Po sali grupy II Biedronki „fruwają”,
Codziennie śmieją się, bawią i rozrabiają.
Gniewać się na nie jest bardzo trudno
I nigdy z nimi nie jest nudno.
Każdego ranka każda Biedronka
Wchodzi do sali jak „promyk słonka”,
Przynosi uśmiech, smutki, radości,
Bo razem raźniej i świat jakby prostszy.
Wszystkie Biedronki uczyć się lubią,
Skaczą, figlują, mało kropek nie pogubią.
Lecz kiedy trzeba uważnie słuchają
I nowe rzeczy chętnie poznają.
Lubią liczenie i malowanie,
Wiersze, piosenki – każde wyzwanie.
Czasem się kłócą, lecz zawsze godzą,
Parami chłopiec z dziewczynką chodzą.
A kiedy w  28 się uśmiechają,
To wtedy panie „skrzydeł” dostają.

 

Wychowawca – Agata Maszkało

Nauczyciel wchodzący – Karolina Kiełbasińska

Pomoc nauczyciela – Beata Grodzka

Niania – Halina Eliasz


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „Rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA: II BIEDRONKI

Październik 2019

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.  

Temat kompleksowy: Bezpieczni na drodze.

Cel: Poznanie zasad ruchu drogowego.

Termin: 30.09.2019-04.10.2019

Obszar

podstawy programowej

 

 
1.  Słuchanie opowiadania „Miś i światła sygnalizatora” – rozszerzenie zasobu słownictwa i wiedzy z zakresu zasad ruchu drogowego. IV 2, 5  
2. Zagadki dźwiękowe – doskonalenie analizatora słuchowego, wyodrębnianie, rozróżnianie i nazywanie dźwięków z otoczenia. IV 7  
3.  „Sygnalizacja świetlna” – praca plastyczna z wykorzystaniem bibuły. I 7

IV 2,5

 
4. „Koło, kwadrat, trójkąt” – rozwijanie umiejętności rozpoznawania  i nazywania figur geometrycznych. IV 12  
5.
   

Zachęcanie do określania swojego samopoczucia, nazywanie swoich emocji, zwracanie uwagi na uczucia innych.

II 1,6  
6. „Idziemy na spacerek”- opowieść ruchowa z użyciem chusty animacyjnej. I 5  
Program

profilaktyczno

wychowawczy

1. Bezpieczne poruszanie się po budynku przedszkola oraz na placu zabaw.

2. Uwrażliwianie dzieci na wzajemną pomoc w codziennych sytuacjach.

3. Kulturalne spożywanie posiłków.

I 2, 3, 7

III 5

III 4

 
 
Plan Daltoński 1. Piosenka do sprzątania.

2. Obecność – wprowadzenie i omówienie wizualizacji.

3. Pogoda – wprowadzenie i omówienie wizualizacji.

I 7

IV 7

 
 
Inne programy Marcheweczkę zjadamy – zdrowe zęby mamy.

Plan roczny: spotkanie z policjantem.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „Rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA: II BIEDRONKI

Październik 2019

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.  

Temat kompleksowy: Jesień w sadzie i ogrodzie.

Cel: Poznanie wiadomości dotyczących warzyw i owoców występujących jesienią w naszych sadach i ogrodach oraz sposoby ich wykorzystania.

Termin: 07.10.2019-18.10.2019

Obszar

podstawy programowej

 

 
1. Zapoznanie z wierszem „Wpadła gruszka do fartuszka” – rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy oraz wypowiadania się w różny sposób.

Wzbogacenie dziecięcego słownictwa o wyraz: sad; zapoznanie z wyglądem: jabłka, gruszki i śliwki.

IV 2, 16, 18  
2. Nauka piosenki metodą ze słuchu, rytmiczne powtarzanie tekstu. IV 7  
3. „Parasolki” – praca plastyczna z użyciem farb i własnej kreatywności I 7  
4. „Kolorowa wieża” – samodzielne budowanie z klocków oraz wg podanego wzoru; kształtowanie uwagi oraz percepcji wzrokowej; utrwalanie nazw kolorów. I 7

IV 11

 
5.
   

