W sali grupy V  Tygryski „brykają”
I wesoło razem czas spędzają.
Znają się już kilka lat
I bardzo chcą poznawać świat.
Lubią rozmawiać, liczyć, malować,
A także się gimnastykować.
Wszystkie Tygryski pięknie śpiewają,
A za „złe” zachowanie zawsze przepraszają.
Na zajęciach uważają
I wiele do powiedzenia, na każdy temat, mają.
Zasad w grach i zabawach przestrzegają
I posiłki ładnie zjadają.
Przykładem „świecić się” starają,
Bo przecież „starszakami” się nazywają.

 

Wychowawca: Małgorzata Zachaczewska

pomoc nauczyciela: Kamila Roza- Pudlińska

 

TYGRYS – Jan Brzechwa

Co słychać, panie tygrysie?
A nic. Nudzi mi się.
Czy chciałby pan wyjść zza tych krat?
Pewnie. Przynajmniej bym pana zjadł.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA V TYGRYSKI

GRUDZIEŃ 2019

NAUCZYCIELE: Małgorzata Zachaczewska, Joanna Maląg

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Mikołaj tuż, tuż…”

TERMIN: 2-6.12.2019

Cel: Kultywowanie zwyczajów mikołajkowych

OBSZAR PODSTAWY , PROGRAMOWEJ

1.

Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas ćwiczeń porannych -Kolorowe bombki, zestawu ćwiczeń gimnastycznych nr IX I.5, I.8,

2.

Poznanie graficznego obrazu głoski „y”.- zapoznanie z literą pisaną, prezentacja sposobu pisowni litery, układanie jej ze wstążki, pisanie po śladzie i samodzielnie.

I.9, IV.2, IV.4, IV.9,

3.

„Podróż do krainy Mikołaja”- zabawa ruchowa.

I.5

4.

Próby czytania tekstu obrazkowo- wyrazowego z literą „y”. Doskonalenie umiejętności głoskowania, przygotowanie do czytania.

I.9, IV.2, IV.4, IV.9,

5.

Zajęcia muzyczne- „Kolędnicy wędrownicy”. Nauka piosenki oraz zabawa taneczna do niej. Zapoznanie z brzmieniem instrumentów: gitary, perkusji, pianina, trąbki i skrzypiec.

IV.7

6.

Zabawa ruchowo- słuchowa- „Gdzie jest dzwoneczek”- określanie kierunku skąd słychać dźwięk.

IV.7, I.9

7.

Zabawa naśladowcza „ Tropem Mikołaja”. Odgrywanie ruchem opowieści.

IV.1

8.

„Zgadnij kim jestem”- zabawa budująca zaufanie.

III.2

9.

„Raz dzielimy, raz łączymy”- ćwiczenia językowe z rymami. Łączenie w pary obrazków, których nazwy się rymują. Tworzenie nowych rymów.

IV.2

10.

„Tęczowe wyrazy”- ćwiczenia słuchu fonematycznego. Dokonywanie analizy i syntezy głoskowej wyrazów, układanie schematów.

IV.2

11.

Pieczenie świątecznych ciasteczek- uważne słuchanie instrukcji, przestrzeganie zasad i kolejności wykonywanych czynności. Usprawnianie małej motoryki po przez wycinanie kształtów ciastek za pomocą foremki oraz ćwiczenie dużych grup mięśniowych wałkując ciasto.

I.5, I.8, I.9

12.

Przygotowanie i omówienie kalendarza adwentowego- wprowadzenie kalendarza, posługiwanie się pojęciami wczoraj, dziś i jutro. Samodzielne odmierzanie czasu do świąt poprzez odznaczanie dni w kalendarzu. Rozwijanie pojęcia upływu czasu. IV.16

13.

Mikołajki- udział w przedstawieniu przygotowanym przez nauczycieli, kulturalne zachowanie się w czasie uroczystości. Obchodzenie imienin Mikołaja- Mikołajek, cieszenie się z przebywania i wspólnego świętowania.

II.3

14.

Wdrażanie do uważnego słuchania poprzez słuchanie historyjek i bajek czytanych przez nauczyciela. Wyciszanie się, uspokajanie i doskonalenie uważnego słuchaniu w skupieniu.

IV.2, IV.3

15.

Rozwijanie umiejętności wygłaszania wiersza z pamięci. Przygotowywanie się do występu z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. IV.2, IV.4

16.

Przystrajanie sali w dekoracje zimowo- świąteczne, samodzielne wieszanie ozdób, ubieranie choinki, wprowadzanie dzieci w świąteczny nastrój, uświadamianie zbliżającej się zmiany pory roku. Cieszenie się wspólnym przebywaniem w grupie. III.2

Lp.

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Moja rodzina ”

TERMIN: 9-13.12.2019 r.

Cel: Poznanie słownictwa dotyczącego rodziny, utrwalanie przynależności do grupy społecznej

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 1.  
Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas ćwiczeń porannych -Rodzinny spacer, zestawu ćwiczeń gimnastycznych nr IX I.5, I.8,
 1.  

