Korzystając z uprzejmości grupy VII mogliśmy poczuć jesień troszeczkę inaczej niż dotychczas. Pani Ada przygotowała ścieżkę sensoryczną z jesiennych darów natury. Dzieci chętnie z niej skorzystali, dla niektórych były to doznania bardzo przyjemne, a niektórzy okazali się bardzo wrażliwy na różne faktury ścieżki. Dziękujemy grupie VII za gościnność!