W sali grupy VI  Kangurki „brykają”
I wesoło razem czas spędzają.
Znają się już kilka lat
I bardzo chcą poznawać świat.
Lubią rozmawiać, liczyć, malować,
A także się gimnastykować.
Wszystkie Kangurki pięknie śpiewają,
A za „złe” zachowanie zawsze przepraszają.
Na zajęciach uważają
I wiele do powiedzenia, na każdy temat, mają.
Zasad w grach i zabawach przestrzegają
I posiłki ładnie zjadają.
Przykładem „świecić się” starają,
Bo przecież „starszakami” się nazywają.

 

 

Wychowawca: Izabela Sokołowska- Kot

nauczyciel: Kinga Płócienniczak

pomoc nauczyciela: Małgorzata Cieniuch


 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA VI 

KWIECIEŃ 2019

NAUCZYCIELE: Daniel Miszke, Joanna Maląg, Małgorzata Zachaczewska

  

 

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY: 

„Wiosna w  lesie i zagrodzie”

TERMIN: 01.04.2019 r.- 12.04.2019 r.

OBSZAR PODSTAWY , PROGRAMOWEJ
1. Poszerzanie wiedzy na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie i w zagrodzie II. 10, IV.18,  IV.19,
2. Poznanie wybranych gatunków zwierząt gospodarskich i leśnych IV.18,  IV.19, II. 10
3. Poznaje korzyści, jakie czerpie człowiek z hodowli zwierząt. Zapoznanie dzieci z wartościami odżywczymi produktów mlecznych. IV.18,  IV.19, II. 10
4. Nazywanie zwierząt dorosłych i młodych łączenie ich w pary. IV.12, IV.18,  IV.19,
5. Odpowiadanie na pytania pełnym zdaniem, układanie historyjek obrazkowych, rozwiązywanie zagadek I.9, IV.5,
6. Rozróżnianie zwierząt hodowlanych od dzikich, żyjących na wolności. Budowanie dłuższych wypowiedzi na określony temat I.9, IV.5,
7. Rozróżnianie i nazywanie kształtów figur geometrycznych płaskich i przestrzennych III.9, IV.12
8. Rozwijanie zainteresowań plastyczno- estetycznych po przez wykonywanie pracy plastycznej na określony temat. Wykorzystywanie różnych technik i materiałów plastycznych. IV.8, IV.11
9. Wyznaczanie, działając na konkretach, wynik dodawania i odejmowania w zakresie 11 IV. 8   IV.15
10. Grupowe śpiewy przy zachowaniu tempa i rytmu.  Odtwarzanie rytmów w dowolny sposób: za pomocą dźwięków mowy, wyklaskując, tupiąc, wystukując IV.1, IV.7
11. Kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw ruchowych III 9 II 1,3,4, IV 1,2,7 

 

Lp. TEMAT KOMPLEKSOWY: 

„Wielkanocne zwyczaje i obrzędy”

TERMIN: 15.04.2019 r.- 19.04.2019 r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1.        Poznanie tradycji i zwyczajów świąt wielkanocnych IV.2, IV.5, IV.10
2.        Dostrzeganie piękna w wytworach sztuki ludowej swojego regionu. IV.7,8,9,10
3.        Uczestniczenie w zabawach badawczych i próbuje samodzielnie wyciągać wnioski. IV.7
4.        Rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni dźwiękowej poprzez śpiewanie piosenek oraz zabawę do muzyki. IV.1, IV.7
5.        Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych – rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci podczas wykonywania ćwiczeń bieżnych, skocznych, rzutnych i równoważnych. I.5, I.8, I.9
6.        Rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni poprzez wykonywanie prac plastyczno – technicznych. IV.1, IV.8
7.        Utrwalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych poprzez słuchanie bajek terapeutycznych oraz uczestniczenie w scenkach dramowych. II.1, II.2, II.4, II.6,
8.        Tworzenie zbiorów przedmiotów i wyodrębnianie podzbiorów według 2 cech IV.15
9.        Wskazywanie i nazywanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: na, pod, między, po prawej, po lewej stronie IV. 14 

 

  TEMAT KOMPLEKSOWY: 

„Przyjaciele Ziemi”

TERMIN: 23.04.2019 r.- 19.04.2019 r.

 
1. Wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym II. 10, IV.18,  IV.19,
2. Tworzenie wypowiedzi na określony temat, odważne wyrażanie swoich myśli i odczuć II. 10, IV.18,  IV.19
3. Przedstawienie sposobów dbania o środowisko, IV.18
4. Mierzenie długości: krokami, stopa za stopą, wybraną miarą, np. paskiem papieru, sznurkiem IV. 13
5. Wskazywanie na papierze góry, dołu oraz rogów kartki IV. 13
6. Poznanie: zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, przedstawicieli ginących gatunków wyjaśnienie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione II. 10, IV.18,  IV.19
7. Rozwijanie poczucia rytmu muzycznego IV. 1 7
8. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi wdrażanie do respektowania cudzych emocji, uwrażliwienie, że zwierzęta też mają emocje II 1,2. 3,4,6,9,10 

 

9. Odzwierciedlanie w pracy plastycznej swoich odczuć i posiadaną wiedzę społeczno – przyrodniczą I 6  IV. 8  II 11 

 

10. Rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności IV. 4 8 9 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Przestrzeganie zasad poruszania się po ulicy tylko pod opieką osoby dorosłej  Nie oddalanie się od opiekunów podczas spacerów i wycieczek II.7, III.5,
Dostrzeganie wartości emocjonalnej otoczenia przyrodniczego, jako 

źródła satysfakcji estetycznej

I.5, III.5, III.8
 Znajomość i respektowanie zasad mających wpływ na zdrowie (ruch i przebywanie na świeżym powietrzu) Korzystanie z zabawek, sprzętu sportowego oraz ogrodowego zgodnie z ich przeznaczeniem I.7, II.3, III.5
PROGRAM WYCHOWAWCZY Poznanie wytworów artystycznych związanych z wiosennymi świętami II.11, III.2, III.8, III.9,
Ocenianie swojego zachowania w kontekście podjętych czynności 

i zadań oraz przyjętych norm grupowych

II.1, II.2, III.4, III.7
Kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami, w tym przekształcania 

Emocji negatywnych w pozytywne

II 1,2. 3,4,6,9,10
  

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

 

Logopedia grupowa: korygowanie wad wymowy, praca w grupie.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – usprawnienie funkcji słuchowo – językowych i poznawczych; ćwiczenia wydłużające czas koncentracji uwagi.
Zajęcia grupowe z psychologiem – nabywanie kompetencji społecznych.
Zajęcia wyrównawcze: 

•    ćwiczenia w zakresie analizy i syntezy słuchowej wyrazów,

•    ćwiczenia w zakresie doskonalenia sprawności manualnej, głównie ćwiczenia manipulacyjne oraz ćwiczenia usprawniające dużą motorykę,

•    ćwiczenia w zakresie  nazywania i wyrażania emocji, budowania pozytywnego obrazu własnej osoby,

•    ćwiczenia w zakresie rozwijania prawidłowej wymowy: ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, ortofoniczne

  

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 

Mali Odkrywcy  

„Badanie kształtu wody.”