„Rodzinne zagadki”- wnioskowanie na podstawie zagadek słownych. Aktywne uczestniczenie w rozwiązywaniu zagadek.

IV.5
 1.  

„Rodzina Ludki”- rozmowa na temat rodziny, słuchanie opowiadania o rodzinie Ludki w odniesieniu do ilustracji, próby czytania imion. Nazywanie członków rodziny, określanie relacji między nimi. Podejmowanie prób czytania.

III.2, IV.4, IV.6
 1.  

„Wędrujące serduszko”- zabawa ruchowa.

I.5
 1.  

Ćwiczenie układu tanecznego pt. „ We żłóbeczku”- doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych, rozwijanie poczucia rytmu w czasie ćw. Układu tanecznego.

IV.7
 1.  

„Choineczka”- przygotowywanie prezentów dla rodziców z okazji Bożego Narodzenia. Tworzenie choinki z makaronu z pomocą nauczyciela. Samodzielne przyklejanie makaronu oraz gwiazdki na czubek.

IV.8
 1.  

Udział w próbie generalnie w Regionalnym Centrum kultury- bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym w czasie spaceru do RCK, przełamanie tremy przed występem scenicznym, oswojenie się z dużą widownią oraz przygotowanie występu z okazji Między Przedszkolnego Przeglądu Kolęd.

IV.7, III.7,8 i 9,
 1.  

„Domowa muzyka”- zagadki słuchowe, ćwiczenia językowe, rozpoznawanie odgłosów sprzętów domowych.

IV.7
 1.  

„Ruchome sylaby”- zabawa ruchowa.

I.5
 1.  

„Budujemy dom”- gra ściganka z elementami przeliczania, konstruowania i współzawodnictwa. Próby czytania prostych zdań i tekstów obrazkowo wyrazowych.

III.2, II.6
 1.  

„Zmartwienie śnieżynek”- przedstawienie zimowe dla rodziców. Zaprezentowanie przygotowanego spektaklu zimowego- odgrywanie ról, prezentowanie układu tanecznego, śpiewanie piosenek. Przeżywanie emocji związanych z występem, nabieranie poczucia dumy z wykonanej pracy.

IV.7, I.5,
 1.  

„Choinka”- łączenie punktów w całość, doskonalenie rozpoznawania cyfr oraz łączenia ich w kolejności.

IV.14, IV.15
 1.  

„Szczęśliwe rodzinne minutki”- określanie pory dnia, odczytywanie pełnych godzin na zegarze, ilustrowanie pory dnia samodzielnie narysowanymi czynnościami.

IV.1, II.8, IV.2, IV.16

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Coraz bliżej święta ”

TERMIN: 16-20.12.2019 r.

Cel: Utrwalanie bożonarodzeniowych tradycji.

1.

Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas ćwiczeń porannych -Kolorowe bombki, zestawu ćwiczeń gimnastycznych nr IX I.5, I.8,

2.

„Placek zgody i Pogody”- poznawanie wartości przyjaźni i miłości na podstawie opowiadania J. Papuzińskiej.

II.6, III.6

3.

„Zabawa dydaktyczna „Proszę, przepraszam, dziękuję tak miłość okazujesz”- stosowanie form grzecznościowych w każdej sytuacji.

III.4

4.

„Taniec- przytulaniec”- zabawa muzyczno- ruchowa.

I.5

5.

„Kolędnicy wędrownicy”- zajęcia muzyczne. Nauka piosenki, doskonalenie umiejętności wokalnych, ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi.

IV.7

6.

Przypomnienie sobie tradycji i potraw bożonarodzeniowych. Opowiadanie o świętach w domu rodzinnym.

III.2, IV.5

7.

„Dziewczynka z zapałkami”- słuchanie baśni, uświadomienie sobie trudnej sytuacji innych ludzi, uwrażliwianie na los innych.

II.9, III.6

8.

„Choinka”- nauka wiersza, doskonalenie i ćwiczenie pamięci słuchowej.

IV.6

9.

„Bombkowe zagadki”- wykonywanie zadań na podstawie opisu, porządkowanie wyrazów wg ustalonego kodu i odczytywanie zdań obrazkowo- wyrazowych.

IV.6, IV.4

10.

Świąteczny lapbook- tworzenie w zespołach albumu związanego z Bożym Narodzeniem. Utrwalenie świątecznych tradycji po przez samodzielne przygotowanie „książeczki wiedzy”.

I.9, I.5, IV.8, IV.9, IV.10

11.

„świąteczne wstążki”- zabawa orientacyjno- porządkowa.

I.5

12.

„Strażnicy marzeń”- wprowadzenie w świąteczny nastrój poprzez wspólne oglądanie filmu animowanego, poznanie świątecznych tradycji innych krajów, magii świąt.

IV.9

13.

„Lustro emocji”- zabawa mimiczna, rozmowa na temat złości, wskazywanie jej przyczyn, utrwalenie sposobów radzenia sobie z nią.

II.4, IV.1, IV.6, III.8, I.8

14.

