Informuję, że w wyniku referendum pracownicy Miejskiego Przedszkola Miejskiego  nr 8 w Kołobrzegu przystępują do planowanego na 8 kwietnia 2019 r. strajku.

Akcja strajkowa rozpoczyna się 8 kwietnia i trwa do odwołania.

Rozumiejąc trudną sytuację, w jakiej Państwa stawiamy, w imieniu swoim i wszystkich Pracowników Przedszkola proszę o wyrozumiałość i cierpliwość oraz zapewnienie opieki dzieciom w dniach planowanego strajku.

Informacja o zakończeniu akcji strajkowej zostanie umieszczona na stronie internetowej Przedszkola.

Z wyrazami szacunku
Danuta Adamczyk
Dyrektor Przedszkola