W dniu 14 lutego w grupie pierwszej odbyły się walentynki. Dzieci zapoznały się z tradycjami związanymi z tym świętem i okazywaniu sobie uczuć. Od początku tygodnia przygotowywały kartki walentynkowe, które wrzucały do skrzynki walentynkowej. Skrzynka została otwarta, a kartki zostały rozdane dzieciom. Poprzez przebijanie serduszka poznawały imiona swoich przyszłych miłości. Następnie rysowały po śladzie kształt serca i kolorowały je. Nasze walentynki możemy zaliczyć do udanych.