„ Bombki, prezenty i pierniki”- zabawa matematyczna. Ustalanie i porównywanie liczebności zbiorów, posługiwanie się znakami matematycznymi.

IV.15

15.

„Gałązki choinkowe”- zespołowa praca plastyczna metodą „edukacja przez ruch”. Kreślenie wzorów w rytm muzyki, współdziałanie w tworzeniu pracy.

III.5, I.5, I.7, IV.7

PROGRAM PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY

 • Nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie ( miłość, przyjaźń, troska).
 • Wdrażanie do respektowania norm i zasad społecznych wynikających z przynależności do rodziny.
 • Kształtowanie przywiązania i okazywanie szacunku bliskim.
 • Budowanie i wzmacnianie serdecznych więzi rodzinnych.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć i emocji w sposób społecznie akceptowalny.
 • Budowanie wiedzy o tym, co sprawia, że ktoś jest nam bliski.
III.2, IV.9, IV.10, II.4, II.7, II.9, III.8
 • Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym
 • projektem plastycznym.
 • Rozwijanie zainteresowań muzycznych, ruchowych i plastycznych.
IV.7. IV.8

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło plastyczne:

 • Choinka- praca plastyczna z makaronu.
 • Bałwanek- tworzenie bałwana przy pomocy balona i mąki.
Koło matematyczno- ekologiczne:

 • „Jak się czuję gdy dymi papieros”- realizacja projektu pt. „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy”- realizacja projektu pt. „Czyste powietrze wokół nas”

PLAN DALTOŃSKI

„Praca w grupach”- rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi podczas wykonywania zadań w większych grupach.
„Refleksja” – wdrożenie do umiejętności dokonywania refleksji na każdym etapie działań dzieci; stworzenie planszy refleksji na grupie.
Ustalanie par daltońskich, dyżurnych oraz prawej ręki.
Doskonalenie poczucia odpowiedzialności i systematyczności po przez wykonywanie powierzonych zadań, dyżurów, zaznaczanie obecności oraz dbanie o swoje stanowiska pracy i szafki indywidualne.
„Praca z instrukcją” – kontynuowanie działań w zakresie aktywności dzieci przy kąciku z instrukcją

Utrwalanie pracy w określonym czasie wg zegara daltońskiego.

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA V TYGRYSKI

LISTOPAD 2019

NAUCZYCIELE: Małgorzata Zachaczewska, Joanna Zadka, Joanna Maląg

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Jestem Polką i Polakiem ”

TERMIN: 4.11-15.11.2019

Cel: Utrwalanie postaw patriotycznych u dzieci; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

OBSZAR PODSTAWY , PROGRAMOWEJ

1.

Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas ćwiczeń porannych (Jesienna zbiórka, Na turystycznym szlaku), ćwiczeń gimnastycznych ( zestaw nr VIII) i zabaw ruchowych. I.5, I.8,

2.

Kształtowanie i utrwalanie postaw patriotycznych poprzez utrwalanie narodowych symboli, barw i pieśni.

III.2, IV.9, IV.10,

4.

Rozwijanie małej motoryki – kształtowanie gotowości do pisania (chwyt, manipulacje).

I.9,

5.

Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po linii prostej i po okręgu.

I.5, I.9.IV.8

6.

Poznanie obrazu graficznego głoski „t” – litery „T”, „t”

I.9, IV.2, IV.4, IV.9,

7.

Poznanie obrazu graficznego głoski „l”- litery L i l

I.9, IV.2, IV.4, IV.9,

8.

Poznanie obrazu graficznego liczby „6”. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6 w przód i wspak. Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6.

IV.13,

9.

Przeliczanie i porównywanie zbiorów. Dodawanie i odejmowanie na konkretach ( bez wprowadzania pojęć dodawanie i odejmowanie).

IV.13,

10.

Kształtowanie poczucia przynależności do Europy poprzez poznawanie naszego kontynentu, poznanie pojęcia „Unii Europejskiej”;

IV.10

11.

Wzbogacanie wiedzy na temat Polski, poszerzanie wiadomości z zakresu wiedzy narodowej. Wdrażanie do poszanowania symboli narodowych.

IV.9, IV.10

12.

Kształcenie wrażliwości muzycznej (rytm, tempo, reagowanie na sygnał dźwiękowy).

IV.7,

13.

Wdrażanie do czytania poprzez utrwalanie poznanych głosek, składanie z poznanych liter krótkich ( 2 i 3 literowych wyrazów), próby czytania sylabami.

IV.4, IV.5,

14.

Kształtowanie umiejętności mierzenia długości przedmiotów za pomocą różnych miar- sznurka, stopy, kartki.

IV.13

15.

Wdrażanie do uważnego słuchania poprzez słuchanie historyjek i bajek czytanych przez nauczyciela. Doskonalenie opowiadania usłyszanego tekstu.

IV.2, IV.3

16.

Kostkowe opowieści- doskonalenie tworzenia krótkich historyjek na podstawie obrazków, doskonalenie opowiadania pełnymi zdaniami, logicznego myślenia.

IV.5, IV.6,

17.

