Dzieci z naszej grupy brały udział w quizie „Jestem mały zuch, o zdrowie dbam za dwóch”. Głównym celem quizu było: kształtowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków, wzbogacanie i utrwalanie wiadomości dzieci na temat ich zdrowia.