W sali grupy VI  Kangurki „brykają”
I wesoło razem czas spędzają.
Znają się już kilka lat
I bardzo chcą poznawać świat.
Lubią rozmawiać, liczyć, malować,
A także się gimnastykować.
Wszystkie Kangurki pięknie śpiewają,
A za „złe” zachowanie zawsze przepraszają.
Na zajęciach uważają
I wiele do powiedzenia, na każdy temat, mają.
Zasad w grach i zabawach przestrzegają
I posiłki ładnie zjadają.
Przykładem „świecić się” starają,
Bo przecież „starszakami” się nazywają.

 

 

Wychowawca: Izabela Sokołowska- Kot

nauczyciel: Kinga Płócienniczak

pomoc nauczyciela: Małgorzata Cieniuch


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu ,,Rozwój, wychowanie, edukacja’’

GRUPA VI KANGURKI

Listopad 2019

Nauczyciele: Izabela Sokołowska – Kot, Kinga Płócienniczak

Lp.

Temat kompleksowy: Polska – moja ojczyzna

Termin: 04.11.2019 –19.11.2019

Obszar podstawy programowej

1

,,Mój sąsiad” – swobodne wypowiedzi dzieci;

III/2

IV/2,5

2

,,Gdy idę do przedszkola, widzę…” – zabawa w niedokończone zdanie;

IV/2

3

Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi („mały”, „mniejszy”, „mniej”, „duży”, „większy”, „dużo”, „tyle samo”, „o tyle więcej”, „o tyle mniej”);

IV/18

2

Jakie mamy symbole narodowe? Oglądanie filmu edukacyjnego „Polak Mały!”;

IV/10

3

11 istopada – co to jest niepodległość, gromadzenie informacji , słuchanie piosenki o niepodległości.

IV/10

4

Kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby (stosowanie zwrotów: „przede mną”, „za mną”, „obok mnie”, „z prawej strony”, „z lewej strony”, „blisko”, „bliżej”, „daleko”, „dalej”);

IV/14

6

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego (podróżowanie różnymi środkami lokomocji, różnymi trasami, do różnych miejsc), klasyfikowanie środków lokomocji;

IV/5,16

7

Doskonalenie zdolności analizy i syntezy sylabowej oraz fonemowej;

IV/2

8

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat naszego kraju;

IV/2,5,6

9

Wdrażanie do aktywnego słuchania – czytanie wierszy oraz opowiadań związanych z Polską;

III/8

10

Rozmowy kierowane na temat prezentowanych utworów, wzbogacanie słownictwa, wypowiadanie się;

IV/5,6

11

,,Wieś czy miasto?”- poznawanie cech charakterystycznych miasta i wsi;

IV/2

12

Pobudzanie do aktywności oraz tworzenia wypowiedzi złożonych z kilku zdań;

III/9

IV/2,5,6

13

Poszerzanie doświadczeń muzycznych poprzez śpiewanie polskich utworów;

IV/2,7

14

Rozwijanie kreatywności poprzez ekspresję plastyczną(tworzenie flagi);

IV/8

15

Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych;

I/4,5,8

16

Usprawnianie motoryki małej poprzez ćwiczenia manipulacyjne oraz grafomotoryczne;

I/6,7,9

17

Wprowadzenie i nauka wiersza : W. Bełza- Katechizm polskiego dziecka;

IV/2,6,7

18

Wprowadzenie i nauka piosenki: Jesteśmy Polką i Polakiem;

IV/7

19

Utrwalanie umiejętności posługiwania się swoim nazwiskiem oraz adresem;

III/2,3

20

Kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami, szanowanie emocji innych;

II/2,3,4,9

Program

Wychowawczy

Program

Profilaktyczny

1.

Profilaktyka zachowań ryzykownych;

II/1,2

III/7

2.

Współpraca z rodzicami-pomoc w wykonaniu flagi;

II/5

3.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;

II/7,8

5.

Niwelowanie zachowań niepożądanych społecznie;

III/5,7

Plan Daltoński

1.

Pełnienie dyżurów w sali, w jadalni, szatni,toalecie.

III/1,2,5

2.

Działania prowadzące do samodzielności w działaniu oraz odpowiedzialności;

III/1,7

3.

Rozwijanie umiejętności pracy z instrukcją;

IV/1,4,9

4.

