Akcja ,,Ćwiczyć każdy może”

w  ramach ,,Roku Przedszkola w Ruchu”

 

Scenariusz zajęć z edukacji zdrowotnej

 

Temat: ,,Ćwiczymy w czasie wolnym” –aktywne spędzanie czasu wolnego z wykorzystaniem nietypowych akcesoriów do ćwiczeń.

Grupa :VI ( 5 -6 latki)

Termin realizacji: 11 III 2014 r.

Opracowanie i prowadzenie: Natalia Klimczak


Zadanie i obszar akcji „Ćwiczyć każdy może”:

Zadanie : Ruch w przedszkolu

Obszar nr  3 – edukacja zdrowotna

 

Obszary Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego:
5.3)
Jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
5.4) Uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej;

6.5) Próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie;

14.5) Interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;

Cele ogólne:

 • Kształtowanie postaw aktywnego  wypoczynku
 • Zachęcanie do czynnego spędzania czasu wolnego;
 • Poszerzenie wiedzy na temat  ciekawych i aktywnych form spędzania czasu wolnego;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry, zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne
 • Wdrażanie do dbania o swoje zdrowie poprzez ruch.

 

Cele operacyjne:

 • Wypowiada się na temat opowiadania
 • Próbuje ocenić postępowanie bohatera.
 • Dokańcza zdania czytane przez nauczyciela
 • Zna różne sposoby spędzania wolnego czasu, potrafi wypowiadać się o nich,
 • Potrafi aktywnie  spędzać czas wolny
 • Rozumie znacznie ruchu, ćwiczeń fizycznych dla zachowania zdrowia.
 • Bierze  aktywny udział w zabawach ruchowych.
 • Potrafi nawiązać kontakt i współpracę z partnerem i grupą.

 

Pomoce dydaktyczne: tekst opowiadania B. Mrozińskiej „O Jacku, który ciągle oglądał telewizję” , płyta CD z zabawą ,,Woogie-boogie”, gazety różnej wielkości, butelki plastikowe, duże, kolorowe guziki, sznureczki  różnej długości.

Formy pracy – indywidualna, zbiorowa, grupowa

Metody pracy: podające, aktywizujące ,praktyczne ,problemowe

Przebieg zajęć:

I część:  sala  zabaw

 

1. Powitanie : zabawa ruchowa ,,Woogie-boogie”

 

2. Czytanie opowiadania B. Mrozińskiej „O Jacku, który ciągle oglądał telewizję”
na  temat spędzania czasu wolnego.

Drogie dzieci! Na pewno nie znacie Jacka, bo kto może go poznać, skoro ciągle siedzi w swoim pokoju i ogląda telewizję! Jego koledzy z przedszkola często przychodzili do niego, aby zaprosić go do zabawy na podwórku, ale Jacek nigdy nie ma czasu.
W poniedziałek ogląda wszystkie bajki i reklamy.
We wtorek ogląda wszystkie bajki i szuka ciekawych programów dla dzieci.
W środę ogląda wszystkie bajki i programy przyrodnicze.
W czwartek ogląda wszystkie bajki i telenowele.
W piątek ogląda wszystkie bajki i programy muzyczne.
W sobotę ogląda wszystkie bajki i filmy dla dorosłych.
W niedzielę ogląda wszystkie bajki i to, na co ma ochotę.
Oj, Jacku, Jacku! Popatrz, jak wyglądasz !? Straciłeś dobrych kolegów! Twoim przyjacielem jest tylko telewizor!

 • Rozmowa z dziećmi na temat opowiadania, ocena postępowania bohatera:

-Co robi Jacek, kiedy wraca z przedszkola?

-Co   innego Jacek mógłby robić po powrocie z przedszkola?

-Dlaczego czas wolny  spędzany przez Jacka nie należy do odpowiednich?

 

3.Dokańczanie zdania przez dzieci: ,,W wolnym czasie najchętniej…”

Dzieci opowiadają co lubią robić w czasie wolnym oraz czy spędzają swój czas podobnie,  jak bohater opowiadania- Jacek.

 • Dzieci opuszczają swoją salę i udają się na salę gimnastyczną. Nauczycielka pokazuje dzieciom jak aktywnie i ciekawie i aktywnie mogą spędzić swój czas wolny, korzystając z rzeczy, które wszyscy mają w domach: gazet, guzików, butelek plastikowych,  sznureczków.

 