„Co pływa, co tonie.”

„Odgłosy wody.”

Kółko lingwistyczne

1.Zabawa,,Are you Bob”? -nauka zadawania pytań-kim jesteś? Przykro mi, nie jestem Bob, jestem np. Bartek

2.Uczymy się piosenki ,, Shapes „-poznajemy nazwy figur geometrycznych

Kółko matematyczne

Spotkanie z zadaniem:

– rozwiązywanie zadań wymagających liczenia w sytuacjach zadaniowych i zabawowych;

2. Zadania z obrazkami:

– układanie zadań do obrazków;

– symulowanie rozwiązywania zadań ułożonych do obrazków na liczmanach;

3. Sam układam zadania:

– układanie i rozwiązywanie zadań z treścią bez obrazków;

4.Dodaję i odejmuję:

– kodowanie i dekodowanie czynności matematycznych, używając liczb i znaków: „+”, „-„,„=”, „<”, „>”;

Koło plastyczne 

Wiosenne kotki- praca plastyczna z waty i papieru.

Popcornowe owieczki- praca plastyczna z wykorzystaniem popcornu.

Tęcza- wykonanie pracy z pasków papieru i kolorowej waty.

Robimy kotyliony- tworzenie kotylionu z białych i czerwonych pasków papieru.

PLAN DALTOŃSKI „Praca z instrukcją” – kontynuowanie działań w zakresie aktywności dzieci przy kąciku z instrukcją
„Praca w zespołach”- doskonalenie umiejętności współpracy między dziećmi.
„Refleksja” – doskonalenie umiejętności dokonywania refleksji na każdym etapie działań dzieci.
„Ekspert” – zachęcanie dzieci do prowadzenia przez nich zajęć koleżeńskich dla pozostałych dzieci.
       

 

Piosenka  

 

Dbaj o Ziemię

1. Nie rzucaj papierków na trawę.

Nie zaśmiecaj ziemi.

I pomóż nam dbać o planetę.

Niech wszystko się zazieleni.

Ref. Bo Ziemia to nasz dom,

mieszkamy właśnie tu,

gdzie się roztacza w krąg

wiosenny zapach bzu.

2. Nie zrywaj i nie łam gałązek.

Nie strasz zwierząt w lesie.

Przyroda ci wnet podziękuje.

Na listkach szczęście przyniesie.

Ref. Bo Ziemia to nasz dom…

 

Piosenka 

Czarodziejskie podwórko

1. Za skrzypiącą złotą furtką

czarodziejskie jest podwórko!

Biega po nim stado kur

z wachlarzami z kurzych piór.

Refren

A po stawie  gąska płynie,

gąska w białej krynolinie,

za nią orszak kaczych dam,

biały kaczor też jest tam!

2. Po podwórku jak księżniczki

spacerują dwie indyczki.

Spacerują w sukniach z piór,

każda w sukni w inny wzór.

Refren

A po stawie… jw.

3. Chodzi świnka po podwórzu,

stroje ma w odcieniach różu.

Czasem w błocie gubi róż,

bo tak lubi no i już!

Refren

A po stawie… jw.

4. Kto zasiada tu na tronie?

Kogut z tęczą na ogonie.

Czasem dziobem dziobie tron,

tak po prostu, jak to on!

 

Wiersz 

 

,,Już Wielkanoc”

 

Święta, Święta Wielkanocne

Jak wesoło, jak radośnie.

 

Już słoneczko mocno grzeje

Miły wiatr wokoło wieje.

 

Rośnie trawa na trawniku

Żółty żonkil w wazoniku.

 

Na podwórku słychać dzieci

Ach, jak dobrze, że już kwiecień.

 

A w koszyczku, na święcone

Jajka równo ułożone.

 

Śliczne, pięknie malowane

Różne wzory wymyślone.

 

Jest baranek z chorągiewką

Żółty kurczaczek ze wstążeczką.

 

I barwinek jest zielony

W świeże kwiatki ustrojony.

 

 

 

 

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA VI  

LUTY 2019

NAUCZYCIELE: Daniel Miszke , Joanna Maląg

   

 

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY:  

„Dziecko małym artystą”

TERMIN: 11.02.2019-22.02.2019r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Nazywanie i rozróżnianie instrumentów oraz ich dźwięków IV.7, IV.21
2. Poznanie różnych form tańca oraz różnych rodzajów muzyki IV.7, IV.21
3. Wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabaw w teatr IV.16
4. Zapoznanie z teatrem; zwrócenie uwagi na wystrój teatru, nazywanie poszczególnych pomieszczeń (kasa, widownia, scena) IV.1, IV.3  IV.7, IV.20,21
5. Inspirowanie zabaw z elementami pantomimy, zabaw dramowych IV.1, IV.16
6. Wdrażanie do nauki czytania i pisania poprzez zabawę: rozpoznawanie litery C IV.4
7. Zapoznanie z obrazem graficznym liczb 0, rozpoznawanie cyfr wśród innych IV.15
8. Słuchanie utworów literackich; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu oraz budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym. IV.2, IV.3, IV.5, IV.6
9. Wdrażanie do nauki pisania poprzez wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych: pisanie znaków literopodobnych i liter po śladzie i samodzielnie. IV.8, I.7
10. Wdrażanie do nauki czytania poprzez doskonalenie analizy słuchowej wyrazów, rozwijanie umiejętności określania samogłosek i spółgłosek w wyrazach. IV.2, IV.4, IV.6
11. Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych – wykonywanie ćwiczeń równoważnych i rzutnych. I.4, I.5, I.8, I.9
12. Uczestniczenie w zajęciach plastycznych rozwijających sprawność manualną dzieci oraz ich myślenie twórcze: malowanie farbami, wycinanie, wyklejanie, lepienie z plasteliny, wydzieranka. IV.1, IV.8, IV.11
13. Stwarzanie możliwości do aktywności na świeżym powietrzu; dokarmianie ptaków zimą, zabawy z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. II.10, II.11, IV.18
14. Zapoznanie dzieci z symbolami odejmowania i dodawania doskonalenie umiejętności rachunkowych  
     

TEMAT KOMPLEKSOWY:

„W przestrzeni kosmicznej”

TERMIN: 25.02.2019 – 08.03.2019 r.

