Dnia 04.04.2019r. w rolę eksperta wcielił się Patryk ,który wspólnie przygotował zajęcia nt. pogody. Swoją prezentacje oparł na wykonanym wspólnie z mamą plakacie. Na początku wystąpienia wyjaśnił dzieciom znaczenie terminu ,,pogoda”. Następnie przedstawił i wyjaśnił poszczególne składniki pogody. Później wyjaśnił, czym zajmuje się meteorolog oraz po co ludzie oglądają prognozę pogody. Podczas prezentacji przedstawił nam także zjawiska atmosferyczne a w ramach ciekawostek wyróżnił groźne zjawiska atmosferyczne, a także opisał skutki ich wystąpienia. Na zakończenie podkreślił, że pogodę można zaobserwować, ale nie można jej zmienić. To były bardzo interesujące zajęcia, ich atrakcyjność podkreślał bardzo przejrzysty plakat oraz przygotowane zagadki! Gratulujemy Patrykowi wiedzy i odwagi, dziękujemy Rodzicom za poświęcony czas! Patryk to prawdziwy ekspert od pogody!