Przedszkole Miejskie Nr 8
im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu

ul. Bociania 4A
78-100 Kołobrzeg
tel.: +48 94 35-219-19
fax: +48 94 35-219-19
tel. +48 602-372-340

Dyrektor – Danuta Adamczyk
e-mail – d.adamczyk@pm8kg.pl

 

NUMER KONTA – OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Konto bankowe Przedszkola Miejskiego Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu

67 1020 2821 0000 1102 0108 0225

Opłaty należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca

 

NUMER KONTA – OPŁATY ZA RADĘ RODZICÓW

Konto bankowe  Rady Rodziców przy Przedszkola Miejskiego Nr 8 im. Jana Brzechwy w Kołobrzegu

BOŚ BANK  20 1540 1043 2017 92285107 0001

 

GRUPY PRZEDSZKOLNE

GRUPA NAUCZYCIELE PRACOWNICY OBSŁUGI
Grupa I Jadwiga Stępniewska

Katarzyna Tryfon – Pawlak

Halina Eliasz

Alicja Kowalczyk

Grupa II Anna Pajdak

Halina Ramult

Teresa Stolica

Małgorzata Cieniuch

Grupa III Daniel Miszke

Joanna Maląg

Kamila Roza – Pudlińska
Grupa IV Krystyna Simińska

Danuta Adamczyk

Elżbieta Wielgołaska
Grupa V Ewa Majewska – Gocek

Agnieszka Pezała

Beata Grodzka
Grupa VI Anna Krysztofiak

Żaneta Tomczak – Peikeiłko

Maryla Sznajder
Grupa VII Karolina Daśko

Justyna Matejko  

Joanna Rutecka

 

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

GRUPA NAUCZYCIEL TERMIN
Grupa I Jadwiga Stępniewska Wtorek 15.30 – 16.00
Grupa II Anna Pajdak Środa 16.00- 16.30
Grupa III Daniel Miszke Wtorek 15.00 – 15.30
Grupa IV Krystyna Simińska Środa 15.15 – 15.45
Grupa V Ewa Majewska – Gocek Czwartek 16.00 – 16.30
Grupa VI Anna Krysztofiak Środa 15.30 – 16.00
Grupa VII Karolina Daśko Środa 15.30 – 16.00
Logopeda Ewa Długosz 793 439 539
Psycholog Alina Kornak 534 691 234

 

ANEKS NR 1 – ORGANIZACJA PRACY  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 
Oddział
 
Czynny
od – do
 
Godziny tygodniowo
 
Nauczyciele
Godziny pracy w poszczególne dni tygodnia ( od – do)
Liczba godzin
 w tygodniu
Poniedziałek
 
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Razem
P
N.
I
3 – latki
6.30 – 16.30
50
Stępniewska J.
 
Tryfon Katarzyna
6.30 – 11.30
 
11.30 – 16.30
6.30 – 11.30
 
11.30 –16.30
11.30 –16.30
 
6.30 –11.30
11.30 –16.30
 
6.30 –11.30
6.30 – 11.30
 
11.30 – 16.30
25
 
25
25
 
25
 
II
3 – latki
6.30 – 16.30
50
Pajdak Anna
 
Ramult Halina
6.30 – 11.30
 
11.30 – 16.30
6.30 – 11.30
 
11.30 –16.30
11.30 –16.30
 
6.30 –11.30
11.30 –16.30
 
6.30 –11.30
6.30 – 11.30
 
11.30 – 16.30
25
 
25
25
 
25
 
III
4 – latki
7.30 – 15.00
37,5
Miszke Daniel
 
Maląg Joanna
7.30 – 15.00
 
11.30 –15.00
 
7.30 –11.30
7.30 – 15.00
 
11.30 –15.00
 
7.30 –11.30
7.30 – 15.00
 
29,5
 
8
25
 
8
4,5
IV
5 – latki
7.30 – 15.00
37,5
Simińska K.
 
Adamczyk D.
7.30 – 15.00
 
7.30 – 12.00
 
12.00 –15.00
11.30 –15.00
 
7.30 –11.30
7.30 –15.00
 
7.30 – 15.00
 
30,5
 
7
25
 
4
5,5
 
3
V
5 – latki
6.30 – 16.30
50
Ewa Majewska-Gocek
M. Prokowska-Kozłowska
6.30 – 11.30
 
11.30 – 16.30
6.30 – 11.30
 
11.30 –16.30
11.30 –16.30
 
6.30 –11.30
11.30 –16.30
 
6.30 –11.30
6.30 – 11.30
 
11.30 – 16.30
25
 
25
25
 
25
 
VI
6 – latki
6.30 – 16.30
2x 6.30 i 2 x 16.30
44
Krysztofiak A.
 
