W związku z planowaną akcją strajkową pracowników przedszkola w terminie od 08.04.2019 r. /do odwołania/ Dyrektor informuje, że nie jest w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu.

Z uwagi na powyższe proszę o informację czy mają Państwo możliwość zapewnienia w tym okresie opieki swoim dzieciom?

W przypadku braku takiej możliwości istnieją prawne rozwiązania:

1/ druk ZUS Z-15 – dodatkowa opieka (60 dni w ciągu roku) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. wraz z oświadczeniem rodzica dla pracodawcy o zamknięciu przedszkola z powodu strajku.

2/ art. 188 KP – opieka nad dzieckiem,

3/ urlop na żądanie.

Informacja o zakończeniu akcji strajkowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola.