej strony;

-rozwijanie umiejętności orientowania się na kartce papieru;

-rozwijanie inwencji twórczej;

-budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi;

-rozwijanie umiejętności określania o ile więcej, o ile mniej jest elementów w zbiorach.

 

Blok tematyczny: Jesień w parku i w lesie.

Termin realizacji: 25.09.2017-29.09.2017

 

Cele ogólne:

-przybliżenie środowiska przyrodniczego, jakim jest las, park;

-opisywanie charakterystycznych zjawisk zachodzących jesienią;

-rozwijanie prawidłowości mowy, słuchu i myślenia;

-rozwijanie umiejętności liczenia;

-doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg wskazanej cechy;

-umuzykalnianie dzieci;

-zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew i grzybów;

-rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi;

-rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole;

-doskonalenie analizy i syntezy słuchowe wyrazów;

-zapoznanie z zachowaniem wiewiórki jesienią;

-rozwijanie sprawności manualnej;

-doskonalenie funkcji grafomotorycznych;

rozwijanie sprawności ruchowej;

-ćwiczenie spostrzegawczości (wskazywanie różnic i podobieństw);

-rozwijanie orientacji przestrzennej;

-rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w formie opowieści matematycznej;

-rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów.

 

Piosenka ,,Uwaga- czerwone światło!”

1.Czy to duże miasto, wioska czy osada,
kto uważnie chodzi, ten pod nic nie wpada!
Kolorowe światła obok skrzyżowania:
jedno iść pozwala, drugie iść zabrania.

Refren:
Bądźmy uważni!
Bądźmy ostrożni!
2.Przejście przez ulicę nie jest trudną sprawą:
Najpierw spójrzmy w lewo, potem spójrzmy 
w prawo!
Jeśli nic nie jedzie, można iść bezpiecznie,
ten drogowy przepis trzeba znać koniecznie.

Refren:
Bądźmy uważni!
Bądźmy ostrożni!

3.Ten czerwony sygnał przejść nam nie pozwala,
Gdy czerwonym okiem patrzy na nas z dala!
A zielony sygnał oko ma zielone,
mówi: bardzo proszę przejść na drugą stronę!

Refren:
Bądźmy uważni!
Bądźmy ostrożni!

 

Piosenka pt. ,,Do przedszkola”

  1. Rano budzę się, jaki piękny to czas,

słońce wstało już, a więc pora wstać.

Szybko myję się, jem śniadanie i już

gotów jestem, bo chcę już iść, chcę już iść.

Ref.:      Do przedszkola, do przedszkola,

              jak cudownie tutaj co dzień mija czas.

              Do przedszkola, do przedszkola,

              O tym już od rana marzy każdy z nas.

  1. Pani czeka już i koledzy już są,

siadam w kole- to jest magiczny nasz krąg.

Obok siedzi Jaś. Weronika i Staś-

tu bawimy się, więc przychodzę co dzień.

Ref.:      Do przedszkola, do przedszkola…….

 

 

WIERSZ I. R. SALACH ,,ZAPASY”

Gdzie wiewiórka śmieszka

schowała orzeszka?

Miała trzy żołędzie…

Rozgląda się wszędzie.

 

Do dębu zaniosła szyszki.

Ciężkie! Dostała zadyszki.

Orzechy włoskie, laskowe

upchnęła w dziupli sosnowej.

 

W bukowej dziupli wysoko

pędy sosny cieszą oko.

Koszyk buczyny, grzybów stos-

ciężki jest wiewiórki los!

 

Zebrała wielkie zapasy

na zimowe, trudne czasy.

Oby do zimy nie zapomniała,

co w której dziupli schowała.