W sali grupy V  Tygryski „brykają”
I wesoło razem czas spędzają.
Znają się już kilka lat
I bardzo chcą poznawać świat.
Lubią rozmawiać, liczyć, malować,
A także się gimnastykować.
Wszystkie Tygryski pięknie śpiewają,
A za „złe” zachowanie zawsze przepraszają.
Na zajęciach uważają
I wiele do powiedzenia, na każdy temat, mają.
Zasad w grach i zabawach przestrzegają
I posiłki ładnie zjadają.
Przykładem „świecić się” starają,
Bo przecież „starszakami” się nazywają.

 

Wychowawca: Małgorzata Zachaczewska

pomoc nauczyciela: Kamila Roza- Pudlińska

 

TYGRYS – Jan Brzechwa

Co słychać, panie tygrysie?
A nic. Nudzi mi się.
Czy chciałby pan wyjść zza tych krat?
Pewnie. Przynajmniej bym pana zjadł.


 

,

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA V Tygryski

PAŹDZIERNIK 2019

NAUCZYCIELE: Małgorzata Zachaczewska, Joanna Zadka, Joanna Maląg

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Bezpieczni na drodze ”

TERMIN: 30.09-4.10.2019 r.

Cel: utrwalenie widomości na temat poruszania się w ruchu drogowym

OBSZAR PODSTAWY , PROGRAMOWEJ

1.

Aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. I.5, I.8,

2.

Wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.

I.5, I.8,

4.

Rozwijanie małej motoryki – kształtowanie gotowości do pisania (chwyt, manipulacje).

I.9,

5.

Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po linii prostej i po okręgu.

I.5, I.9.IV.8

6.

Kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym.

III.5, III.7,

7.

Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

III.5, III.7,

8.

Rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

III.5, III.7,

9.

Poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery „A”, „a”

I.9, IV.2, IV.4, IV.9,

10.

Poznanie obrazu graficznego liczby „2”

I.9, IV.2, IV.4,IV.9, IV.13, IV.15,

11.

Kształcenie wrażliwości muzycznej (rytm, tempo, reagowanie na sygnał dźwiękowy).

IV.7,

12.

Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach.

III.5, III.7,

13.

Udział w spotkaniu z policjantem. Słuchanie prelekcji na temat bezpieczeństwa na drodze.

III.5, III.7,

Lp.

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Jesień w sadzie i ogrodzie ”

TERMIN: 7-18.10.2019 r.

Cel: utrwalenie wiadomości na temat warzyw i owoców dojrzewających jesienią.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 1.  

Wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania.

I.5, IV.2, IV.4
 1.  

Poznanie obrazu graficznego głoski „e” – litery „E”, „e”

IV.2, IV.4
 1.  

Poznanie obrazu graficznego liczby „3”. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi

i porządkowymi w zakresie 3

IV.2, IV.4, IV.15
 1.  

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi

II.2, II.6,
 1.  

Wdrażanie do respektowania cudzych emocji.

II.1, II. 9
 1.  

Rozwijanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej.

III.1, III.6,
 1.  

Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach.

III.4
 1.  

Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania).

II.8, III.7
 1.  

Rozwijanie umiejętności pisania liter od strony lewej do prawej – staranne odtwarzanie kształtu wzorów i mieszczenie ich w wyznaczonych liniach.

I.9, IV.4,
 1.  

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywanie owoców i warzyw rodzimych i zagranicznych dostępnych w naszym kraju, wyodrębnianie charakterystycznych cech warzyw i owoców (kształt, barwa, smak i zapach)

IV.12, IV.18,
 1.  

Kształtowanie umiejętności sporządzania prostych potraw z owoców i warzyw.

IV.12, IV.18,
 1.  

Bogacenie słownika biernego i czynnego poprzez poszerzanie zakresu i treści pojęć odnoszących się do zagadnień przyrodniczych i technicznych.

IV.1, IV.3, IV.5,
 1.  

Doskonalenie sprawności dokonywania bardziej złożonych czynności myślowych, jak: porównywanie, wyodrębnianie różnic i podobieństw, klasyfikowanie, analiza i synteza, wnioskowanie.

IV.12
 1.  

Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów

IV.2
 1.  

Doskonalenie gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych, rozpoznawanie ich brzmienia.

IV.11, IV.7
 1.  

Rozwijanie znajomości pojęć matematycznych – trójkąt. Kształtowanie umiejętności rozpoznawanie kształtu figur geometrycznych, płaskich i klasyfikowania figur geometrycznych według kilku wybranych cech.

IV.12, IV.15
 1.  

Przygotowanie części artystycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej- występ w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu oraz na uroczystości przedszkolnej. Przedstawienie przygotowanego przez dzieci tańca i akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych, przełamanie nieśmiałości w publicznych występach, godne reprezentowanie placówki.

IV.7,

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Jesień w lesie ”

TERMIN: 21 – 31.10. 2019 r.

Cel: utrwalenie informacji na temat przygotowywania się zwierząt do zimy.

1.

Poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”.

IV.2, IV.4

2.

Rozwijanie umiejętności wygłaszania wiersza z pamięci.

IV.2, IV.4

3.

Poznanie obrazu graficznego liczby „4”

IV.2, IV.4, IV.15

4.

Konstruowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji

IV.1, IV.5

5.

Wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu: „rano”, „południe”, „popołudnie”, „wieczór”, „wczoraj”, „dzisiaj”, „jutro”

IV.16

6.

Poznanie obrazu graficznego głoski „m” – litery „M”, „m”

IV.2, IV.4

7.

Poznanie obrazu graficznego liczby „5”

IV.2, IV.4, IV.15

8.

„Z lasu czy z dżungli?” – zabawa dydaktyczna, klasyfikowanie zwierząt według jednej cechy – środowiska życia

IV.18, IV.19,

9.

Jak zwierzęta przygotowują się do zimy” – poszerzenie wiadomości przyrodniczych, rozwijanie mowy, wypowiedzi dzieci, praca z ilustracjami.

II.10, II.11, IV.5, IV.18, IV.16

10.

Mój brat niedźwiedź” – poznanie przedstawicieli rodziny niedźwiedziowatych. „Mądrość w przysłowiach: dzielić skórę na niedźwiedziu” – swobodne wypowiedzi dzieci, kształtowanie twórczego myślenia.

IV.2, IV.5, IV.18, IV.16

11.

„Rudzielec z parku i lasu: spotkanie z wiewiórką” – rozmowa kierowana z pokazem. „Mądrość w przysłowiach: chytry jak lis” – swobodne wypowiedzi dzieci.

IV.2, IV.5, IV.18, IV.16

12.

Ruda jesień” – malowanie farbami połączone z ćwiczeniem walorowym.

IV.8

13.

Jak się krasnal z sójkami za morze wybierał” – rozmowa na temat opowiadania L. Krzemienieckiej

IV.2, IV.3, IV.5

14.

„Karmnik” – zabawa manipulacyjno-konstrukcyjna z liczeniem

IV.15

15.

„Ptasie biuro podróży” – rozmowa kierowana, klasyfikowanie ptaków ze względu na tryb życia, kierunki migracji.

IV.12

16.

„Czyj to głos?” – zagadki słuchowe, rozpoznawanie głosów ptaków.

I.9, IV.7

17.

„Piórkiem malowane” – ćwiczenie graficzne z wykorzystaniem ptasich piór

I.9,

18.

Wyjazd do BTD w Koszalinie na przedstawienie pt. „ Jaś i Małgosia”- poznanie innej wersji znanej bajki, rozwijanie zainteresowań kulturalno- teatralnych, dbanie o schludny wygląd i odpowiedni strój do teatru, uważne oglądanie sztuki oraz wypowiadanie się na jej temat.

III.3, III.6, III.8, IV.3,

PROGRAM PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY

Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką. Budzenie emocjonalnego stosunku do świata przyrody Kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta). Wrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej

I.4, I.7, I.6

Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym

projektem plastycznym.

Rozwijanie zainteresowań muzycznych, ruchowych i plastycznych. Kształtowanie pożądanych zachowań (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta) Wdrażanie do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej.

II.1, II.2, II.6

Rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych. Rozwijanie wytrwałości w kończeniu zadań i pokonywaniu trudności.

II.4, II.7, II.9

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło plastyczne: 

 • Jesienne drzewo- odciskanie liści maczanych w farbie tworząc z nich jesienną kompozycję.
 • Liściasty jeż- tworzenie jeża z jesiennych liści.
 • Dyniowa wiewiórka- wyklejanie szablonu wiewiórki pestkami zabarwionymi pestkami z dyni.
 • Liściasty indyk- kolorowanie indyka mazaki, wycinanie go oraz tworzenie z liści jego ogona.
Koło matematyczno- ekologiczne: 

 • „Oto ja” – wykonanie przez każde dziecko uczestniczące w projekcie autoportretu z wykorzystaniem materiałów naturalnych (patyków, gałązek, kamieni, plastrów drewna, kory, liści
 • „Kącik przyrodniczo – badawczy” – zaaranżowanie kącika przyrodniczo – badawczego i aktualizowanie go zgodnie z porami roku wg pomysłu nauczyciela
 • „Cyfry z natury” – stworzenie/ułożenie cyfr (w zakresie 1-10) wyłącznie przy użyciu materiału naturalnego.
Koło lingwistyczne: 