„Warzywa” – rozpoznawanie i nazywanie okazów, rozmowa o kolorach i kształtach.

IV 18  
6. „Małe czerwone jabłuszko” – taniec w parach do piosenki. IV 7  
7. „W sadzie” – praca wspólna z wykorzystaniem farb. I 7

III 5

 
8. „Dotknij i nazwij” – nazywanie oraz klasyfikowanie obrazków z podziałem na owoce i warzywa. IV 12, 18  
9. „O zdrowie dbamy, witaminy zjadamy” – przygotowanie zdrowych smakołyków z wykorzystaniem owoców. I 2, 3  
10. „Idziemy na spacerek” – opowieść ruchowa z użyciem chusty animacyjnej. I 5  
Program

profilaktyczno

wychowawczy

1. Ostrożne poruszanie się po schodach i budynku przedszkola.

2. Zwracanie uwagi na posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi podczas powitania, pożegnania i w określonych sytuacjach dnia codziennego.

3. Bezpieczne korzystanie z zabawek, zgodnie z ich przeznaczeniem, odkładanie zabawek na miejsca.

4. Próby samodzielnego ubierania się i rozbierania wg ustalonej kolejności.

5. Samodzielne spożywanie posiłków, zachowanie ciszy podczas jedzenia.          

I 2, 3, 7

III 5

III 4

 
 
Plan Daltoński 1. Piosenka do sprzątania.

2. Obecność.

3. Pogoda.

3. Pary, dyżury – wprowadzenie i omówienie wizualizacji.

4. Wprowadzenie planu dnia.

I 7

IV 7

 
 
Inne programy Marcheweczkę zjadamy – zdrowe zęby mamy.    

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „Rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA: II BIEDRONKI

Październik 2019

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.  

Temat kompleksowy: Jesień w lesie.

Cel: Przygotowanie zwierząt do zimy.

Termin: 21.10.2019-31.10.2019

Obszar

podstawy programowej

 

 
1. Poznanie wiadomości dotyczących jesiennych zwyczajów zwierząt leśnych ( jeża, wiewiórki, niedźwiedzia,): gromadzenie zapasów, zapadanie w sen zimowy. Wdrażanie do konieczności pomagania zwierzętom w okresie zimy. II 10, 11

IV 18

 
2. „Wiewióreczka” – nauka piosenki, rozwijanie pamięci muzycznej. IV 7  
3. Praca plastyczna z wykorzystaniem materiału przyrodniczego (mech, liście, patyczki) – pobudzanie kreatywności. I 6

IV 1

 
4. Zabawa dydaktyczna” Gdzie jest miś” – układanie misia względem krzesła wg podanych instrukcji nauczyciela; rozumienie pojęć: na, pod, obok. IV 14  
5.
   

Rozwijanie percepcji słuchowej – dzielenie na sylaby podanych wyrazów, rytmiczne wyklaskiwanie sylab.

IV 4  
6. Obserwowanie jesiennej przyrody, nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku. II 8, 10

IV 2, 5

 
7. Nauka wiersza o tematyce jesiennej, uważne słuchanie – rozwijanie pamięci słownej. IV 2,3  
8. „Jeż” – praca plastyczna z wykorzystaniem kasztanów, zwrócenie na kolejność wykonywania pracy. I 6

IV1

III 8

 
9. Zagadki słowno-obrazkowe dotyczące jesieni. Rozwijanie logicznego myślenia. IV 5  
10. „Leśna przygoda” – opowieść ruchowa; kształtowanie prawidłowej postawy ciała, doskonalenie płynności ruchów. I 5, 8  
Program

profilaktyczno

wychowawczy

1. Ostrożne poruszanie się po schodach i budynku przedszkola.

2. Zwracanie uwagi na posługiwanie się zwrotami grzecznościowymi podczas powitania, pożegnania i w określonych sytuacjach dnia codziennego.

3. Samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych i samoobsługowych.     

4. Zapoznanie z kolejności ubierania i rozbierania się w szatni.

I 1, 2

III 4

 
 
Plan Daltoński 1. Piosenka do sprzątania.

2. Obecność.

3. Pogoda.

4. Plan dnia.

5. Pary, dyżury – wprowadzenie i omówienie wizualizacji.

6. Celebrowanie urodzin.

7. Instrukcja ubierania się w szatni.

   
 
Inne programy Marcheweczkę zjadamy – zdrowe zęby mamy.    

 

Piosenka:

Do przedszkola idzie maluch

  1. Do przedszkola idzie maluch, tup, tup, tup, tup,
    wszyscy dziś malucha chwalą, tup, tup, tup, tup.
  2. Zna wierszyki i piosenki, la, la, la, la,
    zawsze chodzi uśmiechnięty, la, la, la, la.
  3. Podskakują razem dzieci, hop, hop, hop, hop,
    bo tu bawią sie najlepiej, hop, hop, hop, hop.

 

Wiersz:

Kolorowe listki

Co tak szumi szu, szu, szu? Co tak krąży fiu, fiu, fiu?

To są listki kolorowe, co spadają nam na głowę.

Te są ładne bo złociste, tam czerwony leci listek.

Lecą sobie szu, szu, szu.

Krążą wkoło fiu, fiu, fiu.

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „Rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA: II BIEDRONKI 

Wrzesień 2019

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.   

Temat kompleksowy: Witamy w przedszkolu.

Termin: 02.09.2019-13.09.2019

Obszar 

podstawy programowej

 

 
1. „Spacerkiem po przedszkolu” – poznanie głównych pomieszczeń przedszkola: sala, łazienka, szatnia, stołówka, sala gimnastyczna; rozpoznawanie swojego znaczka w szatni III 2 

IV 9

 
2. „Nasze imiona” – utrwalanie imion kolegów oraz koleżanek; budowanie przynależności do grupy przedszkolnej; posługiwanie się swoim imieniem III 2,3  
3. „Zasady przedszkolaka”  – poznanie kodeksu zachowania ilustrowanego obrazkami; respektowanie zasad III 5,6,7  
4. „Kółko graniaste”- zabawa muzyczno-ruchowa w kole ze śpiewem; zachęcanie do uczestnictwa w zabawie dzieci nieśmiałych I 5 

IV 1,7

 
5. „Nasze zabawki” – kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy (korzystanie ze wspólnych zabawek, kącików zainteresowań); umiejętne dzielenie się przestrzenią do zabawy oraz zabawką; sprzątanie po skończonej zabawie I 6 

I 7

 
6. „Rytm dnia” – omówienie rytmu dnia; trening samodzielnego spożywania posiłków I 3  
7. „Kotek puszek” – osłuchanie z piosenką oraz nauka słów na pamięć; omówienie treści utworu IV 5, 7  
8. „Biedronka” – kolorowanie ilustracji kredkami ołówkowymi; zwracanie uwagi na poprawne trzymanie kredki I 7 

IV 1,8

 
9. Słuchanie opowiadania E. Janikovszky pt. „Jestem już przedszkolakiem”; udział w rozmowie zainspirowanej treścią wysłuchanego utworu III 8 

IV 5

 
10. Opowieść ruchowa „Wesoło się bawimy” – stosowanie się do poleceń nauczyciela I 5,8  
11. „Kolorowe domki” – zabawa dydaktyczna; wskazywanie domku w danym kolorze, układanie domków w odpowiedniej kolejności, przeliczanie ich. IV 12,15  
Program 

profilaktyczno

wychowawczy

1. Przestrzeganie zasady nieoddalania się od grupy podczas pobytu w przedszkolu i placu zabaw. 

2.Budowanie przyjaznych relacji z rówieśnikami.