   

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1. Dostarczanie wiadomości na temat obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, w tym budowy Układu Słonecznego, IV18,19, IV.2,3
2.  Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek na temat kosmosu IV18,19, IV.2,3
3. Rozbudzanie zainteresowania życiem dinozaurów na ziemi IV18,19, IV.2,3
4. Budowanie wiedzy o skałach i minerałach (w szczególności o ich rodzajach, wydobyciu oraz sposobach wykorzystywania przez człowieka). IV18,19, IV.2,3
5. Zapoznanie z zapisem graficznym litery „N”, tworzenie „banku słów” zaczynających się na daną głoskę, wyodrębnianie litery wśród innych liter. IV.4, IV.2
6. Doskonalenie umiejętności odczytywania sylab i krótkich wyrazów. IV.4
7. Słuchanie bajek i opowiadań dla dzieci, zachęcanie do wypowiadania się na temat słuchanych utworów; rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków na przyszłość. IV.3, IV.5, II.1
8. Zapoznanie z obrazem liczby „10”; doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach w zakresie 10, tworzenie zbiorów dziesięcioelementowych, porównywanie liczebności zbiorów. IV.12, IV.15
9. Utrwalenie wiadomości na temat figur geometrycznych – konstruowanie obiektów) z dostępnych figur IV.8,9,12
10. Wskazywanie różnic między obrazkami, analiza i synteza obrazkowa – rozwijanie percepcji wzrokowej. IV.5, IV.9
11. Samodzielne tworzenie muzyki, rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej. IV.1, IV.7
12. Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych – rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci podczas wykonywania ćwiczeń bieżnych, skocznych, rzutnych i równoważnych. I.5, I.8, I.9
13. Odgrywanie scenek sytuacyjnych: rozwijanie umiejętności odróżniania uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych oraz radzenia sobie z nimi. II.1, II.4, II.6
14. Rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni poprzez wykonywanie prac plastyczno – technicznych z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych. IV.1, IV.8
15. Kształtowanie umiejętności tworzenia gier planszowych IV.11,12,14,15

 

 

Wiersz do nauki

 

Dorota Gellner

Czarodziejski most

 Jest nad rzeką most zaklęty, jakby z bajki wprost wyjęty.

 Przez ten most pewnego dnia Czarownica z miotłą szła.

I choć zła okropnie była … W DOBRĄ WRÓŻKĘ się zmieniła!

Jechał tędy stary wóz. Trochę chrustu z lasu wiózł.

 Nagle – co to? Chrustu nie ma a wóz się w KARETĘ zmienia!

Aż woźnica oczy przetarł: – Cztery konie? I kareta?

Tu sierotkę chudą małą, coś dziwnego też spotkało.

Przez trzy dziury przeskoczyła i… w KRÓLEWNĘ się zmieniła!

 Raz diabełek mostem biegł, żeby przejść na drugi brzeg.

 Lecz nim doszedł do połowy, różki mu zniknęły z głowy.

Kiedy zajrzał do lusterka, to już rosły mu skrzydełka.

A na końcu tego mostu już ANIOŁKIEM był po prostu.

Więc gdy kiedyś się rozzłościsz, po bajkowym przejdź się moście.

Kiedy będziesz zły, ponury przeskocz prędko przez trzy dziury.

 Może buzia zła nadęta, Znów się stanie

 UŚMIECHNIĘTA?

 

Piosenki do nauki

 

Skaczące nutki

 1. Do przedszkola wpadły nutki,

wszystkie miały czarne butki,

czarne szelki i czapeczki

i skakały jak piłeczki.

 

Ref. Ta wysoko, tamta nisko,

ta z plecakiem, ta z walizką.

Roztańczone nutki trzy:

do, re, mi, nutki trzy.

 

 1. Poprosiły o mieszkanie

w dużym, czarnym fortepianie,

i biegały i skakały

po klawiszach czarno-białych.

Ref. Ta wysoko, tamta nisko…

 

 1. Nawet na leżakowaniu,

przeszkadzały dzieciom w spaniu

i skakały po kocykach

w czarnych szelkach i bucikach.

Ref. Ta wysoko, tamta nisko…

 

 

Cztery żywioły

 

 1. Lubię po piasku biegać boso,

gliną się bawić, kamieniami.

Nogi mnie w dal po ziemi niosą,

ciekawy świat poznaję z wami.

 

Ref. Ziemia – po niej biegamy,

ogień – ciepło nam daje,

wodę – chętnie pijemy,

powietrzem – oddychamy.

 

 1. Ogień gorący jest i groźny,

czasem przyjemny także bywa,

gdy w święta wokół blask roztacza,

a ciepło nam na serca spływa.

 

Ref. Ziemia – po niej biegamy…

 

 1. Woda jest piękna, kiedy rzeką

lub wodospadem z góry spływa.

Potrzebna ludziom jest do życia,

chociaż czasami groźna bywa.

 

Ref. Ziemia – po niej biegamy…

 

 1. Powietrza dużo jest dokoła.

Powietrzem wszyscy oddychamy.

Przynosi zapach czekolady,

dymu z ogniska, perfum mamy.

Ref. Ziemia – po niej biegamy…


 

 Wdrożenie do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu. Dalsze wdrażanie do stosowania przez dzieci zwrotów grzecznościowych. Słuchanie bajek o charakterze terapeutycznym – kształtowanie umiejętności oceniania bohaterów. Przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – usprawnienie funkcji słuchowo – językowych i poznawczych; ćwiczenia wydłużające czas koncentracji uwagi. Zajęcia grupowe z psychologiem – nabywanie umiejętności społecznych. Zajęcia wyrównawcze:•       ćwiczenia w zakresie analizy i syntezy słuchowej,•       ćwiczenia w zakresie doskonalenia sprawności manualnej,•       ćwiczenia w zakresie  nazywania i wyrażania emocji, budowania pozytywnego obrazu własnej osoby,•       ćwiczenia wydłużające koncentrację uwagi,•       ćwiczenia w zakresie rozwijania prawidłowej wymowy: ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, ortofoniczne „Praca w zespołach”- rozwijanie umiejętności współpracy między dziećmi. „Refleksja” – wdrożenie do umiejętności dokonywania refleksji na każdym etapie działań dzieci. „Już potrafię” – aktualizacja umiejętności dzieci za pomocą piktogramów.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUPA VI   

STYCZEŃ 2019

NAUCZYCIELE: Daniel Miszke , Anna Miszewska, Joanna Maląg

    

 

l.p

TEMAT KOMPLEKSOWY:   

„Zimowy czas – zabawy czas”

TERMIN: 31.12.2018-11.01.2019r.

