Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Miasto Kołobrzeg rozpoczyna procedurę elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej

http://kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl

Poniżej zamieszczamy informacje przydatne rodzicom, bądź prawnym opiekunom w procedurze rekrutacji.

Przypominamy, że o przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń!!!

 

• Wprowadzenie zgłoszeń przez rodziców – 02.03.2015r. – 27.03.2015r. do godz. 1500

Rodzic, bądź prawny opiekun dziecka, wprowadza do systemu elektronicznego naboru dane dziecka, drukuje 2 egzemplarze wypełnionego formularza, podpisuje i składa wraz z dokumentacją potwierdzającą zaznaczone kryteria przyjęć do przedszkola pierwszego wyboru (czyli przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których dziecko stara się o przyjęcie).

Jeden egzemplarz rodzic otrzymuje z potwierdzeniem wpływu do placówki. Formularz zgłoszenia rodzic składa tylko w placówce pierwszego wyboru, bez konieczności składania karty zgłoszenia w pozostałych przedszkolach.

Dostarczenie formularza zgłoszenia do wybranego przedszkola – najpóźniej do 27.03.2015 r. do godz. 16.00

 

• Publikacja listy zakwalifikowanych dzieci – 17.04.2015r. – godz. 1400

• Rekrutacja uzupełniająca od 27.04.2015 r. do 08.05.2015 r.

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej – 12.05.2015 r.

 

Regulamin rekrutacji do przedszkoli – 2015