Jednym z filarów pedagogiki planu daltońskiego jest uczenie dzieci współpracy. Dlatego często zajęcia organizowane są jako zadania w grupach. Dzieci dzielone są na zespoły, w zespole dzieci ustalają lidera, który rozdziela poszczególne zadania. Każde skończone zadanie dzieci odznaczają na tablicy swojej drużyny.