W środę nasze „Tygryski” uczestniczyły w zajęciach nastawionych na pracę w grupie. Na początku podzielone zostały na 4 zespoły. Każdy zespół miał do wykonania 4 zadania, w specjalnie przygotowanych wcześniej stanowiskach. Pierwsze zadanie polegało na rozwiązaniu krzyżówki obrazkowej, odczytaniu hasła, ułożeniu wyrazu z hasłem z rozsypanki literowej oraz określenie spółgłosek i samogłosek w wyrazie. Drugie polegało na ułożeniu obrazka z części. Trzecie obliczeniu działań matematycznych i pomalowaniu ilustracji dinozaura według kodu. Ostatnie zadanie natomiast polegało na umieszczeniu na planszy odpowiednich obrazków w odpowiednich kolorach według podanego kodu. Po każdym zakończonym etapie dzieci sprawdzały poprawność wykonania zadań oraz zaznaczały jego wykonanie na specjalnej planszy. Tego typu praca nie tylko rozwija umiejętności dzieci w danym zakresie, ale również uczy współpracy. Na zakończenie każda grupa opowiedziała o swojej współpracy oraz omówiła poszczególne etapy wykonywania zadań.