Artykuły grup
Archiwum

4 wizyt PostHeaderIcon Szanowni Rodzice

Informuję, że pracownicy Przedszkola Miejskiego  nr 8

w Kołobrzegu odstąpili od strajku

 i wracają do pracy w piątek 26.04.br.

Pragniemy podziękować Państwu za zrozumienie i cierpliwość okazaną w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Z wyrazami szacunku

Danuta Adamczyk

dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 8 w Kołobrzegu

29 wizyt PostHeaderIcon INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zapraszamy rodziców nowoprzybyłych dzieci na spotkanie organizacyjno-informacyjne w dniu 15.05.2019 r. o godz. 1600 do jadalni na II piętro (bez udziału dzieci).

42 wizyt PostHeaderIcon Rodzice i Opiekunowie

Informuję, że w wyniku referendum pracownicy Miejskiego Przedszkola Miejskiego  nr 8 w Kołobrzegu przystępują do planowanego na 8 kwietnia 2019 r. strajku.

Akcja strajkowa rozpoczyna się 8 kwietnia i trwa do odwołania.

Rozumiejąc trudną sytuację, w jakiej Państwa stawiamy, w imieniu swoim i wszystkich Pracowników Przedszkola proszę o wyrozumiałość i cierpliwość oraz zapewnienie opieki dzieciom w dniach planowanego strajku.

Informacja o zakończeniu akcji strajkowej zostanie umieszczona na stronie internetowej Przedszkola.

Z wyrazami szacunku
Danuta Adamczyk
Dyrektor Przedszkola

43 wizyt PostHeaderIcon INFORMACJA

W związku z planowaną akcją strajkową pracowników przedszkola w terminie od 08.04.2019 r. /do odwołania/ Dyrektor informuje, że nie jest w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu.

Z uwagi na powyższe proszę o informację czy mają Państwo możliwość zapewnienia w tym okresie opieki swoim dzieciom?

W przypadku braku takiej możliwości istnieją prawne rozwiązania:

1/ druk ZUS Z-15 – dodatkowa opieka (60 dni w ciągu roku) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. wraz z oświadczeniem rodzica dla pracodawcy o zamknięciu przedszkola z powodu strajku.

2/ art. 188 KP – opieka nad dzieckiem,

3/ urlop na żądanie.

Informacja o zakończeniu akcji strajkowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola.

20 wizyt PostHeaderIcon Alkohol – wróg dziecka

Alkohol – wróg dziecka.

Alkohol – substancja nierzadko towarzysząca spotkaniom osób dorosłych. Jaki ma wpływ na dzieci?

Nikogo nie trzeba przekonywać, że wychowywanie się w rodzinie, w której alkohol jest na porządku dziennym to jedna z najgorszych rzeczy, które może doświadczyć dziecko. Takie dzieci cierpią na zaburzenia emocjonalne, mają zaburzone poczucie bezpieczeństwa i skłonności do agresji. I same sięgają po alkohol.

Problem spożywania alkoholu przez młodzież i coraz młodsze dzieci jest obecny w wielu krajach na całym świecie. Sięganie po alkohol jest silnie związane z procesem dojrzewania, kiedy dziecko przechodzi intensywne przemiany fizyczne, psychiczne i społeczne. To okres w życiu młodego człowieka sprzyjający eksperymentowaniu, testowaniu i poszukiwaniu nowych doświadczeń.

Alkohol jest dla młodych ludzi przede wszystkim środkiem ułatwiającym nawiązywanie znajomości i rozwijanie kontaktów społecznych. Poprawia też samopoczucie i atmosferę wspólnej zabawy. Jest także czynnikiem, dzięki któremu młodzież może pozyskać akceptację rówieśników, daje też poczucie niezależności i dorosłości.

Młodzież jest szczególnie podatna na szkodliwe spożywanie alkoholu przede wszystkim z powodu braku doświadczenia w jego spożywaniu. Większość młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy z negatywnych konsekwencji picia, takich jak: utrata zdrowia, wypadki, utonięcia, ryzyko popadnięcia w nałóg, zachowania agresywne, przemoc czy trudności w nauce. Brak wiedzy i pozytywne oczekiwania względem alkoholu sprzyjają obniżeniu wieku inicjacji alkoholowej.

