Wychowawca mgr  Krystyna Simińska,

Nauczyciel wchodzący mgr Dorota Lipnicka – Fiuk

Pomoc nauczyciela : Elżbieta Wielgołaska

 

 

Wierszyk grupy :

„Żaba i żuk”

Duża żaba nad kałużą 
napotkała żuka.
Żuk na nóżki buty włożył 
i butkami puka.
Żółte butki, żółty szalik
i żółty kapelusz.
Pyta żaba: „Dokąd bieżysz,
mój ty przyjacielu?”
„Idę żabko na przyjęcie
do pana bociana.
Będzie żuraw, żółw i jeżyk.
Chodź i ty kochana.

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Temat kompleksowy: „DARY  JESIENI ”

Termin: 01.10.2018-12.10.2018

 

-Wprowadzenie litery A , a; E,e

-Wprowadzenie cyfry 2, 3

-Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

-Wyjazd do „Zielonej farmy”- zapoznanie z jesiennymi pracami w polu.

-Wielozmysłowe poznawanie środowiska

-Kształtowanie empatycznego stosunku do świata roślin i zwierząt

-Zajęcie edukacyjne „Pieczony ziemniak”- samodzielne doświadczanie dzieci

-Rozwijanie sprawności manualnych podczas wykonywania prac plastycznych

-Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne – nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka.

-Reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworów, rytmiczne poruszanie się przy muzyce

-Doskonalenie umiejętności kodowania i dekodowania

-Rozwijanie motoryki małej

-Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski . Układanie schematu zdań  i przeliczanie wyrazów w zdaniu.

-Rozpoznawanie i nazywanie głosek w nagłosie ,śródgłosie i wygłosie

-Wzbogacanie wiadomości o środowisku przyrodniczym – park , zbieranie i nazywanie darów jesieni

-Poznanie roślin i zwierząt żyjących w lesie , budowanie emocjonalnego stosunku do przyrody, podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej.

 

 

PIOSENKA DO NAUKI

„ JESIEŃ W LESIE”

1.Złota jesień zbiera w lesie

Grzyby rude i brązowe,

Jarzębiny i kasztany ,

Liście kolorowe.

 

Ref) Głosy zwierząt echo niesie,

lasem idzie złota jesień. / bis

 

2.Liście tańczą i wirują

Purpurowe i brązowe,

Rudym liskom i wiewiórkom

Sypią się na głowę.

 

Ref) Głosy zwierząt echo niesie,

lasem idzie złota jesień. / bis

 

3.Młode wilczki grają w berka ,

W dziupli widać szarą sowę,

Klucze ptaków odlatują

– lecą do nas nowe.

 

Ref) Głosy zwierząt echo niesie,

lasem idzie złota jesień. / bis

 

4.Niedźwiedź już nie szuka miodu

Będzie spał calutką zimę,

Nie poczuje wcale chłodu;

Z liści ma pierzynę.

 

Ref) Głosy zwierząt echo niesie,

lasem idzie złota jesień. / bis

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 

 

Tydzień 03.09 – 07.09

Temat kompleksowy: „PRZEDSZKOLAKI TO MY”

Cele ogólne:

– doskonalenie  umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu literackiego,

– rozwijanie  umiejętności prawidłowego budowania  wypowiedzi ,

– ustalenie kodeksu przedszkolaka , przestrzeganie ustalonych zasad,

– rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi,

– doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmu,

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych,

– rozwijanie umiejętności wyodrębniania głosek w wygłosie i nagłosie,

– umuzykalnianie dzieci,

– rozwijanie sprawności manualnej ,

– rozwijanie sprawności fizycznej,

 

Tydzień 10.09.- 14.09.

