W ramach tematu „Bezpieczni na drodze” Biedroneczki miały okazję doświadczyć w praktyce prawidłowego zachowania się na pasach. Dziękujemy za pomoc panu policjantowi!!!