Współpraca jest nieodłączną częścią każdego dnia naszej grupy. Codzienne tworzone są różnorodne aktywności, które skłaniają dzieci do podjęcia współpracy ze swoimi rówieśnikami. Tym razem zmieniliśmy wygląd naszego zegara. Założyliśmy, że zaproponowane zadanie wykonamy w ciągu godziny. Podzieliliśmy naszą całą grupę na dwa zespoły, wybraliśmy liderów i narysowaliśmy identyczny zegar na kartce. Koło podzieliliśmy na cztery części, każda część = 15 minut. Dzieci samodzielnie podzieliły się na podzespoły i w określonym czasie wykonywały zadanie. Lider miał za zadanie pilnować upływającego czasu. Sygnałem umownym zakończenia się czasu (koloru na zegarze) był dźwięk dzwonka, który informował o zmianie pracy podzespołu. Dzieci bardzo skrupulatnie i z ogromnym zaangażowaniem wykonywały zadanie, wiedziały, że sukces zależy od współpracy całego zespołu. Liderzy wykazali się umiejętnością zarządzania czasem, a członkowie zespołu solidnością i odpowiedzialnością. Efekty naszej pracy były zdumiewające, a co najważniejsze, każdy dołożył starań do efektu końcowego!