Temat kompleksowy: „ JESTEŚMY BEZPIECZNI NA DRODZE”

Cele ogólne:

– poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa na drodze,

– poznanie wybranych znaków drogowych ,rozwijanie umiejętności wyjaśnienia ich znaczenia,

– utrwalenie numerów alarmowych oraz pożądanych zachowań podczas niebezpiecznych zdarzeń,

– rozwijanie umiejętności odczytywania kodu i odtwarzania kierunków na kartce ,

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt , prostokąt,

– rozwijanie wyobraźni muzycznej i słuchowej – eksperymentowanie ruchem i głosem , wspólne muzykowanie,

– rozwijanie sprawności manualnych,

– rozwijanie funkcji grafomotorycznych,

– rozwijanie sprawności ruchowej,

– rozwijanie słuchu fonematycznego.

 

Tydzień : 17.09.- 21.09. 2018r.

Temat kompleksowy : „RAZEM  CIEKAWIE  SPĘDZAMY CZAS”

Cele ogólne:

– doskonalenie umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych,

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,

– zabawy dydaktyczne rozwijające słuch fonematyczny , wprowadzenie głoskowego schematu wyrazu,

– rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania sekwencji ,

– doskonalenie funkcji małej motoryki,

– reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworów ,

– rozwijanie sprawności manualnych,

– rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej,

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu literackiego,

– zabawy matematyczne rozwijające umiejętność rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych ,wyznaczanie części wspólnej zbioru , ćwiczenia na zbiorach,

 

Tydzień : 24.09 – 28.09.2018r.

Temat  kompleksowy : „CO LUBI KAŻDY Z NAS ?”

Cele ogólne:

– kształtowanie  umiejętności  wypowiadania się na określony temat, wzbogacanie języka poprzez wypowiedzi,

– poznanie obrazu graficznego głoski „o” – litery”O”,”o”;

– poznanie  obrazu graficznego  liczby „1”

– wyodrębnianie figury  geometrycznej „prostokąt” spośród innych figur,

– kształtowanie wrażliwości słuchowej,

– rozwijanie słuchu fonematycznego – doskonalenie analizy i syntezy  słuchowej,

– rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie,

– rozwijanie sprawności manualnych ,

– rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach  rytmicznych , muzycznych , naśladowczych,

– wzmacnianie poczucia własnej wartości,

– rozwijanie postawy współdziałania.

 

 

NAUKA WIERSZA

„W DUŻYM MIEŚCIE” (J.Koczanowska)

W dużym mieście wielki ruch,

samochodów wiele,

jeśli chcesz bezpiecznym być,

musisz o tym wiedzieć.

Przez ulicę można przejść

tylko w takim miejscu,

gdzie mrugają światła dwa,

pasy są na przejściu.

To czerwone woła: STOP!

Stój i czekaj grzecznie,

a zielone prosi : – IDŻ.

Możesz przejść bezpiecznie.

Zapamiętaj jeszcze to :

gdy po mieście chodzisz,

musisz pod opieką być

dorosłej osoby!

 

 

NAUKA PIOSENKI

„PRZEDSZKOLAKI TO MY”

  1. Kiedy wchodzimy do przedszkola

pani z uśmiechem wita nas:

Dzień dobry ,dzieci ! Dzień dobry, pani!

Razem spędzimy miło czas!

Ref) Bo w przedszkolu z kolegami  jest wspaniale ,

tu uczymy się i poznajemy świat,

tu szukamy drogi do krainy  marzeń

i z książkami jesteśmy za pan brat!

Tu zabawek bardzo  dużo  fajnych  mamy ,

i bawimy  się wesoło : ja i ty,

więc z radością wszyscy  razem  zaśpiewajmy:

– Przedszkolaki to my!

  1. Czeka nas tutaj przygód wiele,

miło spędzimy cały dzień.

W przedszkolu  nigdy nie bywa  nudno,

w domu  niech siedzi sobie leń!

Ref) Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale…

  1. Wszyscy jesteśmy  przyjaciółmi,

lubimy razem w piłkę grać.

Chętnie dzielimy się zabawkami,

i potrafimy  o nie dbać

Ref) Bo w przedszkolu z kolegami jest wspaniale…