Wdrażanie do przestrzegania zasad fair play pod czas zabaw z elementami rywalizacji. Kształtowanie utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas różnych aktywności.

I.5, II.1, II.2, II.3

18.

Budzenie szacunku do mądrości ludowych przekazywanych w legendach polskich. Poznanie legendy o powstaniu Krakowa. Poznanie legendy o toruńskich piernikach.

IV.10,

19.

Rozwijanie zainteresowań plastyczno- technicznych po przez wykonywanie różnych prac plastycznych: farbami, kredkami, pastelami; wyrażanie siebie poprzez ekspresję artystyczną, dbanie o estetykę pracy, szczegóły i wykonanie;

IV.8

20.

Udział w akcji „Biało- czerwono w każdym oknie”- dekorowanie sali przedszkolnej na narodowe barwy z okazji obchodów Dnia Niepodległości.

IV.9, III.2

Lp.

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Niesamowita podróż w czasie ”

TERMIN: 18.11-22.11.2019 r.

Cel: Uświadamianie dzieciom przemijającego czasu; poznanie zabytków minionych lat.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 1.  

„Jak Ula bawiła się u króla”- poznanie wielkiej i małej litery „u”. Kształtowanie umiejętności pisania znaków lietropodobnych po śladzie, poznawanie liter

I.5, IV.2, IV.4
 1.  

Poznanie obrazu graficznego głoski „k” – litery „K”, „k”. Wdrażanie do czytania i układania wyrazów z poznanych liter.

IV.2, IV.4
 1.  

Poznanie obrazu graficznego liczby „7”. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi

i porządkowymi w zakresie 7.

IV.2, IV.4, IV.15
 1.  

Kształtowanie poczucia czasu- wskazywanie zmian, co było dawniej , co jest dziś, jak zmienił się świat.

IV.16
 1.  

Wdrażanie do formułowania wypowiedzi w formie zdań- opowiadanie jaki byłem kiedyś, jak się zmieniłem.

IV.4, IV.5
 1.  

Wdrażanie do globalnego czytania po przez czytanie nazw miast, postaci.

IV.4, IV.7, IV.9
 1.  

Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego poprzez porządkowanie zdań w legendzie wg kolejności (poprawne stosowanie zwrotów i wyrażeń dotyczących czasu- wcześniej, najpierw, potem, później, następnie).

IV.16
 1.  

Doskonalenie syntezy i analizy słuchowo- wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania. Czytanie krótkich wyrazów sylabami, składanie wyrazów z sylab.

IV.2, IV.4
 1.  

Rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy.

II.2, II.3
 1.  

„Tunel przyszłości”- rysowanie miasta przyszłości, rozwijanie wyobraźni twórczej, prawidłowe posługiwanie się narzędziami pisarskimi.

IV.8
 1.  

Ustalanie kolejności obrazków poprzez zabawę dydaktyczną „Co się zmieniło”- układanie puzzli
z widokówek.

IV.11
 1.  

Rozwijanie sprawności fizycznej, muzycznej i rytmicznej poprzez zabawy muzyczne, ruchowe oraz naukę piosenek i tańców. Zestaw ćwiczeń porannych „Polska, mój dom”. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr VIII

I.5, I.8

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Warto pomagać innym ”

TERMIN: 25.11-29.11. 2019 r.

Cel: Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych i uświadamianie konieczności niesienia pomocy.

1.

Poznanie obrazu graficznego głoski „d” – litery „D”, „d”.

IV.2, IV.4

2.

Rozwijanie umiejętności wygłaszania wiersza z pamięci. Przygotowywanie się do występu z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

IV.2, IV.4

3.

Poznanie obrazu graficznego liczby „8”. Klasyfikowanie zbiorów wg podanych cech, przeliczanie elementów w przód i wspak. Doskonalenie poprawnego liczenia.

IV.2, IV.4, IV.15

4.

„Prawa dziecka- prawo do wyrażania własnych emocji”- Nieszkodliwe i pozytywne rozładowywanie negatywnych emocji- jak radzić sobie z gniewem i złością.

II.6, II.7, II.8

5.

Uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi- aby dobro otrzymać, trzeba dobro dać. Jak przedszkolak może pomagać innym.

III.1, III.2, III.6,

6.

Kształtowanie uczuć i emocji związanych ze współczuciem i empatią oraz umiejętności odczytywania uczuć innych osób.

II.9, III.6

7.

Udział w przedszkolnej zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska, zachęcanie do aktywności charytatywnej wg własnych możliwości.

II.10

8.

Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć , zdolność kojarzenia, umiejętności skupiania uwagi na rzeczach
i osobach poprzez zabawy typu „ciepło – zimno”, „Co zmieniło miejsce?”, „Czego brakuje”, szukanie różnic na obrazkach i wyszukiwanie konkretnych rzeczy w tle obrazka.

IV.5, IV.12

9.

Kształtowanie poczucia rytmu i umiejętności interpretacji muzyki ruchem poprzez przygotowywanie przedstawienia „Jasełkowego” dla rodziców.

IV.1,

10.

