W czasie obchodzenia Europejskiego Tygodnia Sportu wspólnie z dziećmi z gr. VIII postanowiliśmy stworzyć unikatowe kompozycje sportowców z figur geometrycznych. Każdy rozpoznawała i wybierał potrzebne mu figury, a potem samodzielnie tworzył z nich sportowca. Dzięki czemu utrwaliliśmy nazwy znanych nam figur geometrycznych, doskonaliliśmy rozplanowanie przestrzeni na kartce oraz rozwijaliśmy naszą wyobraźnię.