Korzystanie z zegara daltońskiego, np. w celu niwelowania konfliktów związanych z dzieleniem się zabawkami;

II/1,2,3,7,

III/5,7Podpis wychowawcy:

Piosenka i wiersz na listopad

Władysław Bełza- Katechizm polskiego dziecka

Kto ty jesteś?

Polak mały.

Jaki znak twój?

Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz?

Między swemi.

W jakim kraju?

W polskiej ziemi.

Czym ta ziemia?

Mą Ojczyzną.

Czym zdobyta?

Krwią i blizną.

Czy ją kochasz?

Kocham szczerze.

A w co wierzysz?

W Polskę wierzę.JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM

Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas

Ref.:
Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty

Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok

Ref.:
Jesteśmy Polką i Polakiem

Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc

Ref.:
Jesteśmy Polką i Polakiem


Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdański
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat

Ref.:Jesteśmy Polką i Polakiem


Wiersz i piosenka miesiąca / Październik

Wiersz:

W sadzie

S. Todorski

Do mojego sadu

rankiem przyleciała

jeszcze trochę senna

sroczka czarno – biała.

Zobaczyła jabłko

wśród gęstwy gałęzi.

– Pewnie jest mu nudno

wisieć na uwięzi…

Zabiorę je z sobą,

może przyda mi się,

po co ma samotnie

na tym drzewie wisieć.

Piosenka:

JESIEŃ KOLOROWA

 

Na bocianich skrzydłach odfrunęło lato
przyszła do nas jesień strojna i bogata.
W sadach dojrzewają soczyste owoce
Skropione deszczykiem malowane słońcem.

Jesień, Jesień, Jesień kolorowa
hojnie skarby swoje nam rozdaje
Jesień jesień, jesień kolorowa
płynie ponad krajem

Lasy się ubrały w płomienne kolory
Zimne są już ranki i chłodne wieczory
W parkach złote liście leżą jak dywany
Wśród nich połyskują brązowe kasztany

Jesień, Jesień, Jesień kolorowa
hojnie skarby swoje nam rozdaje
Jesień jesień, jesień kolorowa
płynie ponad krajem

Wiatr, jesienny figlarz, srebrne mgły rozsiewa
Czasem lubi z nami przy ogniskach śpiewać
Złota polska jesień, kolorowa pola
Idzie z koszem darów przez lasy i pola

Jesień, Jesień, Jesień kolorowa
hojnie skarby swoje nam rozdaje
Jesień jesień, jesień kolorowa
płynie ponad krajem


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu ,,Rozwój, wychowanie, edukacja’’

GRUPA VI KANGURKI

Październik 2019

Nauczyciele: Izabela Sokołowska – Kot, Kinga Płócienniczak

Lp.

Temat kompleksowy: Jesień w sadzie i w ogrodzie

Termin: 07.10.2019 –18.10.2019

Obszar podstawy programowej

1

Gromadzenie informacji na temat jesieni;

III/8,19

IV/1,

2

Poznawanie sadu oraz rosnących w nim owoców;

IV/1,2,3,18

3

Poznawanie ogrodu oraz warzyw;

IV/18

2

Utrwalanie wiadomości na temat nazewnictwa owoców i warzyw;

IV/2,5,19

3

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów oraz tworzenia zbiorów owoców i warzyw

IV/12,15

4

Poznawanie sposobów przetwarzania owoców, co możemy z nich zrobić;

IV/9

5

Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;

IV/2,3,4,5

6

Czytanie globalne; dopasowywanie nazw warzyw i owoców;

IV/15

7

Doskonalenie zdolności analizy i syntezy sylabowej oraz fonemowej;

IV/2,4,6

8

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

IV/1,2,5,6

9

Wdrażanie do aktywnego słuchania – czytanie wierszy oraz opowiadań związanych z sadem i ogrodem;

III/7,8

10

Rozmowy kierowane na temat prezentowanych utworów, wzbogacanie słownictwa, wypowiadanie się;

IV/5,6

11

Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia – kodowanie, klasyfikowanie, tworzenie sekwencji;

IV/9,12,13,15

12

Pobudzanie do aktywności oraz tworzenia wypowiedzi złożonych z kilku zdań;

