Muchomorki zawsze w czasie spaceru, zaglądają do stojących w ogrodzie przedszkolnym karmników i jeśli tylko zauważą, że brakuje w nich pokarmu natychmiast go uzupełniają. Dzieci doskonale znają nazwy ptaków, które zostają u nas zimą oraz te które odlatują do ciepłych krajów.