Praca w parach i w zespołach wychodzi nam coraz lepiej, potrafimy dzielić się praca sprawiedliwie, dbamy o to, aby każda osoba miała swój wkład w zadanie, a jeśli ktoś nie potrafi czegoś zrobić to uczymy się od siebie wzajemnie. Wzajemnie tez zachęcamy się i motywujemy. Potrafimy docenić wysiłek i pomoc innych, podziękować sobie za współpracę.