 • Nauka piosenki pt. „Rd light stop, green light go!”
 • „Good morning, mr. Rooster”

PLAN DALTOŃSKI

„Praca w grupach”- rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi podczas wykonywania zadań w większych grupach.
„Refleksja” – wdrożenie do umiejętności dokonywania refleksji na każdym etapie działań dzieci; stworzenie planszy refleksji na grupie.
Ustalanie par daltońskich, dyżurnych oraz prawej ręki.
Doskonalenie poczucia odpowiedzialności i systematyczności po przez wykonywanie powierzonych zadań, dyżurów, zaznaczanie obecności oraz dbanie o swoje stanowiska pracy i szafki indywidualne.
„Praca z instrukcją” – kontynuowanie działań w zakresie aktywności dzieci przy kąciku z instrukcją 

Utrwalanie pracy w określonym czasie wg zegara daltońskiego.

„Kolorowe światła!”

 1. Do przedszkola co dzień rano

idę przez ulicę z mamą,

droga wcale nie jest łatwa,

bo na skrzyżowaniach światła.

Ref. Czerwone światło: Stój!

Zielone światło: Idź!

Na żółtym świetle zawsze czekaj,

bis

tak już musi być.

 1. Samochody w rzędach stoją,

a kierowcy spoglądają,

czy już światło jest zielone,

by odjechać w swoją stronę.

Ref. Czerwone światło: Stój!…

 1. Policjanci wciąż pracują,

skrzyżowania obserwują,

czy przepisy wszyscy znają

i czy znaków przestrzegają.

Ref. Czerwone światło: Stój!…

 

 

„Życzenia dla pani”

Życzymy Paniom tak jak nikt nie życzy

Spełnienia wszystkich marzeń,

Zdrowia, szczęścia i słodyczy.

I życzymy tak jak życzy dobra wróżka

By spełniły się życzenia

Z samego końca waszego serduszka.

 

Nasza Pani wszystko wie!            

Ile słoni jest w Afryce,

Czy są ludzie na Księżycu,

Co król jada na śniadanie,

Gdzie nietoperz ma mieszkanie,

Za to dzisiaj w dzień świąteczny,

Każdy z nas jest bardzo grzeczny,

Dziś piosenki zaśpiewamy,

na bębenku zastukamy,

bo dziś Pani Święto jest.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA V Tygryski

WRZESIEŃ 2019

NAUCZYCIELE: Małgorzata Zachaczewska, Joanna Zadka

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Witamy w przedszkolu ! ”

TERMIN: 2.09- 13.09.2019 r.

OBSZAR PODSTAWY , PROGRAMOWEJ

1.

Rozwijanie zasobu słownictwa biernego oraz czynnego związanego z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

IV.2. IV.4 ,IV.5, IV.6,

2.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych, w tym wskazywania kształtów
w najbliższym otoczeniu (koło ,trójkąt, kwadrat, prostokąt)

IV.9, IV.12, IV.11,

4.

Wdrażanie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania układów graficznych.

IV.12, IV.11,

5.

Kształcenie wrażliwości muzycznej (rytm, tempo, reagowanie na sygnał dźwiękowy)

IV.1,IV.7,

6.

Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach.

III.7, III.8,

7.

Kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w ruchu drogowym.

III.7, III.9,

8.

Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu

III.7, III.8

9.

Wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu)

II.1, III.5, II.8,

10.

Kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy.

III.4, III.6, III.8, III.9

11.

Wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych

IV.8, IV.11

12.

Wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach

IV.12, IV.15, IV.16

13.

Kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych

III.9

14.

Aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych. Zestaw ćw. porannych
pt. „ W naszym przedszkolu”, „Na drodze”.

I.5

15.

Wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Zestaw ćw. gimnastycznych nr I wyd. Nowa Era

I.8, I.9

16.

Rozwijanie małej motoryki – kształtowanie gotowości do pisania (chwyt, manipulacje)

I.8, I.9, IV.8,

17.

Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po linii prostej i po okręgu.

I.7, I.9,

18.

Doskonalenie umiejętności różnicowania czworoboków (rombu, trapezu, czworokątów – bez nazywania) wyróżnianie wśród czworokątów prostokątów

IV.9, IV.12,

19.

Kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie kolekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej

IV.9, IV.13

Lp.

TEMAT KOMPLEKSOWY:

Kolorowa jesień ”

TERMIN: 16.09-27.09.2019r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 1.  

Usystematyzowanie wiadomości na temat jesieni. Sprawdzenie dotychczasowej wiedzy dzieci na temat tej pory roku.

