Emocje odgrywają bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka. Wraz z intensywnym rozwojem sfery fizycznej, poznawczej, społecznej postępuje rozwój emocjonalny przedszkolaka. Dzieci świetnie radzą sobie z rozpoznawaniem i nazywaniem emocji, jednakże nie zawsze potrafią zapanować nad nieprzyjemnymi emocjami. Naszym nowym sposobem radzenia sobie ze złością jest ,,umieszczanie jej w słoiku”. Sposób ten powoduje wstrzymanie natychmiastowej impulsywnej reakcji tj. konfliktu w postaci kłótni, wyrządzenie szkody, krzywdy drugiemu człowiekowi. W przypadku odczuwania złości dzieci udają się do kącika, w którym znajduje się wizualizacja wskazująca etapy postępowania w stanie silnego wzburzenia. Metoda ta pozwala dziecku samodzielnie poradzić sobie z nieprzyjemnymi emocjami, a także skłania dziecko do refleksji. Po opanowaniu wzburzenia umożliwia przeprowadzenie krótkiej rozmowy na temat przyczyn odczuwania zdenerwowania, podjęcia próby rozwiązania sytuacji problemowej, która przyczyniła się do powstania wzburzenia.

            ,,Słoiki spokoju” zostały wykonane samodzielnie przez dzieci i spotkały się z wielką aprobatą dzieci, każdego dnia udają się do kącika i korzystają z tego sposobu radzenia sobie ze złością. Dlaczego każdego dnia? Dlatego, że złość jest normalną emocją, ale trzeba nauczyć się panować nad nią w sposób akceptowany społecznie.

A więc…

Kiedy odczuwasz złość…

Potrząśnij słoikiem…

Zamknij oczy…

Policz do 10…

Otwórz oczy…

I…