3. Używanie zwrotów grzecznościowych: dziękuję, dzień dobry, do widzenia

3. Wdrażanie czynności higienicznych; nauka mycia rąk.

I 1 

III 1,2,4,6

 

 

 
 
Plan Daltoński      
 
Inne programy        
         

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Do realizacji programu „Rozwój, wychowanie, edukacja”

GRUPA: II BIEDRONKI 

Wrzesień 2019

Nauczyciele: Agata Maszkało, Karolina Kiełbasińska

 
lp.   

Temat kompleksowy: Kolorowa jesień.

Termin: 16.09.2019-27.09.2019

Obszar 

podstawy programowej

 

 
1. „Nadeszła jesień” – zapoznanie z porą roku na podstawie obrazków, wskazanie charakterystycznych cech dla jesieni. „Listki” – wysłuchanie wiersza M. Czerkawskiej, rozmowa na temat treści utworu. IV 2, 5, 16, 18  
2. „Taniec z listkiem” – osłuchanie oraz nauka piosenki metodą ze słuchu, ilustrowanie muzyki ruchem. IV 7  
3. „Muchomorek” – praca plastyczna z wykorzystaniem bibuły. IV 8  
4. „Wesoło się bawimy, wesoło liczymy” – przeliczanie liści w zakresie 3, rozpoznawanie i nazywanie kolorów (żółty, czerwony, pomarańczowy) IV 12, 15  
5. „Jesienne listki” – prezentacja jesiennych liści z różnych drzew, w tym iglastych, porównywanie wyglądu, wskazywanie podobieństw i różnic IV 18  
6. „Kółko-kółeczko” – zabawa muzyczno-ruchowa, nauka oraz doskonalenie poruszania się w kole. I 5 

IV 1, 7

 
7. „Malujemy” – zapoznanie z nową techniką plastyczną, właściwe trzymanie pędzla. I 7 

IV 8

 
8. „Jesienne układanki” – składanie obrazka w całość, rozwijanie percepcji wzrokowej. IV 8  
9. „Wesołe rytmy” – tworzenie rytmicznego układu wg wzoru podanego przez n-la, rozwijanie uwagi i pamięci. IV 12  
10. „W parku” – opowieść ruchowa; rozwijanie sprawności fizycznej; wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń. I 5, 8  
Program 

profilaktyczno

wychowawczy

1. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa . 

2. Wdrażanie do posługiwania się umiarkowanym głosem.

3.Kształtowanie nawyku mycia rąk po wyjściu z toalety oraz przed posiłkiem.

4. Próby samodzielnego ubierania się i rozbierania w szatni pod kierunkiem nauczyciela.

I 2 

III 6,7

 
 
Plan Daltoński 1. Piosenka do sprzątania- wprowadzenie i omówienie zasad. 

 

I 7 

IV 7

 
 
Inne programy Plan roczny: piknik integracyjny, akcja alarm, zbiórka kasztanów.    

 

PIOSENKA

Kotek Puszek z czarną łatką
Dziś w przedszkolu był z Agatką,
A z kieszeni u fartuszka
Wyglądały małe uszka.

Nagle ruszył się fartuszek,
Na podłogę skoczył Puszek,
Teraz, kotku, będziesz z nami,
My już ciebie nie oddamy.

WIERSZ

Mam 3 latka, 3 i pół
brodą sięgam ponad stół.
Do przedszkola chodzę z workiem
i mam znaczek z muchomorkiem.
Pantofelki ładnie zmieniam,
myję ręce do jedzenia.
Zjadam wszystko z talerzyka,
tańczę, kiedy gra muzyka.
Umiem wierszyk o koteczku,
o tchórzliwym koziołeczku,
i o piesku co był w polu,
nauczyłam się w przedszkolu