IV.18, IV.19
 1.  

Doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami
i przeżyciami.

IV.9, IV.18
 1.  

Kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych doświadczeń i ich obserwowania.

Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie wykonywanych i obserwowanych doświadczeń.

 
 1.  

Doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby.

I.8, I.9
 1.  

Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie.

IV.6,
 1.  

Poznanie obrazu graficznego głoski „o” – litery „O”, „o”

IV.2, IV.4
 1.  

Poznanie obrazu graficznego liczby „1”.

IV.2, IV.4, IV.15
 1.  

Doskonalenie słuchu fonematycznego – analizy i syntezy wyrazów 3-głoskowych

 
 1.  

Wyrabianie gotowości do pisania poprzez kreślenie po śladzie, kontynuowanie wzorów graficznych.

 
 1.  

Wdrażanie do globalnego czytania.

IV.2,
 1.  

Rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów konstrukcyjnych według podanego wzoru.

IV.11
 1.  

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego).

IV.12
 1.  

Poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery „A”, „a”

IV.2, IV.4
 1.  

Poznanie obrazu graficznego liczby „2”

IV.2, IV.4, IV.15
 1.  

Doskonalenie gry na przedszkolnych instrumentach perkusyjnych, rozpoznawanie ich brzmienia.

IV.11, IV.7
 1.  

Wdrażanie do aktywnego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Zestaw ćw. gimnastycznych nr I wyd. Nowa Era Zestaw ćwiczeń porannych pt. „ Dziarskie przedszkolaki”, „ Razem ćwiczymy”.

I.5, I.8

PROGRAM PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY

Rozwijanie samodzielności w przygotowaniu przyborów i materiałów do zajęć, wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków dyżurnego

I.4, I.7, I.6

Rozwijanie zdolności do odczuwania wewnętrznego zadowolenia z dobrze wykonanego zadania, kształtowanie umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach (społecznie akceptowanych) – werbalnych

i niewerbalnych

II.1, II.2, II.6

Budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej, kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych, budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych, wdrażanie do respektowania norm społecznych zawartych
w kontrakcie grupowym (w tym czekanie na swoją kolej, ustępowanie,

pomaganie słabszym/potrzebującym), rozwijanie postawy współdziałania

II.4, II.7, II.9

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 
Koło ekologiczne:  

 • Tworzenie kącika przyrody pod kątem wspomnień z wakacji.
 • Zbieranie darów jesieni: kasztanów, żołędzi, ozdobnych dyni, suszonej jarzębiny w celu wzbogacenia kącika przyrodniczego.
 • Zbiórka kasztanów w celu dokarmiania zwierząt zimą.
 

PLAN DALTOŃSKI

„Praca w grupach”- rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi podczas wykonywania zadań w większych grupach.
„Refleksja” – wdrożenie do umiejętności dokonywania refleksji na każdym etapie działań dzieci; stworzenie planszy refleksji na grupie.
Ustalanie par daltońskich, dyżurnych oraz prawej ręki.
Doskonalenie poczucia odpowiedzialności i systematyczności po przez wykonywanie powierzonych zadań, dyżurów, zaznaczanie obecności oraz dbanie o swoje stanowiska pracy i szafki indywidualne.
„Praca z instrukcją” – kontynuowanie działań w zakresie aktywności dzieci przy kąciku z instrukcją

 

„Kolorowe światła”

 1. Do przedszkola co dzień rano

idę przez ulicę z mamą,

droga wcale nie jest łatwa,

bo na skrzyżowaniach światła.

Ref. Czerwone światło: Stój!

Zielone światło: Idź!

Na żółtym świetle zawsze czekaj,

tak już musi być.

 1. Samochody w rzędach stoją,

a kierowcy spoglądają,

czy już światło jest zielone,

by odjechać w swoją stronę.

Ref. Czerwone światło: Stój!…

 1. Policjanci wciąż pracują,

skrzyżowania obserwują,

czy przepisy wszyscy znają

i czy znaków przestrzegają.

Ref. Czerwone światło: Stój!…

 

„Ważne telefony”

Nie jest ich zbyt dużo, w sumie tylko cztery.

Ale każdy musi poznać te numery.

Więc słuchajcie pilnie, co wam teraz powiem,

999 łączy z pogotowiem.

998 wzywa straż pożarną, zwłaszcza gdy od dymu robi się już czarno.

997 po policję dzwoni, która, o już jedzie, by złodzieja gonić.

Jeszcze 112, numer alarmowy, ten szczególnie trzeba wbić sobie do głowy.

Bo ten numer wszystkie inne zastępuje,

I gdy coś się dzieje, życie nam ratuje.