Psychologowie i lekarze apelują, że nawet niewielkie ilości alkoholu, niegroźne dla dorosłych osób, mogą uszkadzać procesy rozwojowe wśród dzieci i młodzieży. Dotyczy to nie tylko rozwoju biologicznego, ale również procesów związanych z uczeniem się, myśleniem i zapamiętywaniem. Zatruwanie młodego organizmu alkoholem przynosi również ogromne skutki psychologiczne.

Im człowiek jest młodszy, tym mniej dawki potrzebuje, by osiągnąć stan zrelaksowania i upojenia się. Oznacza to, że dzieci i młodzież są w grupie ryzyka szybkiego uzależnienia się! Brak stabilnej osobowości, niska samoocena, brak umiejętności społecznych oraz niewykształcony system wartości utrudni proces terapeutyczny wśród najmłodszych uzależnionych!!!

Skutki sięgania po alkohol przez dzieci i młodzież:

 1. hamuje on i uszkadza procesy rozwojowe.
 2. może zablokować normalny wzrost, rozwój psychiczny i fizyczny
 3. może zaburzać zdrowe kontakty z rówieśnikami i dorosłymi
 4. młodzi ludzie mają znacznie niższą tolerancję na alkohol i znacznie szybciej się uzależniają
 5. niszczy wątrobę, trzustkę i inne narządy układu pokarmowego
 6. niekorzystnie wpływa na serce i może powodować nadciśnienie
 7. zmniejsza odporność organizmu i sprawia, że częściej chorujemy
 8. zaburza funkcjonowanie mózgu i układu nerwowego

Co w przypadku, kiedy dziecko nie spożywa alkoholu, ale obserwuje nadmiernie pijących członków rodziny?

Różne formy zachowań rodziców, zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych i potrzeb dziecka, wywierają destruktywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci oraz na proces rozwoju. Dziecko w rodzinie alkoholowej uczy się trzech zasad: „nie odczuwaj”, „nie ufaj”, „nie mów”.

 • Nie odczuwaj – bo to, co czujesz za bardzo boli lub jest zbyt przerażające.
 • Nie ufaj – bo wielokrotnie składane obietnice były łamane i niedotrzymywane. Nie ma więc nic pewnego, nic na czym mógłbyś się oprzeć.
 • Nie mów o piciu swojego rodzica, o tym co czujesz i co myślisz na ten temat. Nie mów o tym, co dzieje się w domu i o konsekwencjach wynikających z picia. Tworzy się swoistego rodzaju rodzinna tajemnica, której dzieci usilnie strzegą w poczuciu wstydu, lęku i nadziei, że może w końcu będzie lepiej.

Dziecko w rodzinie, której członkowie nadmiernie spożywają alkohol, doświadcza wielu traumatycznych sytuacji związanych z przemocą, destrukcją ról rodzicielskich, chaosem i awanturami. U dzieci wychowywanych w rodzinach alkoholowych występuje stałe poczucie niższej wartości oraz obniżone poczucie szacunku do samego siebie. Większość dzieci ma problemy związane z poczuciem tożsamości.

Życie w chronicznym stresie, któremu towarzyszy poczucie bezsilności, upośledza funkcjonowanie systemu immunologicznego i powoduje choroby somatyczne. Dzieci alkoholików w porównaniu z dziećmi ze zdrowych rodzin mają więcej problemów zdrowotnych z powodu obniżenia odporności biologicznej. Częściej cierpią z powodu bólu głowy, bezsenności, osłabienia, nudności, nerwobólów zębów czy problemów związanych z odżywianiem (bulimia lub anoreksja). W tej grupie często możemy zaobserwować nadużywanie alkoholu, narkotyków i innych środków zmieniających świadomość.

Na podstawie badań można stwierdzić, iż najczęściej sprawcą zdarzeń traumatycznych jest rodzic uzależniony. Jednak w co 5 przypadku sprawcą był drugi rodzic. Wskazuje to na niezwykle trudną sytuację dziecka, które nie może liczyć na zrozumienie i wsparcie żadnego rodzica. Pomoc musi więc przyjść z zewnątrz.

Problem alkoholowy u dziecka lub osoby dorosłej – gdzie szukać pomocy?

 • Al-Ateen – Grupy samopomocowe dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
 • Placówki leczenia uzależnienia odwykowego (adresy placówek dostępne są na stronie www.parpa.pl)
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Grupy samopomocowe (Anonimowi Alkoholicy, Al-Anon)
 • Telefony zaufania:

Pomarańczowa Linia, tel. 801-140-068

Linia informacyjno-konsultacyjna dla rodziców, których dzieci piją alkohol, zażywają narkotyki lub przejawiają inne zachowania o cechach uzależnienia.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, tel. 800-121-212.

Linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom.

Kryzysowy Telefon Zaufania, tel. 116-123

Pomaga osobom dorosłym w kryzysie emocjonalnym, potrzebującym wsparcia i porady psychologicznej, rodzicom poszukującym wsparcia w procesie wychowawczym oraz osobom niepełnoprawnym.

49 wizyt PostHeaderIcon Tygryski wykonują Lapbook’a!- grupa V!

            W ubiegłym tygodniu w ramach podsumowania zdobytych wiadomości nt. nowej pory roku- wiosny, dzieci z grupy V wykonały Lapbook’a.

            Lapbook jest formą samodzielnie wykonanej przez dzieci książki w której umieszcza się wiadomości/informacje na dany temat. Pozwala na rozwijanie u dzieci kreatywności oraz umożliwia usystematyzowanie wiedzy w ramach powtórzeń.

Tygryski w swoich książeczkach umieściły obrazki ilustrujące poszczególne etapy rozwoju motyla oraz rozwoju rośliny- tulipana. Własnoręcznie podpisały elementy składające się na budowę kwiata. Ponadto utworzyły dwie miniaturowe książeczki ilustrujące zwiastuny wiosny oraz zjawiska przyrodnicze charakterystyczne dla okresu wiosennego. Z prawej strony lapbook’a umieściły narzędzia ogrodnicze, które wykorzystywane są do wiosennych prac w ogrodzie. Wszystkie dzieci z wielkim zaangażowaniem tworzyły swoją książeczkę- wycinały litery do utworzenia strony tytułowej, wycinały ilustracje i napisy, kolorowały obrazki, pisały wyrazy, przyklejały wycięte elementy…miały bardzo dużo pracy! Tworzenie lapbook’a przyniosło dzieciom wiele radości oraz rozbudziło nowe pomysły na utworzenie kolejnych książeczek. Forma pracy pozwoliła nam na doskonalenie wielu umiejętności oraz umożliwiła nam przeprowadzenie pogłębionej refleksji nt. zdobytych wiadomości, umiejętności, określenia sukcesów i trudności, które napotkaliśmy. Wszystkie działania pozwalają nam na jeszcze efektywniejszą pracę!!!

59 wizyt PostHeaderIcon Wielkanocne warsztaty w grupie V!

            Święta Wielkanocne zbliżają się do nas wielkim krokami. W związku z tym naszą grupę odwiedziła babcia Piotrusia, która podzieliła się z nami swoją wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie tworzenia wielkanocnych pisanek. Podczas spotkania babcia Piotrusia opisała nam życie na wsi oraz zaprezentowała nam różnorodne jajka. Mieliśmy możliwość sensorycznego poznania jajek kurzych, perliczych, a nawet oglądaliśmy jajo strusie. Podczas zajęć poznaliśmy także dobroczynny wpływ spożywania jajek na rozwój człowieka oraz poznaliśmy wielkanocne zwyczaje (zarówno te teraźniejsze, jak i przeszłe). Po części teoretycznej babcia Piotrusia zaprezentowała nam narzędzia potrzebne do tworzenia wielkanocnych pisanek. Bardzo szybko spostrzegliśmy, że to ogromna sztuka. Nasza ekspertka wykonywała różnorodne obrazki na kurzych jajkach, a nasze pomysły nie miały końca. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem oglądały sposób wykonywania pisanek. W ramach warsztatów dzieci wykonywały własne styropianowe pisanki, które dekorowały poprzez tworzenie rysunków wg własnych pomysłów przy użyciu pisaków. To był niesamowicie spędzony czas! Dziękujemy Babci Piotrusia za poświęcony czas i bardzo ciekawe zajęcia!!!

39 wizyt PostHeaderIcon ,,Pogoda”- ekspert w grupie V!

            Dnia 04.04.2019r. w rolę eksperta wcielił się Patryk ,który wspólnie przygotował zajęcia nt. pogody. Swoją prezentacje oparł na wykonanym wspólnie z mamą plakacie. Na początku wystąpienia wyjaśnił dzieciom znaczenie terminu ,,pogoda”. Następnie przedstawił i wyjaśnił poszczególne składniki pogody. Później wyjaśnił, czym zajmuje się meteorolog oraz po co ludzie oglądają prognozę pogody. Podczas prezentacji przedstawił nam także zjawiska atmosferyczne a w ramach ciekawostek wyróżnił groźne zjawiska atmosferyczne, a także opisał skutki ich wystąpienia. Na zakończenie podkreślił, że pogodę można zaobserwować, ale nie można jej zmienić. To były bardzo interesujące zajęcia, ich atrakcyjność podkreślał bardzo przejrzysty plakat oraz przygotowane zagadki! Gratulujemy Patrykowi wiedzy i odwagi, dziękujemy Rodzicom za poświęcony czas! Patryk to prawdziwy ekspert od pogody!

41 wizyt PostHeaderIcon Współpraca w grupie V!

            Wiosna zawitała nie tylko w naszym przedszkolnym ogrodzie, ale także w naszej sali. W ostatnim czasie wszystkie nasze prace są o tematyce wiosennej. W ubiegłym tygodniu współpracowaliśmy w parach. W ramach zajęć mieliśmy do wykonania różnorodne aktywności. W ramach edukacji plastyczno-technicznej wykonywaliśmy bibułowe kuleczki, którymi wyklejaliśmy sylwetę przebiśniegu. Następnym naszym zadaniem było odszyfrowanie zakodowanych słów i zapisanie ich w liniaturze. Kolejnym zadaniem rozwijającym percepcję wzrokową było wyszukiwanie określonych słów i zamalowywanie odpowiednich pół liter tworzących wyrazy- wykreślanka. Zadanie, które okazało się dla nas najłatwiejsze polegało na policzeniu elementów- zwiastunów wiosny znajdujących się w zbiorach i przyklejenie odpowiedniej cyfry ilustrującej ilość elementów w zbiorach. Ostatnią naszą aktywnością było kodowanie- kolorowanie pól planszy w odpowiednim kolorze wg podanego kodu, a następnie narysowanie symetrycznej połowy motyla. Zadania nie należały do najłatwiejszych, ale odpowiedni podział pracy oraz wymiana posiadanych umiejętności, a także wyznaczony na zegarze czas pozwolił nam na sprawne wykonanie zadań. Przygotowane instrukcje ułatwiły nam wykonanie zadań! Tygryski rewelacyjnie poradziły sobie z tym wyzwaniem!

35 wizyt PostHeaderIcon Ekspert w grupie V!

            W ubiegłym tygodniu w rolę ekspertki wcieliła się Oliwia, która wspólnie z rodzicami przygotował plakat ilustrujący najbardziej znane zabytki Kołobrzegu. Oliwcia w trakcie zajęć zaprezentowała i opisała dzieciom, miejsca w których możemy zobaczyć poszczególne zabytki. W czasie prezentacji wskazała na funkcje latarni oraz wyjaśniła znaczenie utworzenia pomnika zaślubin z morzem, Ponadto wskazała na mapie poszczególne rejony Kołobrzegu oraz podzieliła się ciekawostkami, które odkryła podczas przygotowywania się do zajęć. To były niesamowite zajęcia! Jak miło, kiedy stajemy się ekspertami w danej dziedzinie, a nasi rówieśnicy czerpią od nas wiedzę!!!

26 wizyt PostHeaderIcon Szanowni Nauczyciele!

Szanowni Nauczyciele!

Zbliżające się egzaminy to ważny sprawdzian dla kilkuset uczniów kołobrzeskich szkół. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego to konieczny wymóg w dalszym procesie rekrutacji. To na jego podstawie wydawane jest m.in. świadectwo ukończenia szkoły. 

Zmiany w rozporządzeniach, Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania egzaminów ósmoklasistów, gimnazjalistów pozwalają aby                          w sytuacji, gdyby pojawiły się trudności z powołaniem zespołów egzaminacyjnych                   i nadzorujących spośród nauczycieli uczących w danej szkole, włączać w ich składy

każdą osobę posiadającą kwalifikacje pedagogiczne.

W każdym województwie przy kuratorium oświaty zostały uruchomione punkty informacyjne, do których osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi mogą przesyłać swoje zgłoszenia.

W jak sposób można się zgłosić?
Należy przesłać swoje zgłoszenie mailem na adres podany przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, zadzwonić na podany numer lub wypełnić formularz zgłoszeniowy.

egzamin2019@kuratorium.szczecin.pl

( 91) 442 75 38

Przesłana informacja powinna zawierać dane osobowe oraz kontaktowe (imię i nazwisko, powiat, gmina, miejscowość, posiadane kwalifikacje, nauczany przedmiot, numer telefonu kontaktowego, a także miejsce ostatniego zatrudnienia – chodzi tylko o szkoły lub placówki edukacyjne). Osoba zgłaszającą się powinna również poinformować o terminie egzaminu,     w którym będzie mogła wziąć udział.  Każda okręgowa komisja egzaminacyjna przygotowała materiały instruktażowe dla osób, które zgłoszą się do właściwego kuratorium. Materiały te zostaną przesłane osobom zainteresowanym drogą mailową. Będą również udostępnione na stronach internetowych każdej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Przypominamy, że egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzony 10-12 kwietnia 2019 r., egzamin ósmoklasisty 15-17 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy do zgłaszania się osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi, aby możliwe było przeprowadzenie w terminie  egzaminów ósmoklasistów i gimnazjalistów!

Prezydent Miasta Kołobrzeg

z up. Ilona Grędas – Wójtowicz

61 wizyt PostHeaderIcon Ekspert w Grupie III

W ubiegłym tygodniu gościliśmy w naszej grupie Marysię wraz mama, która przygotowała dla nas zajęcia pt „Zwiastuny wiosny”. Marysia opowiedziała nam o zmianach zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem z nowej pory roku- wiosny, wiosennej pogodzie,kwiatach oraz o ptakach wracających do nas wiosną. Marysia przygotowała dla nas dwa zadania: kartę pracy na której zaznaczaliśmy zwiastuny wiosny oraz wiosenny obrazek gdzie naszym zadaniem było pokolorowanie, wycięcie i naklejenie gotowych elementów( słońce, chmurki, kwiatki itp.), tak aby powstał wiosenny obrazek. Największą radość przyniosło dzieciom rozwiązywanie wiosennych zagadek.

49 wizyt PostHeaderIcon Ekspert w grupie III

Kolejnym ekspertem w naszej grupie była Lenka P. Razem ze swoją mama przygotowała zajęcia o wiośnie. Podczas zajęć Lenka zaprezentowała dzieciom ogromny zasób wiedzy na temat aktualnej pory roku, opowiedziała kolegom i koleżankom z grupy o zjawiskach pogodowych, kwiatach i ptakach. Największą radość dzieciom przyniosło zadanie quiz wiedzy o bocianie , w którym dzieci musiały wskazać prawdziwe i fałszywe zdania.

40 wizyt PostHeaderIcon Nowa Gazetka

Ukazała się nowa Gazetka Przedszkolna

https://www.pm8kg.pl/gazetka-przedszkolna/

78 wizyt PostHeaderIcon Ekspert w grupie Kangurków.

Okazało się, że mamy zdolne dzieci w naszej grupie, które posiadają ekspercką wiedzę na wiele ciekawych tematów Takim ekspertem okazał się Tymon, który przyszedł w tym dniu do przedszkola z mamą, aby opowiedzieć dzieciom o swojej pasji – wszystko o wiosennych kwiatach. Tymon z pomocą mamy z wielkim entuzjazmem opowiadał kolegom i koleżankom o rodzajach wiosennych kwiatów również o ich pielęgnacji. Dla wielu przedszkolaków dużym zaskoczeniem był fakt, że niektóre kwiaty są jadalne jak również uwrażliwił dzieci, aby nie zrywać i nie niszczyć kwiatów, które są pod ochroną. Na zakończenie każde dziecko otrzymało od Tymona, kolorowankę z wiosennymi kwiatami.

71 wizyt PostHeaderIcon Kangurki w agencji reklamowej „PIXEL”

Dnia 28 marca „Kangurki” wybrały się na wycieczkę do agencji reklamowej „PIXEL”, gdzie mogły zobaczyć, w jaki sposób drukuje się plakaty, banery, ulotki itp. Przedszkolaki poznały różnorodne sprzęty, przy pomocy, których można wydrukować prawie wszystko! Mogły zapoznać się również z zawodem grafika komputerowego. Było to ciekawe doświadczenie dla dzieci. Wszystkim dzieciom spodobała się praca w agencji reklamowej deklarowały zgodnie, iż chciałyby w przyszłości pracować w takiej firmie.  Pełne wrażeń wróciły do placówki. Dziękujemy Pani Judycie,  panu Mateuszowi oraz wszystkim pracownikom firmy za miłe ugoszczenie oraz za piękne pamiątki – kalendarze i naklejki.