W sali grupy VI  Kangurki „brykają”
I wesoło razem czas spędzają.
Znają się już kilka lat
I bardzo chcą poznawać świat.
Lubią rozmawiać, liczyć, malować,
A także się gimnastykować.
Wszystkie Kangurki pięknie śpiewają,
A za „złe” zachowanie zawsze przepraszają.
Na zajęciach uważają
I wiele do powiedzenia, na każdy temat, mają.
Zasad w grach i zabawach przestrzegają
I posiłki ładnie zjadają.
Przykładem „świecić się” starają,
Bo przecież „starszakami” się nazywają.

 

Wychowawca:  mgr Daniel Miszke 
Nauczyciele współpracujący: mgr Joanna Maląg
mgr Anna Miszewska 
Pomoc nauczyciela: Kamila Roza Pudlińska 


PLAN PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

na miesiąc październik dla grupy VI

 

Tydzień 01.10.-05.10.2018.

Temat kompleksowy: Pani Jesień i jej wspaniałe stroje

CELE OGÓLNE:

 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do wyjaśniania świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek)
 • rozróżnianie głoski „a” w nagłosie i wygłosie
 • poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery „A”, „a”
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek
 • rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji
 • poznanie obrazu graficznego liczby „2”
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi cech charakterystycznych
 • dla pór roku (opadanie liści, zbieranie zapasów na zimę, odloty ptaków, krótszy dzień, chłód, deszcz)
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

 

Tydzień 08.10.-12.10.2018.

Temat kompleksowy: Co nam jesień w koszach niesie?

CELE OGÓLNE:

 • aktywny udział w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek)
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e” – litery „E”, „e”
 • usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „e”, „E” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „e” w nagłosie i wygłosie)
 • poznanie obrazu graficznego liczby „3”
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)

 

Tydzień 15.10.-19.10.2018.

Temat kompleksowy: Uczymy się dbać o swoje zdrowie

CELE OGÓLNE:

 • rozwijanie poczucia rytmu muzycznego
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „4”

 

Tydzień 22.10.-26.10.2018.

Temat kompleksowy: Co słychać w sadzie jesienią

CELE OGÓLNE:

 • wdrażanie do wypowiadania się na podany temat i rozpoznaje zjawiska charakterystyczne dla por roku;
 • poznanie obrazu graficznego głoski „m” – litery „M”, „m”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „5”
 • poznanie charakterystycznych elementów jesiennego krajobrazu w sadzie – owoce i ich rodzaje ;
 • dostrzeganie podstawowych czynników mających wpływ na rozsiewanie i wzrost roślin.
 • uważne słuchanie treści opowiadania potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące jego treści;
 • kształtowanie współpracy w zespole;
 • wykorzystywanie materiałów przyrodniczych do wykonania pracy techniczno – konstrukcyjnej.

 

Tydzień 29.10.-02.11.2018.

Temat kompleksowy: Jesienią na działce.

CELE OGÓLNE:

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw
 • dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego
 • rozwijanie po-czucia rytmu
 • określanie jadanych części warzyw
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu
 • zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych

 

Piosenki do nauki

 

„PANI JESIEŃ”

 

 1. I. Kto chodzi dziś po lesie?

 

La, la, la, la, la, la.

 

To piękna Pani Jesień kapelusz z liści ma.

 

Listeczków kolorowych,

 

złocistych i brązowych,

 

czerwonych koralików

 

kapelusz ma bez liku.

 

II.Kto chodzi dziś po lesie?

 

La, la, la, la, la, la.

 

To piękna Pani Jesień w koszyku dary ma.

 

Żołędzi i kasztanów,

 

jabłuszek pięć rumianych

 

i grzybków – borowików

 

w koszyku ma bez liku.

 

III.  Kto chodzi dziś po lesie?

 

La, la, la, la, la, la.

 

To piękna Pani Jesień piosenki dla nas ma.

 

Deszczowe, nastrojowe,

 

wesołe, przebojowe.

 

W jesiennym notesiku

 

piosenek ma bez liku.

 

 

Piosenka „Sałatka”

 

 1. Gdy ogórek wesoło śmieje się

A pomidor wciąż na mnie patrzy tak

To do głowy przychodzi jedna myśl,

Że sałatkę zrobić chcę.

ref.

Sałatka, sałatka jarzynowa

Bardzo smaczna, tak smaczna jest i zdrowa

A jeśli kolego o tym nie wiesz,

To możesz kłopoty mieć.

 1. I cebuli jeszcze troszeczkę dam,

Choć zgryźliwie szczypie w nos.

No, bo o tym to chyba każdy wie,

Że cebule zdrowe są.

Ref. Sałatka……

 1. Teraz wszystko wymieszam mocno tak,

Trochę pieprzu i soli jeszcze dam

I spróbować ją teraz szybko chcę,

Bo wygląda pysznie tak.

Ref. Sałatka…….

 

Wiersz do nauki

ELEMENTARZ SPORTOWY

Każde dziecko o tym wie:

Chcesz być zdrowy – ruszaj się!

Sport to bardzo ważna sprawa.

Są reguły, jest zabawa.

Sprawdź, co dobre jest dla ciebie.

Może rolki, koszykówka,

rower, piłka lub siatkówka,

szachy, judo czy pływanie

taniec, skoki, żeglowanie

biegi, sanki i łyżwiarstwo,

hokej, snowboard czy narciarstwo?

Może tenis lub karate?

Namów mamę, siostrę, tatę.

Ważna jest też ta zasada

(to zaleta jest, nie wada):

nie są ważne tu medale,

lecz jak ćwiczysz – czy wytrwale,

czy szanujesz przeciwnika.

Jaki jesteś, stąd wynika!

Sport nauczyć może wiele.

Zdrowy duch jest w zdrowym ciele,

a z wszystkiego jedna racja:

górą sport i rekreacja


PLAN PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

na miesiąc wrzesień dla grupy VI

 

Tydzień 03.09.-07.09.2018.

Temat kompleksowy: Przyjaciele w przedszkolu

CELE OGÓLNE:

 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych
 • i muzycznych
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
 • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat
 • wdrażanie do samodzielnego tworzenia prac plastycznych za pomocą różnorodnych technik
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów, tworzenia kolekcji, sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
 • wdrażanie do uważnego słuchania

 

Tydzień 10.09.-14.09.2018.

Temat kompleksowy: Jesteśmy bezpieczni

CELE OGÓLNE:

 • aktywny udział w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych
 • wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach
 • kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, znajomość zasad poruszania się w terenie zabudowanym (droga dziecka z domu do przedszkola i z przedszkola do domu, znajomość zasad przechodzenia przez jezdnię)
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie,
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi,
 • wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywność
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak)
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)

 

Tydzień 17.09.-21.09.2018.

Temat kompleksowy: Razem się bawimy

CELE OGÓLNE:

 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania
 • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po liniach prostych
 • wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych, konstrukcyjnych, naśladowczych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do szukania wsparcia w sytuacjach trudnych
 • kształtowanie umiejętności budowania relacji rówieśniczych w swobodnej zabawie (zmiana osób w parze, zmiana ról w grupie)
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ze śpiewem, tanecznych i rytmicznych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)
 • kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie kolekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie

 

Tydzień 24.09.-28.09.2018.

Temat kompleksowy: Różni ludzie − to my

CELE OGÓLNE:

 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po łukach
 • wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych, konstrukcyjnych, naśladowczych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • kształtowanie umiejętności odróżniania elementów fikcyjnych od rzeczywistych kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie