Na początku października  postanowiłem wdrożyć w plan działań przedszkola kółko matematyczne, aby dzieci mogły poznać, że matematyka to nie tylko liczby, cyfry, działania ale także figury geometryczne i nie tylko. Na ostatnich zajęciach kółka  dzieci zapoznały się z terminem „symetria”,  pojęcie symetrii osiowej okazało się bardzo przyjemnym tematem. Wystarczyła kartka papieru A 4  podstawowe figury geometryczne, ołówek oraz wyobraźnia i i zaczęły powstawać fantastyczne rysunki. Realizacja tematu w formie zabawy i praktycznych ćwiczeń dało uczestnikom kółka wiele możliwości budowania, kreowania, dyskusji, poszukiwania strategii, współpracy i radości z fantastycznych efektów swojej pracy.