Tomczak – Piekiełko Ż.
7.30 – 11.30
 
11.30 – 15.30
7.30 – 11.30
 
11.30 –16.30
11.30 –15.30
 
6.30 –11.30
11.30 –16.30
 
7.30 –11.30
6.30 – 11.30
11.30 – 15.30
22
 
22
22
 
22
 
VII
6 – latki
6.30 – 16.30
2x 6.30 i 2 x 16.30
44
Daśko Karolina
 
Justyna Matejko
7.30 – 11.30
 
11.30 – 15.30
7.30 – 11.30
 
11.30 –16.30
11.30 –15.30
 
6.30 –11.30
11.30 –16.30
 
7.30 –11.30
6.30 – 11.30
 
11.30 – 15.30
22
 
22
22
 
22
 
 
RAZEM
 
313
 
313 300 13

 

 

 

 ORGANIZACJA PRACY  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 
Oddział
 
Czynny
od – do
 
Godziny tygodniowo
 
Nauczyciele
Godziny pracy w poszczególne dni tygodnia ( od – do)
Liczba godzin
 w tygodniu
Poniedziałek
 
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Razem
P
N.
I
3 – latki
6.30 – 16.30
50
Stępniewska J.
Tryfon Katarzyna
Rytmika
Angielski
6.30 – 11.30
11.30 – 16.30
6.30 – 11.30
11.30 –16.30
10.30 – 10.45
 
11.30 –16.30
6.30 –11.30
10.30 – 10.45
11.30 –16.30
6.30 –11.30
6.30 – 11.30
11.30 – 16.30
 
8.15 – 8.30
25
25
0,5
0,25
25
25
0,5
0,25
 
II
3 – latki
6.30 – 16.30
50
Pajdak Anna
Ramult Halina
Rytmika
Angielski
6.30 – 11.30
11.30 – 16.30
6.30 – 11.30
11.30 –16.30
10.45– 11.00
 
11.30 –16.30
6.30 –11.30
10.45– 11.00
 
11.30 –16.30
6.30 –11.30
6.30 – 11.30
11.30 – 16.30
 
8.30 – 8.45
25
25
0,5
0,25
25
25
0,5
0,25
 
III
4 – latki
7.30 – 15.00
37,5
Miszke Daniel
Maląg Joanna
Rytmika
Angielski
7.30 – 15.00
 
11.30 –15.00
7.30 –11.30
11.00 – 11.20
7.30 – 15.00
 
11.00- 11.20
 
11.30 –15.00
7.30 –11.30
7.30 – 15.00
 
 
10.35 – 10.55
29,5
8
0,66
0,33
25
8
0,66
0,33
4,5
IV
5 – latki
7.30 – 15.00
37,5
Simińska K.
Adamczyk D.
Rytmika
Angielski
Maląg Joanna (g.k)
Religia
T-P Ż ( logop)
7.30 – 15.00
 
 
11.30 – 11.55
11.00 –11.30
 
10.00 –10.30
7.30 – 12.00
12.00 –15.00
11.20 – 11.45
 
 
12.25– 12.50
10.00 – 10.30
11.30 –15.00
7.30 –11.30
11.20 –11.45
 
 
12.25  12.50
 
7.30 –15.00
 
 
 
12.00 –12.30
 
12.40 -13.10
7.30 – 15.00
 
 
9.15 – 9.40
 
 
10.00 – 10.30
30,5
7
0,84
0,84
1
0,84
2
25
4
0,84
0,84
1
0,84
2
5,5
3
 
 
2
 
8
V
5 – latki
6.30 – 16.30
50
Ewa Majewska – Gocek
Prokowska – Kozłowska Marta
Rytmika
Angielski
Maląg Joanna ( g.k)
  Religia
T-P Ż ( logop)
Ramult Halina(ppp)
6.30 – 11.30
11.30 –16.30
 