III/9

IV/2,5,6

13

Poszerzanie doświadczeń muzycznych poprzez śpiewanie utworów związanych z jesienią;

IV/2,7

14

Rozwijanie kreatywności poprzez ekspresję plastyczną;

IV/8

15

Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych;

I/4,5,8

16

Usprawnianie motoryki małej poprzez ćwiczenia manipulacyjne oraz grafomotoryczne;

I/6,7,9

17

Nauka wiersza : W sadzie

IV/2,6,7

18

Nauka piosenki: Kolorowa jesień

IV/7

19

Kształtowanie umiejętności posługiwania się swoim nazwiskiem oraz adresem

III/2,3

 

Utrwalanie nazw dni tygodnia oraz miesięcy poprzez śpiewanie piosenek

IV/7, 16

Program

Wychowawczy

Program

Profilaktyczny

1.

Profilaktyka zachowań ryzykownych;

II/1,2

III/7

2.

Współpraca z rodzicami;

II/5

3.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;

II/7,8

4.

Budowanie poczucia bezpieczeństwa;

II/1,5,7

IV/1,2

5.

Niwelowanie zachowań niepożądanych społecznie;

III/5,7

Plan Daltoński

1.

Pełnienie dyżurów;

III/1,2,5

2.

Wdrażanie do samodzielności w działaniu oraz odpowiedzialności;

III/1,7

3.

Rozwijanie umiejętności pracy z instrukcją;

IV/1,4,9

4.

Korzystanie z zegara daltońskiego, np. w celu niwelowania konfliktów związanych z dzieleniem się zabawkami;

II/1,2,3,7,

III/5,7

Podpis wychowawcy:


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu ,,Rozwój, wychowanie, rozwój’’

GRUPA VI KANGURKI

Październik 2019

Nauczyciele: Izabela Sokołowska – Kot, Kinga Płócienniczak

Lp.

Temat kompleksowy: Bezpieczni na drodze

Termin: 01.10.2019 –04.10.2019

Obszar podstawy programowej

1

Gromadzenie informacji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

III/8,19

IV/1,

2

Poznawanie zasad ruchu drogowego;

IV/2,5,19

3

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów oraz tworzenia zbiorów;

IV/12,15

4

Zapoznanie się z wyglądem wybranych znaków drogowych;

IV/9

5

Utrwalenie wiadomości na temat sygnalizacji świetlnej;

IV/2,3,4,5

6

Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10 oraz posługiwania się liczebnikami porządkowymi;

IV/15

7

Doskonalenie zdolności analizy i syntezy sylabowej oraz fonemowej;

IV/2,4,6

8

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

IV/1,2,5,6

9

Wdrażanie do aktywnego słuchania – czytanie wierszy oraz opowiadań związanych z ruchem drogowym ;

III/7,8

10

Rozmowy kierowane na temat prezentowanych utworów, wzbogacanie słownictwa, wypowiadanie się;

IV/5,6

11

Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia – kodowanie, klasyfikowanie;

IV/9,12,13,15

12

Pobudzanie do aktywności oraz tworzenia wypowiedzi złożonych z kilku zdań;

III/9

IV/2,5,6

13

Poszerzanie doświadczeń muzycznych poprzez śpiewanie utworów związanych z ruchem drogowym;

IV/2,7

14

Rozwijanie kreatywności poprzez ekspresję plastyczną;

IV/8

15

Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych;

I/4,5,8

16

Usprawnianie motoryki małej poprzez ćwiczenia manipulacyjne oraz grafomotoryczne;

I/6,7,9

Program

Wychowawczy

Program

Profilaktyczny

1.

Profilaktyka zachowań ryzykownych;

II/1,2

III/7

2.

Współpraca z rodzicami;

II/5

3.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;

II/7,8

4.

Budowanie poczucia bezpieczeństwa;

II/1,5,7

IV/1,2

5.

Niwelowanie zachowań niepożądanych społecznie;

III/5,7

Plan Daltoński

1.

Pełnienie dyżurów;

III/1,2,5

2.

Wdrażanie do samodzielności w działaniu oraz odpowiedzialności;

III/1,7

3.

Rozwijanie umiejętności pracy z instrukcją;

IV/1,4,9

4.

