Lekcja religii nauczanie zdalne .         V gr  31.03.2020

Temat: Niedziela Palmowa – Jezus moim Królem.

           Witam Was kochane dzieci. 

Już dawno nie widzieliśmy się, nie rozmawialiśmy na lekcji religii, a przed nami tak wielkie święta kościelne – Wielkanoc – Zmartwychwstanie Chrystusa.

Przeżywamy okres Wielkiego Postu, drogę krzyżową, Gorzkie Żale, ale to wszystko jest w naszym sercu, bo do kościoła nie chodzimy przez korona- wirusa. Pamiętam o Was moi ukochani w modlitwie.

 Pomódlmy się razem modlitwą „Ojcze nasz ….”

Najbliższa niedziela 05.04. nazywa się Niedzielą Palmową, która wprowadza nas w  przeżywanie  Wielkiego Tygodnia  Jest  ona  pamiątką Uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy (Mk 11, 1 – 11). O tym wydarzeniu czytamy w Piśmie Świętym, pod w/w adresem.

Wszyscy ludzie w Jerozolimie cieszyli się, że przybył do nich Jezus – Król, dlatego słali na ziemi gałęzie palm i machali nimi. Jezus jest dobrym i sprawiedliwym Królem. Kiedy żył na ziemi, przychodzili do Niego ludzie z różnymi prośbami i nigdy nie odchodzili smutni. On zawsze im pomagał: uzdrawiał chorych, przywracał wzrok niewidomym, rozmnażał chleb dla głodnych, błogosławił dzieci.

My także przygotowujemy własne palmy, by je poświęcić w kościele, a później postawić w widocznym miejscu, tak aby cały rok przypominały nam o naszej radości i miłości do Jezusa – naszego Króla.

Tu wyjaśnimy nowe pojęcie „Hosanna”. Ludzie widząc Jezusa wołali głośno , hosanna  ,to znaczy uwielbiajmy Jezusa. Tłum zebrany wyrażał swoją radość ze spotkania z Jezusem, którego chcieli nazwać Królem.

Zaśpiewajmy piosenkę, którą można znaleźć na  youtube „Jesteś Królem, Jesteś królem ….”

Nasza katecheza jest w książce na stronie 74, a naszym zadaniem jest pokolorowanie ilustracji ze strony 74 oraz narysowanie własnej, przez siebie zaprojektowanie palmy (strona 75).

Bardzo serdecznie pozdrawiam Was Kochane dzieci oraz Waszych ukochanych Rodziców. Szczęść Boże.

Możecie pobawić się –strona internetowa  google Niedziela Palmowa-autor Stella Tomkiewicz   Interactive  image by Stella

Lekcja religii nauczanie zdalne .         V gr. 01.04.2020r

Temat: Nad życiem Jezusa rozmyślamy, w Wielki Czwartek przy Nim czuwamy

Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus!

Wkrótce Triduum Paschalne, czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota zakończone Zmartwychwstaniem Chrystusa.

Dlaczego Wielki Czwartek jest nazywany Wielkim?

  1. Pan Jezus umywał nogi apostołom w Wieczerniku – dał nam przykazanie miłości, abyśmy służyli sobie nawzajem.( J15,12-15)
  2. Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy (kolacji ) dokonał uroczystego łamania chleba, czyli odprawił I Mszę Świętą. Ustanowił Sakrament Eucharystii czyli Mszy Świętej, w której przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew.
  3. Pan Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa, bo był I kapłanem, który sprawował I Mszę Świętą w Wieczerniku z apostołami.

Jezus spożył wieczerzę ze swoimi uczniami, którzy byli Jego przyjaciółmi. Nakazał nam czynić tak na swoją pamiątkę. Pamiątką tej wieczerzy jest każda Msza Święta. Pan Jezus pozostał z nami na zawsze pod postacią Chleba.

Po skończonej Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus poszedł do Ogrodu Oliwnego by tam modlić się do Boga Ojca.

Podziękujmy Panu Jezusowi za Jego wielkie dary.

Modlitwa: „Chwała Ojcu i Synowi …….”

Warto przeczytać z dziećmi ewangelię Mt (26, 17-35). Mt – św. Mateusz.

Zadanie domowe.

Podręcznik strona 76 – zaznaczyć prawidłową kolejność wydarzeń – numerując. Strona 77 pokoloruj obrazek.

 Warto  zgłębić wiedzę  na te ten temat  wchodząc na stronę internetową google  Ostatnia Wieczerza autor  Sylwia Kempys  dużo super zabawy  połączonej z wiedzą.