Dzieci z naszej grupy wykonały pracę plastyczną samodzielnie, zgodnie z przygotowaną instrukcją obrazkową. Najpierw wspólnie z dziećmi objaśniliśmy jak należy wykonać pracę, jakie są kolejne etapy, co potrzebujemy do jej wykonania oraz przedstawiliśmy jak powinna wyglądać praca skończona. Zadaniem dzieci było samodzielne przygotowanie stanowiska pracy, zgromadzenie sobie potrzebnych materiałów i wykonanie pracy zgodnie z kolejnymi etapami. Wszystkie dzieci bardzo odpowiedzialnie podeszły do tego zadania i wykonały je bardzo dobrze. Gratulujemy!!!