II część: sala gimnastyczna

4. Zabawy ruchowe z gazetami :

 • ,,W deszczu” zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci swobodnie biegają po sali .Na sygnał  : Deszcz –każde dziecko staje w  miejscu , w bezruchu , nad głową trzyma rozłożoną gazetę jak parasol .Na hasło : Pogoda słoneczna-dzieci  swobodnie biegają po sali, wymijając się.
 • ,,Opadająca gazeta”- zabawa uruchamiająca duże grupy mięśniowe. Dzieci stoją w rozsypce , podrzucają do góry gazetę , starają się utrzymać ją jak najdłużej w powietrzu . Chwytają ją dopiero wówczas , gdy gazeta jest nad samą ziemią . Zabawę powtarzają kilka razy.
 • ,,Góra-dół” –zabawa z elementem równowagi. Dzieci stają w rozsypce w lekkim rozkroku . Przed siebie wyciągają wyprostowane ręce trzymając za końce rulonu z gazety . Na hasło Dół –dzieci wykonują przysiad i wytrzymują tak aż do hasła Góra , kiedy wracają do pozycji wyjściowej .Ćwiczenie powtarzają kilka razy.
 • ,,Wyścigi rzędów” –zabawa bieżna. Dzieci są podzielone na 2 zespoły , które ustawiają się w dwie kolejki przed linią w odległości kilku metrów przed ustawioną chorągiewką. Dzieci kolejno skaczą od linii do chorągiewki , utrzymując rulon z gazety pomiędzy kolanami , powracają biegnąc z gazetą w dłoni.
 • Ćwiczenia z kulami-dzieci z gazety tworzą kulę. Siadają w siadzie skulnym, twarzą do środka koła, ręce wsparte z tyłu. Kule leżą przed nimi. Chwytają gazetę palcami stóp i próbują ją zgniatać.
 • Zakończenie zajęć : ćwiczenia oddechowe .Dzieci ustawiają się w kole, kładą kule z gazet na dłoni, nabierają dużo powietrza w płuca i mocno dmuchają na kulę-wdech nosem, wydech ustami. Ćwiczenia powtarzają kilka razy, następnie maszerują po kole i wrzucają kule do kosza.

5. Zabawy   z guzikami 

 • „Taniec guzików” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci-guziki poruszają się w rytm usłyszanej melodii. Gdy muzyka cichnie ustawiają się w czterech rzędach przed guzikiem w swoim kolorze leżącym na podłodze. Nauczyciel podczas melodii zmienia miejsce guzików.
 • ,,Piramidy”  zabawa dydaktyczna. Dzieci układają jak najwyższą piramidę ze swoich guzików otrzymanych drogą losową . Wygrywa osoba , która ułoży najwyższą piramidę. Gdy piramida się rozpadnie przeliczamy na punkty jej wartość z pominięciem ostatniego guzika.
 • Ułożenie na podłodze obrazka z guzików  na temat ,,Wiosna”.

 

6.Zabawy ruchowe z plastikowymi butelkami

 • ,,Luneta” – dzieci leżą na brzuchu, ręce oparte na łokciach, patrzą w lunetę raz prawym, raz lewym okiem.
 • ,,Butelka jako przyrząd do ćwiczeń”:

-Przekładanie z ręki do ręki :z przodu, z tyłu , nad głową, pod kolanem.

-W staniu: podbijanie butelki dłońmi, a następnie toczenie jej po wyciągniętych ramionach. -Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz :skłon w przód z dotknięciem butelką podłoża i wyprost z przeniesieniem butelki w górę nad głowę.

– W siadzie skrzyżnym, butelka na kolanach trzymana oburącz – wznoszenie butelki w górę i głęboki skłon w przód.

-Leżenie przodem, ręce zgięte w łokciach, dłonie na podłożu przy barkach, butelka ustawiona w małej odległości od twarzy – głęboki wdech nosem i silny wydech ustami w stronę butelki. Ćwiczący powtarzają ćwiczenie, kilkakrotnie starając się silnym wydechem przewracać butelkę

-W staniu: przeskakiwanie przez butelkę: z przodu, z tyłu, w bok, półobroty.

 

7.Zabawy ze sznureczkami

 • Kołyska” – dzieci w siadzie  na podłodze, opierają stopy o trzymany  w rękach sznurek, wykonują kołyskę;
 • „Winda” – dzieci stojąc unoszą palcami stóp sznurek do góry i opuszczają  w dół, następnie zmiana ról.
 • Zakończenie zajęć: ćwiczenia oddechowe w siadzie skrzyżnym.

BIBLIOGRAFIA:

1.,,Do czego wykorzystać guziki?”, A . Sowińska, ,,NOWA SZKOŁA”

3. ,,Gimnastyka na wesoło. Z wykorzystaniem nietypowych przyborów” Genowefa Górecka, Renata Węgiel ,Ewa Lis

3 „Gimnastyka przedszkolaka”, S. Owczarek

4. „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” ,K. Wlaźnik

 

We wtorek 11 III 2014 r. w ramach akcji ,,Ćwiczyć każdy może” grupa VI wzięła udział w zajęciach z zakresu edukacji zdrowotnej na temat : ,,Ćwiczymy w czasie wolnym -aktywne spędzanie czasu wolnego z wykorzystaniem nietypowych akcesoriów do ćwiczeń”. Dzieci wypowiadały się na temat swoich ulubionych zajęć w czasie wolnym, , ale także dowiedziały się , jak aktywnie i ciekawie i aktywnie mogą spędzić swój czas wolny, korzystając z rzeczy, które wszyscy mają w domach: gazety, guziki, butelki plastikowe, sznureczki. Akcesoria te mogą posłużyć zarówno jako przybory do ćwiczeń, ale ich wykorzystanie jest znacznie szersze i ,,Kangurki” mogły się również o tym przekonać na naszych wtorkowych zajęciach.

Przedszkolaki bardzo chętnie i aktywnie w nich uczestniczyły , a oprócz zaproponowanych podczas zajęć zabaw i ćwiczeń, dzieci wymieniały również własne propozycje wykorzystania przyborów. ,,Kangurki ” zgodnie przyznały, że czas wolny spędzony w ruchu jest dużo ciekawszy, niż długie oglądanie TV, albo siedzenie przed komputerem, bo wszyscy wiem już, że ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch!”