W dniu 26.11.2013 odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców z grupy VII .Podczas zajęć

dzieci układały historyjkę obrazkową na podstawie utworu A. Syguły – Bogdy „Opowiadanie o jesiennym liściu”. Następnie brały udział w zabawach dydaktyczno –badawczych: „Poszukaj wśród liści swojego przyjaciela”, -„Co mówi mój liść ?”, – „Mój liść nazywa się ..”oraz zabawie orientacyjno- porządkowej „Wiatr i liście”.

Podczas zabawy w „Teatrzyk uczuć” dzieci w grupach losowały ilustracje i nazywały przedstawione na niej uczucie. Następnie wymyślały scenkę , w której próbowały wyrazić przedstawione uczucia.

Rodzice mieli możliwość obserwacji zajęć i zabaw mających na celu :

Kształcenie umiejętności mówienia i słuchania w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych . Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego.

Rozbudzanie ciekawości poznawczej i zachęcanie do aktywności podczas zabaw.

Rodzice zostali zapoznani z ważną rolą wdrażania dzieci do uważnego słuchania ze zrozumieniem oraz zwracania uwagi na budowanie wypowiedzi pełnym zdaniem.

Halina Ramult