W piątek 15 marca tematem zajęć matematycznych w grupie III było utrwalenia poznanych figur geometrycznych, układanie rytmów  jak również współpraca w grupie. Coraz częściej w naszej grupie współpracujemy w parach oraz w małych grupach, staramy się pomagać innym, współpracować i dzielić zadaniami. Na piątkowych zajęciach  dzieci zostały podzielone na trzy zespoły. Każda grupa miała do wykonania trzy zadania, które dzieci wykonywały w określonym czasie. Przedszkolaki musiały zamienić się zadaniami kiedy usłyszą dźwięk instrumentu. Dzieci poradziły sobie z zadaniami, chętnie współpracowały i reagowały na sygnał mówiący o wykonaniu kolejnego zadania.