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Zapoznanie dzieci z ciekawymi sposobami spędzania czasu zimą, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. IV.2, IV.16, 1V.18
2. Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami sportów zimowych. IV.18
4. Utrwalenie nazw dni tygodnia i pór roku oraz ich charakterystycznych cech; podział roku na miesiące – nauka nazw miesięcy. IV.16
5. Pokaz i omówienie różnego rodzaju kalendarzy, tworzenie własnych kalendarzy. IV.1, IV.16
6. Zapoznanie dzieci z tematyką zmienności dnia i nocy. IV.1, IV.16
7. Prezentacja działania zegara – poznanie zasad odczytywania godzin na zegarze. IV.16
8. Doskonalenie umiejętności mierzenia z zastosowaniem wspólnej miary. IV.13
9. Wdrażanie do nauki czytania i pisania poprzez zabawę: rozpoznawanie litery C IV.4
10. Zapoznanie z obrazem graficznym liczb 8, rozpoznawanie cyfr wśród innych IV.15
11. Słuchanie utworów literackich; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu oraz budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym. IV.2, IV.3, IV.5, IV.6
12. Słuchanie utworów o charakterze terapeutycznym, rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji własnych i innych oraz umiejętności kontrolowania ich, rozwijanie postaw empatycznych. II.1, II.6, II.7, II.8
13. Wdrażanie do nauki pisania poprzez wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych: pisanie znaków literopodobnych i liter po śladzie i samodzielnie. IV.8, I.7
14. Wdrażanie do nauki czytania poprzez doskonalenie analizy słuchowej wyrazów, rozwijanie umiejętności określania samogłosek i spółgłosek w wyrazach. IV.2, IV.4, IV.6
15. Słuchanie i śpiewanie piosenek, interpretacja ruchowa do muzyki, rozpoznawanie i nazywanie instrumentów muzycznych. I.5, IV.1, IV.7
16. Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych – wykonywanie ćwiczeń równoważnych i rzutnych. I.4, I.5, I.8, I.9
17. Aktywność na świeżym powietrzu: obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie zimą. II.11, IV.18, IV.16
18. Uczestniczenie w zajęciach plastycznych rozwijających sprawność manualną dzieci oraz ich myślenie twórcze: malowanie farbami, wycinanie, wyklejanie, lepienie z plasteliny, wydzieranka.   

 

 

IV.1, IV.8, IV.11
    

Lp.

    

TEMAT KOMPLEKSOWY:

„W karnawale same bale”

TERMIN: 14.01.2018 – 25.01.2018 r.

    

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

1. Wyjaśnienie pojęcia: „Karnawał”, tworzenie mapy skojarzeń do tego słowa. IV.2, IV.6
2. Kształtowanie umiejętności wcielania się w role różnych postaci z bajek, wypowiadanie się na temat własnych przeżyć. II.4, II.8, III.8, IV.1, IV.3
4. Tworzenie drzewa genealogicznego, wypowiadanie się na temat własnej rodziny (głównie na temat babć i dziadków). III.2, III.3, III.6
5. Celebrowanie święta babci i dziadka: przygotowanie występu Jasełkowego. III.2, III.6, III.8, IV1, IV.2
6. Zapoznanie z zapisem graficznym litery „N”, tworzenie „banku słów” zaczynających się na daną głoskę, wyodrębnianie litery wśród innych liter. IV.4, IV.2
7. Doskonalenie umiejętności odczytywania sylab i krótkich wyrazów. IV.4
8. Słuchanie bajek i opowiadań dla dzieci, zachęcanie do wypowiadania się na temat słuchanych utworów; rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków na przyszłość. IV.3, IV.5, II.1
9. Zapoznanie z obrazem liczby „9”; doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach w zakresie 9, tworzenie zbiorów dziesięcioelementowych, porównywanie liczebności zbiorów. IV.12, IV.15
10. Utrwalenie nazw monet i banknotów używanych w Polsce. IV.17
9. Tworzenie układanek logicznych z wykorzystaniem Tangramu. IV.12
11. Wskazywanie różnic między obrazkami, analiza i synteza obrazkowa – rozwijanie percepcji wzrokowej. IV.5, IV.9
12. Rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni dźwiękowej poprzez śpiewanie piosenek, zabawę do muzyki oraz granie na instrumentach perkusyjnych. IV.1, IV.7
13. Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych – rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci podczas wykonywania ćwiczeń bieżnych, skocznych, rzutnych i równoważnych. I.5, I.8, I.9
14. Odgrywanie scenek sytuacyjnych: rozwijanie umiejętności odróżniania uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych oraz radzenia sobie z nimi. II.1, II.4, II.6
15. Rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni poprzez wykonywanie prac plastyczno – technicznych z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych. IV.1, IV.8
16. Stwarzanie możliwości do aktywności na świeżym powietrzu; dokarmianie ptaków zimą, zabawy z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. II.10, II.11, IV.18
PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wdrożenie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wyjść dzieci poza teren przedszkola. nabywanie umiejętności poruszania się po drogach publicznych; II.3, III.5,
I.5, III.5, III.7
PROGRAM WYCHOWAWCZY Uczestniczenie dzieci w zabawach integrujących grupę; scenkach dramowych, ocenianie zachowania dzieci w różnych sytuacjach. II.1, II.4, II.6, II.9
III.4
II.6, II.8, II.9, III.8,
III.2, III.6, III.8, IV1, IV.2
    

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

styczeń

Logopedia grupowa: korygowanie wad wymowy, praca w grupie.
    

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

styczeń

 

 

Koło matematyczne:   

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam:

– różnicowanie lewej i prawej strony własnego ciała;

.Po mojej lewej stronie…:

– słowne ustalanie relacji „Ja i moje otoczenie” z własnego punktu widzenia;

 Na górze i na dole:

– wytyczanie kierunków w przestrzeni od obranego przedmiotu;

– orientowanie się na kartce papieru;

.Dwie sanki i jedna narta:

– przekładanie jednego rytmu na drugi;

– kodowanie rytmu na kartce papieru w postaci szlaczka;

Koło plastyczne:   

·        „Zimowe witraże”-tworzenie witraży z wykorzystaniem bibuły.

·        „Portret babci i dziadka”-kreatywne obrazy dzieci

·        „Projektanci mody”- wykonywanie masek karnawałowych z dostępnych materiałów.

·        „ Zimowy obrazek”- praca z użyciem pasty do zębów.

·        „Śnieżynki”- wycinanka z koła.

Koło ekologiczne:   

 „Czy magnes przyciąga przedmioty przez wodę?”

 Jakie przedmioty przyciąga magnes?”

„Jak zrobić kompas”

Koło lingwistyczne:   

,,Snowflake”- uczymy się piosenki na Dzień Babci i Dziadka”

Utrwaleni piosenki.,,Snowflake”- 

Uczymy się piosenki ,, Hurray for Grandma”

Uczymy się nazywać członków rodziny po angielsku

PLAN DALTOŃSKI   

styczeń

Wprowadzenie eksperta
       

 

Piosenki

Pierwsza gwiazdka

 

 1. Pachnie lasem w naszym domu.
  Śnieg za oknem bielszy spadł.
  Pierwsza gwiazdka-to radości znak.
  Nikt samotny dziś nie będzie,
  Bo kolęda woła nas.
  Razem z nami zaśpiewajcie tak:   

  Ref.: Szczęśliwych tylko dni
  Życzymy dzisiaj wam (oooo).
  Niech miłość mieszka w nas
  Rozgrzewa serca nam.
  Na niebie tyle gwiazd
  Gdy lecą powiedz mi,
  Że pagniesz tak jak ja
  By świat w pokoju żył.

  2. W koło mienią się prezenty,
  a mikołaj dwoi się, żeby 
  dzisiaj każdy cieszył się.
  Z małym księciem tańczy Kasia 
  miś Puchatek z Basia gra,
  jest jak w bajce gdy
  świąteczny czas.