Kształtowanie umiejętności świadomego planowania działań;

IV/13,16

Podpis wychowawcy:


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE

do realizacji programu ,,Rozwój, wychowanie, edukacja’’

GRUPA VI KANGURKI

Wrzesień 2019

Nauczyciele: Izabela Sokołowska – Kot, Kinga Płócienniczak

Lp.

Temat kompleksowy: Przede wszystkim bezpieczeństwo

Termin: 16.09.2019-27.09.2019

Obszar podstawy programowej

1

Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych aspektów życia;

III/7

2

Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu;

II/1,7

3

Zaznajomienie dzieci z numerami alarmowymi, między innymi poprzez śpiewanie piosenek;

IV/7

4

Kształtowanie właściwych zachowań w kontaktach z osobami obcymi;

III/9

IV/1

5

Uwrażliwianie na zachowanie bezpieczeństwa podczas spacerów, wycieczek oraz korzystania z placu zabaw;

III/5,7

6

Kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania

się w przedszkolu i poza nim;

II/2,3

III/1,4,7

7

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo;

III/1,3,5,7

8

Kształtowanie umiejętności bezpiecznego przechodzenie przez jezdnię;

III/7

IV/14

9

Znajomość zagrożeń płynących ze świata roślin, zwierząt i ludzi;

II/10

10

Znajomość zasad bezpiecznej ewakuacji;

II/7

III/7

11

Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10;

IV/15

12

Usprawnianie motoryki małej poprzez ćwiczenia manipulacyjne, techniczne oraz grafomotoryczne;

I/2,6,7

IV/8

13

Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych;

I/4,5,8,9

14

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

IV/1,2,5

Program Profilaktyczny oraz Wychowawczy

1

Współpraca z rodzicami;

II/5

2

Profilaktyka zachowań ryzykownych;

II/1,2

III/1,2,5,7

3

Budowanie poczucia bezpieczeństwa;

II/6,78

III/1

4

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz konfliktów rówieśniczych;

II/2,3

III/1,2,4,5,6,7,9

Plan Daltoński

1

Rozwijanie umiejętności pracy z instrukcją;

IV/4,9

2

Kształtowanie umiejętności planowania zadań oraz wykonywania ich na czas;

IV/16,

3

Wdrażanie do samodzielności oraz odpowiedzialności;

I/2,3,7

4

Rozwijanie umiejętności pełnienia dyżurów;

III/2

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu ,,Rozwój, wychowanie, edukacja’’

GRUPA VI KANGURKI

Wrzesień 2019

Nauczyciele: Izabela Sokołowska – Kot, Kinga Płócienniczak

Lp.

Temat kompleksowy: WITAJ JESIEŃ!

Termin: 22.09.2019 – 30.09.2019

Obszar podstawy programowej

1

Gromadzenie informacji na temat nadchodzącej pory roku;

IV/1,16,18

2

Kształtowanie umiejętności opisywania cech charakterystycznych jesieni;

IV/2,5,16,18

3

Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów oraz tworzenia zbiorów;

IV/15

4

Uwrażliwianie na piękno przyrody;

III/11

5

Obserwacja zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz nadchodzących zmian;

IV/1,16,18

6

Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10 oraz posługiwania się liczebnikami porządkowymi;

IV/15

7

Doskonalenie zdolności analizy i syntezy sylabowej oraz fonemowej;

IV/2,4,6

8

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

IV/1,2,5,6

9

Gromadzenie informacji na temat ekosystemu leśnego-rośliny, zwierzęta;

IV/1,3,18,19

10

Wdrażanie do aktywnego słuchania – czytanie wierszy oraz opowiadań związanych z porą roku ;

III/7,8

11

Rozmowy kierowane na temat prezentowanych utworów, wzbogacanie słownictwa, wypowiadanie się;

IV/5,6

12

Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia – kodowanie, jesienne sudoku, szeregowanie, klasyfikowanie;

IV/9,12,13,15

13

Pobudzanie do aktywności oraz tworzenia wypowiedzi złożonych z kilku zdań;

III/9

IV/2,5,6

14

Poszerzanie doświadczeń muzycznych poprzez śpiewanie utworów związanych z jesienią;

IV/2,7

15

Rozwijanie kreatywności poprzez ekspresję plastyczną;

IV/8

16

Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych;

I/4,5,8

17

Usprawnianie motoryki małej poprzez ćwiczenia manipulacyjne oraz grafomotoryczne;

I/6,7,9

Program

Wychowawczy

Program

Profilaktyczny

1.

