BADANIA PRZESIEWOWE

W dniu 05.10.2017. odbędzie się przesiewowe badanie wzroku dla dzieci 6-letnich. Badanie przeprowadzi pracownik Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kołobrzegu, pani Edyta Pękul.

W dniu 06.10.2017. przesiewowe badanie słuchu, dla wszystkich dzieci, przeprowadzi pracownik Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kołobrzegu, pani Ewa Lipska.