  Ref.: Szczęśliwych tylko dni
  Życzymy dzisiaj wam (oooo).
  Niech miłość mieszka w nas
  Rozgrzewa serca nam.
  Na niebie tyle gwiazd
  Gdy lecą powiedz mi,
  Że pagniesz tak jak ja
  By świat w pokoju żył.

  3. Życzeń moc, darów stos
  Gdy choinki czas. 
  Wszystko co najlepsze jest
  gwiazdka dla nas ma.

 

 

Śniegowa Samba

 

W naszym przedszkolu tańczymy sambę,
W naszym przedszkolu wspaniały bal,
Podnieśmy ręce do góry razem
Niech samba rzuci taneczny czar.

Ref: Śniegowa samba, wesoła, choć zimna,
Śniegowa samba od letniej inna,
Śniegowa samba na mrozie, na śniegu,
Śniegowa samba rozgrzewa nas.

Za oknem zima, za oknem wieje,
A tu w przedszkolu gorąco jest,
Śniegowa samba do nas się śmieje,
W zawrotnym tempie otacza mnie.

 

Wiersz

 

W karnawale

Z Nowym Rokiem szedł karnawał,

przebieraniem się zabawiał.

W instrumenty przebrał drzewa,

wiatr w gałęziach pieśni śpiewał.

 

Przebrał dzieci spójrzcie sami,

są Indianie z piratami

i serpentyn widać zwoje,

są krasnale są kowboje.

 

Jest biedronka z muchomorkiem,

przyszli także Bolek z Lolkiem,

sznur korali ma cyganka,

w stroju z frędzli jest Indianka.

 

I balony lecą w górę,

ktoś czerwony ma kapturek,

jest karnawał dzieci tańczą,

gra muzyka przebierańcom.

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUPA VI   

Grudzień 2018

Nauczyciele: Daniel Miszke, Joanna Maląg, Anna Miszewska

 
Lp. Temat kompleksowy: ,,Zima lubi dzieci i Mikołaj lubi dzieci”   

Termin: 3.12.2018-14.12.2018

Obszar podstawy   

programowej

 
  Opisywanie zmian w przyrodzie charakterystycznych dla danej pory roku IV.18, IV.16  
  Dobieranie odpowiedniego ubioru do pogody I.2, IV.18  
3.       Poszerzanie sposobów rozwiązywania konfliktów II.7, II.8, II.3  
4.       Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole, podporządkowanie się określonym zasadom III.5, III.7,  
  Wdrażanie do komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych III.9  
6.       Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi II.1, II.2,  
7.       Słuchanie utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu IV.3, IV.5, IV.6, IV.2  
8.       Ustalanie kolejności zdarzeń w historyjce obrazkowej IV.5  
9.       Wdrażanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne. IV.8; I.7  
10.    Wdrażanie do nauki czytania i pisania poprzez zabawę: rozpoznawanie litery (”K”, „k” ), globalne czytanie wyrazów. Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny.  Rozpoznawanie głosek w nagłosie i wygłosie. IV.2; IV.4; IV.6;  IV.8  
  Wykonywanie prac plastycznych, łączenie różnych technik i materiałów IV.8, IV.11  
12.    Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę IV.8, IV.11, IV.12  
  Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu IV.7  
  Zapoznanie z zapisem graficznym liczb 7, rozpoznawanie cyfr wśród innych IV.15  
15.    Wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–7 IV.11; IV.15  
16.    Kształtowanie matematycznego myślenia w zakresie orientacji w przestrzeni, stosowania pojęć odnoszących się do położenia przedmiotów w przestrzeni: „po prawej”, „po lewej”, „z tyłu”, „z przodu”, „obok”, „między” IV.14  
17.    Utrwalenie następstw pór roku, miesięcy IV.16  
18.    Wspomaganie myślenia operacyjnego – kształtowanie pojęcia liczby IV.8, IV.15  
  Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych- nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka. I.5, I.8, I.9  
Lp. Temat kompleksowy: ,,Święta tuż tuż”   

Termin: 17.12.2018-28.09.2018

Obszar podstawy   

programowej

1.       Poszerzanie wiadomości na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia III. 2, z. 9
2.       Przygotowywanie i uczestniczenie w jasełkach III.2, IV.7,
3.       Śpiewanie kolęd IV.7
4.       Wdrażanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne, pisanie litery po śladzie IV.8, I.7
5.       Wdrażanie do nauki czytania i pisania poprzez zabawę: rozpoznawanie litery ( „d”, „D” ), globalne czytanie wyrazów. Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny.  Rozpoznawanie głosek w nagłosie i wygłosie. IV.2; IV.4; IV.6;  IV.8
6.       Słuchanie utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu IV.3, IV.5, IV.6, IV.2
7.       Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu IV.7
8.       Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów zgodnie z podanym warunkiem lub według samodzielnie ustalonego kryterium IV.12
9.       Doskonalenie orientacji w kierunkach i w schemacie ciała IV.14
10.    Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę IV.8, IV.11, IV.12
11.    Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej I.9
12.    Dbanie o czystość i porządek w swoim otoczeniu I.7, III.5
13.    Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych w opowieści IV.5.
14.    Słuchanie i śpiewanie piosenek. Uczestniczenie w zabawach przy muzyce. Doskonalenie poczucia rytmu IV.7
Program Wychowawczy 1.       Bezpiecznie uczestniczy w zabawach na placu zabaw I.5.
2.       Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez dzieci na placu zabaw. III.5
Program profilaktyczny 1. Przypomnienie zasad prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się sztućcami. Zwracanie uwagi na posługiwanie się sztućcami podczas spożywania posiłków. I.3
2. Rozmowa nt. poszanowania zabawek znajdujących się w sali. III.5
Plan Daltoński   

 

 

 

1.   

 

Rozwijanie umiejętności planowania pracy na tablicy zadań; dalsze wdrażanie do pełnienia roli dyżurnego. III/5
2. Wdrażanie dzieci do umiejętności dokonywania autorefleksji, samooceny, dzielenia się swoimi porażkami, sukcesami; rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków i wdrażania ich w życie codzienne. II.6; III.9; IV.2; IV.5;   

 

3. ,,Pracuję z instrukcją!”-doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją. IV.9
4. ,,Nasze rytmy dnia”- dalsze wdrażanie do przestrzegania wdrożonych elementów koncepcji Planu Daltońskiego.  
           

 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Logopedia grupowa Korygowanie wad wymowy, praca w grupie.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Usprawnienie funkcji słuchowo – językowych i poznawczych; ćwiczenia wydłużające czas koncentracji uwagi.
Zajęcia grupowe z psychologiem Nabywanie umiejętności społecznych.

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ
Rodzaj aktywności: Planowane działania:
Koło plastyczne „Świąteczne życzenia”- tworzenie kartek świątecznych z kolorowego papieru.   

„Ozdoby świąteczne”- tworzenie trójwymiarowych ozdób.

