Archiwum

30 wizyt PostHeaderIcon KONKURS PLASTYCZNY

36 wizyt PostHeaderIcon Organizacja pracy przedszkola od 18 maja ze względu na wystąpienie COVID-19

Uwaga Rodzice!

Proszę o zapoznanie się z dołączoną Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 8 w Kołobrzegu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Szanowni Państwo, zanim pozostawicie dzieci pod naszą opieką należy wypełnić i dostarczyć do przedszkola oświadczenie  o świadomości zagrożenia Covid 19– załącznik nr 1 do Procedury ( do pobrania także w załączniku ).

 Jeśli dysponujecie Państwo drukarką, to można oświadczenia wydrukować we własnym zakresie i przynieść do przedszkola już wypełnione. Gotowe druki będą też dostępne w placówce.

Należy je złożyć najpóźniej w pierwszym dniu przyjścia z dzieckiem do przedszkola.

25 wizyt PostHeaderIcon Drodzy Rodzice !

Drodzy Rodzice !

Zgodnie z informacją Pani Prezydent Miasta Kołobrzeg, przekazaną na konferencji

w dniu 4.05.2020 r., w najbliższym czasie zostanie wznowiona działalność opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci z przedszkoli miejskich w Kołobrzegu.

W związku z powyższym, istnieje konieczność złożenia Przez rodziców , którzy nie są w stanie  zapewnić swoim dzieciom opieki, stosownego wniosku do Dyrektora Przedszkola. Oświadczenia  powyższe można pobrać ze strony internetowej przedszkola i przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie

do 7.05.2020r. do g. 12.00.

 Należy je przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.adamczyk@pm8kg.pl  w postaci podpisanego skanu lub zdjęcia wniosku. Informacja zwrotna o przyjęciu, dziecka zostanie Państwu przekazana niezwłocznie po dokonaniu analizy wniosków i ich zatwierdzeniu , zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, które zamieszczone są poniżej.

Dyrektor Przedszkola: Danuta Adamczyk

54 wizyt PostHeaderIcon Drodzy Rodzice !

do 24 maja 2020 r.  przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

Zgodnie z informacją Pani Prezydent Miasta Kołobrzeg, przekazaną na konferencji

w dniu 30.04.2020 r. , nie określony został jeszcze termin, kiedy przedszkola miejskie wznowią działalność opiekuńczo, wychowawczą.

Na bieżąco będziemy informowali Państwa, o wszelkich zmianach

 dotyczących powrotu dzieci do przedszkola.  Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość

w tak trudnym czasie dla nas wszystkich.

Dyrektor Przedszkola: Danuta Adamczyk

13 wizyt PostHeaderIcon praca zdalna- grupa VII- 28 MAJA

15 wizyt PostHeaderIcon praca zdalna- grupa VI- 28 MAJA

15 wizyt PostHeaderIcon Tygryski, praca zdalna, 28.05.2020.

15 wizyt PostHeaderIcon zajęcia zdalne-28.05.2020r gr IV

13 wizyt PostHeaderIcon zajęcia zdalne-28.05.2020 gr III

13 wizyt PostHeaderIcon zajęcia zdalne-28.05.2020r gr II

13 wizyt PostHeaderIcon zajęcia zdalne-28.05.2020r gr I

10 wizyt PostHeaderIcon Rytmika zdalna Grupa VI i VII oraz V Treść:przygotowanie występu dla mamy. Improwizacja muzyczną

11 wizyt PostHeaderIcon Rytmika zdalna Grupa III i IV Treść:przygotowanie występu dla mamy

7 wizyt PostHeaderIcon Rytmika zdalna Grupa I i II Treść:przygotowanie występu dla mamy

11 wizyt PostHeaderIcon PRACA ZDALNA JĘZYK ANGIELSKI 25.05.2020

10 wizyt PostHeaderIcon Samoświadomość i relaksacja dla dzieci.

10 wizyt PostHeaderIcon zajęcia zdalne-27.05.2020r- gr IV

8 wizyt PostHeaderIcon zajęcia zdalne-27.05.2020r- gr III

8 wizyt PostHeaderIcon zajęcia zdalne-27.05.2020r- gr II

9 wizyt PostHeaderIcon zajęcia zdalne-27.05.2020r gr I

31 wizyt PostHeaderIcon Tygryski, praca zdalna, 27.05.2020.

20 wizyt PostHeaderIcon praca zdalna grupa VII- 27 MAJA

13 wizyt PostHeaderIcon praca zdalna grupa VI- 27 MAJA

14 wizyt PostHeaderIcon zajęcia korekcyjno – kompensacyjne