Zagrożenia w sieci. Uzależnienie od komputerów i Internetu.