„Świąteczna choinka”- Wykonanie pracy z kolorowego papieru.

„Zimowe witraże”-tworzenie witraży z wykorzystaniem bibuły.

Koło ekologiczne „Sztuczne płuco.”   

„Kolorowe bańki.”

Koło lingwistyczne Uczymy się liczyć od 1-7 i odwrotnie –wystukując jednocześnie każdą podana liczbę na wybranym instrumencie.-wykorzystanie piosenki,, Seven steps”   

Uczymy się liczyć do 10, wykorzystując piosenkę ,,Ten little fingers” 12, z serii ,, Longman-Traditional English Songs”

Utrwalamy piosenkę,, Little Snowflake ”– Super Simple Songs

.Uczymy się piosenek o tematyce świątecznej:,,Hallo reidner”-

Koło matematyczne . Bałwankowe zabawy:   

– uczestniczenie w grach i zabawach ułatwiających poznanie aspektu kardynalnego liczby;

– porównywanie liczb;

2.Gdzie jest więcej bałwanków?:

– porównywanie liczb stosowanie znaków „=”, „<”, „>”;

 

3. Pierwsza choinka, druga choinka:

– określanie miejsca przedmiotu w rzędzie;

– uczestniczenie w grach i zabawach ułatwiających poznanie aspektu porządkowego liczby;

 

 

Ulica Śnieżynkowa Majka Jeżowska   

 

I zwrotka
Opadły płatki na pieska w łatki,
czarno-biały był, teraz gdzieś się skrył,
a tu sypie śnieg.
I piesek znika, śnieg go połyka,
oj, gdzie jest – nie wiem, to miał być prezent,
ten pies pluszowy jest.

I co, i co, i co? Gdzie jest ten mały pies?
Ja go znaleźć muszę…
Majka:
Spokojnie, spokojnie, spokojnie,
prezenty przecież mają duszę!

Refren:
Ulica Śnieżynkowa prezenty w sobie chowa,
o-o, je-je, o-o, je-je!
Ulica Śnieżynkowa zrozumie cię bez słowa,
o-o, je-je, o-o, je-je!

II zwrotka
Kupiłam jeża – śmiesznego zwierza,
zieloniutki był, teraz gdzieś się skrył,
na choince gdzieś (czu ła-ła ła).
Jeżyka igły wśród igieł znikły,
oj, gdzie jest – nie wiem, to miał być prezent,
czy wiesz, gdzie jest ten jeż?

I co, i co, i co? Gdzie jest ten mały jeż?
Ja go znaleźć muszę…
Majka:
Spokojnie, spokojnie, spokojnie,
prezenty przecież mają duszę!

Refren:

III zwrotka
Widziałam misia, jak płakał dzisiaj:
„Pójdę sobie gdzieś, dzieci nie chcą mnie,
stoję w kącie sam…
Do sklepu wrócę, z półki się rzucę”.
Nie lubi siebie niechciany prezent,
gdy dzieciom uczuć brak.

I co, i co, i co? Gdzie jest ten mały miś?
Ja go znaleźć muszę…
Majka:
Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie,
prezenty przecież mają duszę!

Refren:

Mikołaj   

 

1. Pada śnieżek, pada, mkną po niebie sanie,

a między chmurkami czerwone ubranie.

Kto to taki? Kto to taki? Pyta Bartek, Ola,

to Mikołaj z prezentami pędzi do przedszkola.

 

2. Miał Mikołaj kiedyś złote rózgi cztery,

zjadły je, niestety, głodne renifery.

Gdzie są rózgi? Gdzie są rózgi? – dziwi się Mikołaj.

A to głodne renifery zjadły rózgi wczoraj.

 

3. Cieszą się dzieciaki, a Mikołaj Święty,

śmiejąc się wesoło, rozdaje prezenty.

Dziękujemy! Dziękujemy! – mówi mała Jola.

Zapraszamy, Mikołaju, częściej do przedszkola. /bis

CHOINKA W PRZEDSZKOLU    

Cz. Janczarski

 

Kolorowe świeczki,

kolorowy łańcuch.

Wkoło choineczki

przedszkolacy tańczą.

 

Serduszko z piernika,

pozłacany orzech.

Ciepło jest w przedszkolu,

chociaż mróz na dworze.

 

Za oknami – wieczór,

Złota gwiazdka błyska.

Bawi się w przedszkolu,

dziś rodzinka bliska.

 

Dziadzio siwobrody

wędruje po dworze.

Niesie do przedszkola

podarunki w worze.

 

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUPA VIII   

Listopad 2018

Nauczyciele: Daniel Miszke, Joanna Maląg, Anna Miszewska

Lp. Temat kompleksowy: ,,Jestem Polką, jestem Polakiem”   

Termin: 29.10.2018-16.11.2018

Obszar podstawy   

programowej

1.       Poszerzanie wiadomości na temat Polski. Kształtowanie przynależności i tożsamości narodowej. III.1; III.2; IV.7; IV.9; IV.10
2.       Kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą miejscowości zamieszkania, nazwą kraju (elementy składowe adresu) III.2; III.3
3.       Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach. III.4; III.6
4.       Słuchanie i śpiewanie piosenek. Aktywne uczestniczenie w zabawach rytmicznych i muzycznych. Doskonalenie poczucia rytmu. IV.7; IV.21
5.       Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach. Rozwijanie umiejętności nazywania i wyrażania własnych emocji i uczuć. III.9; II.1; II.2; II.6
6.       Kształtowanie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby. IV. 14
7.       Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi. IV.12;  IV.15
8.       Słuchanie utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu. IV.3; IV.5; IV.6; IV.2
9.       Postrzeganie książki, jako cennego źródła informacji. IV.19
10.    Aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych i naśladowczych   

– nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka.

I.5; I.8; I.9
11.    Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. I.8; I.9
12.    Wdrażanie do nauki czytania i pisania poprzez zabawę: rozpoznawanie liter (”T”, „t”, „L”, ”l”), globalne czytanie wyrazów. Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny.  Rozpoznawanie głosek w nagłosie i wygłosie. IV.2; IV.4; IV.6;  IV.8
13.    Wdrażanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne. IV.8; I.7
14.    Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie „5” IV.11; IV.15
15.    Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych, dbałość o ich estetykę. Poprawne nazywanie kolorów podstawowych i pochodnych. IV8.8; IV.11; IV.12
16.    Stwarzanie sytuacji budujących wrażliwość estetyczną dziecka w odniesieniu do sfer aktywności plastycznej człowieka. z.9
Program Wychowawczy 1. Pogadanka nt. przestrzegania reguł i zgodnej rywalizacji. III.1; III.5
2. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez dzieci na placu zabaw. III.5
3. Przypomnienie zasad prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się sztućcami. Zwracanie uwagi na posługiwanie się sztućcami podczas spożywania posiłków. I.3
Program profilaktyczny 1. Rozmowa nt. poszanowania zabawek znajdujących się w sali. III.5
2. Zwracanie uwagi na mycie rąk po każdym skorzystaniu z toalety. I.1
    

 

 

Program ,,Wiem, czuję, rozumiem, mam prawo…”.