Profilaktyka zachowań ryzykownych;

II/1,2

III/7

2.

Współpraca z rodzicami;

II/5

3.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;

II/7,8

4.

Budowanie poczucia bezpieczeństwa;

II/1,5,7

IV/1,2

5.

Niwelowanie zachowań niepożądanych społecznie;

III/5,7

Plan Daltoński

1.

Pełnienie dyżurów;

III/1,2,5

2.

Wdrażanie do samodzielności w działaniu oraz odpowiedzialności;

III/1,7

3.

Rozwijanie umiejętności pracy z instrukcją;

IV/1,4,9

4.

Kształtowanie umiejętności świadomego planowania działań;

IV/13,16

Podpis wychowawcy:

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

do realizacji programu ,,Rozwój, wychowanie, edukacja’’

GRUPA VI KANGURKI

Wrzesień 2019

Nauczyciele: Izabela Sokołowska – Kot, Kinga Płócienniczak

Lp.

Temat kompleksowy: WITAMY W PRZEDSZKOLU

Termin: 02.09.2019 – 13.09.2019

Obszar podstawy programowej

1

Zapoznanie się oraz tworzenie przyjaznej atmosfery;

III/1,3,4,8,9

2

Budowanie miedzy dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji;

II/2,9

III/1,4,6,7

3

Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa;

III/5

4

Wspomnienia z wakacji – refleksje na temat letnich wycieczek;

III/8,9

IV/5,16,18

5

Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na różne kryteria;

IV/12,15

6

Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji;

II/3, 4,6,7,8

7

Doskonalenie zdolności analizy i syntezy sylabowej oraz fonemowej;

IV/2,4,6

8

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

IV/1,2,5,6

9

Wdrażanie do aktywnego słuchania wypowiedzi innych;

III/6,8

10

Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych;

I/5,8,9

11

Usprawnianie motoryki małej poprzez ćwiczenia manipulacyjne oraz grafomotoryczne;

I/6,7,9

Program

Wychowawczy

Profilaktyczny

1.

Profilaktyka zachowań ryzykownych;

II/1,2

III/7

2.

Współpraca z rodzicami;

II/5

3.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;

II/7,8

4.

Budowanie poczucia bezpieczeństwa;

II/1,5,7

IV/1,2

5.

Niwelowanie zachowań niepożądanych społecznie;

III/5,7

Plan Daltoński

1.

Zapoznanie dzieci między innymi z planem dnia, dyżurami oraz kącikami aktywności;

III/5,8,9

2.

Wdrażanie do samodzielności w działaniu oraz odpowiedzialności;

III/1,7

3.

Rozwijanie umiejętności pracy z instrukcją;

IV/1,4,9

4.

Kształtowanie umiejętności świadomego planowania działań;

IV/13,16

Podpis wychowawcy:

 

Mądry przedszkolak
Autor: W. Szwajkowski

Mądry przedszkolak przykładem świeci –
zawsze jest grzeczny dla innych dzieci.
Nie krzyczy na nie, nawet gdy zły jest
i ich nie szturcha, ani nie bije.

Chce coś od innych – grzecznie poprosi
i się z szacunkiem do nich odnosi.
Jak z tego widać, nie trzeba wiele,
by wszystkich dzieci być przyjacielem.

 

PIOSENKA NA WRZESIEŃ:

„Przedszkole drugi dom”

1. Gdy dzień wstaje i wita świat,

ranną porą wstaję i ja.

Mama pomaga ubierać się,

do przedszkola prowadzi mnie.

Ref.: Ja chodzę tam co dzień,

obiadek dobry jem,

a po spacerze w sali

wesoło bawię się.

Kolegów dobrych mam,

nie jestem nigdy sam,

. przedszkole domem drugim jest.

2. Czasem rano trudno mi wstać,

chciałoby się leżeć i spać.

Lecz na mnie auto czeka i miś,

w co będziemy bawić się dziś?

Ref.: Ja chodzę tam co dzień…

3. Zamiast mamy Panią tu mam,

bardzo dużo wierszyków znam..

Śpiewam i tańczę, wesoło mi

i tak płyną przedszkolne dni

Ref.: Ja chodzę tam co dzień…