Oświadczenie na wakacje należy dostarczyć do przedszkola do 15.06.2020r.