1. ,,Mamo, tato poświęć mi trochę czasu…”-,,kolorowy bukiet liści”- wykonanie wspólnie z rodzicami bukietu z liści i przyniesienie go do przedszkola.  
2.   

 

Prawa dziecka- Wychowania bez krzyku i przemocy;  
3. Udział w koncercie umuzykalniającym  
4. Zaproszenie rodziców do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom  
5. Wycieczka autokarowa- alternatywne spędzanie wolnego czasu. Wycieczka do Skansenu chleba Ustronie Morskie  
6. Rada szkoleniowa dla nauczycieli ,,Projektowanie własnych materiałów multimedialnych do pracy z tablicą interaktywną.”  
Plan Daltoński   

 

 

 

 

 

1. Rozwijanie umiejętności planowania pracy na tablicy zadań; dalsze wdrażanie do pełnienia roli dyżurnego. III/5
2.   

 

Wdrażanie dzieci do umiejętności dokonywania autorefleksji, samooceny, dzielenia się swoimi porażkami, sukcesami; rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków i wdrażania ich w życie codzienne. II.6; III.9; IV.2; IV.5;   

 

3. ,,Pracuję z instrukcją!”-doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją. IV.9
4. ,,Nasze rytmy dnia”- dalsze wdrażanie do przestrzegania wdrożonych elementów koncepcji Planu Daltońskiego.  
5. Samodzielne komponowanie posiłków. I.3
    

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło lingwistyczne Nauka zwrotów grzecznościowych po angielsku   

Nauka piosenki Head and shoulders

 
Koło ekologiczne „Spadochrony” – zachowanie się ciał w powietrzu.   

„Jak powstają wydmy?”

 
Kółko matematyczne liczenie przedmiotów przekraczając próg dziesiątkowy;   

dostrzeganie rytmu dziesiątkowego;

kontynuowanie liczenia od dowolnego miejsca;

 
Kółko plastyczne „Godło”- praca z użyciem bibuły.   

„Symbole narodowe”-praca z wykorzystaniem pasteli.

„Jeż”- praca plastyczna z użyciem bibuły.

„Ptaszki w karmniku”- technika collage.

 

 

Mazurek Dąbrowskiego

 1.Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

 ref. Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

2.Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

ref. Marsz, marsz…

 

Katechizm polskiego dziecka

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.

— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swymi.

— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.

— Czym ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.

— Czym zdobyta?
— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę!

— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?
— Oddać życie.

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUPA VIII   

Listopad 2018

Nauczyciele: Daniel Miszke, Joanna Maląg, Anna Miszewska

Lp. Temat kompleksowy: ,,Przygotowania zwierząt do zimy”   

Termin: 19.11.2018-30.11.2018

Obszar podstawy   

programowej

1.       Rozbudzenie ciekawości światem zwierząt szykujących się do zimy. IV.12; IV.18;
2.       Dostrzeganie i opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie, związanych z porą roku. IV.2; IV.18; IV.16
3.       Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach. III.7; III.9;
4.       Słuchanie i śpiewanie piosenek. Aktywne uczestniczenie w zabawach rytmicznych i muzycznych. Doskonalenie poczucia rytmu. IV.7, IV.21
5.       Rozwijanie umiejętności oceniania swojego zachowania. Wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł. III.5; III.7;
6.       Doskonalenie orientacji przestrzennej – określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby. IV. 14
7.       Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi. IV.12;  IV.15
8.       Słuchanie utworów literackich. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami. IV.3; IV.5; IV.6, IV.2
9.       Poszerzanie wiedzy na temat świata zwierząt poprzez korzystanie z książek i albumów przyrodniczych. IV.19
10.    Kształtowanie zręczności, zwinności, równowagi, orientacji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych I.5; I.7; I.8; I.9
11.    Wdrażanie do nauki czytania i pisania poprzez zabawę: rozpoznawanie liter (”U”, „u”, „K”, ”k”), globalne czytanie wyrazów. Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny.  Rozpoznawanie głosek w nagłosie i wygłosie. IV.2; IV.4; IV.6;  IV.8
12.    Wdrażanie do nauki pisania: ćwiczenia grafomotoryczne. IV.8; I.7
13.    Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie od 0 do 7. Wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Zapoznanie z graficznym zapisem liczby „6” oraz „7”. IV.8; IV.11; IV.15
14.    Doskonalenie motoryki małej poprzez wykonywanie prac plastycznych. Dbałość o ich estetykę. IV8.8; IV.11; IV.12
Program Wychowawczy 1. Pogadanka nt. przestrzegania reguł i zgodnej rywalizacji. III.1; III.5
2. Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez dzieci na placu zabaw. III.5
3. Przypomnienie zasad prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się sztućcami. Zwracanie uwagi na posługiwanie się sztućcami podczas spożywania posiłków. I.3
Program profilaktyczny 1. Rozmowa nt. poszanowania zabawek znajdujących się w sali. III.5
2. Zwracanie uwagi na mycie rąk po każdym skorzystaniu z toalety. I.1
Plan Daltoński   

 

 

 

1. Rozwijanie umiejętności planowania pracy na tablicy zadań; dalsze wdrażanie do pełnienia roli dyżurnego. III/5
2.   

 

Wdrażanie dzieci do umiejętności dokonywania autorefleksji, samooceny, dzielenia się swoimi porażkami, sukcesami; rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków i wdrażania ich w życie codzienne. II.6; III.9; IV.2; IV.5;   

 

3. ,,Pracuję z instrukcją!”-doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją. IV.9
4. ,,Nasze rytmy dnia”- dalsze wdrażanie do przestrzegania wdrożonych elementów koncepcji Planu Daltońskiego.  
5. Samodzielne komponowanie posiłków. I.3

 

 


PLAN PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

na miesiąc październik dla grupy VI

 

Tydzień 01.10.-05.10.2018.

Temat kompleksowy: Pani Jesień i jej wspaniałe stroje

CELE OGÓLNE:

 • aktywne uczestnictwo w zabawach rytmicznych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do wyjaśniania świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek)
 • rozróżnianie głoski „a” w nagłosie i wygłosie
 • poznanie obrazu graficznego głoski „a” – litery „A”, „a”
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek
 • rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji
 • poznanie obrazu graficznego liczby „2”
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi cech charakterystycznych
 • dla pór roku (opadanie liści, zbieranie zapasów na zimę, odloty ptaków, krótszy dzień, chłód, deszcz)
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

 

Tydzień 08.10.-12.10.2018.

Temat kompleksowy: Co nam jesień w koszach niesie?