12.00 –12.25
11.30 –12.00
 
11.00 –11.30
6.30 – 11.30
11.30 –16.30
11.45- 12.10
 
 
12.00 – 12.25
 
11.00 – 11.30
11.30 –16.30
6.30 –11.30
11.45- 12.10
 
 
12.00 –12.25
13.00-13.30
11.30 –16.30
6.30 –11.30
 
 
11.30 –12.00
 
11.40 –12.40
11.00 –11.30
6.30 – 11.30
11.30 – 16.30
 
9.40 – 10.05
 
 
 
 
25
25
0,84
0,84
1
0,84
2
1
25
25
0,84
0,84
1
0,84
2
1
 
 
 
 
 
 
 
2
VI
6 – latki
6.30 – 16.30
2x 6.30 i 2 x 16.30
44
Krysztofiak A.
Tomczak – Piekiełko Ż.
Rytmika
Angielski
Maląg Joanna ( g.k)
Religia
T-P Ż ( logop)
7.30 – 11.30
11.30 –15.30
 
 
12.25-12.55
11.00 –11.30
7.30 – 11.30
11.30 –16.30
 
9.30 – 10.00
 
 
11.30 – 12.00
 
11.30 –15.30
6.30 –11.30
 
9.30 –10.00
 
 
11.30 –12.00
12.00 – 13.00
11.30 –16.30
7.30 –11.30
 
 
 
12.00 –12.30
 
13.40 –14.10
6.30 – 11.30 11.30 – 15.30
 
 
10.05 -10.35
 
 
11.00 – 11.30
22
22
 
1
1
 
1
2
22
22
 
1
1
 
1
2
 
VII
6 – latki
6.30 – 16.30
2x 6.30 i 2 x 16.30
44
Daśko Karolina
Justyna Matejko
Rytmika
Angielski
Maląg Joanna (g.k)
Religia
T-P Ż ( logop)
Ramult Halina(ppp)
7.30 – 11.30
11.30 –15.30
 
12.55 –13.25
11.30 –12.00
 
10.30- 11.00
11.00- 11.30
7.30 – 11.30
11.30 –16.30
10.00 – 10.30
 
 
11.00 – 11.30
10.30  11.00
 
11.30 –15.30
6.30 –11.30
10.00 –10.30
 
 
11.00 –11.30
 
11.30 –12.00
11.30 –16.30
7.30 –11.30
 
 
11.30-12.00
 
13.10 –13.40
6.30 – 11.30
11.30 – 15.30
 
  8.45- 9.15
 
 
10.30 – 11.00
22
22
1
1
 
1
2
1
22
22
1
1
 
1
2
1
 
 
RAZEM
313
 
 
 
 
 
 
313
5,34
4,51
2,0
3,68
8
2
326,68
 
300
 
25
 
 
 ORGANIZACJA PRACY  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ANEKS NR 4 ( 11.10.2017)
 
Oddział
 
Czynny
od – do
 
Godziny tygodniowo
 
Nauczyciele
Godziny pracy w poszczególne dni tygodnia ( od – do)
Liczba godzin
 w tygodniu
Poniedziałek
 
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Razem
P
N.
I
3 – latki
6.30 – 16.30
50
Stępniewska J.
Tryfon Katarzyna
Rytmika
Angielski
6.30 – 11.30
11.30 –16.30
6.30 – 11.30
11.30 –16.30
10.30 – 10.45
 
11.30 –16.30
6.30 –11.30
10.30 – 10.45
11.30 –16.30
6.30 –11.30
6.30 – 11.30
11.30 – 16.30
 
8.15 – 8.30
25
25
0,5
0,25
25
25
0,5
0,25
 
 
II
3 – latki
6.30 – 16.30
50
Pajdak Anna
Ramult Halina
Rytmika
Angielski
6.30 – 11.30
11.30 –16.30
6.30 – 11.30
11.30 –16.30
10.45– 11.00
 
11.30 –16.30
6.30 –11.30
10.45– 11.00
 
11.30 –16.30
6.30 –11.30
6.30 – 11.30
11.30 – 16.30
 
8.30 – 8.45
25
25
0,5
0,25
25
25
0,5
0,25
 
 
III
4 – latki
7.30 – 15.00
37,5
Miszke Daniel
Maląg Joanna
Rytmika
Angielski
7.30 – 15.00
 
11.30 –15.00
7.30 –11.30
11.00 – 11.20
7.30 – 15.00
 
11.00- 11.20
 
11.30 –15.00
7.30 –11.30
7.30 – 15.00
 
 
10.35 – 10.55
29,5
8
0,66
0,33
25
8
0,66
0,33
 
4,5
IV
5 – latki
7.30 – 15.00
37,5
Simińska K.
Adamczyk D.
Rytmika
Angielski
Maląg Joanna (g.k)
Religia
E. Długosz( logop)
7.30 – 15.00
 
 
11.30 – 11.55
11.00 –11.30
 
9.20 –9.45
10.35-11.00
12.15-12.40
7.30 – 12.00
12.00 –15.00
11.20 – 11.45
 
 
12.00– 12.25
 
11.30 –15.00
7.30 –11.30
11.20 –11.45
 
 
12.00 12.25
 
7.30 –15.00
 
 
 
12.00 –12.30
 
9.10 –9.30
11.10-11.30
11.30-11.50
7.30 – 15.00
 
 
9.15 – 9.40
 
 
 
 
 
30,5
7
0,84
0,84
1
0,84
2
25
4
0,84
0,84
1
0,84
2
5,5
3
 
 
2
 
8
V
5 – latki
6.30 – 16.30
50
Ewa Majewska – Gocek
Agnieszka Pezała
Rytmika
Angielski
Maląg Joanna ( g.k)
  Religia
E. Długosz( logop)
Ramult Halina(ppp)
6.30 – 12.30
 
12.30 –16.30
 
12.00 –12.25
11.30 –12.00
 
8.55 –9.20
11.25-11.50
12.40-13.05
6.30 – 12.30
 
12.30 –16.30
11.45- 12.10
 
 
12.25 – 12.50
 
11.00 – 11.30
10.30 –16.30
 
6.30 –10.30
11.45- 12.10
 
 
12.25 –12.50
 
10.30 –16.30
 
6.30 –10.30
 
 
11.30 –12.00
 
 8.50 –9.10
10.10-10.30
11.50-12.10
6.30 – 12.30
 
12.30 – 16.30
 
9.40 – 10.05
 
 
 
11.00 – 11.30
30
 
20
0,84
0,84
1
0,84
2
1
25
 
20
0,84
0,84
1
0,84
2
1
5
 
 
 
 
 
 
2
VI
6 – latki
6.30 – 16.30
2x 6.30 i 2 x 16.30
44
Krysztofiak A.
Tomczak – Piekiełko Ż.
Rytmika
Angielski
Maląg Joanna ( g.k)
Religia
E. Długosz ( logop)
7.30 – 11.30
11.30 –15.30
 
 
12.25-12.55
11.00 –11.30
 
8.30 – 8.55
11.00-11.25
11.50-12.15
6.30 – 11.30
11.30 –16.30
 
9.30 – 10.00
 
 
11.30 – 12.00
 
11.30 –15.30
6.30 –11.30
 
9.30 –10.00
 
 
11.30 –12.00
 
11.30 –16.30
7.30 –11.30
 
 
 
12.00 –12.30
 
8.30 – 8.50
10.30-10.50
10.50-11.10
7.30 – 11.30 11.30 – 15.30
 
 
10.05 -10.35
 
 
 
22
22
 
1
1
 
1
2
22
22
 
1
1
 
1
2
 
VII
6 – latki
6.30 – 16.30
2x 6.30 i 2 x 16.30
44
Daśko Karolina
Justyna Matejko
Rytmika
Angielski
Maląg Joanna (g.k)
Religia
E. Długosz ( logop)
Ramult Halina(ppp)
6.30 – 11.30
11.30 –16.30
 
12.55 –13.25
11.30 –12.00
 
9.45- 10.10
10.10-10.35
 
7.30 – 11.30
11.30 –15.30
10.00 – 10.30
 
 
11.00 – 11.30
 
11.30 –15.30
7.30 –11.30
10.00 –10.30
 
 
11.00 –11.30
 
11.30 –12.00
11.30 –15.30
6.30 –11.30
 
 
11.30-12.00
 
9.30- 9.50
9.50-10.10
 
6.30 – 11.30
11.30 – 15.30
 
  8.45- 9.15
 
 
 
10.30- 11.00
22
22
1
1
 
1
2
1
22
22
1
1
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
RAZEM
313
 
 
 
 
 
 
313
5,34
4,51
2,0
3,68
8
2
326,68
300
 
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciele
Godziny pracy w poszczególne dni tygodnia ( od – do)
Poniedziałek
 
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Stępniewska J.
Tryfon Katarzyna
Rytmika
Angielski
6.30 – 11.30
11.30 – 16.30
6.30 – 11.30
11.30 –16.30
10.30 – 10.45
 
11.30 –16.30
6.30 –11.30
10.30 – 10.45
11.30 –16.30
6.30 –11.30
6.30 – 11.30
11.30 – 16.30
 
8.15 – 8.30
Pajdak Anna
Ramult Halina
Rytmika
Angielski
6.30 – 11.30
11.30 – 16.30
6.30 – 11.30
11.30 –16.30
10.45– 11.00
 
11.30 –16.30
6.30 –11.30
10.45– 11.00
 
11.30 –16.30
6.30 –11.30
6.30 – 11.30
11.30 – 16.30
 
8.30 – 8.45
Miszke Daniel
Maląg Joanna
Rytmika
Angielski
7.30 – 15.00
 
11.30 –15.00
7.30 –11.30
11.00 – 11.20
7.30 – 15.00
 
11.00- 11.20
 
11.30 –15.00
7.30 –11.30
7.30 – 15.00
 
 
10.35 – 10.55
Simińska K.
Adamczyk D.
Rytmika
Angielski
Maląg Joanna (g.k)
Religia
T-P Ż ( logop)
7.30 – 15.00
 
 
11.30 – 11.55
11.00 –11.30
 
10.00 –10.30
7.30 – 12.00
12.00 –15.00
11.20 – 11.45
 
 
12.25– 12.50
10.00 – 10.30
11.30 –15.00
7.30 –11.30
11.20 –11.45
 
 
12.25  12.50
 
7.30 –15.00
 
 
 
12.00 –12.30
 
12.40 -13.10
7.30 – 15.00
 
 
9.15 – 9.40
 
 
10.00 – 10.30
Ewa Majewska – Gocek
Prokowska – Kozłowska Marta
Rytmika
Angielski
Maląg Joanna ( g.k)
  Religia
T-P Ż ( logop)
Ramult Halina(ppp)
6.30 – 11.30
11.30 –16.30
 
12.00 –12.25
11.30 –12.00
 
11.00 –11.30
6.30 – 11.30
11.30 –16.30
11.45- 12.10
 
 
12.00 – 12.25
 
11.00 – 11.30
11.30 –16.30
6.30 –11.30
11.45- 12.10
 
 
12.00 –12.25
13.00-13.30
11.30 –16.30
6.30 –11.30
 
 
11.30 –12.00
 
11.40 –12.40
11.00 –11.30
6.30 – 11.30
11.30 – 16.30
 
9.40 – 10.05
 
 
 
 
Krysztofiak A.
Tomczak – Piekiełko Ż.
Rytmika
Angielski
Maląg Joanna ( g.k)
Religia
T-P Ż ( logop)
7.30 – 11.30
11.30 –15.30
 
 
12.25-12.55
11.00 –11.30
7.30 – 11.30
11.30 –16.30
 
9.30 – 10.00
 
 
11.30 – 12.00
 
11.30 –15.30
6.30 –11.30
 
9.30 –10.00
 
 
11.30 –12.00
12.00 – 13.00
11.30 –16.30
7.30 –11.30
 
 
 
12.00 –12.30
 
13.40 –14.10
6.30 – 11.30 11.30 – 15.30
 
 
10.05 -10.35
 
 
11.00 – 11.30
Daśko Karolina
Justyna Matejko
Rytmika
Angielski
Maląg Joanna (g.k)
Religia
T-P Ż ( logop)
Ramult Halina(ppp)
7.30 – 11.30
11.30 –15.30
 
12.55 –13.25
11.30 –12.00
 
10.30- 11.00
11.00- 11.30
7.30 – 11.30
11.30 –16.30
10.00 – 10.30
 
 
11.00 – 11.30
10.30  11.00
 
11.30 –15.30
6.30 –11.30
10.00 –10.30
 
 
11.00 –11.30
 
11.30 –12.00
11.30 –16.30
7.30 –11.30
 
 
11.30-12.00
 
13.10 –13.40
6.30 – 11.30
11.30 – 15.30
 
  8.45- 9.15
 
 
10.30 – 11.00