Utrwalanie porównywania liczebności zbiorów i stosowania określeń typu mniej, więcej, tyle samo.

IV.15

11.

Kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami „<”, „>”, „=”

IV.15, IV.16

12.

Udział w obchodach Dnia Tolerancji- wzbudzanie empatii i chęci pomocy innym.

III.1

13.

Doskonalenie sprawności fizycznej i ruchowej poprzez zestaw ćwiczeń porannych pt.: „ Rodzinny spacer” oraz zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr IX

I.5, I.8

PROGRAM PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY

Kształtowanie postaw patriotycznych- utrwalanie symboli narodowych.

Rozbudzanie poczucia przynależności narodowej.

Kształtowanie poczucia przynależności do Europy.

Budzenie szacunku do mądrości ludowych zawartych w legendach.

III.2, IV.9, IV.10,

Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym

projektem plastycznym.

Rozwijanie zainteresowań muzycznych, ruchowych i plastycznych.

IV.7. IV.8

Rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych. Rozwijanie wytrwałości w kończeniu zadań i pokonywaniu trudności.

Ukazywanie możliwości czerpania radości ze wspólnego działania.

Rozbudzanie empatii i chęci pomocy innym.

II.4, II.7, II.9, III.8

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło plastyczne:

 • Jesienny stroik- tworzenie ze skarbów jesieni stroika ze świeczką.
 • Kotyliony- tworzenie kotylionów na Święto Niepodległości z białej i czerwonej włóczki.
 • Listopadowy park- tworzenie listopadowego krajobrazu drzew metodą stempelkową ( z rolki po papierze)
 • Wiewiórka- wyklejanie szablonu wiewiórki zabarwionym ryżem.
Koło matematyczno- ekologiczne:

 • „Miska Cudów” – założenie, sukcesywne uzupełnianie i wyeksponowanie w sali pojemnika/misy z dziecięcymi skarbami i znaleziskami, którymi uwielbiają napychać sobie kieszenie podczas zabaw w terenie np. kamienie, kasztany, piórka itp. – niech ta „Miska Cudów” zaspokoi dziecięcą potrzebę zbierania i będzie inspiracją do opowiadania o tych skarbach, do kategoryzowania, do przeliczania, do układania rytmów itp.
 • Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”- Ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku.
 • „Co i dlaczego dymi”- zwiększenie wiedzy dzieci w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymu, określenie różnych rodzajów dymu oraz określenie przyczyn wydobywania się dymów.

PLAN DALTOŃSKI

„Praca w grupach”- rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi podczas wykonywania zadań w większych grupach.
„Refleksja” – wdrożenie do umiejętności dokonywania refleksji na każdym etapie działań dzieci; stworzenie planszy refleksji na grupie.
Ustalanie par daltońskich, dyżurnych oraz prawej ręki.
Doskonalenie poczucia odpowiedzialności i systematyczności po przez wykonywanie powierzonych zadań, dyżurów, zaznaczanie obecności oraz dbanie o swoje stanowiska pracy i szafki indywidualne.
„Praca z instrukcją” – kontynuowanie działań w zakresie aktywności dzieci przy kąciku z instrukcją

Utrwalanie pracy w określonym czasie wg zegara daltońskiego.

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA V Tygryski

PAŹDZIERNIK 2019

NAUCZYCIELE: Małgorzata Zachaczewska, Joanna Zadka, Joanna Maląg

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Bezpieczni na drodze ”

TERMIN: 30.09-4.10.2019 r.

Cel: utrwalenie widomości na temat poruszania się w ruchu drogowym

OBSZAR PODSTAWY , PROGRAMOWEJ

1.

Aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. I.5, I.8,

2.

Wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

I.5, I.8,

4.

Rozwijanie małej motoryki – kształtowanie gotowości do pisania (chwyt, manipulacje).

I.9,

5.

Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po linii prostej i po okręgu.

I.5, I.9.IV.8

6.

Kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym.

III.5, III.7,

7.

Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

III.5, III.7,

8.

Rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

III.5, III.7,

9.

Poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery „A”, „a”

I.9, IV.2, IV.4, IV.9,

10.

Poznanie obrazu graficznego liczby „2”

I.9, IV.2, IV.4,IV.9, IV.13, IV.15,

11.

Kształcenie wrażliwości muzycznej (rytm, tempo, reagowanie na sygnał dźwiękowy).

IV.7,

12.

Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach.

III.5, III.7,

13.

Udział w spotkaniu z policjantem. Słuchanie prelekcji na temat bezpieczeństwa na drodze.

III.5, III.7,

Lp.

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Jesień w sadzie i ogrodzie ”

TERMIN: 7-18.10.2019 r.

Cel: utrwalenie wiadomości na temat warzyw i owoców dojrzewających jesienią.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 1.  

Wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania.

I.5, IV.2, IV.4
 1.  

Poznanie obrazu graficznego głoski „e” – litery „E”, „e”

IV.2, IV.4
 1.  

Poznanie obrazu graficznego liczby „3”. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi

i porządkowymi w zakresie 3

IV.2, IV.4, IV.15
 1.  

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

II.2, II.6,
 1.  

Wdrażanie do respektowania cudzych emocji.

II.1, II. 9
 1.  

Rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej.

III.1, III.6,
 1.  

Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach.

III.4
 1.  

Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania).

II.8, III.7
 1.  

Rozwijanie umiejętności pisania liter od strony lewej do prawej – staranne odtwarzanie kształtu wzorów i mieszczenie ich w wyznaczonych liniach.

I.9, IV.4,
 1.  

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywanie owoców i warzyw rodzimych i zagranicznych dostępnych w naszym kraju, wyodrębnianie charakterystycznych cech warzyw i owoców (kształt, barwa, smak i zapach)

IV.12, IV.18,
 1.  

Kształtowanie umiejętności sporządzania prostych potraw z owoców i warzyw.

IV.12, IV.18,
 1.  

Bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć odnoszących się do zagadnień przyrodniczych i technicznych.

IV.1, IV.3, IV.5,
 1.  

Doskonalenie sprawności dokonywania bardziej złożonych czynności myślowych, jak: porównywanie, wyodrębnianie różnic i podobieństw, klasyfikowanie, analiza i synteza, wnioskowanie.

IV.12
 1.  

Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów

IV.2
 1.  

Doskonalenie gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych, rozpoznawanie ich brzmienia.

IV.11, IV.7
 1.  

Rozwijanie znajomości pojęć matematycznych – trójkąt. Kształtowanie umiejętności rozpoznawanie kształtu figur geometrycznych, płaskich i klasyfikowania figur geometrycznych według kilku wybranych cech.

IV.12, IV.15
 1.  

Przygotowanie części artystycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej- występ w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu oraz na uroczystości przedszkolnej. Przedstawienie przygotowanego przez dzieci tańca i akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych, przełamanie nieśmiałości w publicznych występach, godne reprezentowanie placówki.

IV.7,

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Jesień w lesie ”

TERMIN: 21 – 31.10. 2019 r.

Cel: utrwalenie informacji na temat przygotowywania się zwierząt do zimy.

1.

Poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”.

IV.2, IV.4

2.

Rozwijanie umiejętności wygłaszania wiersza z pamięci.

IV.2, IV.4

3.

Poznanie obrazu graficznego liczby „4”

IV.2, IV.4, IV.15

4.

Konstruowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji

IV.1, IV.5

5.

Wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „rano”, „południe”, „popołudnie”, „wieczór”, „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”

IV.16

6.

Poznanie obrazu graficznego głoski „m” – litery „M”, „m”

IV.2, IV.4

7.

Poznanie obrazu graficznego liczby „5”

IV.2, IV.4, IV.15

8.

„Z lasu czy z dżungli?” – zabawa dydaktyczna, klasyfikowanie zwierząt według jednej cechy – środowiska życia

IV.18, IV.19,

9.

Jak zwierzęta przygotowują się do zimy” – poszerzenie wiadomości przyrodniczych, rozwijanie mowy, wypowiedzi dzieci, praca z ilustracjami.

II.10, II.11, IV.5, IV.18, IV.16

10.

Mój brat niedźwiedź” – poznanie przedstawicieli rodziny niedźwiedziowatych. „Mądrość w przysłowiach: dzielić skórę na niedźwiedziu” – swobodne wypowiedzi dzieci, kształtowanie twórczego myślenia.

IV.2, IV.5, IV.18, IV.16

11.

„Rudzielec z parku i lasu: spotkanie z wiewiórką” – rozmowa kierowana z pokazem. „Mądrość w przysłowiach: chytry jak lis” – swobodne wypowiedzi dzieci.

IV.2, IV.5, IV.18, IV.16

12.

Ruda jesień” – malowanie farbami połączone z ćwiczeniem walorowym.

IV.8

13.

Jak się krasnal z sójkami za morze wybierał” – rozmowa na temat opowiadania L. Krzemienieckiej

IV.2, IV.3, IV.5

14.

„Karmnik” – zabawa manipulacyjno-konstrukcyjna z liczeniem

IV.15

15.

„Ptasie biuro podróży” – rozmowa kierowana, klasyfikowanie ptaków ze względu na tryb życia, kierunki migracji.

IV.12

16.

„Czyj to głos?” – zagadki słuchowe, rozpoznawanie głosów ptaków.

I.9, IV.7

17.

„Piórkiem malowane” – ćwiczenie graficzne z wykorzystaniem ptasich piór

I.9,

18.

Wyjazd do BTD w Koszalinie na przedstawienie pt. „ Jaś i Małgosia”- poznanie innej wersji znanej bajki, rozwijanie zainteresowań kulturalno- teatralnych, dbanie o schludny wygląd i odpowiedni strój do teatru, uważne oglądanie sztuki oraz wypowiadanie się na jej temat.

III.3, III.6, III.8, IV.3,

PROGRAM PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY

Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką. Budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody Kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta). Wrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej

I.4, I.7, I.6

Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym

projektem plastycznym.

Rozwijanie zainteresowań muzycznych, ruchowych i plastycznych. Kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta) Wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej.

II.1, II.2, II.6

Rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych. Rozwijanie wytrwałości w kończeniu zadań i pokonywaniu trudności.

II.4, II.7, II.9

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło plastyczne:  

 • Jesienne drzewo- odciskanie liści maczanych w farbie tworząc z nich jesienną kompozycję.
 • Liściasty jeż- tworzenie jeża z jesiennych liści.
 • Dyniowa wiewiórka- wyklejanie szablonu wiewiórki pestkami zabarwionymi pestkami z dyni.
 • Liściasty indyk- kolorowanie indyka mazaki, wycinanie go oraz tworzenie z liści jego ogona.
Koło matematyczno- ekologiczne:  

 • „Oto ja” – wykonanie przez każde dziecko uczestniczące w projekcie autoportretu z wykorzystaniem materiałów naturalnych (patyków, gałązek, kamieni, plastrów drewna, kory, liści
 • „Kącik przyrodniczo – badawczy” – zaaranżowanie kącika przyrodniczo – badawczego i aktualizowanie go zgodnie z porami roku wg pomysłu nauczyciela
 • „Cyfry z natury” – stworzenie/ułożenie cyfr (w zakresie 1-10) wyłącznie przy użyciu materiału naturalnego.
Koło lingwistyczne:  

 • Nauka piosenki pt. „Rd light stop, green light go!”
 • „Good morning, mr. Rooster”

PLAN DALTOŃSKI

„Praca w grupach”- rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi podczas wykonywania zadań w większych grupach.
„Refleksja” – wdrożenie do umiejętności dokonywania refleksji na każdym etapie działań dzieci; stworzenie planszy refleksji na grupie.
Ustalanie par daltońskich, dyżurnych oraz prawej ręki.
Doskonalenie poczucia odpowiedzialności i systematyczności po przez wykonywanie powierzonych zadań, dyżurów, zaznaczanie obecności oraz dbanie o swoje stanowiska pracy i szafki indywidualne.
„Praca z instrukcją” – kontynuowanie działań w zakresie aktywności dzieci przy kąciku z instrukcją  

Utrwalanie pracy w określonym czasie wg zegara daltońskiego.

„Kolorowe światła!”

 1. Do przedszkola co dzień rano

idę przez ulicę z mamą,

droga wcale nie jest łatwa,

bo na skrzyżowaniach światła.

Ref. Czerwone światło: Stój!

Zielone światło: Idź!

Na żółtym świetle zawsze czekaj,

bis

tak już musi być.

 1. Samochody w rzędach stoją,

a kierowcy spoglądają,

czy już światło jest zielone,

by odjechać w swoją stronę.

Ref. Czerwone światło: Stój!…

 1. Policjanci wciąż pracują,

skrzyżowania obserwują,

czy przepisy wszyscy znają

i czy znaków przestrzegają.

Ref. Czerwone światło: Stój!…

 

 

„Życzenia dla pani”

Życzymy Paniom tak jak nikt nie życzy

Spełnienia wszystkich marzeń,

Zdrowia, szczęścia i słodyczy.

I życzymy tak jak życzy dobra wróżka

By spełniły się życzenia

Z samego końca waszego serduszka.

 

Nasza Pani wszystko wie!            

Ile słoni jest w Afryce,

Czy są ludzie na Księżycu,

Co król jada na śniadanie,

Gdzie nietoperz ma mieszkanie,

Za to dzisiaj w dzień świąteczny,

Każdy z nas jest bardzo grzeczny,

Dziś piosenki zaśpiewamy,

na bębenku zastukamy,

bo dziś Pani Święto jest.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA V Tygryski

WRZESIEŃ 2019

NAUCZYCIELE: Małgorzata Zachaczewska, Joanna Zadka

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Witamy w przedszkolu ! ”

TERMIN: 2.09- 13.09.2019 r.

OBSZAR PODSTAWY , PROGRAMOWEJ

1.

Rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

IV.2. IV.4 ,IV.5, IV.6,

2.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych, w tym wskazywania kształtów
w najbliższym otoczeniu (koło ,trójkąt, kwadrat, prostokąt)

IV.9, IV.12, IV.11,

4.

Wdrażanie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania układów graficznych.

IV.12, IV.11,

5.

Kształcenie wrażliwości muzycznej (rytm, tempo, reagowanie na sygnał dźwiękowy)

IV.1,IV.7,

6.

Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach.

III.7, III.8,

7.

Kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym.

III.7, III.9,

8.

Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu

III.7, III.8

9.

Wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu)

II.1, III.5, II.8,

10.

Kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy.

III.4, III.6, III.8, III.9

11.

Wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych

IV.8, IV.11

12.

Wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach

IV.12, IV.15, IV.16

13.

Kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych

III.9

14.

Aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. Zestaw ćw. porannych
pt. „ W naszym przedszkolu”, „Na drodze”.

I.5

15.

Wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Zestaw ćw. gimnastycznych nr I wyd. Nowa Era

I.8, I.9

16.

Rozwijanie małej motoryki – kształtowanie gotowości do pisania (chwyt, manipulacje)

I.8, I.9, IV.8,

17.

Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po linii prostej i po okręgu.

I.7, I.9,

18.

Doskonalenie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania) wyróżnianie wśród czworokątów prostokątów

IV.9, IV.12,

19.

Kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie kolekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej

IV.9, IV.13

Lp.

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Kolorowa jesień ”

TERMIN: 16.09-27.09.2019r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 1.  

Usystematyzowanie wiadomości na temat jesieni. Sprawdzenie dotychczasowej wiedzy dzieci na temat tej pory roku.

IV.18, IV.19
 1.  

Doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami
i przeżyciami.

IV.9, IV.18
 1.  

Kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i ich obserwowania.

Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie wykonywanych i obserwowanych doświadczeń.

 
 1.  

Doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby.

I.8, I.9
 1.  

Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie.

IV.6,
 1.  

Poznanie obrazu graficznego głoski „o” – litery „O”, „o”

IV.2, IV.4
 1.  

Poznanie obrazu graficznego liczby „1”.

IV.2, IV.4, IV.15
 1.  

Doskonalenie słuchu fonematycznego – analizy i syntezy wyrazów 3-głoskowych

 
 1.  

Wyrabianie gotowości do pisania poprzez kreślenie po śladzie, kontynuowanie wzorów graficznych.

 
 1.  

Wdrażanie do globalnego czytania.

IV.2,
 1.  

Rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów konstrukcyjnych według podanego wzoru.

IV.11
 1.  

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego).

IV.12
 1.  

Poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery „A”, „a”

IV.2, IV.4
 1.  

Poznanie obrazu graficznego liczby „2”

IV.2, IV.4, IV.15
 1.  

Doskonalenie gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych, rozpoznawanie ich brzmienia.

IV.11, IV.7
 1.  

Wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Zestaw ćw. gimnastycznych nr I wyd. Nowa Era Zestaw ćwiczeń porannych pt. „ Dziarskie przedszkolaki”, „ Razem ćwiczymy”.

I.5, I.8

PROGRAM PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY

Rozwijanie samodzielności w przygotowaniu przyborów i materiałów do zajęć, wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków dyżurnego

I.4, I.7, I.6

Rozwijanie zdolności do odczuwania wewnętrznego zadowolenia z dobrze wykonanego zadania, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach (społecznie akceptowanych) – werbalnych

i niewerbalnych

II.1, II.2, II.6

Budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej, kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych, budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych, wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych
w kontrakcie grupowym (w tym czekanie na swoją kolej, ustępowanie,

pomaganie słabszym/potrzebującym), rozwijanie postawy współdziałania

II.4, II.7, II.9

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 
Koło ekologiczne:   

 • Tworzenie kącika przyrody pod kątem wspomnień z wakacji.
 • Zbieranie darów jesieni: kasztanów, żołędzi, ozdobnych dyni, suszonej jarzębiny w celu wzbogacenia kącika przyrodniczego.
 • Zbiórka kasztanów w celu dokarmiania zwierząt zimą.
 

PLAN DALTOŃSKI

„Praca w grupach”- rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi podczas wykonywania zadań w większych grupach.
„Refleksja” – wdrożenie do umiejętności dokonywania refleksji na każdym etapie działań dzieci; stworzenie planszy refleksji na grupie.
Ustalanie par daltońskich, dyżurnych oraz prawej ręki.
Doskonalenie poczucia odpowiedzialności i systematyczności po przez wykonywanie powierzonych zadań, dyżurów, zaznaczanie obecności oraz dbanie o swoje stanowiska pracy i szafki indywidualne.
„Praca z instrukcją” – kontynuowanie działań w zakresie aktywności dzieci przy kąciku z instrukcją

 

„Kolorowe światła”

 1. Do przedszkola co dzień rano

idę przez ulicę z mamą,

droga wcale nie jest łatwa,

bo na skrzyżowaniach światła.

Ref. Czerwone światło: Stój!

Zielone światło: Idź!

Na żółtym świetle zawsze czekaj,

tak już musi być.

 1. Samochody w rzędach stoją,

a kierowcy spoglądają,

czy już światło jest zielone,

by odjechać w swoją stronę.

Ref. Czerwone światło: Stój!…

 1. Policjanci wciąż pracują,

skrzyżowania obserwują,

czy przepisy wszyscy znają

i czy znaków przestrzegają.

Ref. Czerwone światło: Stój!…

 

„Ważne telefony”

Nie jest ich zbyt dużo, w sumie tylko cztery.

Ale każdy musi poznać te numery.

Więc słuchajcie pilnie, co wam teraz powiem,

999 łączy z pogotowiem.

998 wzywa straż pożarną, zwłaszcza gdy od dymu robi się już czarno.

997 po policję dzwoni, która, o już jedzie, by złodzieja gonić.

Jeszcze 112, numer alarmowy, ten szczególnie trzeba wbić sobie do głowy.

Bo ten numer wszystkie inne zastępuje,

I gdy coś się dzieje, życie nam ratuje.