CELE OGÓLNE:

 • aktywny udział w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie
 • wdrażanie do posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek)
 • poznanie obrazu graficznego głoski „e” – litery „E”, „e”
 • usprawnianie funkcji słuchowej i wzrokowej (rozpoznawanie liter „e”, „E” wśród innych liter, rozróżnianie głoski „e” w nagłosie i wygłosie)
 • poznanie obrazu graficznego liczby „3”
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach (umiejętność czekania, w tym czekania na swoją kolej, umiejętność wygrywania i przegrywania)

 

Tydzień 15.10.-19.10.2018.

Temat kompleksowy: Uczymy się dbać o swoje zdrowie

CELE OGÓLNE:

 • rozwijanie poczucia rytmu muzycznego
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • kształtowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • poznanie obrazu graficznego głoski „i” – litery „I”, „i”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „4”

 

Tydzień 22.10.-26.10.2018.

Temat kompleksowy: Co słychać w sadzie jesienią

CELE OGÓLNE:

 • wdrażanie do wypowiadania się na podany temat i rozpoznaje zjawiska charakterystyczne dla por roku;
 • poznanie obrazu graficznego głoski „m” – litery „M”, „m”
 • poznanie obrazu graficznego liczby „5”
 • poznanie charakterystycznych elementów jesiennego krajobrazu w sadzie – owoce i ich rodzaje ;
 • dostrzeganie podstawowych czynników mających wpływ na rozsiewanie i wzrost roślin.
 • uważne słuchanie treści opowiadania potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące jego treści;
 • kształtowanie współpracy w zespole;
 • wykorzystywanie materiałów przyrodniczych do wykonania pracy techniczno – konstrukcyjnej.

 

Tydzień 29.10.-02.11.2018.

Temat kompleksowy: Jesienią na działce.

CELE OGÓLNE:

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw
 • dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego
 • rozwijanie po-czucia rytmu
 • określanie jadanych części warzyw
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu
 • zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych

 

Piosenki do nauki

 

„PANI JESIEŃ”

 

 1. I. Kto chodzi dziś po lesie?

 

La, la, la, la, la, la.

 

To piękna Pani Jesień kapelusz z liści ma.

 

Listeczków kolorowych,

 

złocistych i brązowych,

 

czerwonych koralików

 

kapelusz ma bez liku.

 

II.Kto chodzi dziś po lesie?

 

La, la, la, la, la, la.

 

To piękna Pani Jesień w koszyku dary ma.

 

Żołędzi i kasztanów,

 

jabłuszek pięć rumianych

 

i grzybków – borowików

 

w koszyku ma bez liku.

 

III.  Kto chodzi dziś po lesie?

 

La, la, la, la, la, la.

 

To piękna Pani Jesień piosenki dla nas ma.

 

Deszczowe, nastrojowe,

 

wesołe, przebojowe.

 

W jesiennym notesiku

 

piosenek ma bez liku.

 

 

Piosenka „Sałatka”

 

 1. Gdy ogórek wesoło śmieje się

A pomidor wciąż na mnie patrzy tak

To do głowy przychodzi jedna myśl,

Że sałatkę zrobić chcę.

ref.

Sałatka, sałatka jarzynowa

Bardzo smaczna, tak smaczna jest i zdrowa

A jeśli kolego o tym nie wiesz,

To możesz kłopoty mieć.

 1. I cebuli jeszcze troszeczkę dam,

Choć zgryźliwie szczypie w nos.

No, bo o tym to chyba każdy wie,

Że cebule zdrowe są.

Ref. Sałatka……

 1. Teraz wszystko wymieszam mocno tak,

Trochę pieprzu i soli jeszcze dam

I spróbować ją teraz szybko chcę,

Bo wygląda pysznie tak.

Ref. Sałatka…….

 

Wiersz do nauki

ELEMENTARZ SPORTOWY

Każde dziecko o tym wie:

Chcesz być zdrowy – ruszaj się!

Sport to bardzo ważna sprawa.

Są reguły, jest zabawa.

Sprawdź, co dobre jest dla ciebie.

Może rolki, koszykówka,

rower, piłka lub siatkówka,

szachy, judo czy pływanie

taniec, skoki, żeglowanie

biegi, sanki i łyżwiarstwo,

hokej, snowboard czy narciarstwo?

Może tenis lub karate?

Namów mamę, siostrę, tatę.

Ważna jest też ta zasada

(to zaleta jest, nie wada):

nie są ważne tu medale,

lecz jak ćwiczysz – czy wytrwale,

czy szanujesz przeciwnika.

Jaki jesteś, stąd wynika!

Sport nauczyć może wiele.

Zdrowy duch jest w zdrowym ciele,

a z wszystkiego jedna racja:

górą sport i rekreacja


PLAN PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

na miesiąc wrzesień dla grupy VI

 

Tydzień 03.09.-07.09.2018.

Temat kompleksowy: Przyjaciele w przedszkolu

CELE OGÓLNE:

 • wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych
 • i muzycznych
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • wdrażanie do współdziałania w zespole rówieśniczym
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
 • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat
 • wdrażanie do samodzielnego tworzenia prac plastycznych za pomocą różnorodnych technik
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów, tworzenia kolekcji, sprawnego przeliczania i porównywania kolekcji
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa, góra, dół) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
 • wdrażanie do uważnego słuchania

 

Tydzień 10.09.-14.09.2018.

Temat kompleksowy: Jesteśmy bezpieczni

CELE OGÓLNE:

 • aktywny udział w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych
 • wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach
 • kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, znajomość zasad poruszania się w terenie zabudowanym (droga dziecka z domu do przedszkola i z przedszkola do domu, znajomość zasad przechodzenia przez jezdnię)
 • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie,
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi,
 • wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywność
 • wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia oraz zawodów związanych z udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach (nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, policjant, strażak)
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)

 

Tydzień 17.09.-21.09.2018.

Temat kompleksowy: Razem się bawimy

CELE OGÓLNE:

 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania
 • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po liniach prostych
 • wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych, konstrukcyjnych, naśladowczych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • wdrażanie do szukania wsparcia w sytuacjach trudnych
 • kształtowanie umiejętności budowania relacji rówieśniczych w swobodnej zabawie (zmiana osób w parze, zmiana ról w grupie)
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ze śpiewem, tanecznych i rytmicznych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • wdrażanie do wypowiadania się na określony temat
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • kształtowanie umiejętności określania kierunków (prawa, lewa) oraz położenia (obok, przed, za, między, nad, pod)
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)
 • kształtowanie umiejętności szacowania „na oko” (więcej, mniej, tyle samo), przeliczanie kolekcji, dokładanie, zabieranie elementów kolekcji, wskazywanie, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie

 

Tydzień 24.09.-28.09.2018.

Temat kompleksowy: Różni ludzie − to my

CELE OGÓLNE:

 • wdrażanie do używania chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami – cięcie po łukach
 • wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych, konstrukcyjnych, naśladowczych
 • wdrażanie do poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • kształtowanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek, kolegów i dorosłych
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • wdrażanie do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • kształtowanie umiejętności odróżniania elementów fikcyjnych od rzeczywistych kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • doskonalenie analizy słuchowej na poziomie sylaby
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie