Tygryski bardzo polubiły zajęcia polegające na pracy w grupach. Niedawno mieliśmy okazję ponownie zjednoczyć swoje siły i nauczyć się lepszej współpracy. Na początku dzieci zostały podzielone na grupy oraz poinformowane, na czym będą polegały poszczególne zadania. Każda grupa po wykonaniu każdego z zadań oraz sprawdzeniu poprawności ich wykonania zaznaczała zakończoną pracę na specjalnej planszy. Nasze Tygryski m.in. obliczały działania matematyczne i wskazywały odpowiednią ilość elementów, kolorowały ilustrację motyla według specjalnego kodu, czy też odzdabiały suknię Pani Wiosny. Na zakonczenie każda grupa opowiedziała o swojej współpracy. Próbowaliśmy ustalić wnioski do dalszej, jeszcze skuteczniejszej pracy!